Prepísanie nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 12. 2018

Otázka: Prepísanie nehnuteľnosti

Vlastníme s druhom spoločne nehnuteľnosť. Dohodli sme sa, že ho vyplatím mimosúdne, na ruku. Ako najrýchlejšie a najlacnejšie je prepísanie domu len na mňa. Darovacou, kúpnou zmluvou? Vieme si to vybaviť sami?

Odpoveď: Prepísanie nehnuteľnosti

Dobrý deň, najrýchlejšou a aj z pohľadu Občianskeho zákonníka uznanou cestou pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je podpísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V tejto dohode by bolo uvedené, že sa zrušuje podielové spoluvlastníctvo a vyporiadava sa tak, že jeho podiel nadobudnete Vy, a to bezodplatne. V prípade, že nehnuteľnosť nie je bytom myslíme si, že dokážete vzor dohody stiahnuť z internetu a vyplniť údaje z LV z katastra nehnuteľností. Ak je však Vami spomínanou nehnuteľnosťou byt, táto dohoda musí mať všetky náležitosti v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide o zložitejšiu zmluvu než pri ostatných nehnuteľnostiach. V tomto prípade odporúčame si dať zmluvu vyhotoviť advokátovi alebo právnikovi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prepísanie nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Sme dve sestry spolumajiteľkami rodinného domu. Môže jedna z nás predať svoj podiel bez súhlasu tej druhej ?

Odpoveď: Prepísanie nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ Vaša sestra chce predať svoj podiel na dome cudzej tretej osobe, potom zo zákona máte predkupné právo na jej podiel, ktoré v podstate znamená, že pred predajom jej sestra povinná Vám ponúknuť svoj podiel na predaj  a stanoviť kúpnu cenu. Ak by ste chceli predkupné právo využiť, museli by ste kúpnu cenu ponúkanú Vašou sestrou zaplatiť v lehote do 2 mesiacov. Ak by ste neuhradili kúpnu cenu v uvedenej lehote, potom Vaše predkupné právo zanikne a sestra môže svoj podiel predať komukoľvek.

Avšak ak by chcela Vaša sestra svoj podiel na nehnuteľnosti previesť  /t.j. predať, darovať/ do vlastníctva napr. svojich detí, rodičov, manžela, nie je povinná Vám ponúknuť jej podiel na predaj Vám. Uvedené osoby sa považujú za blízke osoby, v ktorých prípadoch Vy predkupné právo na jej podiel nemáte.

Ak by Vaša sestra porušila Vaše predkupné právo, môžete sa domáhať odkúpenia podielu od nadobúdateľa a to za rovnakých podmienok za akých ju tento nadobúdateľ získal, alebo Vám predkupné právo zostane zachované (§ 603 Obč. zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk