Máte
otázku?

Ako to je s dedením po dieťati?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Ako to je s dedením po dieťati?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na otázku týkajúcu sa dedičstva rodičov po dieťati. Som vlastníčkou bytu, na ktorý som si vzala úver a auta, ktoré je už v mojom vlastníctve. Moji rodičia sa rozviedli, keď som mala dva roky. Mama sa o mňa stará celý život, zatiaľ čo otec nejaví o mňa záujem už dvadsať rokov. S otcom nemám vytvorený žiadny vzťah, na ulici ma ani nepozdraví a správa sa ku mne ako k cudzej osobe. Chcela by som vás preto poprosiť o odpoveď na otázku, čo sa stane, ak sa mi niečo pritrafi. Kto po mne bude dediť? Budú to obaja rodičia, alebo len mama, ktorá ma vychovávala? A ak majú na to právo obidvaja, mohli by ste mi prosím vás poradiť, ako mám postupovať, ak chcem otca z dedičstva po mne vylúčiť? Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. Prajem vám príjemný deň.

Odpoveď: Ako to je s dedením po dieťati?

Dobrý deň,

v prípade smrti slobodného dieťaťa bez vlastných potomkov v prípade, ak takáto osoba nezriadila závet, sú dedičmi podľa § 474 Občianskeho zákonníka poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Z Vašej otázky teda nemožno jednoznačne určiť, či by po Vás dedili aj iné osoby ako rodičia. K samotnému pojmu rodičia je však potrebné uviesť, že by dedili obidvaja rodičia - teda Vaša matka ako aj Váš otec, a to jednak bez ohľadu na jeho vzťah k Vám, či na skutočnosť, že Vaši rodičia sú rozvedení.

V prípade, ak by ste chceli, aby po Vás dedila len Vaša matka, môžete zriadiť závet, v ktorom ju označíte ako jediného dediča celého Vášho majetku (§ 476 a nasledujúce Občianskeho zákonníka). V súčasnosti možno závet zriadiť vo forme notárskej zápisnice, napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov. Možno Vám však jednoznačne odporučiť spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice u notára, ktorý ho po spísaní musí zaregistrovať do Notárskeho centrálneho registra závetov. Tento spôsob predstavuje garanciu, že bez ohľadu na to, ktorý notár by viedol dedičské konanie, notár povinným preskúmaním tohto registra zistí, že ste zanechali závet a následne by postupoval v súlade s ním.

Trápi vás "Ako to je s dedením po dieťati?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako to je s dedením po dieťati? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať, kto má nárok na dedičstvo? Po našej slobodnej zosnulej dcére ostal dom. Darovali sme jej pozemok a ako rodičia sme financovali výstavbu rodinného domu. Dcéra mala kamaráta, ale ten nebol u nej prihlásený ani na prechodný pobyt. Moja otázka teda znie, aké právo máme my a aké má kamarát. Ďakujem. Eva

Odpoveď: Ako to je s dedením po dieťati?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenp otázku uvádzame, že pre dedenie pozemku nie je podstatné to, že ste dcére darovali pozemok. Pozemok bude predmetom dedenia.
Uvádzate, že ste výstavbu domu ako rodičia financovali, ktorú sumu ste zrejme z vašej strany považovali za dar. Iné by to bolo v prípade, že by ste jej peniaze požičali, čo v prípade dedičského konania by ste museli vedieť preukázať a ak by išlo o pôžičku, v dedičskom konaní by ste mohli uplatniť svoju pohľadávku proti poručiteľke.

Pokiaľ ide o kamaráta vašej dcéry a vás ako rodičov, platí ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že kamarát vašej dcéry by mohol byť dedičom po vašej dcére v prípade, že spolu žili s dcérou pred jej úmrtím najmenej jeden rok a z tohto dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť /starostlivosť o domácnosť, domáce práce, a pod./ , teda priateľ vašej dcéry nesmel mať  domácnosť na inom mieste a s inou/inými osobami.  Spoločná domácnosť musí trvať ku dňu úmrtia. Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt nie je podstatné.

Judikát Najvyššieho súdu ČR 12/1968 k pojmu spoločnej domácnosti uvádza :

„Pojem spoločnej domácnosti v zmysle § 474 ods. 1 OZ treba vykladať tak, že spravidla predpokladá spoločné bývanie. Výnimka je možná len ak išlo o dočasný a prechodný pobyt mimo spoločnej domácnosti z dôvodu liečenia v nemocnici, z dôvodu návštevy príbuzných, vojenskej služby atď. Pritom je ďalej treba rozumieť pod pojmom spoločnej domácnosti skutočné a trvalé spolužitie dvoch alebo viacerých ľudí, kde jednotliví členovia spoločne prispievajú na úhradu a obstarávanie spoločných potrieb, ako má na mysli § 115 OZ.“


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako to je s dedením po dieťati?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.