Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vzdanie sa dedičstva

Dobrý deň, v minulosti som mal problémy s omamnými látkami, alkoholom a agresivitou, rodičia ma preto donútili napísať doma vlastnoručne papier s mojim podpisom, že sa vzdávam dedičstva. Nebol tam notár ani iný svedok okrem mojich rodičov. Život som zmenil a vedieť riadny usporiadaný život. Mám šancu získať dedičstvo spet? Dá sa to nejako vyvrátiť, keď pri tom nebol notár? Čo ak darujú dedičstvo inej osobe? Môžu? Mám na nejakú časť právo? Som ich jediný syn, nežijem s nimi. Nie som s nimi v kontakte kvôli rodinným nezhodám. Je v tom problém? Ďakujem za skorú odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

Dobrý deň,

inštitút vzdania sa dedičstva je upravený v § 463 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v účinnom znení (ďalej len "OZ"), podľa ktorého sa dedič môže vzdať výlučne ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením súdu zaslaným. Súčasne dedičstvo nemožno odmietnuť skôr, ako vznikol dedičovi naň nárok - išlo by totiž o vzdanie sa práva, ktoré ešte len vznikne a takýto právny úkon je absolútne neplatný. Aby bolo vzdanie sa dedičstva platné, muselo by byť urobené v uvedenej forme až po smrti poručiteľa - najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa, keď bol dedič upovedomený o možnosti vzdať sa dedičstva (ak súd túto lehotu nepredĺži). Takto urobené vzdanie sa dedičstva už nebude potom možné odvolať.

Vaši rodičia ako vlastníci majetku môžu s ním voľne disponovať - môžu ho teda aj celý previesť na tretie osoby tak, že v čase smrti by nemali žiadny majetok, a preto by neexistovalo žiadne dedičstvo. Na takéto konanie však sú oprávnení a nemožno to nijako napádať.

Rovnako môžu zanechať závet, v ktorej by určili svojich dedičov. Ako syn Vašich rodičov ste neopomenuteľným dedičom každého z nich, čo znamená, že aj v prípade, ak by Vaši rodičia (každý samostatne pretože spoločný závet je neplatný) spísali závet v ktorom by za dediča určili inú osobu ako Vás, zdedili by ste aspoň polovicu svojho podielu pri dedení zo zákona. Veľkosť Vášho podielu pri dedení zo zákona by v prípade smrti prvého rodiča bola 1/2 (keďže druhú polovicu by zdedila manželka poručiteľa) a v prípade druhého rodiča by ste zdedili celý majetok po tomto druhom rodičovi.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Rodičia majú jedného potomka. V prípade smrti jedného rodiča a dedenia, potomok sa vzdá dedičstva v prospech rodiča. V prípade smrti druhého rodiča, môže potomok dediť celé dedičstvo? Ubezpečujem Vás, že v danom prípade ide zo strany rodičov o ochranu majetku pre potomka, ktorý keby ho získal v súčasnosti, prišiel by on z dôvodu nutnosti uspokojenia veriteľov. Veritelia v priebehu pár rokov budú uspokojení inou formou.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2020)

Dobrý deň,
ak by sa dedilo po 1 rodičovi, môžu uzavrieť dedičskú dohodu, kde sa všetko zdedí druhý rodič. Ak zomrie potom druhý rodič, tak pokiaľ potomok nie je vydedený, tak zdedí celý jeho majetok, čiže de facto aj to, čo rodič zdedil po prvom zomrelom rodičovi, ak v čase smrti daný majetok ešte existuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela, by som sa informovať ohľadom dedenia.

Zomrela pani, ktorá mala manžela a 4 deti. 2 deti sa chcú vzdať svojej časti z dedičstva. Je možné sa vzdať dedičského podielu v prospech nejakej osoby? (napr. V prospech ostatných 2 súrodencov? ) Alebo je možné sa vzdať svojho dedičského podielu len všeobecne?
S tým súvisí moja ďalšia otázka, ak by nebolo možné vzdať sa dedičského podielu v prospech konkrétnej osoby, kto by nadobudol ich dedičský podiel? (títo 2 súrodenci nemajú žiadne deti a 1 z nich ani manžela).

Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,
zákon formálne nepozná niečo také ako vzdanie sa v prospech niekoho. Čo do dôsledkov však uvedené je možné urobiť dedičskou dohodou, kde sa všetci dedičia dohodnú na tom, kto dedičstvo nadobudne a v akom pomere. Potom je možné vzdať sa podielu "všeobecne", ako píšete. V takom prípade buď prechádza podiel na deti (ak sa ho vzdá dieťa poručiteľa), alebo sa jednoducho zvýši hodnota podielu každého zo zvyšných dedičov. Dostanú väčší podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán doktor, chcem Vás poprosiť o informáciu k danej veci. Bratovi dala moja mama splnomocnenie na vybavovanie nejakých reštituovaných pozemkov. Pozemky vybavil - podľa zákona ich zdedila naša matka, ktorá sa dedičstva vzdala v prospech svojich 3 deti (mňa a mojich 2 bratov). Odo mňa a mladšieho brata si vyžiadal brat, ktorý to vybavoval taktiež splnomocnenie, že uvedenú záležitosť ešte ďalej vybavuje a dal si všetky pozemky u notárky previesť na seba s tým, že nám s druhým bratom prišlo už len rozhodnutie, že sme sa na pojednávaní vzdali svojho nároku dedičstva po matke v jeho prospech, a že sa nedá voči tomu rozhodnutiu odvolať. Na žiadnom pojednávaní sme pritom s bratom neboli, ani sme sa dedičstva ústne ani písomne nevzdali. Mohol si na základe nášho splnomocnenia brat všetko previesť na seba a mohol toto notár urobiť bez nás (mňa a brata). A aká dlhá je premlčacia doba na uvedené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, podľa právnej doktríny by splnomocnenie na zastupovanie v dedičskom konaní malo vyslovene umožňovať odmietnuť dedičstvo po poručiteľovi. Ak vychádzame z toho, že nikto nemôže zastupovať iného bez toho, aby dochádzalo ku konfliktu záujmov, v splnomocnení by mal byť aj Váš výslovný pokyn pre splnomocnenca odmietnuť dedičstvo po poručiteľke. Nakoľko nemáme k dispozícii rozhodnutie notára, mohlo sa stať i to, že ste sa dedičstva nevzdali, ale uzatvorili dedičskú dohodu, podľa ktorej všetok majetok nadobudol Váš brat. Pre podrobnejšiu analýzu by však bolo nutné vidieť všetky Vaše doklady a tiež rozhodnutie notára, aby sme Vám vedeli uviesť, či postupovali správne a ako sa dá voči tomu brániť. Za týmto účelom si môžete dohodnúť osobnú konzultáciu v našej kancelárii, prípadne využiť služby našej online právnej poradne premium.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku