Je možné vylúčiť manželove deti z dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 10. 11. 2016

Otázka: Je možné vylúčiť manželove deti z dedičstva?

Dobrý deň, môj manžel má z predchádzajúceho vzťahu 2 deti, ktorým prenechal dom ich mame a im dvom a taktiež aj byt. My deti ešte nemáme, no chcela by som sa opýtať, či je možné ich potom neskôr nejakým spôsobom vylúčiť z dedičstva (prepisom majetku, darovacou zmluvou)? Máme spoločný byt a plánujeme vlastné deti a chcela by som, aby tento byt (ďalšie veci, ktoré budú nadobudnuté počas nášho manželstva) pri dedení patril vylučne mne a našim deťom. Ďakujem

Odpoveď: Je možné vylúčiť manželove deti z dedičstva?

Dobrý deň

vylúčenie detí z dedičstva je možné len vydedením a to len z dôvodov, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku §469a: "1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,  b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,  c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,  d) trvalo vedie neusporiadaný život. 2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2. 3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia. Pokiaľ nechcete aby dedili manželove deti, majetok prepíšte na Vaše spoločné deti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí