Pokuta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 6. 2017

Otázka: Pokuta

Kto je zodpovedný ak vlastním os. automobil a v čase, keď som ho požičal sa stal priestupok, ktorý rieši mestská polícia. Som vinný ja ako osoba vlastník alebo osoba, ktorá ho riadila v tom čase?

Odpoveď: Pokuta

Dobrý deň, od 01.07.2012 platí tzv. objektívna zodpovednosť držiteľov motorových vozidiel. Toto znamená, že držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k spáchaniu skutkov uvedených v ustanovení § 6a zákona o cestnej premávke. Ak k takému spáchaniu priestupku dôjde, zodpovedá za neho držiteľ (vlastník) vozidla bez ohľadu na to, že v čase spáchania tohto skutku bolo vozidlo požičané inej osobe. Môžete sa proti pokute brániť a začať vo veci správne konanie. Ak však neuspejete budete musieť ešte navyše uhradiť 30,- € poplatok za správne konanie. V takýchto prípadoch je lepšie sa s osobou, ktorej ste motorové vozidlo požičali dohodnúť na tom, že pokutu uhradí namiesto Vás, nakoľko on spáchal predmetný priestupok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pokuta (Trestné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma po akej dobe sa berie priestupok ako zamlčaný.

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 20 zákona o priestupkoch platí (citujeme) :

" Zánik zodpovednosti za priestupok

(1) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

(2) Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk