POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako postupovať pri predaji pozemku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Prosím pekne o radu, ako mám postupovať pri predaji pozemku, ktorý som nadobudol dedičstvom po nebohej starej mame. Dedičstvo bolo zapísané na základe osvedčenia v januári 2012. Ako postupovať, aby som sa následne nedostal do problémov so zákonom? Čo musím urobiť s daňou z predaja? Ide o pozemok s trvalým trávnatým porastom o rozlohe 500 m2 v hodnote 5000 eur, ktorý sa nachádza v extraviláne.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Dobrý deň, pri prevode nehnuteľností zákon vyžaduje uzavretie zmluvy v písomnej forme. Kúpna zmluva musí obsahovať všetky náležitosti, a to najmä označenie zmluvných strán, špecifikáciu prevádzanej nehnuteľnosti a kúpnej ceny, prípadne aj spôsobu jej zaplatenia. Podpis predávajúceho na zmluve, teda Vás, musí byť úradne osvedčený. Účinnosť nadobúda zmluva až vkladom do katastra nehnuteľností. Preto je nevyhnutné vypracovať aj návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, ktorého prílohou je práve kúpna zmluva. Ďalšou podmienkou je zaplatenie správneho poplatku. Môžete taktiež využiť služby advokátskej kancelárie, ktorá vypracuje všetky potrebné listiny potrebné pre predaj nehnuteľnosti, vrátane zastúpenia v katastrálnom konaní. Na záver dodávam, že od dane z príjmu sú oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. 

Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Môj dedko a babka by radi na mňa prepsali záhradu a potrebovala by som vedieť, čo všetko k tomu potrebujeme. Viem, že budeme potrebovať kúpnu zmluvu vo dvoch vyhotoveniach. Dedko pôjde so mnou osobne, ale zaujíma ma, či je nevyhnutné, aby išla tiež babka. Môže mi dať splnomocnenie na prepis? Ako presne to celé funguje? Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2024)

Dobrý deň,

pokiaľ ide prevod pozemku, nakoľko je to nehnuteľnosť, bude potrebné vyhotoviť písomnú zmluvu a návrh na vklad vlastníckeho práva, keďže vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Zmluvu je potrebné vyhotoviť v štyroch origináloch, dve sú určené pre každú zo strán (jedna pre predávajúceho a jedna pre kupujúceho) a dve na účely katastrálneho konania pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. Tieto sú prílohou návrhu na vklad. Zmluvu spolu s návrhom Vám vie vypracovať ktorýkoľvek advokát alebo notár. Podpisy prevodcov (predávajúcich) je nevyhnutné na zmluve úradne overiť. Katastrálne konanie je spoplatnené sumou 66,- EUR (v prípade elektronického podania návrhu na vklad, sumou 33,- EUR). Ak by ste chceli zrýchlený vklad (do 15 dní), potom je suma správneho poplatku 266,- EUR (elektronická forma zrýchleného katastrálneho konania 133,- EUR). 

Pokiaľ ide o splnomocnenie, nakoľko vy by ste boli kupujúci, nemôžete babku zastupovať pri prevode, ktorá je predávajúcim, jednalo by sa o konflikt záujmov. Babka by však mohla splnomocniť dedka, ktorý by zmluvu podpísal za ňu. Avšak aj v tomto prípade by sa vyžadovalo, aby jej podpis na splnomocnení ako splnomocniteľky bol úradne overený. Čiže splnomocňovanie v tomto prípade nedáva veľmi zmysel. Ak má babka napr. zdravotné problémy, ktoré jej znemožňujú dostaviť sa k notárovi, potom môžete požiadať notára, aby prišiel k vám, resp. k babke a dedkovi a aby tam jej podpis na zmluve overil. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedil som rodinný dom s pozemkom. Zatiaľ mám len uznesenie a už som našiel kupca, ktorý ho odkúpi. Čo treba robiť? Je možné stiahnuť si vzor kúpnej zmluvy z internetu a tento stačí, alebo je potrebné ešte niečo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,

z internetu sa určite dá stiahnuť vzor kúpnej zmluvy, dajte si však pozor pri jej vypĺňaní, nakoľko táto musí mať presné náležitosti a správne opísanú stavbu aj pozemok. Súčasne platí, že nakoľko sa jedná o predaj nehnuteľnosti, vlastnícke právo k nej sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Preto je nevyhnutné vypracovať aj návrh na vklad, na základe ktorého príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vklad vlastníckeho práva svojím rozhodnutím povolí. Kataster je napokon ten kto bude preskúmavať kúpnu zmluvu. Ak v nej nájde nejasnosti, konanie o povolenia vkladu preruší a zmluvu vám vráti na opravu. Ak ju neopravíte, konanie zastaví a vklad de facto nepovolí.  Preto si na jej vypracovaní dajte skutočne záležať. Vie vám s tým pomôcť buď advokát alebo notár. Navyše za vklad sa platí súdny poplatok min. vo výške 33,- EUR (ak je návrh podaný elektronicky). 


Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, pri predaji pozemku je nutné overiť aj podpisy v návrhu na vklad do katastra.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,

 

nie, na návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  nie je potrebné overovať podpisy. Podpis musí byť overený len na kúpnej zmluve, a aj to len na strane predávajúceho.


Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Ako postupovať pri predaji pozemku, na ktorom je nájomná zmluva? Pozemok je stále vedený pod mojim rodným menom, ale keďže som sa vydala, musím ho prepísať?

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
existujúci nájomný vzťah na nehnuteľnosti nie je prekážkou pre zmenu vlastníckeho práva na strane prenajímateľa.

Rovnako nie je problém, že ste sa vydali, hoci na LV ste evidovaná ešte s priezviskom za slobodna. V kúpnej zmluve musia byť zo zákona uvedené aj tak také identifikačné údaje, cez ktoré Vás bude môcť kataster dostatočne identifikovať a vykonať prepis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

Odporúčame Vám v kúpnej zmluve vyslovene uviesť a informovať predávajúceho, že na nehnuteľnosti viazne nájomný vzťah, aby to neskôr nemohol namietať ako právnu vadu a odstupovať kvôli tomu od zmluvy.


Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu, ako mám postupovať pri predaji pozemku, keď kupujúci chce platiť hotovosťou. Zároveň mám záujem, aby všetko bolo vybavené aj z právneho hľadiska správne.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete, aby bolo všetko v poriadku po právnej stránke, nechajte si zmluvu vypracovať advokátom. Vypracovanie zmluvy iba na pozemok nie je príliš nákladné. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či má moja mama nárok na spoluvlastníctvo domu a polovicu sumy z predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Môj otec nechcel, aby bola moja mama zapísaná ako vlastníčka domu, pretože práve on obdržal stavebné povolenie na svoje meno, a tak on je jediným vlastníkom. Napriek tomu, že moji rodičia už boli manželmi. Čo sa týka peňazí z predaja pozemku, otec kúpil pozemok v čase, keď bola mama v zahraničí. O niekoľko rokov neskôr spoločnosť kúpila pozemok od otca. Otec sa v katastri uvádza ako jediný vlastník pozemku. Mama ho niekoľkokrát žiadala, aby sa zapísala do bezpodielového spoluvlastníctva majetku, ale otec bol chamtivý a odmietal ju zapísať. Chcem sa teda opýtať, či existuje možnosť, aby mama prostredníctvom súdu preukázala, že ju možnosť spoluvlastníctva bola upretá, hoci boli už v manželstve. Má v tomto prípade nárok na polovicu sumy z predaja spoločnosťou?

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, údaje zapísané v katastri nehnuteľností sú záväzne len dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak. Vášmu otcovi teda mohlo svedčiť výlučné vlastníctvo k pozemku podľa listu vlastníctva, aj keď v skutočnosti pozemok patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak bol rodinný postavený pričinením oboch manželov za trvania manželstva a rovnako tak, ak boli pozemky nadobudnuté za spoločné prostriedky, patrili do BSM. Preto aj kúpna cena získaná za tieto nehnuteľnosti patrí do BSM. Pri vysporiadaní BSM sa vychádza zo základnej zásady, podľa ktorej podiely oboch manželov sú rovnaké. 


Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné predávať susedný pozemok, na ktorom stoja hospodárske budovy taktiež stojace na mojom pozemku, a to bez súhlasu vlastníka susedného pozemku. Čo by sme mali teraz robiť, ak sa to už stalo? Ako by sme mali postupovať s tými budovami? My by sme ich chceli zachovať, zatiaľ čo nový majitel ich chce zbúrať. Pozemok bol predaný bez nášho vedomia. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, na platný prevod nehnuteľnosti sa nevyžaduje súhlas vlastníka susediacej nehnuteľnosti, a to aj v prípade ak predmetná budova je postavená z časti aj na susediacom pozemku. Podľa § 120 ods. Občianskeho zákonníka, stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku. To znamená, že stavba ako aj pozemok sú samostatnými vecami, pričom vlastníkom stavby môže byť aj osoba odlišná od vlastníka pozemku, na ktorom je postavená. Vzhľadom na uvedené, keďže nie ste vlastníkom stavby, nemáte právo s ňou disponovať napr. spôsobom, ktorým ju zbúrate. Vzhľadom na uvedený stav, nie je vylúčené, aby ste domáhali peňažnej náhrady za to, že nemôžete užívať časť pozemku, ktorý Vám bol zastavaný stavbou vo vlastníctve inej osoby.


Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Chcel by som sa opýtať. Existuje kultúrny diel s rozlohou 30 hektárov, ktorý sa skladá z približne 200 parcely. Tieto parcely vlastní buď jeden vlastník, alebo sú vo spoluvlastníctve viacerých osôb. V katastri je už uskutočnený proces ROEP. Podnik A má uzatvorené zmluvy s väčšinou vlastníkov, zatiaľ čo podnik B má zmluvu so Štátnym pozemkovým fondom, ktorý zastupuje neznámych vlastníkov a Slovenskú republiku a taktiež so zvyšnými vlastníkmi. Môže podnik A využívať celú rozlohu? Ako sa podnik B môže brániť, aby mohol využívať tú výmeru, ktorú má zazmluvnenú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, prípad, ak je vlastníkom parcely jeden vlastník, ktorý uzavrel nájomnú zmluvu alebo účastníkmi nájomného vzťahu sú všetci spoluvlastníci pozemku, nie je v praktickom živote problémom. Rozporné sú situácie, ak s nájmom nesúhlasia všetci, ale len niektorí spoluvlastníci. V takom prípade sa aplikuje § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Preto hospodárenie so spoločnou vecou (napr. v otázke užívania pozemku) sleduje zámer rozhodnutia spoluvlastníkov, ktorí disponujú väčšinovým spoluvlastníckym podielom. Pri rovnosti spoluvlastníckeho podielu alebo rozhodnutia menšinových spoluvlastníkov, sú právne úkony týkajúce sa hospodárenia so spoločnou vecou (napr. pozemkom) neplatné. 


Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o jednej veci. Moja mama chce predať dom vzhľadom na to, že otec je trestne stíhaný a na pol roka bol umiestnený do väzby. Pozemok je však zapísaný na otca. Pokiaľ by otec neschválil predaj pozemku, existuje právna možnosť predať dom spolu s pozemkom ako celok? Otec je závislý na alkohole a do domácnosti neprispieva. Rada by som sa tiež dozvedela, ako sa postupuje pri rozvode. Na koho prejdú hypotéka a úvery? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň,

nie, v danom prípade nie je možné predať pozemok bez toho, že by ho predal (alebo by na tento úkon splnomocnil - v takom prípade musí byť splnomocnenie úradne osvedčené) vlastník. 

S Vami uvádzanými skutočnosťami o otcovi nespája právny poriadok zánik jeho dispozičného práva s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojej vôle.

Pokiaľ nemá Váš otec obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, závisí výlučne na jeho vôli, či, komu a kedy veci vo svojom vlastníctve prevedie na iné osoby.

K druhej časti otázky uvádzam, že právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželov zaniká aj ich bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak hypotéka a úvery sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (teda ak ich výlučným dlžníkom nie je len jeden z manželov) budú aj tieto pasíva popri ostatných aktívach (nehnuteľnosti patriace do BSM, hnuteľné veci patriace do BSM a pod.) vyporiadané spolu s ostatným majetkom. Ak sa rozvedení manželia nedohodnú na vyporiadaní BSM po rozvode, vyporiadanie vykoná súd, ak jeden z rozvedených manželov v lehote 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva podá na súd žalobu o vyporiadanie BSM. Ak je však výlučným vlastníkom pozemku pod domom otec, tento pozemok sa nebude vyporiadať v rámci BSM, pretože do BSM nepatrí.


Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Môj manžel je 1/2 spoluvlastníkom pozemkov v meste Senec, získaných na základe dedičského konania. Druhým spoluvlastníkom resp. správcom je SPF na základe ROEP. Tieto pozemky, nachádzajúce sa pred bytovým domom a pri hlavnej ceste a pod., nás momentálne nezaujímajú. Chceli by sme vedomieť, či je možné tieto pozemky ponúknuť mestu na predaj alebo výmenu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, pozemky môžete ponúknuť na zámenu, mesto ale nie je povinné Vašej žiadosti vyhovieť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.