'

Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Žilina
Odpovedané dňa: 27. 4. 2017

Otázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ako postupovať a čo robiť v tomto prípade : Mužova mama dostala doživotné právo cez manžela, ktorý daroval synovi dom /ktorý mu daroval starký a v dospelosti sa mal prepísať na vnuka, čiže môjho muža/ Všetko bolo fajn, pokiaľ sme nezačali tráviť čas osamote - mama je vdovou dlhé roky a vždy bývalá na paneláku u sestry- sestra s ňou vydrbkala, keď jej vybavila darovaciu zmluvu bez doživotného práva a už 2krát ju vyhodila. Nasťahovala sa do mužovho domu, že tam bude lebo tam ma doživotné právo - už 3 roky nám strpčuje život, osočuje mňa aj muža, že som jej ukradla syna, že som ta. Hentá. Vetra nadmerné, kúpeľnú používa na umývanie riadu, neupratuje už vyšše 2 rokov. Platí len 50 eur, aj keď využíva 2 miestnosti ako aj my - mimo kúpeľné, kuchyne. Naše hádky začali, keď sa dom začal prerábať my sme spávali v obývačke a ona mala svoju izbu - vždy bola pri nás, aj keď sme spali ona si musela pozerať telenovely-žiadne súkromie. Čo najrýchlejšie sme dokončili izbu, aby sme mali pokoj. Začal teror. 3 roky dáva iba nájom - aj tak malo my platíme 100 /, aj keď máme dom cca na polovicu a minulý rok prispela len na polovicu dreva - celý dom sme ako tak svojpomocne prerobili nedala nám ani cent, aj keď sme sa 2 roky dozadu dohodli, že nám bude dávať aspoň 50 eur mesačne - nič sme nevideli. Kradla a kradne ešte aj teraz aviváž, tekutý prášok, kapsule do myčky, toaletný atď. A pritom ma dôchodok aj s vdovským určite min. 400 - tak sme raz zapoculi - posledný skoro rok trávi u sestry /nakoľko stratila priateľa, tak je potrebná mamička na platenie/ nedáva na nič, meníme rúry na kotly - to je mužove, ja nemám prečo platiť, kúpili sme čerpadlo/keď nás vytopilo - nedám peniaze to je jeho, už upratujem aj jednu jej izbu nakoľko ten prach nám ide do spoločných priestorov - okná umývam ja lebo 2 roky neupratovala ani neumývala - pred vianocami som umývala a normálne obutá až do svojej izby. Ignoruje nás, odmietla nám ísť na svadbu, na drevo povedala, že nemá dáva mesačne 10 eur. A to sme dali za drevo 450 eur. A ešte potrebujeme cca za 250 eur. Chodí tam už iba, keď niesme doma, všetko prelustruje, zašpiní podlahu/keď prší nakoľko sa v dome na plavačke nevyzuva. Chceme, aby sa odsthovala zaberá miesto s vecami, my máme iba 2 miestnosti lebo ďalšie 2 ma ona, nič neplatí poriadne a bojíme sa, že čosi vyvedie horšie - neprispieva ani na poistku na chalupu, ani na dane, na nič. A ešte dlho by som vedela rozprávať, máme niekoľko fotiek čo robila bordel. Aj susedia vedia, že už 3 roky určite nepohla ani prstom. Negratuluje mužovi k sviatkom, mňa úplne ohovára kade chodí a teraz nejde na svadbu, lebo jej je ukradnutý nás život, ona ma doživotné a môžme sa aj. Čo máme robiť, prosím o radu.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Dobrý deň. 

Vecné bremeno, vo Vašom prípade právo doživotného bývania, je možné zrušiť dohodou medzi povinný a oprávneným z vecného bremena alebo vecné bremeno môže zaniknúť rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 

V zmysle § 151p Občianskeho zákonníka:

"Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká."

"Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

Ak by ste sa rozhodli podať na súd žalobu o zrušenie vecného bremena, bude na Vás preukázať súdu trvalú zmenu pomerov a súd na základe vykonaného dokazovania buď Vašej žalobe vyhovie alebo ju zamietne.

Uvádzam aj rozhodnutie Najvyššieho súdu (Z IV): 

"Zmena pomerov, ktorou vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, spočíva nielen v objektívnych okolnostiach, ale aj v osobných pomeroch účastníkov; za určitých okolností môže vzniknúť aj zmenou v správaní sa účastníkov. Primeranou náhradou za zrušené vecné bremeno môže byť napríklad suma, ktorú by oprávnený z uvedeného bremena musel zaplatiť za užívanie prípadného náhradného bytu."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý večer, potrebovala by som poradiť. V roku 2012 som sa zoznámila s priateľom, ktorého som po nejakom čase prihlásila do môjho rodinného domu. Žili sme v harmonickom vzťahu, mali sme sa radi pomohol mi vo všetkom, bola to veľká láska. V roku 2014 mu zomrela jeho bývala žena, s ktorou mal 2 školopovinné deti, vtedy len 13 ročnú dcéru a 9 ročného syna, napriek tomu, aby neišli do detského domova, tak som si ich zobrala k sebe a vychovávam ich, starám sa o nich, žili sme ako jedna veľká rodina, tak sme sa spoločne dohodli, že mu dám užívacie právo bývať v mojom dome. V máji v roku 2017 sme spísali zmluvu u notára o vecnom bremene a zhodou okolností sa stalo to čo som nikdy v živote nečakala. Podviedol ma. Chodí za frajerkou a ja sa tu starám o jeho deti. Veľmi Vás prosím chcela by som mu zrušiť vecné bremeno, ako to mám spraviť, keď on s tým nesúhlasí. Chcela by som dom predať, aby som ho nemala na očiach. Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, vecné bremeno môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Prvým a najjednoduchším je zrušenie vecného bremena na základe zmluvy medzi oprávneným a povinným z vecného bremena. Táto zmluva následne vyžaduje zmenu zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti (ak je vôbec vecné bremeno evidované na katastri). Ak by nesúhlasil s podpisom takejto zmluvy je možné vecné bremeno zrušiť aj súdom v prípade, že medzi výhodou oprávneného a povinnosťou povinného z vecného bremena vznikne hrubý nepomer. Súd môže jeho vecné bremeno buď obmedziť alebo zrušiť za primeranú náhradu. Z Vašej otázky nevyplýva, že by nastala situácia, kedy dochádza k hrubému nepomeru medzi výhodou a povinnosťou z vecného bremena. Nad rámec toho si Vám dovoľujeme uviesť, že ak nájdete záujemcu o nehnuteľnosť, ktorý je ochotný kúpiť nehnuteľnosť aj s vecným bremenom, toto právo nebráni predaju nehnuteľnosti. Ak dokonca vecné bremeno nie je zapísané v katastri nehnuteľnosti, má právne účinky iba medzi účastníkmi zmluvy o zriadení vecného bremena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som Vás poprosiť o právnu radu. Moja babka darovala byt môjmu otcovi, teda svojmu synovi, s tým, že v byte ma doživotné právo. Po smrti môjho otca som túto nehnuteľnosť zdedila ja, naďalej s doživotný pravom mojej babky, ktorá ešte žije. V byte síce ma trvalý pobyt, ale už dva roky žije v zariadení pre seniorov. Tento byt by som chcela predať, nakoľko v ňom nežijem. Moja otázka znie: Ako mám vysporiadať babkino doživotné právo užívania, keďže si nemyslím, že by niekto kúpil byt so záťažou. Je tiež isté, že babka sa do tohto bytu vrátiť nemieni aj vzhľadom na jej vek a aj vzhľadom na iné okolností. Predpokladám, že to je možné vyriešiť dohodou. Len neviem, aký je postup a práve na tento postup sa chcem spýtať. Len na okraj by som sa chcela ešte spýtať, či bol správny postup (neviem koho, notára? Katastra? ), keď som byt zdedila po otcovi, či som nemala právo vyjadriť sa k babkinmu doživotnému užívaniu nehnuteľnosti? A, či ešte aj na mňa sa vzťahujú podmienky darovacej zmluvy, ktorá bola predmetom môjho otca a babky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ sa jedná o otázku doživotného práva užívania a bývania nehnuteľnosti, toto môžete vecné bremeno môžete zrušiť na základe písomnej dohody so starou matkou alebo ak k zrušeniu dohodou nedôjde len na základe súdneho rozhodnutia. 

2./ V dedičskom konaní ste mali možnosť sa vyjadriť k samotnému dedeniu, avšak zdedením nehnuteľnosti, nakoľko ste dedičstvo prijali, prechádza na Vás zo zákona toto  obmedzenie - vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania starej matky - strpieť.

3./ Darovacia zmluva sa na Vás nevzťahuje, nakoľko nie ste jej účastníkom. Na Vás prešla len povinnosť strpieť toto obmedzenie spočívajúce v práve užívania Vašej starej matky.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné napísať do darovacej zmluvy, že darca by mal právo na doživotné bývanie, ale len do rozvodu?

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň,

občianske právo sa vyznačuje tzv. zmluvnou autonómiou. Jej podstata spočíva v tom, že zmluvné strany si môžu dohodnúť v zmluve aj podmienky, ktoré zákon neupravuje, avšak tieto nesmú byť v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Zastávam názor, že je možné dohodnúť sa na zriadení vecného bremena s rozväzovacou podmienkou, teda že by zaniklo, keď by nastala určitá skutočnosť v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie? (Občianske právo)

Dobrý deň, šli sme dnes v Žiline za právnikom, ukázala som mu aj Vašu radu a ten dotyčný pán právnik nás vysmial a povedal, že ani jedna vec z týchto sa nás netýka, a že bohužiaľ nič z tých veci nám nepomôže na zrušenie doživotného práva nakoľko ona sa nemusí podieľať ani na prerábaní čo sme prerábali kúpeľnú kuchyňu a teraz zateplili a prerobili rozpadajúci sa plot. Nakoľko ona to iba užíva. Ja už som zúfalá, a mám pocit, že jediným jej cieľom je zničiť nám manželstvo a vyštvať ma odtiaľto. Tak čo mame robiť? Mal teda ten právnik v Žiline pravdu? Ďakujem za odpoveď 

Odpoveď: Ako zrušiť právo na doživotné bývanie?

Odpovedá: Advokát v Žiline (odpoveď odoslaná: 05.08.2017)

Dobrý deň. 

To, či mal právnik pravdu alebo nie, závisí od všetkých skutočností týkajúcich sa Vášho prípadu, ktoré ste mu oznámili. Zvážte návštevu iného advokáta a uvidíte, či bude mať rovnaký názor ako Vy. V prvom rade Vás advokát nemá čo vysmiať, ale Vám mal zdôvodniť prečo nie je možné postupovať vo Vašom prípade tak ako ste si to Vy mysleli a predpokladali. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk