Podmienka mu skončila a výživné mi nevyplatil


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 8. 2016

Otázka: Podmienka mu skončila a výživné mi nevyplatil

Dobrý deň, exmanželovi bol vydaný rozsudok, kde mu bola stanovená podmienka na jeden a pol roka, s tým, že mi vyplatí nezaplatené výživné vo výške cca 1800 eur. Podmienka mu skončila v máji, výživné mi nevyplatil. Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať ďalej, či na súde kontrolujú, či si splnil svoju povinnosť a tým pádom mu podmienka zaniká alebo podmienku porušil, kedže ma nevyplatil alebo ja mám napísať na súd. Ďakujem

Odpoveď: Podmienka mu skončila a výživné mi nevyplatil

Dobrý deň  

podľa § 50 ods. 4 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

“4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku l, alebo

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.”

 

Súd si vo veľa prípadoch sám skúma, či boli splnené povinnosti príp. iné sankcie, avšak môžete k číslu konania upovedomiť súd, že Vám do dnešného dňa nebola suma uhradená. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podmienka mu skončila a výživné mi nevyplatil (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Bývalý priateľ je v podmienke. Rozišli sme sa. A má mi platiť mesačne 200 €. Ak mi platiť nebude, môžem ho udať hneď alebo čakať 3 mesiace? V prípadne, že mi pošle len 20 € alebo 50 € a nie plnú sumu tak čo? Ide o porušenie podmienky a pôjde do väzenia?

Odpoveď: Podmienka mu skončila a výživné mi nevyplatil

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky je zrejmé, že narážate na trestný čin zanedbania povinnej výživy. V takom prípade je z časového hľadiska potrebné, aby povinná osoba neplnila výživné najmenej tri mesiace v období dvoch rokov.

Čo sa týka výšky výživného, tak treba povedať, že pre posúdenie trestnosti konania, kedy sa neuhrádza súdom určené výživné v plnej miere, nie sú orgány činné v trestnom konaní viazané rozhodnutím civilného súdu. Inak povedané, ak bude platiť aj menej, než v rozsahu určenom súdom, ale platiť bude, tak ešte nemusí ísť o trestný čin. Všetko sa totiž posudzuje individuálne.

Ak si teda Váš bývalý priateľ nebude plniť v spomenutom časovom období výživné vôbec, zrejme pôjde o trestný čin. Ak si ho však bude plniť aspoň sčasti, takéto konanie môže, ale aj nemusí byť trestné. Bude to závisieť od posúdenia konkrétnych okolností prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk