Máte
otázku?

Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu

Vzťahuje sa na povinnosť ohlásiť drobnú stavbu premlčacia doba? Medzi mojim a susedovým pozemkom je vybudovaný plot, ktorý tam stojí už dvanásť rokov. Sused dnes po 12 rokoch odo mňa pýta doklad o tom, že som si splnil svoju ohlasovaciu povinnosť na obecnom úrade. Rovnako do mňa pýta doklad o tom, že som si splnil ohlasovaciu povinnosť, keď som menil škridlu na dome. To bolo pred cca 16 rokmi. Ohlasovaciu povinnosť som si vtedy pred rokmi nesplnil.

Odpoveď: Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu

Dobrý deň,

pri právnych povinnostiach ustanovených vo verejnom práve (napr. v stavebnom práve ako je tomu aj vo Vašom prípade) sa inštitút premlčanie neuplatňuje. Ten je typický pre súkromnoprávne vzťahy.

Oplotenie je drobnou stavbou (§ 139b  ods. 7 písm. b) stavebného zákona). Zmena škrídly je stavebnou úpravou, ktorá sa považuje podľa stavebného zákona za zmenu dokončenej stavby (§ 139b ods. 5 písm. c) stavebného zákona).

Z Vášho opisu skutkového stavu vyplýva, že v oboch prípadoch ste boli povinný minimálne uvedenú výstavbu či stavebnú úpravu ohlásiť na stavebnom úrade (§ 55 a nasl. stavebného zákona). V prípade stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie nie je možné ohlásenú činnosť vykonať skôr, ako stavebníkoví zašle stavebný úrad oznámenie o tom, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník nesmie vykonávať dané stavebné práce skôr, ako mu bude vydané uvedené oznámenie (resp. stavebné povolenie - ak pri danej stavbe nepostačuje ohlásenie). Ak ste teda uvedené stavby, resp. zmenu dokončenej stavby uskutočnili skôr, ako Vám boli vydané uvedené oznámenie, resp. rozhodnutia, porušili ste stavebný poriadok a dopustili ste sa priestupku podľa § 105 ods. 1 písm. a) stavebného poriadku (resp. § 105 ods. 2 písm. a) stavebného poriadku - ak by stavebný úrad dospel k záveru, že na danú stavbu nepostačuje ohlásenie).

Súčasne ale § 20 zákona o priestupkoch ustanovuje, že priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky.

Vo Vašom prípade je zrejmé, že od spáchania priestupku ustanovený čas už uplynul. Teda vychádzajúc z uvedeného, hoci ste sa dopustili priestupkov podľa stavebného poriadku, Vaša zodpovednosť za ne už zanikla. Ďalej je potrebné rovnako uviesť, že Váš sused nie je oprávnený požadovať od Vás predloženie stavebných rozhodnutí, na základe ktorých ste menili Vašu stavbu na Vašom pozemku, resp. stavali oplotenie, ktoré na jeho pozemok nezasahuje.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s ohlásením drobnej stavby, keď chcem zaviesť v súkromnom byte plynové kúrenie a niektorý spoluvlastníci bytov mi na zo nechcú dať súhlas. Ako mám postupovať ďalej? Terajšie kúrenie je veľmi neekonomické a pre mňa nevyhovujúce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň,

odpojiť byt z vykurovacej sústavy v bytovom dome by ste mohli len na základe súhlasného stanoviska všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a stavebného povolenia vydaného stavebným úradom, ktorý súhlas vlastníkov bytov bude vyžadovať v preukázanej forme /písomne/.

Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.  630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla, by ste sa aj naďalej museli podieľať na úhrade fixnej zložky za dodávku tepla v bytovom dome, nakoľko dochádza k prestupom tepla zo susedných bytov, zvislú vykurovaciu sústavu odstrániť z bytu nemôžete. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu (Správne právo)

Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať ešte v roku 2009 som položil zámkovú dlažbu pred mojou bránu a obecnou komunikáciu na úpravu príjazdovú cestu, ale som nenahlásil starostovi obce a teraz útočí proti mne, že je to čierna stavba môže ma dať na súd alebo je to premlčané. Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2017)

 

Dobrý deň, 

ďakujeme  otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. stav. poriadku pokuta za neohlásenie stavby v zmysle ust. § 105 môže byť až 331 €.

2./ Podľa § 107  stavebného poriadku platí :   

Lehoty ukladania a výnosy pokút

"Pokutu možno uložiť iba do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie porušila alebo nesplnila povinnosť (§ 106), najneskoršie však do 3 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená."

3./ Záver : Z uvedeného vyplýva, že v prípade uloženie pokuty by ste vzniesol námietku premlčania. Teda v súčasnosti v zmysle zákona Vám nemôže byť uložená pokuta. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčanie povinnosti ohlásiť drobnú stavbu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku