Máte
otázku?

Pes u susedov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Pes u susedov

Dobrý deň, približne pred pol rokom sme s manželom kúpili byt. Sťahovanie a drobné úpravy nám chvíľu trvalo takže sme sa nasťahovali trochu neskôr. Po určitej dĺžke bývania sme zistili, že nemáme takých bezproblémových susedov ako nám avizoval predošlí majiteľ. Susedia nad nami majú psa, ktorého často nechávajú samého a, ktorý neustále steká. Nejedná sa o občasné zasteknutie ale o intenzívny štekot, ktorý trvá aj v kuse 8 a viac hodín teda kým sa majitelia nevrátia do bytu. Momentálne sme v situácii, keď s deťmi už v byte nevieme ostať a normálne fungovať v bežný deň kvôli štekotu. Rusi ich pri španí, hre, vplýva to na ich náladu, sú predráždene. Susedia pri konfrontácii absolútne neprejavili ochotu riešiť nejako situáciu nezaujíma ich to, že ich pes rusi ostatných. Mame s manželom možnosť nejako sa brániť? Na koho sa mame obrátiť? Pes nočný kľud neruší preto sme to nikdy neriešili cez políciu. Je vôbec možnosť nejako to riešiť alebo si počas dna môžu susedia robiť čo chu bez ohľadu na druhých? Rozmýšľali sme už nad predajom bytu ale, keďže sme naň vzali hypotéku museli by sme platiť daň za predčasný predaj bytu čo nás samozrejme finančne vyčerpá. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Pes u susedov

Dobrý deň,

ak sused odmieta vyriešiť situáciu zmierom, potom máte možnosť obrátiť sa na obecný úrad, ktorý je oprávnený zakázať rušenie pokojného stavu. Ak nepomôže ani takýto zásah obce, môžete podať žalobu, ktorou môžete požadovať, aby súd zakázal susedovi rušiť Vás v užívaní Vášho vlastníctva. Podľa § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Trápi vás "Pes u susedov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, stále počúvam ako pes šteká celý deň. A ako sa dá brániť. Keď deti kričia celý deň dupajú a vrieskajú.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň,
susedské vzťahy sú upravené v Občianskom zákonníku. Ust. § 127 ods. 1:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

V prípade, že Váš sused porušuje vyššie uvedené ustanovenie, tak najvhodnejším postupom by bolo najprv ho vyzvať, aby od konania upustil. Povedzte mu, že je aj v jeho záujme celú vec vyriešiť týmto spôsobom, nakoľko konanie pred súdom je časovo aj finančne pomerne náročné a v prípade, ak by bol v konaní neúspešný, tak by bol povinný znášať aj trovy konania. V prípade, ak Vám sused nevyhovie, tak potom sa môžete obrátiť najskôr na obec v zmysle ust. § 5 OZ:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Následne je to podanie žaloby, v ktorej budete žiadať, aby sa Váš sused zdržal uvedených konaní. 


Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás pekne chcem sa spýtať mám susedu v paneláku ma psíka, ktorý si zvyká zavíjať, keď odíde ráno o 5 do práce trvá to asi tak hodinku potom je celý deň ticho aj ona, keď je doma vôbec ho nepočuť ani v noci len mame suseda, ktorý ju dal na súd a vymyslel si, že zavíja aj v noci. Chcem vedieť čo sa môže stať. Susedovi vadí všetko. Na nástenke už boli také veci popísané, že až. Ďakujem. Záleží mi na tom psíkovi nechcem, aby sa mu niečo stalo.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade môžem uviesť, že sa psíkovi nemôže nič stať spôsobom ako ste to zrejme mysleli. Bude predmetom súdneho konania, aby žalobca preukázal, že pes naozaj často a dlho zavíja, prípadne šteká a tým nad mieru primeranú pomerom ruší susedov. Nakoľko ide o veci nepreukázateľné listinami predpokladám, že veľká časť dokazovania budú výsluchy svedkov. Môže sa stať, že ak suseda navrhne vypočuť ďalších susedov, ktorý rušivý element spôsobený psom nepotvrdia, naopak vyvrátia, súd žalobu zamietne. Susede odporúčam, aby sa poradila s advokátom, aby zvolil vhodnú stratégiu procesnej obrany v konaní a navrhol vykonať dôkazy. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.  


Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,

Položím otázku. Pri prechode cez ulicu v časti rodinných domov, kadiaľ prechádzam so svojim psom a dieťaťom na návštevu k rodine, už druhý krát z poza plotu jedného domu zaútočil na môjho psa iný pes. Môj pes bol na vodičku. Druhý pes preskočil plot a nasledovala “psia bitka”.

Stalo sa to už druhý krát. Na miesto som privolal políciu. Ta to však riešila aj podľa mojich očakávaní len dohovorom. Mal som pri sebe aj dieťa, ktoré mohlo byt v zápale bitky psov zranené. Našťastie sa nič nestalo.

Situáciu však nemení fakt, že majiteľ psa nemá zabezpečený pozemok proti úniku psa mimo areál a útoku na iných psov. Ako som povedal, táto situáciu sa stala už druhý krát, čo len dosvedčuje, že majiteľ psa je nezodpovedný a nemieni situáciu riešiť.

Viete mi prosím poradiť ako postupovať pri riešení tohto problému?

Ďakujem

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky je zrejmé, že nedostatok je v oplotení pozemku. Vyhláška č. 532/2002 Z.z. určuje kedy musí byť pozemok oplotený. V prvom rade odporúčam kontaktovať stavebný úrad, aby vykonali tzv. štátny stavebný dohľad.

Ak by sa situácia nezlepšovala (najmä ak by stavebný úrad zistil nutnosť oplotiť pozemok, hoci by tak sused nekonal) je možné podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka žalovať dotyčnú osobu, aby mu súd uložil povinnosť oplotiť pozemok.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
 
Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka
Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

Trápi vás "Pes u susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Bývam v nájomnom sociálnom byte, ktorý mi moji synovia urobili z dvoch kancelárii bývalého MNV, ktoré mi pridelil starosta ako nebytové priestory.
Budova bývalého MNV ma uzavretý veľký priestor - dvor, kde už dva roky ma suseda psa, ktorý nikdy nie je uviazaný, nemá tam žiadnu voliéru. Ja mám alergiu na psy, tiež na pleseň v byte. Mala by som sa čo najmenej v byte zdržiavať, pretože mi na pľúcnom zistili astmu. Rada by som išla von na dvor, ale nemôžem kvôli psovi. Mám problémy aj so sušením prádla vonku, suším vnútri a tým sa mi pleseň v byte ešte viac šíri a astma sa zhoršuje tiež.
V byte mi synovia urobili kuchynský kút, kúpeľnú s WC, vymenili staré drevené okná za plastové - stalo ma to do 2000, -e, ktoré som si požičala a postupne splácala. Teraz som na tom zdravotné stále horšie, mám problémy so srdcom a s vysokým tlakom. V roku 2017 mi implantovali v Trnavskej nemocnici kardiostimulátor.
Už viackrát som žiadala starostu, aby vyzval susedu nech ma psa aspoň niekedy uviazaného alebo niekde zatvoreného, ale nič sa nezmenilo, suseda mi povedala, že ona na voliéru nemá peniaze. Tak ja si už hľadám v iných obciach nájomný byt, ale je mi ľúto, že som do toho bytu dala toľko peňazí -, pretože podľa vyjadrenia starostu sa musí v byte nechať všetko ako je - kuchynská linka, sporák, el. bojler, no samozrejme aj okná, ktoré stali cca 600, -e.
Som učiteľka na dôchodku, koncom mesiaca budem mať 70 rokov, nemám takú povahu, že by som išla do krajnosti s týmto mojim problémom, aj keď viem, že som v práve ja a nie suseda a jej pes, a ani starosta obce.
Poraďte mi, čo mám robiť, kde sa obrátiť o radu alebo pomoc, pretože už túto situáciu nezvládam a skoro denne si musím dávať antidepresíva, ktoré mi predpísal môj kardiológ, pretože stres zhoršuje chorobu môjho srdca aj zvyšuje krvný tlak. Často si musím volať aj RZP - neviem čo ďalej, pomôžte mi. Vopred Vám srdečne ďakujem.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň,

ak suseda odmieta vyriešiť situáciu zmierom, a ak obecný úrad, ktorý je oprávnený zakázať rušenie pokojného stavu, nepomôže, môžete podať žalobu, ktorou môžete požadovať, aby súd zakázal susedke rušiť vás v užívaní bytu a  v ohrozovaní vášho zdravia. Podľa § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.


Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala ohľadom suseda. Nedávno sme sa nasťahovali do rodinného domu a kúpili psa rasa bernardín malo šteká. Pes 3x alebo aj 5x zašteká pri bráne, keď niekto ide okolo, v noci je absolútne ticho. Dnes mi pán sused prišiel dať papiere na udanie vadí mu, keď pes zašteká. Informovala som sa aj od iných susedov, a že aj ich stále udáva tak neviem čo mám čakať, keďže to už podal na obecný úrad a potom na okresný súd. Ďakujem.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade, bude obec skúmať, či došlo k porušeniu, ktoré je nad mieru primeranú pomerom. Teda zistí aké sú pomery vo Vašej oblasti a či Váš pes šteká nad mieru primeranú týmto pomerom. 

Podľa § 127 Občianskeho zákonníka "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Ak však žijete na mieste, kde je bežné, že susedia majú psov, resp. je tam bežný ruch, hluk a Váš pes naozaj neruší susedov nad mieru primeranú pomerom, nič Vám nehrozí. Spomínate, že Váš pes v noci nešteká, preto sa sused nemôže sťažovať ani na rušenie nočného kľudu. Ak by tvrdil opak, musel by to preukázať.


Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobry den. Mame taky problem mame psa pusteneho za plotom na dvore a susedia si stažuju, aby sme ho mali zavreteho, aby sa deti nezlakli. Maju na to nejake pravo ci možeme ho mat pusteneho. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 16.02.2016)

Dobrý deň, psa môžete mať voľne pusteného vo dvore iba v prípade, že máte dostatočne zabezpečené, aby z pozemku nemohol ujsť. Tzn. že je potrebné, aby ste mali celý pozemok dostatočne oplotený, a tiež vhodne oplotený (nízky plot, ktorý by mohol preskočiť, "slabý" plot, cez ktorý by sa mohol prehrýzť). Rovnako by som Vám odporúčal dať na bránku tabuľku (oznam) týkajúci sa psa vo dvore, aby k Vám nečakaný hosť nevstúpil náhodou a nedošlo k útoku psa. V takom prípade budete totiž zodpovedný za škodu spôsobenú útokom psa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pes u susedov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku