Máte
otázku?

Dedičstvo po otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedičstvo po otcovi

Dobrý deň, chcem sa spýtať, môj otec vlastní dom, ktorý je v plnom rozsahu v jeho vlastníctve a nejaké pozemky na jeho meno. Moja mama teda jeho manželka nefiguruje v žiadnom liste vlastníctva. Chcem sa spýtať, čo sa stane ak by otec zomrel, dedím ja a moji súrodenci, a teda aj mama rovnakým dielom? Rada by som predišla situácii, že by súrodenci začali požadovať okamžité vyplatenie dedičstva, nakoľko mama chce v dome dobývať do konca života. Viete mi prosím poradiť, ako predísť nepríjemnej situácii, kedy by si súrodenci začali pýtať svoj podiel z dedičstva? Je jediným riešením závet? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

Dobrý deň, ak Váš otec nezriadi závet, tak sa po jeho smrti bude dediť zo zákona. V prvej zákonnej dedičskej skupine dedia pozostalý manžel a deti poručiteľa rovným dielom, tak ako ste to uviedli vo svojej otázke. Na spôsobe nadobudnutia dedičstva sa však môžu dedičia v rámci dedičského konania dohodnúť. Tzn. že nehnuteľnosť môže nadobudnúť i jeden z nich s povinnosťou výplaty ostatných. Na vyplatenie si následne môžu dohodnúť aj formu splátok, prípadne dlhšiu lehotu (výnimočne bývajú lehoty aj 2-3 roky). Závetom v tomto prípade bohužiaľ nedosiahnete vyriešenie Vášho problému. Aj keby Váš otec zriadi závet a odkáže nehnuteľnosť napr. Vám, jeho ostatné deti ako tzv. neopomenuteľní dedičia budú mať nárok na 1/2 svojho zákonného dedičského podielu. Tzn. že im stále budete musieť vyplatiť 1/2 toho, na čo by mali pri rovnakých podieloch nárok. Výška Vašej povinnosti vyplatiť ich sa síce zníži, avšak stále bude trvať. Najlepším riešením takejto situácie je dohoda dedičov, k tejto však potrebujete súhlas všetkých dedičov.

Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať. Môj otec zomrel pred 20 r. Ale pred tým jemu aj jeho súrodencom rodiča zanechali nejaký majetok. Keď môj otec zomrel tak ma nik nekontaktoval. Môžem vedieť ako ďalej postupovať? S jeho rodinou vôbec nie som v kontakte. Ďakujem M. Neviem ako si rozdeľovali majetok jeho súrodenci.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 14.02.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vzhľadom na okolnosť, že otec zomrel pred 20 rokmi, dedičské konanie po ňom je dávno ukončené. Toto môžete zistiť kontaktovaním príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia.

Ak Vás nikto nekontaktoval a predmetom dedenia bol majetok, ktorý ste mali nadobudnúť aj Vy ako zákonný dedič, teraz už v podstate nemôžete od dedičov nič vymáhať a to ani súdnou cestou, lebo uplynula premlčacia doba. Jedinou možnosťou je, že by dedičia súhlasili dobrovoľne, že Vám Váš podiel na dedičstve darujú, ale toto od nich nemôžete vymáhať cestou súdu.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať : s bývalým priateľom máme dcéru. Bývalý priateľ má rakovinu pľúc v poslednom štádiu s veľmi zlou prognózou, nakoľko má byt v osobnom vlastníctve, nemá žiadne iné deti ani manželku, len dve sestry, chcem sa opýtať, či by mohla dcéra prísť o dedičstvo v prípade, že by priateľ prepísal v závete byt na sestry. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 13.02.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že priateľ je otcom Vašej dcéry, ktorá je zrejme maloletá. Z ust. § 473 Obč. zákonníka vyplýva, že Vaša dcéra bude jediným zákonným dedičom majetku svojho otca - Vášho priateľa. Zákonným dedičom po Vašom priateľovi nie je jeho sestra a dokonca ani Vy ako matka dieťaťa, lebo nie ste manželia.

Uvádzame, že ak by aj priateľ spísal závet v prospech svojej sestry, bude v tejto časti neplatný a to s poukázaním na ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

V prípade, že by otec maloletej zomrel, treba sa prihlásiť do dedičského konania a v prípade, že by bol závet spísaný v rozpore s ust. Obč. zákonníka, budete musieť podať žalobu o neplatnosť závetu.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, v októbri zomrel môj otec, po ktorom ostala nehnuteľnosť, na ktorú si vzal hypotéku. Viem, ze môžem zdediť dlžoby max. do výšky môjho podielu, lenže otcova žena ma ignoruje a vraj ona už bola na predčasnom konaní sama s notárkou a my dvaja synovia máme čakať kým nás notár nekontaktuje. Čomu moc neverím, pretože som v zahraničí a nemám trvalý pobyt na Slovensku. Preto sa pýtam, čo mi poradíte po čoskorom príchode na Slovensko, že ako zistiť, kde sa konanie uskutočnilo a s kým. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,  

ak potrebujete zistiť, ktorý notár bo poverený prejednaním dedičstva po vašom otcovi, zavolajte do Info-centra súdu, ktorý sa nachádza v obvode posledného trvalého bydliska vášho otca. Na tomto by vám mali vedieť predmetnú informáciu poskytnúť. Uveďte im meno vášho otca a oni by to mali podľa neho vedieť vyhľadať. Následne kontaktujte notára. Notár ako prvý úkon robí predbežné vyšetrenie, ktorého sa podľa toho čo uvádzate zúčastnila žena vášho otca. Na tomto zisťuje od osoby, ktorá poručiteľa pochovala stav jeho majetku. Až následne nariaďuje dedičské pojednávanie s tým, že ešte prv musí dať možnosť dedičom dedičstvo odmietnuť, o čom každého z nich zvlášť poučí. 

Avšak ubezpečujeme vás, že pokiaľ ste dedičom, notár vás musí kontaktovať, nemôže dedičské konanie prebehnúť bez vás. Ak by aj váš otec zanechal po sebe závet, ktorým by odkázal celé dedičstvo napr. iba jeho manželke, aj v takomto prípade budete dediť minimálne polovicu zákonného dedičského podielu, ktorý by vám patril, ak by sa dedilo podľa zákona. Vy ste ako syn v zmysle zákona neopomenuteľným dedičom. 


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
keďže sa právne nevyznám vôbec tak potrebujem poradiť. Môj otec zomrel v Novembri 2022 pokonávka ešte nebola, čakáme už na pozvanie od notára. Otec ma polovicu domu + nejakych 13 hektárov hory. Súrodencov je 5 + mama, ale ta sa vzdáva, lebo to chce všetko nechať deťom (nám), ale je tam to ale, že ostali aj po ňom nejaké dlhy zatiaľ čo vieme je, že okolo 1300e a ďalej budeme vedieť až pri notárovi, či sa ozvali nejakí exekúcie, tak ako to riešiť? Chcem samozrejme diel aj z domu a aj nejakú tu horu ako mám postupovať ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
výšku dlhov čiastočne zistíte u notára, ktorý preveruje tieto záležitosti cez centrálne registre. Odporúčam však spraviť aj tzv. konvokáciu veriteľov. Stále to však nemusí zabezpečiť, že zistíte všetkých jeho veriteľov. Po dedičskom konaní sa môže stať, že sa ozvú noví veritelia. Tým však budete zodpovedať za otcove dlhy iba do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudnete v dedičskom konaní. 

To, ako bude dedičstvo vysporiadané bude závisieť najmä od možnosti dohody s ostatnými súrodencami. Ak totiž k dohode nedôjde, notár nebude mať inú možnosť ako rozdeliť majetok podľa výšky dedičských podielov a hory odkázať jednému z Vás, nakoľko tam platí tzv. zákaz drobenia podielov.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ako postupovať pri zdedení nehnuteľnosti, kde dedičia sú dvaja bratia a nevedia sa dohodnúť na vyplatenie adekvátnej finančnej náhrady za 1/2 domu? Môže jeden dedič žiadať odpredaj 1/2 domu alebo to neni možné, keď sa nedohodnú, musia užívať nehnuteľnosť obaja?

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň,
z Vašej otázky mi vyplýva, že dedenie už prebehlo a teda predmetnú nehnuteľnosť majú daný dvaja bratia v podielovom spoluvlastníctve  o veľkosti podielu 1/2. 

O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, teda v tomto prípade ani jeden z bratov takúto väčšinu nemá. Ak sa však nevedia ohľadom využívania veci spoluvlastníci dohodnúť, môžu sa obrátiť na súd, aby spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal alebo aby rozhodol o tom, kto bude užívať nehnuteľnosť.

Návrh môže podať ktorýkoľvek z bratov. Súd pri vyporiadaní prihliada na veľkosti podielov a účelné využitie veci. Vo Vami uvádzanom prípade súd určite nebude nútiť spoluvlastníkov, aby danú nehnuteľnosť užívali obaja. Súd s najväčšou pravdepodobnosťou nehnuteľnosť prikáže jednému z bratov a zaviaže ho, aby druhému vyplatil náhradu.


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa Vás opýtať, či je možné dodatočne podať žalobu na družku, ktorá nepriznala v dedičskom konaní po zomrelom otcovi nám deťom žiadnu finančnú hotovosť, pričom máme vedomosť, že mal peniaze uoženú na vkladných knižkách. Dedičské konanie prebehlo a nadobudlo právoplatnosť.

Ďakujem. Marián

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dedičské konanie je právoplatne ukončené a teda predpokladáme, že vy ako potomkovia otca ste boli účastníkmi dedičského konania, keďže pri zákonnom dedení sú potomkovia dedičmi v I. skupine dedičov v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "
 
Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že ak poručiteľ mal potomkov, potom jedinými zákonnými dedičmi sú jeho deti a nie družka.
 
Ak predmetom dedenia nebol zostatok na VK a teda ani samotné VK, ktoré zrejme neboli nahlásené v už skončenom dedičskom konaní, potom treba podať návrh na súd, ktorý prejednával dedičstvo a to v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :
 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."
 
V prípade, že zostatok fin. prostriedkov na VK bol predmetom dedenia, potom treba postupovať v zmysle uznesenia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.
 
Uvádzame na základe našich skúseností, že je tiež možné, že Váš otec prepísal VK na svoju družku ako majiteľku. Ak by to tak bolo potom s VK nič neurobíte, lebo otec na prepis VK na inú osobu nepotreboval súhlas svojich detí.
Ak by družka vášho otca bola len disponentom na VK, potom jej dispozočné oprávnenie nakladať s VK zaniklo smrťou poručiteľa - otca a zostatok vkladu na VK mal byť predmetom dedenia.
 
Odporúčam kontaktovať advokáta.
 
 
 
 
 

 


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
otec zomrel 4. 4. 2022 a chcem sa spýtať mal dom, pozemok, skúter, televízor, peniaze na účte, repráky a pohreb vybavovala moja mama, ktorá s ním bola rozvedená 5 rokov a jedna sestra sa s ním nestýkala vôbec. Kto bude dediť jeho majetok ? Alexandra

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 08.04.2022)

Dobrý deň,
na Vami uvedneú otázku uvádzame nasledovnp odpoveď :

V zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka zákonnými dedičmi po Vašom otcovi budete len Vy deti ako jeho potomkovia. V otákle uvádzate, že rodičia sa rozvieldi pred 5 rokmi. V tomto smere je podstatné, či po rozvode došlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou /ďalej len "BSM"/, ktorú mohli uzatvoriť len do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak k vyporiadaniu bezdpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode dohodou nedošlo,  potom je otázne čo bolo predmetom BSM.

Ak by predmetom BSM bola nehnuteľnosť a nedošlo k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní BSM v lehote do 3 rokov a prípadne v tejto lehote ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, právne v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov a potom predmetom dedenia po Vašom otcovi bude len jedna polovica nehnuteľnosti /druhá polovica patrí jeho bývalej manželke/. Toto uvádzame len pre Vašu informáciu, keďže nevieme podrobnosti o pozemku a dome, ktoré spomínate v otázke.

Uvádzame tiež, že ak by bol podaný návrh na vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov po rozvode a toto konanie nie je ukončené, BSM sa vyporiada v rámci dedičského konania.

Pokiaľ ide o náklady spojené s pohrebom, Vaša mama si môže uplatniť náklady s predložením dokladov o ich úhrade v dedičskom konaní ako pohľadávku proti dedičstvu. Zo zákona platí, že dedičia zodpovedajú len za primerané náklady spojené s pohrebom /obstaranie pohrebu, hrobového miesta a pomníka, hostinu spojenú s pohrebom/. Náklady spojené s nákupom kytíc na pohreb sa nepovažujú za náklady spojené s pohrebom, lebo ide o dar pre poručitela.

Sestra aj keď sa s otcom nestýkala, je rovnako dedičom pokiaľ nedošlo k jej vydedeniu zo strany otca. Samotný nezáujem potomka o svojho otca nie je dôvodom na to, aby táto okolnosť bola dôvodom nededenia potomka. Sestra sa však môže dedičstva vzdať v prospech ostatných dedičov, prípadne aj len v prospech niektorého z nich, prípadne môže dedičstvo odmietnúť.

Pre podrobnejšie zidpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť okolnosti, či došlo došlo k podaniu návrhu na súd o vyporiadanie BSM, či je toto konanie aj právoplatne ukončení a čo bolo jeho predmetom.

V prípade záujmu môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
žijem v Grécku, a tak by som Vás požiadala o Vás názor.
Zomrel mi otec a ostal po ňom dom, v ktorom žijú mama, moja sestra a jej dve deti. Na Slovensko sa mi dostať nedá zo zdravotných dôvodov. Žiadajú toto potvrdenie, ale ja sa majetku vzdať nechcem. Ako môžem postupovať?
Vopred Vám pekne ďakujem, a prajem Vám, aby sa Vám darilo. Je pekne, že takto pomáhate ľuďom.

P L N O M O C E N S T V O, ktorým ja podpísaná (y). Rodená (y).
Splnomocňujem...aby ma zastupoval (a) pri prejednaní dedičstva v dedičskej veci po... pred súdom, súdnym komisárom a inými orgánmi, aj v rokovaní s tretími osobami, a aby najmä:
1. Prijal upovedomenie o dedičskom práve podľa § 189 CMP
2. Dedičstvo po vyššie menovanom (ej) poručiteľovi (ke) neodmietol alebo odmietol,
3. Podával návrhy a žiadosti, robil návrhy, prehlásenia a vyjadrenia, uplatňoval nároky, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov,
4. Zúčastňoval sa všetkých úkonov v tejto veci, najmä na predbežnom šetrení a pojednávaní,
5. Vyjadroval sa ku okruhu dedičov po poručiteľovi, namietal platnosť závetu po poručiteľovi, vyjadroval sa k majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a k súpisu majetku a dlhov poručiteľa,
6. Uzavrel dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohodu o vyporiadaní dedičstva, dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov, práva a záväzky patriace k dedičstvu uplatňoval, zapieral alebo sa ich vzdal, veci a práva k dedičstvu scudzil alebo zaťažil, peniaze alebo iné hodnoty prijímal a príjem potvrdzoval a záväzky zomretého (ej) plnil,
7. Navrhol likvidáciu dedičstva,
8. Navrhol súdu, aby vydal uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí
9. Vzdal sa práva na podanie odvolania proti uzneseniu, ktorým sa konanie o dedičstve konci
10. Prijímal doručované písomnosti, uznesenia vydané notárom v priebehu dedičského konania vrátane uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve konci.
Súhlasím s tým, aby tento môj (moja) zástupca (zástupkyňa) uzavrel (a) v mojom mene dohodu o vyporiadaní dedičstva, alebo dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov, aj keby som podľa nej nedostal (a) z dedičstva žiaden podiel. Medzi sebou sme sa dohodli a naše záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore. 
Vlastnoručný podpis.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 21.06.2021)

Dobrý deň,
pochopili sme Vašu otázku. Škoda, že ste neviedli, kde bude dedičské pojednávanie, v ktorom meste, keďže je možné, aby Vás prípadne zastupovala aj naša advokátska kancelária.

Text splnomocnenia, ktorý ste zaslali v otázke, nepodpisujte, lebo v konečnom dôsledku by ste nemuseli nič zdediť, keďže v zmysle splnomocnenia by sa sestra mohla dedičstvo odmietnúť, prípadne by Váš podiel na dedičstve mohla nadobudnúť Vaša sestra bez povinnosti výplaty Vám.

Zrejme o prípadných dlhoch Vášho otca nič neviete, preto uvádzame, že v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Odporúčame text splnomocnenia taký, že sestru splnomocníte na zastupovanie v dedičskom konaní, ale s tým, že žiadate, aby bolo rozhodnuté v dedičskom konaní podľa dedičských podielov v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, prípadne tu :

Ak chcete môžeme to prediskutovať telefonicky a pozriem na to, čo by sa dalo robiť a ako ďalej postupovať :  Tu je link na objednanie konzultácie :  https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html  


Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu ohľadom dedičstva bytu a financií po otcovi. Pred 14-imi rokmi zomrel otec a
ja v tej viere, že mama spravodlivo bude všetko deliť som sa vzdal svojho podielu na základe jej nátlaku (aj s bratom) bezodplatne v jej prospech. Behom krátkeho času však sa všetko zhoršilo. Napriek tomu ako sme pred tým s manželkou mojim rodičom pomáhali. Brat takmer nikdy. Manželka ma už pred tým upozorňovala, že keď mama zostane sama a nie otec budem mať smolu. Ja som jej neveril. Tím, že mu mama nesmierne verila, nás na základe jeho lži a podlých ohováraní znenávidela až tak, že proti nám poštvala našu dcéru, ktorú podpláca. Dosiahla to, že nás nekontaktuje už šesť rokov. Je to dobre dcéra a nechápem čo jej naklamali. Býva v Prahe takže je mimo diania. Brat mamu donútil, aby išla do domova dôchodcov, aby mohol byt predať a financie si nechať. On sa o ňu postarať nikdy nechcel, napriek tomu ho zbožňuje. Všetky financie má on a pravdepodobne ich aj užíva. Môžem na základe ich zlého chovania darované pýtať spať? Je to možné, že by mi zobrala všetko a dala jemu? Nemám nárok ani po otcovi?
Vopred ďakujem za radu. L. Z.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 30.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pred 14 rokmi zomrel Váš otec a v dedičskom konaní ste sa vzdali svojho podielu na dedičstve v prospech matky a to bez povinnosti výplaty.

Ak ste sa vzdali podielu na dedičstve bez povinnsoti výplaty, potom Vaša matka prípadne aj brat ako dedič, ak sa nevzdal podielu na dedičstve, robiť so zdedeným majetkom podľa svojho rozhodnutia. K dispozíciám so zdedeným majetkom Vaša matka a ani brat nepotrebujú Váš súhlas. 

Pokiaľ ide o otázku, či môžete zrušiť toto vzdanie sa dedičstva, ktoré Vy v otázke pomenúvate darom /viď záver otázky/, uvádzame, že nešlo o darovanie, ale vzdanie sa dedičstva. Toto už teraz nemôžete zmeniť.
Ak mama následne byt predala, rovnako s nadobudnutou sumou za predaj bytu mohla disponovať Vaša mama podľa svojho uváženia.

 

 

 


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Volám sa Denisa a potrebovala by som poradiť. Po otcovej smrti prebehlo dedičské konanie, kde bolo spísané, že polovica domu patrí mame a ta druhá patrí mne a bratovi. Ale vzhľadom na situáciu, keď ešte otec žil som si brala hypotéku na dom a doteraz ju splácam. Keďže platím hypotéku na dedičskom konaní mi vymerala notárka s tej polovice čo mame s bratom 2/3. A teraz nastal ten problém. S bratom sme sa dohodli, že vyplatí zostatok hypotéky a čiastku po otcovi mu nechám, ale nastal zmätok. Dala som si vyčísliť zostatok hypotéky a teraz cúvol, že on toľko nevyplatí a ešte ma chcú obrat o tatinov podiel čo mi zo zákona pravom patrí. Vedeli by ste mi poradiť čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo po otcovi

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
"obrať" Vás o podiel nevedia. Ak by aj na súd podali žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, museli by Vám vyplatiť Váš spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti podľa trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Zároveň však v súdnom konaní nemôžu žiadať, aby ste vyplatili úver. Tzn. že aj po Vašom vyplatení by mohla zostať nehnuteľnosť zaťažená záložným právom. Taká situácia by však nebola v ich prospech, preto neočakávam, že by to riešili týmto spôsobom. Najvhodnejšie by bolo situáciu vyriešiť mimosúdnou dohodou, a to tak, že sa ocení nehnuteľnosť znalcom, vypočíta sa Váš podiel, časť Vášho podielu vyplatí banke, aby bolo záložné právo vymazané a prevyšujúcu časť Vám vyplatí na účet. Samozrejme pri úvere je potrebné zohľadniť aj to, na čo bol tento úver použitý. Ak by Vás brat kontaktoval v tejto veci a poslal Vám výzvu na vyporiadanie, odporúčam Vám vyhľadať advokáta.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo po otcovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku