Podvod pri predaji auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podvod pri predaji auta

Dobrý deň, kúpil som auto z bazáru. Samozrejme auto bez evidencie histórie servisných intervalov. Pri predaji mi bolo oznámené, že auto je z dovozu Holandsko. Po pátraní na internetových stránkach ohľadom zistenia histórie cez VIN som sa dopátral, že auto pochádza z Francúzka a stránka ma informovala, že je tam uvedený záznam ohľadom nahláseného počtu najazdených kilometrov. V roku 2014 - 227 000 km a v roku 2015 - 185 000 km. Za túto informáciu som samozrejme zaplatil. Ako mám prosím postupovať, keď bazár odmieta moje argumenty, že takéto informácie sú len informatívne a nemôžem ich použiť ako dôkaz. Druhá vec je, že pri predaji mi bolo oznámené, že auto je po dopravnej nehode na zadnú časť - nárazník. Protokol z kontroly originality voľne dostupný na internete však vyplýva, že auto bolo búrané ako  spredu aj zozadu. Uvádza sa aj strecha. Autorizovaný predajca auta mi ako majiteľovi záznam histórie odmieta poskytnúť. Prosím poraďte ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Podvod pri predaji auta

Dobrý deň, vzhľadom na uvedený skutkový stav Vám v občianskoprávnej rovine vzniklo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom by Vám následne vznikol nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Vrátenia kúpnej ceny po odstúpení od kúpnej zmluvy by ste mohli od predávajúceho požadovať aj prostredníctvom súdneho konania. Druhou možnosťou je podať oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu. O podvod však všeobecne ide, ak páchateľ už pri robení právneho úkonu konal s úmyslom uviesť niekoho do omylu a spôsobiť tým škodu. Často však orgány činné v trestnom konaní takéto trestné oznámenia odmietajú práva z dôvodu, že ide o občianskoprávny vzťah a v zmysle zásady ultima ratio majú byť prostriedky trestného práva až poslednou možnosťou nápravy protiprávneho vzťahu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podvod pri predaji auta (Trestné právo)

Dobrý deň, mám doplňujúcu otázku ku vyššie uvedenému problému. Kontaktoval ma právny zástupca bývalého majiteľa motorového vozidla s týmto znením: Predávajúci akceptuje odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy a týmto Vás žiadame, aby ste bezodkladne vrátili motorové vozidlo. Uveďte presný dátum a čas, kde dôjde ku odovzdaniu vozidla. Neviem ako mám postupovať, prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Podvod pri predaji auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2020)

Dobrý deň, v predchádzajúcej otázke ste neuviedli, že Vás kontaktoval právny zástupca, ktorý uvádza, že jeho klient - predávajúci akceptuje odstúpenie od kúpnej zmluvy MV.

Ak je to tak, že už ste odstúpili od kúpnej zmluvy, potom vrátenie MV je oproti vráteniu kúpnej ceny, teda MV vrátite oproti vráteniu peňazí. 

Odporúčame preto obozretnosť pri vrátení MV, aby najprv boli Vám vrátené peniaze na bankový účet a následne odovzdáte MV, t.j. aby sa nejednalo o prísľub vrátenia peňazí po odovzdaní MV predávajúcemu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podvod pri predaji auta (Trestné právo)

Dobrý deň,
Pred rokom vo februári 2019 som kúpil auto od konateľa spoločnosti, na ktoré bolo auto vedené.
V tom čase bol konateľ tejto spoločnosti aj môj partner v súkromnom živote, a preto ma prosil, aby som auto neprepisoval na seba, údajne, aby nemusel vracať DPH z ceny vozidla. Urobili sme teda medzi nami kúpno-predajňu zmluvu v zmysle Občianskeho zákonníka a peniaze som mu riadne vyplatil. Už nejaký čas žijeme oddelené (viac ako 3 mesiace) a podarilo sa mi auto prepísať na mňa ako na fyzickú osobu. O dva dni na to, ako som auto prepísal sa mi ozval bývalý majiteľ s tým, že na aute je záložné právo leasingovej spoločnosti.
Chcel by som Vás poprosiť o radu a pomoc, nakoľko peniaze za auto som mu riadne vyplatil a teraz mi ešte oznámi, že na aute je aj záložné právo. Ďakujem.

Odpoveď: Podvod pri predaji auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2020)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že teraz Vám bolo oznámené bývalým vlastníkom, že na MV viazne záložné právo.  Túto skutočnosť si môžete overiť v centrálnom registri záložných práv.

Ďalej podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí, že ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť, t.j. predávajúci bol povinný upozorniť Vás na to že na MV viazne záložné právo.
Možnosti riešenia : 
Požiadať predávajúceho, aby si splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo záložnej zmluvy a predložil Vám o tom doklad.

Platí totiž ust. § 151h/ Obč. zákonníka, že pri prevode zálohu - MV - pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu, teda voči Vám, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom alebo ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. 
Na nadobúdateľa zálohu, teda Vám, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou prevodu alebo prechodu všetky práva a povinnosti záložcu zo zmluvy o zriadení záložného práva. Nadobúdateľ zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, je povinný strpieť výkon záložného práva a vzťahujú sa na neho práva a povinnosti záložcu.

Teda pokiaľ Vám predávajúci nepredloží v primeranej lehote doklad o tom, že vysporiadal všetky povinnosti voči záložnému veriteľovi, možnosťou z Vašej strany je odstúpenie od kúpnej zmluvy doporučeným listom na adresu predávajúceho a predávajúci bude povinný Vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu oproti vráteniu MV a to v súlade s ust. § 597 ods. 2  Obč. zákonníka. 
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Súhlas predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy nepotrebujete.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podvod pri predaji auta (Trestné právo)

Dobrý deň,
Kúpila som auto, s tým, že predávajúci tvrdil, že je jediný majiteľ vozidla, že vozidlo nie je dovezené zo zahraničia (konkrétne som sa na to pýtala) pri dovezení vozidla domov za 17e poplatok som si overila vozidlo podľa VÍN čísla. Zistila som, že na vozidle bolo stočených cez 180 000km, a že vozidlo prešlo kontrolov originality. Na vozidle nie je nálepka s KO a na dverách je tento údaj odtrhnutý a zamazaný. Následne doma som zistila ďalšie závady na vozidle. Prosím o radu, ako by som mohla postupovať ďalej. Nakoľko majiteľ mi dal zle informácie pri predaji. O takéto vozidlo nemám záujem. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Podvod pri predaji auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že MV ste kúpili auto od súkromnej osoby - nepodnikateľa a máte o tom aj doklad - kúpnu zmluvu.

Podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí, že "ak  vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."
T.j. : Predávajúci bol povinný upozorniť Vás na vady o ktorých vedel. Následne platí ust. §  597 Obč. zákonníka :
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Ak Vás predávajúci ubezpečil, že MV nemá žiadne vady resp. je v stave ako je uvedené v KPZ, a toto tvrdenie sa ukáže ako nepravdivé, máte možnosť odstúpiť od KPZ a žiadať vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu MV. Súhlas predávajúceho na odstúpenie od KPZ nepotrebujete. Odstúpenie je treba poslať doporučeným listom na adresu predávajúceho a žiadať vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu MV.

Ak nebude vrátená kúpna cena vo Vami uvedenej lehote, vec budete musieť odstúpiť na súd.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podvod pri predaji auta (Trestné právo)

Kúpil som si auto u autorizovaného predajcu. Auto bolo evidované v čase predaja a kúpy na predajcu avšak zmluvu realizoval syn predajcu na svoje meno, i, keď podľa evidencie nebol vlastníkom ani jeden deň. Po čase / 1 rok/ bolo zistené, že auto bolo búrané avšak tento údaj bol utajený a predávalo sa ako nebúrané. Čo by som mohol urobiť, aby som to napravil? Ďakujem.

Odpoveď: Podvod pri predaji auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň,

podľa § 499 OZ Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

Žiaľ vo Vašom prípade už pravdepodobne nemáte nárok na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci. Podľa § 504 OZ totiž Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Nadobúdateľ môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

Do úvahy by však prichádzalo uplatňovať si nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, pretože predávajúci Vás úmyselne uviedol do omylu a predával auto ako "nebúrané", teda za vyššiu cenu. Rozdiel v týchto cenách by ste mohli od neho požadovať. Dovolím si však upozorniť, že dokazovanie, ako aj samotné vymáhanie nároku by nebolo jednoduché.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku