Máte
otázku?

Právo na vstup do bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Právo na vstup do bytu

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, zomrel mi otec, ktorý mal byt v BSM spolu so žijúcou manželkou. V tomto byte býva syn, ktorý tam má trvalé bydlisko a vymenil zámky s tým, že nikoho do bytu nevpustí. Matka je dlhodobo v nemocnici. Dedičské konanie ešte nieje skončené, ale mám od notárky, ktorá prejednáva dedičstvo oznámenie o okruhu dedičov ( sme traja dediči), dedí sa zo zákona, s tým, že dediči neboli poučení o ustanoveniach občianskeho zákonníka o dedičskom práve, o spôsobilosti dediť a o možnosti odmietnuť dedičstvo. Chcel by som sa opýtať, či je možné sa od polície dožadovať na základe tohto oznámenia o prístup do bytu. Ďakujem

Odpoveď: Právo na vstup do bytu

Dobrý deň, právo vstupu do bytu je obmedzené bydliskom syna v tomto byte. Ak je tento byt jeho bydliskom, tak vstúpenie do bytu bez súhlasu syna nie je možné. V opačnom prípade by mohlo ísť o trestný čin porušovania domovej slobody. Viem, že je to dosť prísne. Pokiaľ by podal na Vás trestné oznámenie, mohlo by Vám to priviesť trestné stíhanie.  

Ak byt nie je jeho bydliskom a ani nikoho iného, tak do bytu môžete vstúpiť. 

Žiadajte o jeho vypratanie z nehnuteľnosti. Na to máte právo už teraz. On nie je dedič. Pred podaním návrhu je však potrebné, aby prebehlo hlasovanie (alebo aspoň oslovenie každého spoluvlastníka s tým, aby sa vyjadril, či súhlasí s tým, aby byt užíval). Je to komplikovanejší proces, ak by ste zabudli čo i len na jeden krok, potom by ste na súde nemuseli byť ako dedičia úspešní. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Právo na vstup do bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň, máme spoločný byt s exmanželom a nechce ma do neho pustiť. Býva tam s mojim synom a jeho matkou, ktorá tam nemá povolený trvalý pobyt. Ja som si musela nájsť s dcérou podnájom, nakoľko ma nechal po ťažkej operácií na ulici a nechcel ma pustiť do nášho bytu. Veľakrát som volala políciu, len ti mi tvrdia, že ho môžu len vyzvať, a keď ma nepustí, nemôžu nič robiť. Prosím, dá sa v tomto niečo podniknúť, som na PN a veľa energie naozaj nemám na človeka, ktorému som požičala všetky svoje úspory a nič mi nevrátil a ešte ma zmlátil, čo bol dôvod aj na rozvod. Rozviedli sme sa v roku 2008, predložila som mu aj vyporiadanie BSM, len ho nepodpísal, lebo s tým jeho matka nesúhlasila. Za nájomné som musela zaplatiť už 22 000 Eur a čochvíľa mi dôjdu peniaze, nakoľko som PN. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo na vstup do bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2020)

Dobrý deň,
z Vašich predchádzajúcich otázok vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť v roku 2008. S teraz už bývalým manželom ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM, pričom byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

V zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že byt zo zákona je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele 1/2 k celku. Vy bývate v súčasnosti s dcérou v podnájme a platíte zrejme všetky poplatky za byt správcovi byt. domu v celom rozsahu. Nepíšete, kto platí poplatky za odber médií /elektrina, plyn/ a za odpad.

Sme názoru, že aj keď je byt v podielovom spoluvlastníctve, Vy byt neužívate a ani Vám dlhodobo nie je umožnené byt užívať, nie správne, aby ste platili poplatky správcovi bytového domu, keďže je malá pravdepodobnosť, že predmetné platby vyporiadate aj vzhľadom na plynutie premlčacej doby (všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky - v prípadnom súdnom konaní bývalý manžel vznesie námietku premlčania).

Odporúčame prestať platiť poplatky správcovi byt. domu, vo veci kontaktovať advokáta a podať návrh na súd o umožnenie užívania bytu, ako aj návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako aj vyporiadanie úhrady doterajších platieb z Vašej strany.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo na vstup do bytu (Dedičské právo)

Dobrý večer,
už pred pár dňami som sa Vás pýtal, že som si šiel na miesto svojho trvalého pobytu(ako nezaopatrené dieťa) zobrať svoj nábytok a otec to nahlásil polícii.
Nahlásil to polícii avšak ako obmedzenie domovej slobody, keďže v dome nebývam. Áno posledné dva roky som študoval buď v Bratislave alebo v zahraničí alebo som sa zdržiaval na inom mieste(u mamy alebo starých rodičov) a nemal som preto dôvod bývať u otca.
Ale nedostal som od neho žiaden zákaz vstupu do jeho domu a tiež som sa do domu dostal pomocou kľúča, ktorý mi on daroval v minulosti.
Ako prosím viem obhájiť, že nešlo o obmedzenie domovej slobody?

Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Právo na vstup do bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,

 

domnievam sa, že incident bol nahlásený ako podozrenie z porušovania (nie obmedzovania) domovej slobody, pretože tak sa nazýva aj skutkový podstata trestného činu (§ 194 TZ Porušovanie domovej slobody).

Na Vašom mieste by som sa bránil najmä tým, že nešlo o "neoprávnené" vniknutie ani zotrvanie v obydlí. Do bytu ste vošli oprávnene, odomknutím prostredníctvom darovaného kľúča. Rozhodujúce však bude to, či Váš otec prejavil vôľu, aby ste v jeho obydlí neboli, tzn. či Vám prejavil vôľu, aby ste tam nevošli, resp. nezotrvali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo na vstup do bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právnu pomoc v oblasti darovanie nehnuteľnosti. Spolu s bratom sme pri dovŕšení plnoletosti nadobudli darovaním od rodičov nehnuteľnosť (konkrétne byt) pomerom 50:50. Avšak prístup k nemu ani jeden z nás nemá, pretože kľúče od tohto bytu sú v rukách našej starej mamy, ktorá nám prístup a zverenie tohto bytu úmyselne odopiera. Mám 21 rokov a môj brat v novembri nadobudne 20 rokov.
Chcem sa informovať, aké sú moje možnosti, či môžem podať trestné oznámenie, prípadne inou formou sa domáhať prístupu do tohto bytu.
Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Právo na vstup do bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2019)

Dobrý  deň, na vašu otázku uvádzame nasledovné :
Základom vo vašom prípade je to či byt je v súčasnosti niekým obývaný a v tomto byte aj riadne býva. Ak je tomu tak, potom treba vyzvať predmetnú osobu, keďže ju užíva bez zmluvného vzťahu s vami, ktorý dôvod by vyplýval zo zmluvy s vami ako vlastníkmi, aby byt vypratala vo vami uvedenej lehote. Ak sa tak nestane, odporúčame podať ako trestné oznámenie, tak aj žalobu na súd.

Otázkou je, ak niekto byt užíva, kto platí nájomné a platí náklady spojené s užívaním bytu (plyn, elektrina, poplatky správcovi bytového domu a pod.) . V tomto smere by sme odporúčali, aby ste ako vlastníci bytu navštívili správcu byt. domu a zistili stav platenia úhrad a rovnako tak urobili pokiaľ ide o elektrárne a plynárne a byt od uvedených médií buď odpojili resp. prepísali na seba, prípadne požiadali dodávateľov médií o riešenie prerušenia dodávok a to tak, aby to bolo pre váš čo najmenej finančné náročné.

Situáciu im vysvetlite ako uvádzate v otázke.

2./ Ak byt nikto neužíva a neobýva, odporúčame, aby ste starú mamu  vyzvali, aby vám odovzdala kľúče od bytu resp.  vám byt sprístupnila vo vami stanovenej lehote. 

Rovnako aj v tomto prípade vzniká otázka kto hradí náklady spojené s predmetným bytom, ako aj za predch. obdobie, kedy už zrejme vznikli nedoplatky.
Ak sa tak nestane, odporúčame obrátiť sa na políciu a rovnako podať žalobu na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo na vstup do bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku