Práca počas sviatkov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práca počas sviatkov

Môže zamestnávateľ obísť zákon zákazu maloobchodného predaja tým, že bude deň otvorených dverí a tovar sa nebude predávať, ale len prezentovať a následne zmluvy bude uzatvárať živnostník?

Odpoveď: Práca počas sviatkov

Dobrý deň, Zákonník práce v novelizovanom ustanovení § 94 ods. 5 hovorí nielen o zákaze práce, ktorá vedie k predaju tovaru konečnému spotrebiteľovi, ale aj s tým spojených prác. Toto ustanovenie je ešte veľmi čerstvé a takéto špecifické prípady sa vykryštalizujú až praxou. Mám však za to, že konanie Vášho zamestnávateľa obchádza účel tohto zákonného ustanovenia a preto by malo byť podľa môjho právneho názoru posúdené ako protiprávne. Za porušenie týchto zákazov sú pripravené vysoké peňažné pokuty. Ak máte podozrenie, že Váš zamestnávateľ porušil toto zákonné ustanovenie, môžete podať podnet na inšpektoráte práce.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Práca počas sviatkov (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je v prípade, že som živnostníčka robím ako predavačka, ale obchod nepatrí mne, je dovolené cez štátny sviatok pracovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Práca počas sviatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2020)

Dobrý deň,

zákon v tomto prípade zakazuje nariadiť výkon práce počas štátnych sviatkov zamestnancom. Nezakazuje, aby ste prácu vykonávali Vy, ako živnostník. Vychádza sa aj zo slobody podnikania. Štát Vám nemôže ako podnikateľovi zakázať, aby ste pracovali, keď je sviatok. Ak obchod nie je Váš a budete tam pracovať ako živnostník, je tu riziko, že v prípade kontroly by inšpekcia posúdila daný pomer ako zamestnanecký a "zamestnávateľ" by musel zaplatiť pokutu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca počas sviatkov (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, pokiaľ som konateľom a zároveň zamestnancom v s.r.o. a jedna sa o maloobchodný predaj, je možné, aby som v dňoch štátnych sviatkov mohla mať otvorenú predajňu a predávať tovar konečnému spotrebiteľovi tak ako je to v prípade živnostníkov? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Práca počas sviatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň,

v zmysle ustálenej súdnej praxe nemôže byť totožná činnosť vykonávaná z pozície konateľa aj z pozície zamestnanca. Ako konateľ by ste mohli túto činnosť počas sviatku vykonávať, nakoľko by ste ju robili z pozície štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti a teda nie ako zamestnanec. Situácia sa však skomplikuje v prípade, ak samotný predaj v obchode máte vymedzený ako druh práce (pokiaľ hovoríme o Vás ako zamestnancovi). Vami popísaná situácia je značne skomplikovaná tým, že vystupujete ako konateľ a zamestnanec zároveň. Odporúčal by som tento situáciu vyriešiť a rozhodnúť sa, z akej pozície budete činnosť vykonávať. 

Dovolím si citovať ustálený právny názor súdnej praxe: 

"K dovolenému súbehu výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru by mohlo prísť len v tom prípade, ak by osoba vykonávala na základe pracovnej zmluvy, uzavretej so všetkými náležitosťami, v prospech spoločnosti práce tak, aby sa pracovné zadelenie a náplň práce zamestnanca a zároveň konateľa nezamieňali a aby bolo zrejmé, že tieto činnosti si vzájomne nekonkurujú. Ak nie je splnená táto podmienka, pracovný pomer nemôže vzniknúť. Právna úprava síce nebráni tomu, aby iné činnosti pre obchodnú spoločnosť vykonávala fyzická osoba - zamestnanec, ktorý je  štatutárnym orgánom, na základe pracovnoprávnych vzťahov, pokiaľ druhom práce nie je výkon činnosti štatutárneho orgánu, ale iná pracovná činnosť spĺňajúca všetky právne charakteristiky závislej práce."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca počas sviatkov (Pracovné právo)

Chcem sa Vás opýtať, či ja ako riadny zamestnanec môžem vykonávať prácu počas sviatkov v pohostinstve. Prosím neodvolávajte sa na paragrafy, ale jednoducho laicky mi odpovedzte. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Práca počas sviatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň. Vaša otázka zrejme súvisí s aktuálnym zákazom predaja počas sviatkov. Tento zákaz pritom spočíva v tom, že zamestnávatelia počas zákonom stanovených dní (sviatkov) nemôžu svojim zamestnancom nariadiť ani si s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.

Prácu v reštaurácii, či pohostinstve však považujem skôr za poskytovanie služby, než za predaj tovaru, a preto mám za to, že reštaurácie a pohostinstvá nemusia byť počas zákonom vybraných sviatkov zatvorené, a teda ich prevádzkovatelia si môžu ako zamestnávatelia dohodnúť so svojimi zamestnancami, príp. im nariadiť prácu aj počas spomínaných sviatkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca počas sviatkov (Pracovné právo)

dobrý den. pýtali sme sa v robote či máme nárok za príplatok za prácu počas sviatku vraj nie ako to je prosím.

Odpoveď: Práca počas sviatkov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2014)

Dobrý deň. Zákonník práce upravuje v ustanovení § 122 mzdu a náhradu mzdy za sviatok. V zmysle ods. 1 tohto ustanovenia: "Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni." Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia sa môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, v takom prípade patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. Pri čerpaní náhradného voľna zamestnancovi mzdové zvýhodnenie nepatrí, ale patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku