Je možné vylúčiť manželove deti z dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 10. 11. 2016

Otázka: Je možné vylúčiť manželove deti z dedičstva?

Dobrý deň, môj manžel má z predchádzajúceho vzťahu 2 deti, ktorým prenechal dom ich mame a im dvom a taktiež aj byt. My deti ešte nemáme, no chcela by som sa opýtať, či je možné ich potom neskôr nejakým spôsobom vylúčiť z dedičstva (prepisom majetku, darovacou zmluvou)? Máme spoločný byt a plánujeme vlastné deti a chcela by som, aby tento byt (ďalšie veci, ktoré budú nadobudnuté počas nášho manželstva) pri dedení patril vylučne mne a našim deťom. Ďakujem

Odpoveď: Je možné vylúčiť manželove deti z dedičstva?

Dobrý deň

vylúčenie detí z dedičstva je možné len vydedením a to len z dôvodov, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku §469a:

 

"1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, 

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, 

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

 

 2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2. 3) 

 

Onáležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia. Pokiaľ nechcete, aby dedili manželove deti, majetok prepíšte na Vaše spoločné deti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk