POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ako postupovať a čo robiť v tomto prípade : Mužova mama dostala doživotné právo cez manžela, ktorý daroval synovi dom /ktorý mu daroval starký a v dospelosti sa mal prepísať na vnuka, čiže môjho muža/ Všetko bolo fajn, pokiaľ sme nezačali tráviť čas osamote - mama je vdovou dlhé roky a vždy bývalá na paneláku u sestry- sestra s ňou vydrbkala, keď jej vybavila darovaciu zmluvu bez doživotného práva a už 2krát ju vyhodila. Nasťahovala sa do mužovho domu, že tam bude lebo tam ma doživotné právo - už 3 roky nám strpčuje život, osočuje mňa aj muža, že som jej ukradla syna, že som ta. Hentá. Vetra nadmerné, kúpeľnú používa na umývanie riadu, neupratuje už vyšše 2 rokov. Platí len 50 eur, aj keď využíva 2 miestnosti ako aj my - mimo kúpeľné, kuchyne. Naše hádky začali, keď sa dom začal prerábať my sme spávali v obývačke a ona mala svoju izbu - vždy bola pri nás, aj keď sme spali ona si musela pozerať telenovely-žiadne súkromie. Čo najrýchlejšie sme dokončili izbu, aby sme mali pokoj. Začal teror. 3 roky dáva iba nájom - aj tak malo my platíme 100 /, aj keď máme dom cca na polovicu a minulý rok prispela len na polovicu dreva - celý dom sme ako tak svojpomocne prerobili nedala nám ani cent, aj keď sme sa 2 roky dozadu dohodli, že nám bude dávať aspoň 50 eur mesačne - nič sme nevideli. Kradla a kradne ešte aj teraz aviváž, tekutý prášok, kapsule do myčky, toaletný atď. A pritom ma dôchodok aj s vdovským určite min. 400 - tak sme raz zapoculi - posledný skoro rok trávi u sestry /nakoľko stratila priateľa, tak je potrebná mamička na platenie/ nedáva na nič, meníme rúry na kotly - to je mužove, ja nemám prečo platiť, kúpili sme čerpadlo/keď nás vytopilo - nedám peniaze to je jeho, už upratujem aj jednu jej izbu nakoľko ten prach nám ide do spoločných priestorov - okná umývam ja lebo 2 roky neupratovala ani neumývala - pred vianocami som umývala a normálne obutá až do svojej izby. Ignoruje nás, odmietla nám ísť na svadbu, na drevo povedala, že nemá dáva mesačne 10 eur. A to sme dali za drevo 450 eur. A ešte potrebujeme cca za 250 eur. Chodí tam už iba, keď niesme doma, všetko prelustruje, zašpiní podlahu/keď prší nakoľko sa v dome na plavačke nevyzuva. Chceme, aby sa odsthovala zaberá miesto s vecami, my máme iba 2 miestnosti lebo ďalšie 2 ma ona, nič neplatí poriadne a bojíme sa, že čosi vyvedie horšie - neprispieva ani na poistku na chalupu, ani na dane, na nič. A ešte dlho by som vedela rozprávať, máme niekoľko fotiek čo robila bordel. Aj susedia vedia, že už 3 roky určite nepohla ani prstom. Negratuluje mužovi k sviatkom, mňa úplne ohovára kade chodí a teraz nejde na svadbu, lebo jej je ukradnutý nás život, ona ma doživotné a môžme sa aj. Čo máme robiť, prosím o radu.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Dobrý deň. 

Vecné bremeno, vo Vašom prípade právo doživotného bývania, je možné zrušiť dohodou medzi povinný a oprávneným z vecného bremena alebo vecné bremeno môže zaniknúť rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 

V zmysle § 151p Občianskeho zákonníka:

"Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká."

"Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

Ak by ste sa rozhodli podať na súd žalobu o zrušenie vecného bremena, bude na Vás preukázať súdu trvalú zmenu pomerov a súd na základe vykonaného dokazovania buď Vašej žalobe vyhovie alebo ju zamietne.

Uvádzam aj rozhodnutie Najvyššieho súdu (Z IV): 

"Zmena pomerov, ktorou vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, spočíva nielen v objektívnych okolnostiach, ale aj v osobných pomeroch účastníkov; za určitých okolností môže vzniknúť aj zmenou v správaní sa účastníkov. Primeranou náhradou za zrušené vecné bremeno môže byť napríklad suma, ktorú by oprávnený z uvedeného bremena musel zaplatiť za užívanie prípadného náhradného bytu."

Trápi vás "Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj priateľ po smrti svojho otca zdedil byt, pričom jeho matka je uvedená ako osoba s vecným bremenom v podobe doživotného bývania. Priateľ by si chcel zobrať hypotekárny úver a jeho matka súhlasí so zrušením vecného bremena. Aký je prosím postup? Ďakujem. S pozdravom, B.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2024)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej veci je jednoduché :

Je potrebné spísať dohodu o zrušení vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania medzi vlastníkom nehnuteľnosti a oprávnenou z vecného bremena, ktorú následne zavkladujete v katastri nehnuteľností. Až následne môže banka poskytnúť úver, lebo ak na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno, banka úver neposkytne.

Na spísanie dohody môžete kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama má na byte, ktorý je prepísaný na mňa a moju sestru v pomere 50/50, zriadené vecné bremeno. Napriek tomu je momentálne moja matka vážne chorá a potrebuje starostlivosť na úrovni 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a preto je umiestnená v domove sociálnych služieb. Moja dcéra by chcela tento byt kúpiť, no potrebuje na to zobrať hypotéku, ktorú však kvôli prítomnosti bremena nedokáže získať. Chcela by som sa spýtať, či je možné toto bremeno zrušiť, keďže je zrejmé, že byt už nemôže slúžiť mojej mame a jej potrebám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň, v závere otázky uvádzate, že byt nemôže slúžiť potrebám osoby oprávnenej z vecného bremena. Hneď uvádzam, že toto sa na váš prípad nevzťahuje.

Riešením je, aby domov soc. služieb prihlásil vašu mamu k trvalému pobytu v predmetnom zariadení, ktorá možnosť vyplýva z ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR a následne spíšete dohodu o zrušení vecného bremena a podáte návrh na vklad na katestrálny odbor okresného úradu. Podpis vašej matkybude musieť byť úradne overený, pričom najjednoduchšie bude kontaktovať matriku obce, kde sa domov soc. služieb nachádza /poskytuje sa aj služba, že zamestnanec obce dôjde overiť podpis matky do DSS/.

Na spísanie dohody o zrušení vecného bremena odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. Moja známa v slabšej chvíli, ovplyvnená sľubom spolužitia a partnerstva, udelila doživotné užívací právo svojmu priateľovi. Po mesiaci sa však jeho chovanie zmenilo. Trávi čas u svojej bývalej priateľky, neutícha ani počas večerov či noci. Vyjadril sa, že sa chce mojej známej zbaviť a požiadal ma, aby som s ňou naviazal vzťah. Mám to dokladované aj v SMS správach. Môže to byť dôvod k zrušeniu vecného bremena, teda doživotného užívacího práva? Ďakujem za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,

právo doživotného bývania ako jedna z foriem vecného bremena, je možné zrušiť dohodou medzi povinným a oprávneným z vecného bremena. Ak dohoda nie je, možná právo doživotného užívania nehnuteľnosti môže zaniknúť taktiež rozhodnutím súdu, ktorý ho môže buď obmedziť alebo úplne zrušiť, najmä v prípade, ak dôjde k takej zmene pomerov, dôsledkom ktorej vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného z vecného bremena. 

V zmysle § 151p Občianskeho zákonníka: "Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

Súčasne dávame do pozornosti aj rozhodnutie Najvyššieho súdu (Z IV), v ktorom je ozrejmené, čo sa rozumie zmenou pomerov, a síce, že táto môže vzniknúť aj zmenou v správaní sa účastníkov, ku ktorej dochádza aj v popisovanom prípade. 

"Zmena pomerov, ktorou vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, spočíva nielen v objektívnych okolnostiach, ale aj v osobných pomeroch účastníkov; za určitých okolností môže vzniknúť aj zmenou v správaní sa účastníkov. Primeranou náhradou za zrušené vecné bremeno môže byť napríklad suma, ktorú by oprávnený z uvedeného bremena musel zaplatiť za užívanie prípadného náhradného bytu."

Na to však, aby súd vecné bremeno zrušil by bolo potrebné disponovať dôkazmi preukazujúcimi, že na strane oprávneného z vecného bremena (priateľa vašej známej) došlo k takej zmene správania, ktorá odôvodňuje zrušenie práva doživotného užívania nehnuteľnosti z dôvodu vzniku hrubého nepomeru medzi výhodou oprávneného a povinnosťou povinného. Ak takýmito disponujete, je možné docieliť zrušenie vecného bremena aj prostredníctvom súdu. 


Trápi vás "Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň. Opis situácie: S manželom sme sa rozviedli v februári 2022. Z tohto manželstva máme dve maloleté deti, ktoré boli zverené do mojej opatery. Avšak o ich majetku rozhodujeme spoločne s bývalým manželom. Deti sú vlastníkmi rodinného domu (je to dom, v ktorom sme žili a dodnes tam máme trvalú adresu pobytu), kde majú obaja polovičný podiel. Bývalý manžel a ja máme doživotné právo užívania tejto nehnuteľnosti. Deti nadobudli vlastnícke právo darovacou zmluvou. Od rozvodu užíva dom - (teda nehnuteľnosť, ktorá je majetkom detí) výhradne manžel. V auguste roku 2022 vymenil zámky na dome a nám, teda deťom ako vlastníkom a mne ako osobe, ktorá tam má doživotné právo užívania, úplne znemožňuje prístup. V dome máme dodnes naše osobné veci. Otázky: 1. Existuje právny spôsob, ako sa domôcť užívania nehnuteľnosti tak, aby tam nebol prítomný bývalý manžel? 2. Existuje právny spôsob, ako donútiť bývalého manžela, aby deti vyplatil z ich vlastníckych podielov a mne z vecného bremena?

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň,
k samotnej otázke treba, že keďže podielovými spoluvlastníkmi domu sú deti a v prospech Vás ako rodičov je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v dome, vo veci musia konať deti /nevieme či sú plnoleté alebo maloleté/.

Bývalý manžel nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom domu a preto ak chcete aby detiv domu vyplatil, museli by ste sa na tomto právnom kroku - predaji domu dohodnúť. Právne ho nemôžete donútiť, aby dom od detí kúpil.

Pokiaľ ide o okolnosť, že bývalý manžel užíva celý dom sám, pričom aj vymenil zámky, riešením je ho vyzvať písomnou formou k sprístupneniu domu a jeho užívaniu, keďže Vy ako jeho darca máte zo zákona oprávnenia dom užívať. Ak by sa tak nestalo, táto okolnosť by mohla zakladať nárok na zrušenie vecného bremena v prospech manžela v zmysle ust. § 151p/ Obč. zákonníka a to cestou súdu.

Záverom poznamenávam, že aj keď je aj v prospech bývalého manžela zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v dome, zo zákona nie je vylúčené, aby deti ako vlastníci domu tento dom predali. Na uvedené nepotrebujúc súhlas osoby oprávnenej z vecného bremena, teda ani Vás a ani  bývalého manžela. Vecné bremeno v tomto prípade zo zákona prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Otázkou však je, či niekto kúpi nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel má doživotné právo užívania v mojom dome. Je k mne hrubý a vulgárny, hrozí mi, že ma zabije, ak sa o neho nebudem starať. Je možné mu toto právo zrušiť na základe takéhoto nátlaku, psychického vydierania a vyhrážania?

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň,
áno v uvedenom prípade je možné podať návrh na zrušenie vecného bremena, v tomto prípade spočívajúceho v práve doživotného užívania. Uvedenú situáciu upravuje ust. § 151p Občianskeho zákonníka:

Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.   Za takúto zmenu pomerov v zmysle komentára uvedeného ustanovenia možno považovať aj situáciu, ktorú uvádzate, a teda aj správanie oprávneného z vecného bremena.    V prípade, ak sa Vám Váš bývalý manžel vyhráža zabitím, ak sa o neho nebudete starať, tak je možné zároveň podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, nakoľko by sa mohol svojím konaním dopúšťať trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 1 Trestného zákona:   Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov. 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Bývame s rodičmi v dvojgeneračnom dome, ktorý mi prepísali a oni v ňom majú doživotné právo. Môj brat sa snaží postaviť proti nám, aby nás odtiaľ vyhodil a dom prevzal do svojej správy. Bývame tam už 23 rokov a, samozrejme, vložili sme do neho veľa úsilia a rekonštrukcií. Ďakujem za váš názor. Mája.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vaši rodičia Vám darovali rodinný dom pred mnohými rokmi a ste teda jeho výlučným vlastníkom. Rodičia mali dôvod, že dom darovali výlučne Vám a nie aj Vášmu bratovi.
Uvádzame, že ako rodičia, tak ani brat Vás z domu nemôžu vysťahovať resp. vyhodiť, lebo ide o vaše vlastníctvo a obydlie. Rodičia sa však v zmysle ust. §  630 Obč. zákonníka domáhať vrátenia daru od Vás v prípade, že by došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov a to v lehote do 3 rokov od správania zo strany obdarovaného, ktoré predstavuje hrubé porušenie dobrých mravov a to ako proti darcovi, tak aj proti členom jeho rodiny.
Trápi vás "Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, som majiteľom nehnuteľnosti a môj otec má právo doživotného bývania. Chceme zrušiť vecné bremeno. Chcel by som sa informovať, či je potrebné zmluvu (podpis) overiť aj u notára, keďže otec má zdravotné problémy a neviem cestovať. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
áno. Podpis oprávneného z vecného bremena pri jeho zániku musí byť úradne osvedčený. Musíte nájsť notára, ktorý bude ochotný prísť k Vám domov a overiť tam podpis Vášho otca.


Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním rodinný dom v ktorom sú udelené práva na bývanie pre môjho brata a moju mamu. Bohužiaľ mi však neumožňujú v dome bývať, navyše ma okrádajú, poškodzujú mi dom a dokonca ma už viackrát napadli. Rád by som sa informoval, ako im môžem odobrať právo na bývanie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ majú na dome zriadené vecné bremeno, ktorému zodpovedná ich právo na doživotné bývanie a užívanie, tak Vaša situácia je čo do praktického riešenia naozaj komplikovaná.

 

Osobne by som ale za Vami opísaných okolností uvažoval nad tým, či nejde o zneužitie práva, resp. o výkon práva, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi. Takémuto šikanóznemu výkonu práva sa totiž podľa môjho názoru právna ochrana nemusí poskytnúť.

 

Pokiaľ ale ide o samotné zrušenie vecného bremena, tak bez ich súčinnosti to vidím ako komplikované. Musela by jedine nastať zmena pomerov, v dôsledku ktorej vznikne aj hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného/oprávnených.


Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, moja švagriná chce predať 2-izbový byt v Banskej Bystrici a presťahovať sa na Oravu. Problémom je však vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívania pre ňu, ktoré na byte je. Môžete nám poradiť, ako by sme mali postupovať, aby sme túto ťarchu zrušili?

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
vecné bremeno nemôže byť zriadené v prospech vlastníka nehnuteľnosti. Buď ste zle opísali skutkový stav veci alebo je vecné bremeno zriadené v prospech inej osoby. Vecné bremeno sa dá zrušiť zmluvou medzi oprávnenou osobou a povinnou osobou. Túto zmluvu je potrebné následne zavkladovať na katastri nehnuteľností.

Ak by bolo vecné bremeno zriadené v prospech osoby, ktorá už nežije (často rodičia, pričom po ich smrti sa vecné bremeno nevymaže), postačuje podať podnet na kataster, aby vykonal záznam - výmaz vecného bremena z dôvodu, že oprávnená osoba zomrela.


Trápi vás "Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku - môj manžel ma podviedol, v byte mám dožívacie právo a nechce sa slušne dohodnúť, aby podpísal, že tu nemá vecné bremeno. Tým znepríjemňuje život mne a mojej dcére, čo na ňu zle vplýva. Je možné s tým niečo urobiť? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. Prajem krásny deň.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti, Váš manžel nie je vlastníkom predmetného bytu, ale má v ňom právo doživotného užívania. Súčasne sa na zrušení tohto vecného bremena nechce s Vami dohodnúť. Podľa Občianskeho zákonníka možno vecné bremeno zrušiť dohodou medzi povinným a oprávneným z vecného bremena alebo rozhodnutím súdu. Súd môže rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje a to za predpokladu, ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Súčasne zákon hovorí, že ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie. 
 Poukazujeme aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR: "Zmena pomerov, ktorou vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, spočíva nielen v objektívnych okolnostiach, ale aj v osobných pomeroch účastníkov; za určitých okolností môže vzniknúť aj zmenou v správaní sa účastníkov. Primeranou náhradou za zrušené vecné bremeno môže byť napríklad suma, ktorú by oprávnený z uvedeného bremena musel zaplatiť za užívanie prípadného náhradného bytu."

Vzhľadom na uvedené, môžete sa domáhať súdnou cestou zrušenia vecného bremena, ak sa s manželom na jeho zrušení neviete dohodnúť, avšak súd, ak aj vecné bremeno zruší, urobí tak za primeranú náhradu, t.j. namiesto poskytovania vecného plnenia (užívania bytu) budete povinná vášmu manželovi zaplatiť finančnú náhradu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.