Máte
otázku?

Právo dedenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislava

Otázka: Právo dedenia

Dobrý deň, prosím rada by som sa opýtala na jednu vec. Dcéra je jediným dedičom po svojom otcovi, ktorý zomrel. Nakoľko otec mal veľké dlhy dcéra plánuje dedičstvo odmietnuť. Otázkou ale je. Raz, keď by zomrela aj babka teda otcova mama, ako to je s dedičstvom po babke, lebo zákonným dedičom by bola opäť dcéra a jej druhý syn. Ma právo dcéra dediť po babke, nakoľko sa vzdala dedičstva po otcovi? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Právo dedenia

Dobrý deň,

ak by sa vaša dcéra vzdala dedičstva po svojom otcovi, resp. ak by ho odmietla, uvedené odmietnutie bude mať účinky len v rámci dedičského konania po jej otcovi, t.j.  odmietnutie dedičstva má účinky len na dedičské konanie, v ktorom sa odmietnutie dedičstva zrealizovalo. To znamená, že ak by sa v budúcnosti po ňom objavil nejaký nový v rámci dedičského konania ešte neprejednávaný majetok, tento už zdediť nebude môcť. Navyše treba povedať, že pokiaľ by sa aj rozhodla dediť, za dlhy svojho otca ako poručiteľ bude zodpovedať len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Nikdy nemôže zodpovedať za dlhy nad rámec nadobudnutej hodnoty dedičstva. 

Pokiaľ však ide o dedenie po jej babke (jej otca mame), tu platí, nakoľko sa jedná o nové dedičské konanie, že na toto sa odmietnutie dedičstva, ktoré urobila v rámci konania  dedičstve po jej otcovi, nevzťahuje. V takomto prípade by bola vaša dcéra teda opäť vyzvaná notárom na oznámenie, či chce dedičstvo odmietnuť. Ak by ho neodmietla, potom by po babke dedila podiel, ktorý by mal zdediť jej otec. 

Čiže platí, že ak aj  vaša dcéra odmietne dedičstvo po otcovi, toto odmietnutie dedičstva sa nevzťahuje na dedičstvo po otcovej mame. 

Trápi vás "Právo dedenia" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo dedenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Právo dedenia starý otec a vnuk

  Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať nasledujúcu otázku. Náš otec zomrel a mňa by zaujímalo, či nehnuteľnosti, ktoré by mal dediť po svojom otcovi, čiže.

 • Dedičské skupiny

  Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom prechodu majetku z poručiteľa na dedičov dedenie zo zákona. Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z.

 • Darovanie a dedičské právo

  Právo dediť pritom patrí medzi základné ľudské práva, avšak určitá osoba sa môže stať dedičom len za predpokladu, že sú na to splnené zákonom predpísané ...

 • Dedenie po starej mame

  Podotázka: Dedenie po starej mame (Dedičské právo). Dobrý deň, prosím o radu, v ktorej skupine dedenia sa nachádza vnuk poručiteľa, ak jeho matka/ dcéra ...

 • Dedenie v prvej dedičskej skupine

  Z práva reprezentácie vyplýva, že k dedeniu nie sú pripustení všetci potomkovia poručiteľa. Vnuci z dediacich detí rovnako ako jeho pravnuci z dediacich ...

 • Ako to je s dedením po dieťati?

  A ak majú na to právo obidvaja, ako mám prosím Vás postupovať v prípade ak chcem otca z dedenia po mne vylúčiť? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

 • Dedenie v tretej skupine

  Ak by súrodenec žil s poručiteľom v spoločnej domácnosti a mal by právo dediť aj ako spolužijúca osba, nepripadajú naňho dva dedičské podiely , ale dedí iba ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku