Máte
otázku?

Neplatenie výživného a postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Neplatenie výživného a postup

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť. Od júna som rozvedená a môj bývalý manžel má na nášho neplnoletého syna platiť výživné 100 eur, avšak neplatí. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej alebo na koho sa mám obrátiť? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Neplatenie výživného a postup

Dobrý deň, pri neplatení výživného máte dve možnosti. Prvou je vymáhanie výživného prostredníctvom exekučného konania. Ak osoba neplatí výživné na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia je možné voči nemu začať exekučné konanie a súdom poverený exekútor vymôže aj dlžné výživné. Rovnako v návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné uviesť, že žiadate vymáhať aj tzv. bežné výživné. V takom prípade by súdny exekútor do budúcna od neho vymáhal každý mesiac výživné, kým by to nezačal platiť dobrovoľne. Pre takýto postup je potrebné vypracovať a odovzdať návrh na vykonanie exekúcie spolu s originálom súdneho rozhodnutia súdnemu exekútorovi. Súdneho exekútora si môžete vybrať sama, nie je zákonom stanovené ktorému máte takýto návrh podať. Druhou možnosťou postupu pri neplatí výživného je podať na dotyčnú osobu trestné oznámenie. Neplatenie výživného najmenej 3 mesiace v období 2 rokov je naplnením skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Trápi vás "Neplatenie výživného a postup" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatenie výživného a postup (Rozvod)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal ohľadom vymáhania dlžného výživného za obdobie, keď som ešte bol dieťa, konkrétne v rokoch 2002 až 2005. Otec sa s mamou rozviedol a ja som ostal ako posledné dieťa v rodine. Otec spočiatku niečo platil mame, no neskôr bola na neho podaná exekúcia. Jeho dlh narástol do výšky tisícov eur. Exekútor však od neho nič nevymohol a konanie bolo zastavené. Moja otázka znie takto: Je možné znovu otvoriť exekučné konanie na to isté a hlavne, mám nejakú šancu vymôcť dlh, aspoň čiastočný? Existuje nejaká alternatíva, ako ho prinútiť k platbe? Ďakujem a pozdravujem, Miroslav.

Odpoveď: Neplatenie výživného a postup

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že exekučné konanie bolo zastavené. Predpokladáme, že išlo o zastavenie exekúcie podľa ust. zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní.

Možnosťou v zmysle uvedeného zákona je podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie v zmysle ust. §  9 cit. zákona :

"(1) Ak oprávnený po zastavení starej exekúcie podľa tohto zákona podá opätovne návrh na vykonanie exekúcie,8) k návrhu na vykonanie exekúcie musí pripojiť exekučný titul, upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie podľa § 8 ods. 2, alebo ktorým súd zamietol námietky alebo ktorým sa námietky odmietli.
(2) Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby.
(3) Okrem náhrady súdneho poplatku za návrh podľa odseku 1 oprávnený nemá nárok na náhradu trov spojených s jeho podaním."

Otázkou je či Váš otec má nejaký pravidelný príjem, majetok /nehnuteľnosť, auto a pod./, ktoré veci by ste mohli vedieť zistiť. Keďže pohľadávka zrejme nie je premlčaná keďže bolo vedené exek. konanie, možnosťou je ho kontaktovať aj priamo a dohodnúť sa na úhrade v celosti prípadne v splátkach.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava