Máte
otázku?

Predaj casti podniku aj so zamestnancami


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predaj casti podniku aj so zamestnancami

Dobrý deň,
prosím o informáciu. Pracujem u zamestnávateľa viac ako 30 rokov. Ten sa teraz chystá urobiť predaj časti podniku aj so zamestnancami, teda aj so mnou. Keďže už spĺňam podmienky nastúpiť do predčasného dôchodku, nemám záujem prejsť, aj keď so všetkými právami a povinnosťami k novému zamestnávateľovi. U pôvodného zamestnávateľa moje pracovné miesto zanikne a pravdepodobne podobnú pracovnú náplň ako doteraz by som mala u nového majiteľa. To znamená, že moje pracovné podmienky by sa nezmenili ani u nového zamestnávateľa. Mám nejakú možnosť domáhať sa skončenia pracovného pomeru u pôvodného zamestnávateľa tak, aby som neprišla o všetky benefity vyplývajúce z dlhodobého zamestnania (odstupné)? Môžem ako radový zamestnanec, jeden z mnohých, nesúhlasiť s preradením k novému zamestnávateľovi, tak, aby som neprišla o odstupné? Ak áno, prosím o radu ako postupovať.

Odpoveď: Predaj casti podniku aj so zamestnancami

Dobrý deň,

právna úprava prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov je predmetom úpravy ust. § 27 a nasl. Zákonníka práce. V zásade platí, že ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu. Zákon v ust. § 29a umožňuje zamestnancovi, ktorý nechce pracovať pre nového zamestnávateľa, skončiť pracovný pomer a to dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. b) ku dňu prevodu, avšak iba v tom prípade, ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí.

Vychádzajúc z toho, čo ste uviedli, by bolo obtiažne na preukazovanie, či sa Vám tieto pracovné podmienky zásadne zmenili. Zákonník práce ani judikatúra nepodáva bližší výklad tohto pojmu. Vychádzajúc z judikatúry SD EÚ, za zásadnú zmenu pracovných podmienok treba považovať aj nepodstatné zmeny podstatných náležitosti pracovnej zmluvy. Ak by ste vedeli túto skutočnosť preukázať, môžete uplatniť ust. § 29a Zákonníka práce a pracovný pomer skončiť z dôvodu nesúhlasu so zmenou pracovných podmienok. Na odstupné by ste v tomto prípade mali nárok podľa § 76 ods. 2 písm. e) až vo výške päťnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.

Ak by ste však nesúhlasili so zmenou pracovných podmienok bez toho, aby sa Vám podstate zmenili pracovné podmienky, zamestnávateľ môže voči Vám uplatniť výpoveď z tzv. organizačných dôvodov. Ak by k tomu došlo, nárok na odstupné by ste stále mali, avšak iba vo výške štvornásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak viete preukázať podstatnú zmenu pracovných podmienok, je pre Vás výhodnejšie postupovať podľa § 29a Zákonníka práce a vyjadriť Váš výslovný nesúhlas. Ak ale by nešlo o podstatnú zmenu pracovných podmienok, vystavili by ste sa riziku neplatného skončenia pracovného pomeru. Okrem doposiaľ uvedeného, stále môžete skončiť pracovný pomer, pričom ak by ste skončili pracovný pomer Vy ako zamestnanec výpoveďou, nárok na odstupné by Vám vôbec nevznikol. Ak by sa Vám podarilo skončiť pracovný pomer dohodou so zamestnávateľom, odporúčam Vám uzavrieť ju písomne aj s uvedením organizačného dôvodu (§ 63 ods. 1 písm. a) alebo b), pretože v tomto prípade by ste mali nárok na odstupné tiež vo výške podľa § 76 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj casti podniku aj so zamestnancami" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Môže zamestnávateľ ukončiť pracovné pomery v prípade predaja ...

  Presne v ten deň to telefonicky oznámil aj ostatným zamestnancom. ... zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť ... Zákonníka práce, s predajom firmy prechádzajú na nový nástupnícky podnik všetky ...

 • Šéf sleduje kameru

  Odchod a príchod zamestnancov v práci a podľa toho opravuje hodiny príchodu a odchodu. ... dozvedeli sme sa ako zamestnanci v podniku, že zamestnávateľ nás nie len ... ktorú zamestnávateľ vykonáva (napr. predaj tovaru v obchode), zamestnanci ... otázka monitorovania zamestnancov je častou problematikou v našej ...

 • Práca počas sviatkov

  Môže zamestnávateľ obísť zákon zákazu maloobchodného predaja tým, že bude ... a ide o dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky. ... vo výpovedi · 10.06.2021 - Predaj casti podniku aj so zamestnancami ...

 • Nájom poľnohospodárskej pôdy

  ... nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ... je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou alebo časť tohto pozemku, ... 10.06.2021 - Predaj casti podniku aj so zamestnancami · 10.06.2021 - Do ...

 • Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

  e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol ... príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po ... ak došlo napr. k prevodu podniku a Vy stále pracujete de facto v rovnakej firme, ... 10.06.2021 - Predaj casti podniku aj so zamestnancami · 10.06.2021 - Do kedy  ...

 • Podvod - trestný čin

  Prevzatie objednaného tovaru v podniku zákazníkom (páchateľom) na základe ... pri jeho predaji predstavuje naplnenie znaku uvedie do omylu predpokladaného ... pričom ručením možno zabezpečiť len platný záväzok dlžníka alebo jeho časť. ... že menovaný nie je a nikdy nebol zamestnancom spoločnosti DHL Slovakia, ...

 • Hmotná zodpovednosť brigádnika

  dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohody o práci ... zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. ... vo výpovedi · 10.06.2021 - Predaj casti podniku aj so zamestnancami ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku