POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu?

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či existuje nejaký vzdialenostný limit v rámci Slovenska, kedy pri odsťahovaní sa exmanželky so spoločným synom potrebuje môj súhlas? Konkrétne ide o vzdialenosť približne 130 km cez tri okresy. Ďakujem.

Odpoveď: Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu?

Dobrý deň, podľa § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Zákon teda príkladmo vyžaduje súhlas druhého rodiča pri odsťahovaní sa dieťaťa do zahraničia. Z uvedeného preto vyplýva, že súhlas druhého rodiča nie je potrebný pri odsťahovaní sa s dieťaťom v rámci Slovenska. 

Trápi vás "Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu? (Rodinné právo)

Prosím, môžete mi poradiť? Je potrebný súhlas otca, ak sa matka s dieťaťom chce odsťahovať z Prahy na Slovensko? Všetci sú slovenskej národnosti a dieťa sa narodilo v Prahe. Aktuálne žijú v Prahe, no nie v spoločnej domácnosti – otec má trvalé bydlisko vo vlastnom byte, zatiaľ čo matka s dieťaťom žijú v podnájme. Matka má na starosti dieťa, keďže sa odsťahovala, kým bola ešte na materskej dovolenke. Otec má súdom stanovený styk s dieťaťom. V prvej týždni je to v stredu od 15:30 do 8:00 vo štvrtok, v druhej týždni potom od štvrtka do nedele do 18:00 hod. Dieťa má 5 rokov a je veľmi pripútané k otcovi. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu?

(odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
podľa § 875 a nasl. českého Obč. zákonníka platí :

"§ 875

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

(2) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu.

§ 876

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.

(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.

(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

§ 877

(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.

(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte."

 

Z uvedeného zák., textu vyplýva, že matka dieťaťa bude potrebovať písomný súhlas otca dieťaťa, najlepšie s jeho úradne overeným podpisom, aby otec dieťaťa následne neohlásil únos dieťaťa na Slovensko. Ak sa rodičia nedohodnú, matka dieťaťa bude musieť podať návrh na prísl. súd v Česku.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Potrebuje matka môj súhlas s odsťahovaním dieťaťa do iného okresu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.