Máte
otázku?

Ako postupovať pri predaji pozemku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Prosím pekne o radu ako mam postupovať pri predaji pozemku nadobudnutého dedičstvom po nebohej starej mame. Dedičstvo bolo zapisane na zaklade osvedcenia v januári 2012. Ako postupovať a nedostať sa následne do problému so zákonom? Co následne s daňou z predaja. Jedna sa o pozemok trvale trávnatý porast o rozlohe 500 m2 v hodnote 5000 eur v extraviláne?

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Dobrý deň, pri prevode nehnuteľností zákon vyžaduje uzavretie zmluvy v písomnej forme. Kúpna zmluva musí obsahovať všetky náležitosti, a to najmä označenie zmluvných strán, špecifikáciu prevádzanej nehnuteľnosti a kúpnej ceny, prípadne aj spôsobu jej zaplatenia. Podpis predávajúceho na zmluve, teda Vás, musí byť úradne osvedčený. Účinnosť nadobúda zmluva až vkladom do katastra nehnuteľností. Preto je nevyhnutné vypracovať aj návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, ktorého prílohou je práve kúpna zmluva. Ďalšou podmienkou je zaplatenie správneho poplatku. Môžete taktiež využiť služby advokátskej kancelárie, ktorá vypracuje všetky potrebné listiny potrebné pre predaj nehnuteľnosti, vrátane zastúpenia v katastrálnom konaní. Na záver dodávam, že od dane z príjmu sú oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, pri predaji pozemku je nutné overiť podpisy aj v návrhu na vklad do katastra.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,

 

nie, na návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  nie je potrebné overovať podpisy. Podpis musí byť overený len na kúpnej zmluve, a aj to len na strane predávajúceho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Ako postupovať pri predaji pozemku, na ktorom je nájomná zmluva pozemok je stále vedený pod mojim rodním menom, aj keď so vydatá musím ho prepísať?

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
existujúci nájomný vzťah na nehnuteľnosti nie je prekážkou pre zmenu vlastníckeho práva na strane prenajímateľa.

Rovnako nie je problém, že ste sa vydali, hoci na LV ste evidovaná ešte s priezviskom za slobodna. V kúpnej zmluve musia byť zo zákona uvedené aj tak také identifikačné údaje, cez ktoré Vás bude môcť kataster dostatočne identifikovať a vykonať prepis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

Odporúčame Vám v kúpnej zmluve vyslovene uviesť a informovať predávajúceho, že na nehnuteľnosti viazne nájomný vzťah, aby to neskôr nemohol namietať ako právnu vadu a odstupovať kvôli tomu od zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť ako mám postupovať pri predaji pozemku, keď kupujúci chce platiť hotovosťou a chcem, aby všetko bolo aj po právnej stránke v poriadku.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete, aby bolo všetko v poriadku po právnej stránke, nechajte si zmluvu vypracovať advokátom. Vypracovanie zmluvy iba na pozemok nie je príliš nákladné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či moja mamka ma nárok na spoluvlastníctvo domu a polovicu sumy z odpredaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., ak môj otec nechcel, aby mamka bola zapísaná na dome, lebo on dostal stavebné povolenie na svoje meno, tak iba on je. Mama s otcom už boli v manželstve. Poznámka k tým peniazom z predaja: otec kúpil pozemok, mamka momentálne bola mimo Slovenska a o pár rokov spoločnosť odkúpila od otca pozemok. Otec bol len napísaný v katastri ako vlastnik pozemku a mamka ho niekoľko krát žiadala, aby bol zapísaný v bezpodielovom spoluvlastníctve majetku, ale on bol chamtivý. Nedal možnosť a ani nechcel aby mamka bola zapísaná. Tak sa pýtam, či je možnosť súdnou cestou, aby mamka povedala na súde, že nemala možnosť i keď žiadala a boli už manželia. Či má nárok na polovicu sumy z odpredaja spoločnosťou. 

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, údaje zapísané v katastri nehnuteľností sú záväzne len dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak. Vášmu otcovi teda mohlo svedčiť výlučné vlastníctvo k pozemku podľa listu vlastníctva, aj keď v skutočnosti pozemok patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak bol rodinný postavený pričinením oboch manželov za trvania manželstva a rovnako tak, ak boli pozemky nadobudnuté za spoločné prostriedky, patrili do BSM. Preto aj kúpna cena získaná za tieto nehnuteľnosti patrí do BSM. Pri vysporiadaní BSM sa vychádza zo základnej zásady, podľa ktorej podiely oboch manželov sú rovnaké. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ci je mozne bez suhlasu vlastnika vedlajsieho pozemku, predat susedny pozemok, na ktorom stoja hospodárske budovy, avsak stoja aj na mojom pozemku. Co s tym teraz, ak sa uz tak stalo ? Co robit s tymi budovami ? My ich chceme zachovat, novy majitel ich chce zburat. Pozemok sa predal bez nasho vedomia. Dakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, na platný prevod nehnuteľnosti sa nevyžaduje súhlas vlastníka susediacej nehnuteľnosti, a to aj v prípade ak predmetná budova je postavená z časti aj na susediacom pozemku. Podľa § 120 ods. Občianskeho zákonníka, stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku. To znamená, že stavba ako aj pozemok sú samostatnými vecami, pričom vlastníkom stavby môže byť aj osoba odlišná od vlastníka pozemku, na ktorom je postavená. Vzhľadom na uvedené, keďže nie ste vlastníkom stavby, nemáte právo s ňou disponovať napr. spôsobom, ktorým ju zbúrate. Vzhľadom na uvedený stav, nie je vylúčené, aby ste domáhali peňažnej náhrady za to, že nemôžete užívať časť pozemku, ktorý Vám bol zastavaný stavbou vo vlastníctve inej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Chcem sa spýtať, kultúrny diel ma výmeru 30ha je v nom asi 200 parciel, ktoré vlastni buď jeden vlastník alebo viacerí spoluvlastníci. V katastri je už urobená ROEP. Podnik A ma uzatvorené zmluvy s väčšinou majiteľov, podnik B ma zmluvu so SPF, ktorí zastupuje neznámych vlastníkov a SR a taktiež s ostatnymi vlastníkmi. Môže podnik A užívať celú výmeru? Ako sa podnik B môže proti tomu brániť, aby mohol užívať tu výmeru, čo ma zazmluvnenu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, prípad, ak je vlastníkom parcely jeden vlastník, ktorý uzavrel nájomnú zmluvu alebo účastníkmi nájomného vzťahu sú všetci spoluvlastníci pozemku, nie je v praktickom živote problémom. Rozporné sú situácie, ak s nájmom nesúhlasia všetci, ale len niektorí spoluvlastníci. V takom prípade sa aplikuje § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Preto hospodárenie so spoločnou vecou (napr. v otázke užívania pozemku) sleduje zámer rozhodnutia spoluvlastníkov, ktorí disponujú väčšinovým spoluvlastníckym podielom. Pri rovnosti spoluvlastníckeho podielu alebo rozhodnutia menšinových spoluvlastníkov, sú právne úkony týkajúce sa hospodárenia so spoločnou vecou (napr. pozemkom) neplatné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o jednej veci. Mama chce predať dom vzhľadom na to, že otec je trestaný na pol roka v úkone väzby s tým, že pozemok je písaný na otca. V prípade, žeby predaj pozemku neschválil je právna možnosť, že sa dom s pozemkom predá vcelku, keďže je to trestaný alkoholik, ktorý na domácnosť neprispieval? A ako sa postupuje pri rozvode? Hypotéka a úvery spadnú na koho? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň,

nie, v danom prípade nie je možné predať pozemok bez toho, že by ho predal (alebo by na tento úkon splnomocnil - v takom prípade musí byť splnomocnenie úradne osvedčené) vlastník. 

S Vami uvádzanými skutočnosťami o otcovi nespája právny poriadok zánik jeho dispozičného práva s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojej vôle.

Pokiaľ nemá Váš otec obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, závisí výlučne na jeho vôli, či, komu a kedy veci vo svojom vlastníctve prevedie na iné osoby.

K druhej časti otázky uvádzam, že právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželov zaniká aj ich bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak hypotéka a úvery sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (teda ak ich výlučným dlžníkom nie je len jeden z manželov) budú aj tieto pasíva popri ostatných aktívach (nehnuteľnosti patriace do BSM, hnuteľné veci patriace do BSM a pod.) vyporiadané spolu s ostatným majetkom. Ak sa rozvedení manželia nedohodnú na vyporiadaní BSM po rozvode, vyporiadanie vykoná súd, ak jeden z rozvedených manželov v lehote 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva podá na súd žalobu o vyporiadanie BSM. Ak je však výlučným vlastníkom pozemku pod domom otec, tento pozemok sa nebude vyporiadať v rámci BSM, pretože do BSM nepatrí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, manžel má pozemky v meste Senec, kde je 1/2 spoluvlastníkom na základe dedičkého konania a druhým spoluvlastníkom, res. Správcom je SPF na základe ROEP. Ide o pozemky pred bytovkou, pri hlavnej ceste a pod., ktoré mi nemáme záujem užívať. Je možné ponúknuť pozemky mestu na predaj, alebo zámenu. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, pozemky môžete ponúknuť na zámenu, mesto ale nie je povinné Vašej žiadosti vyhovieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás a ak sa neskôr jeden zo spoluvlastníkov rozhodne svoj podiel previesť, bude to takto priestorovo vymedzený podiel alebo sa dohoda na prevod nevzťahuje a prevedie sa ideálny podiel. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, ak rozdelenie nehnuteľnosti nie je zaevidované v katastri nehnuteľností prevodom dôjde k prevodu ideálneho podielu. Následne bude závisieť na novom majiteľovi, či bude dohodu o spôsobe užívania nehnuteľností rešpektovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ak sa spoluvlastníci nehnuteľnosti pri vzniku spoluvlastníctva dohodnú, že nezostane pri ideálnych podieloch, ale svoje podiely si v rámci pozemku aj priestorovo vymedzia, zapíše sa táto informácia na list vlastníctva alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, takéto priestorové vymedzenie spoločného pozemku sa do katastra nezapisuje, ale spoluvlastníci sa môžu na takomto spôsobe usporiadania vzťahov dohodnúť a teda užívať len tie časti pozemku, na ktorých sa dohodli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Spolu s mojimi dvomi súrodencami som zdedila po rodičoch rodinný dom. V dedičskom konaní nám bolo vysvetlené, že dedíme iba dom bez veľkej záhrady, ktorá k domu prislúcha, lebo naši rodičia neboli majitelia týchto pozemkov. Papierovo im patril iba dom. Môj zosnulý otec ale dom aj s veľkou záhradou riadne odkúpil od predchádzajúceho majiteľa. Je k tomu aj rukou písaná zmluva, ktorú som našla. Na zmluve je uvedené, že otec ako kupujúci odkupuje od predávajúceho dom aj s prislúchajúcou záhradou za sumu 15 000 kčs a je tam podpis predávajúceho aj kupujúceho a podpisy troch svedkov a dátum (z roku 1962). Medzi papiermi som ale našla aj listinu, ktorú uzatvoril ešte predávajúci (čiže predchádzajúci „majiteľ“ týchto pozemkov) z predchádzajúcimi 9 majiteľmi tejto záhrady. Na tejto listine sú však uvedené len podpisy od každého predávajúceho, výmera a suma za koľko to predávajú. Je tam uvedené, že dôveryhodnosť tejto listiny má potvrdiť ešte MNV, razítko tam však chýba. Je tam len podpis kupujúceho, dokonca tam nie je uvedený ani len dátum uzatvorenia zmluvy. Samozrejme v katastri je t. č. uvedených už viac ako 50 majiteľov, keďže pozemky sú stále písané na predchádzajúcich majiteľov a dedené ich potomkami. Je možné z uvedenými listinami niečo vyriešiť? Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň, je skutočne pozoruhodné, že napriek okolnostiam, ktoré uvádzate, ste Vy resp. Váš nebohý otec, až po viac ako 50 rokoch zistili, že predmetný pozemok nebol súčasťou Vášho majetku. Napriek uvedenému, možno vo Vašom prípade uvažovať o podaní určovacej žaloby, na základe ktorej by sa nehnuteľnosť zaradila do dedičstva po Vašom nebohom otcovi resp. o splnení podmienok vydržania. Konkrétny záver a stanovenie postupu však možno určiť až po oboznámení sa s listinami súvisiacimi s prevodom pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

V pozemkovej knihe som našiel na svojej parcele cudzieho vlastníka. Na koho sa mam obrátiť o vysvetlenie a ako mam postupovať, keď chcem napadnúť neoprávnené privlastnenie?

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, do pozemkových kníh sa už dnes nezapisuje, predpokladám, že ste mali na mysli kataster a list vlastníctva.

Ak je to tak a v minulosti ste boli evidovaný ako vlastník, máte právo nahliadnuť zbierky listín. 

To, ako došlo k zmene vlastníctva, zistite aj priamo z listu vlastníctva, na ktorom musí byť uvedený aj titul nadobudnutia. Ak to bolo prevedené bez Vášho vedomia mohlo to byť vydržaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Môj pozemok bol pridelený susedovi ako náhradný pozemok podľa §15 330/1991, bez akejkoľvek zmluvy s PD. Mám záujem tento pozemok obhospodarovať, ale sused mi ho nechce vydať nakoľko nenastal žiadny z dôvodov, pre ktorý by stratilo pôvodné rozhodnutie právoplatnosť (teda PD nezaniklo...). Požiadal som OU o zrušenie predmetného rozhodnutia a odpoveďou bolo, že nemôžu zrušiť svoje rozhodnutie. Akým spôsobom môžem riešiť uvedený problém? Čo sa stane ak si uvedený pozemok ohradím? Ako sa k tomu postaví súd? Uvedením rozhodnutím OU zo mňa spravil občana druhej kategórie a upiera mi ústavné právo užívať svoj majetok. Mám sa súdiť so štátom ohľadne uvedené rozhodnutia, alebo so súčasným užívateľom?

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, 

z Vašej otázky mi nie je zrejmé, prečo podľa uvedeného zákona bol odňatý Váš pozemok a pridelený susedovi. Tiež však nie je zrejmé z otázky, ako ste Vy nadobudli uvedený pozemok. Vaša otázka je skôr na osobnú konzultáciu s advokátom. Určite je potrebné si priniesť všetky doklady k pozemku, ktoré máte a ak to bol Váš pozemok tak aj rozhodnutie o pridelení pozemku susedovi. Advokát následne určí ďalší postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobry den, moze si dedic pozemku (zapisaneho na dlhsie nezijucu osobu - novoobjaveny majetok) ako nalezca pri prejednani od ostatných dedicov narokovat odmenu (napr. 10%) z hodnoty pozemku? Podobne, ma na odmenu narok i spoluvlastnik. ktory vyzve dedicov druheho spoluvlastníka (dlhsie nezijucej osoby) k usporiadaniu ich vlastníckych vztahov? Ak ano, ako si odmenu narokovat? Dakujem pekne

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2016)

Dobrý deň, nakoľko pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností, nie je ich možné "nájsť" v pravom slova zmysle. Môžete len zistiť, že v evidencii je takýto pozemok. Za toto zistenie však neprináleží žiadna odmena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, máme so susedou 2 pozemky vedľa seba. Dohodli sme, že ich obidva spoločne predáme a nijako inak. Chcel by som vás poprosiť o radu, akú zmluvu urobiť, aby nepredala iba svoj pozemok ale tak ako sme sa dohodli. Za odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, v zásade je každý výlučný vlastník oprávnený so svojim majetkom voľne disponovať. So susedou sa síce môžete spoločne dohodnúť, že svoje výlučné vlastníctvo prevediete na inú osobu len spoločne, avšak táto dohoda nebude účinná voči tretej osobe (nadobúdateľovi pozemku). To znamená, že zmluvná strana, ktorá svoju povinnosť poruší, bude zodpovedať len druhému účastníkovi zmluvy (napr. z titulu náhrady škody). Pre právnu istotu spoločného predaja predmetných nehnuteľností, môžete s vašou susedou zmluvne zriadiť podielové spoluvlastníctvo k pozemkom, v dôsledku čoho tieto v celku ako spoločnú vec budete môcť previesť len spoločným právnym úkonom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, chcem Vás pekne porosiť o odpoveď na otázku týkajúcu sa prevodu rodinného domu s pozemkom, na ktorom stojí, môjho otca mne ako dcére. Bývame v dome spolu, ja na poschodí s manželom a dcérou. Po maminej smrti a dedičskom konaní ja vlastním 1/6 a moja sestra tiež 1/6 domu. Zaujíma ma aké vlastnícke práva nadobudne môj manžel pri prevode kúpno-predajnou zmluvou a aké pri možnosti, keď by mi dom otec daroval. Ide tento majetok do BSM? Pri ktorej možnosti môžem byť výlučnou vlastníčkou ja, nakoľko manžel stratil moju dôveru týkajúcu sa správy spoločného majetku. Aké by boli moje a manželove práva v prípade prevodu domu priamo na našu 15-ročnú dcéru? Mohla by som v právnych veciach a iných záležitostiach za ňu (pravdepodobne do jej 18-tich rokov ,kým bude dospelá) rozhodovať len ja, alebo rovnako aj manžel, a tým pádom by sme sa vlastne vždy museli nejakým spôsobom dohodnúť, či už by som chcela niečo prerábať alebo poskytnúť izbu na prenájom alebo by si otec chcel pri sebe nechať bývať sestrinho syna, prípadne priateľku... Veľmi pekne ďakujem za erudovanú odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň, čo sa týka Vašej prvej otázky ohľadom BSM: 1/ ak by Vám otec svoj podiel vo výške 4/6 daroval, tento podiel by ste nadobudli do svojho výlučného vlastníctva a vo svojom výlučnom vlastníctve by ste mali podiel vo výške 5/6 (zvyšok by vlastnila naďalej Vaša sestra). 2/ ak by ste predmetný podiel vo výške 4/6 kúpili, situácia by závisela od toho, či na zaplatenie kúpnej ceny použijete majetok patriaci do BSM alebo Váš výlučný majetok (peniaze získané darom, dedením, peniaze, ktoré ste preukázateľne vlastnili už pred uzavretím manželstva). Ak by ste podiel Vášho otca kúpili z peňazí patriacich do BSM (napr. úspory z príjmu počas trvania manželstva), podiel o veľkosti 4/6 by patril do vášho BSM.

Vo vzťahu k prevodu spoluvlastníckeho podielu na vašu dcéru je potrebné uviesť, že maloleté dieťa zastupujú a spravujú jeho majetok obaja rodičia. Rovnako považujem za dôležité, že pri právnych úkonoch, pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nemôžu rodičia dieťa zastupovať (v takom prípade sa dieťaťu ustanovuje kolízny opatrovník). Pri rozhodovaní sa o podstatných veciach týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností (kam patrí aj spravovanie majetku) je potrebná dohoda oboch rodičov. Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť, môže jeden z nich podať na súd návrh na rozhodnutie pri nezhode rodičov.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašej otázke Vám odporúčam (ak je to možné), aby Váš otec svoj podiel na Vás previedol darovacou zmluvou. Týmto spôsobom predídete problémom pri prípadnom vyporiadaní BSM a rovnako predídete problémom pri zastupovaní a spravovaní majetku Vášho dieťaťa. Následne keď vaša dcéra dosiahne plnoletosť, budete môcť na ňu svoj spoluvlastnícky podiel previesť rovnakým spôsobom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý den. Mam vedomosť, ze na pozemkoch, ktore patrili mojmu staremu otcovi, sú dnes postavene rodinne domy. Myslim, že ešte pred rokom 1989 ich miestny urad prekvalifikoval na stavebne parcely. Da sa s tým ešte niečo robiť? 

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2015)

Dobrý deň, nehnuteľný majetok bol predmetom dedičstva po poručiteľovi (Vašom starom otcovi). Z uvedeného dôvodu preto pravdepodobne došlo k prechodu vlastníckeho práva k pozemkom na jeho dedičov. Vo Vašom prípade je potrebné na príslušnom katastri nahliadnuť do údajov k vlastníkom týchto pozemkov, prípadne požiadať o identifikáciu parciel, ktoré patrili Vášmu starému otcovi. Následne budete schopný zistiť ich právny stav, prípadný dôvod zmeny tohto stavu a teda aj skutočnosť, či sa na nich nachádzajú stavby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

dobty den. chcela by som sa opytat.. ja s mojou tetou vlastnime nejake drobne pozemky..neustale otvara nove konania ohladne vlastnictva a priznania k podielov a pod. na sud.. aj ked to uz mame na papieri, ze je to nase. stale mi chodia predvolania na dostavenie sa na pojednavanie, ale ja otvarat pojednavania ani na ne chodit nechcem.. aj po dohovore s nou sa neda.. chcem sa spytat, ci je nieco take, ze bez mojho suhlasu podpisu by nemohla uz ziadne konania otvorit.. za skoru odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2015)

Dobrý deň, ona má právo podávať návrhy na súd, tomuto právo nie je možné zabrániť. Vy však môžete napísať na súd, že sa súhlasíte s tým, aby súd konal bez Vašej účasti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať či v prípade ak bolo užívanie pozemku spoluvlastníkmi upravené ešte v roku 1988, má právne účinky aj v súčasnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2015)

Dobrý deň,

v zmysle nižšie uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR, môže úprava užívania pozemku pred rokom 1992 stratiť účinnosť len ak tak rozhodnú väčšinoví spoluvlastníci. K odpovedi pripájam spomínané rozhodnutie:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 429/2003

Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi upravené pred 1. januárom 1992 dohodou spoluvlastníkov alebo rozhodnutím súdu môže stratiť účinnosť len rozhodnutím väčšinového spoluvlastníka, resp. viacerých spoluvlastníkov, ktorých podiely tvoria väčšinu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som prenajať pozemok, ktorý vlastním so svojou sestrou. Ona s tým však nesúhlasí. Je to problém? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, 

podľa § 139  ods.2 O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Podľa súdnej praxe patrí medzi hospodárenie s vecou aj jej užívanie, a preto bez vedomia a súhlasu Vašej sestry nie je možné predmetný predmetný pozemok prenajať. Možnosťou je ešte podať návrh na súd.

Rozhodnutie súdu:

R 31/2000

Pojem hospodárenie so spoločnou vecou zahŕňa aj užívanie spoločnej veci jej spoluvlastníkmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať  či je možné, aby súd odmietol prejednať jednu z parciel, ktorú som žiadala vysporiadať. Svoje vlastníctvo som odvodzovala od mojej mamy. Súd uviedol, že nemoze rozhodnúť, či podiel patrí do dedičstva alebo nie. Tvrdil, že nemá na to právo, pretože to mal urobiť iný súd. Je to dôležité, pretože ide o vysporiadanie spoluvlastníctva. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2014)

Dobrý deň, 

z Vami popisovanej situácie ide zrejme o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastíctva. Čo sa týka výroku či podiel patrí do dedičstva alebo nie súd, ktorý prejednáva zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nemôže rozhodovať o tzv. nesporovom konaní (určení či vec/ podiel patrí do dedičstva). Mal by mal konanie prerušiť a pokračovať až po vyjasnení otázky dedičstva.

Podrobnejšie tento problém rozpracoval rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2884/1999

"V konaní o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva výrok o prikázaní spoločnej veci za náhradu podľa § 142 ods. 1 OZ nemožno nahradiť určujúcim výrokom súdu, že do dedičstva po zosnulom podielovom spoluvlastníkovi patrí spoluvlastnícky podiel, príp. pohľadávka alebo dlh z titulu uvedenej náhrady. Posudzovanie takýchto záležitostí či otázok prislúcha súdu rozhodujúcemu v nesporovom konaní o dedičstve podľa § 175a a nasledujúcich OSP, a nie súdu rozhodujúcemu o nárokoch podľa § 142 OZ. Ak sa právoplatným rozhodnutím iného súdu urobeným v konaní o dedičstve podľa § 175q OSP neurčil, kto je dedičom sporných spoluvlastníckych podielov, je namieste sporové konanie v zmysle § 107 ods. 3 OSP prerušiť. Skutočnosť, že v tomto konaní je podielové spoluvlastníctvo zrušené, ale nie je vyporiadané, nemá vplyv na správnosť uvedeného názoru, pretože podielové spoluvlastníctvo k sporným nehnuteľnostiam síce bolo zrušené, ale v dôsledku nevyrovnania žiadnym z troch spôsobov uvedených v § 142 ods. 1 OZ doteraz nezaniklo."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri predaji pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. So sestrou máme v podielovom spluvlastníctve pozemok. Rozmýšľali sme o tom, že zrušíme podielové spoluvlastníctvo. Obávam  sa však toho, že neskôr ak sestra napríklad pozemok predá, budúci majiteľ nejakým spôsobom ohradí pozemok a ja sa nebudem môcť naň dostať. Ako mám prosím Vás postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri predaji pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2014)

Dobrý deň,

pre Vami popisované prípady existuje inštitút tzv. vecého bremena. Vecné bremeno sa viaže na nehnuteľnosť a je to povinnosť vlastníka jedného pozemku strpieť právo vlastníka iného pozemku, napríklad ak by jeden z nich musel na to aby sa dostal na svoj pozemok využiť pozemok inej osoby. Vecné bremeno sa môže zriadiť zmluvou, na základe závetu alebo ho môže zriadiť súd aj  bez návrhu. Pripájam aj rozsudok  NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2517/2006:

Súd môže zriadiť vecné bremeno podľa § 142 ods. 3 OZ, aj keď to nikto nenavrhoval.

Nie je teda nutné, aby ste podávali návrh, pretože súd pri delení pozemku bude skúmať, či nie je potrebné zriadiť vecné bremeno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri predaji pozemku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku