Máte
otázku?

Pes u susedov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Pes u susedov

Dobrý deň, približne pred pol rokom sme s manželom kúpili byt. Sťahovanie a drobné úpravy nám trvali istý čas, takže sme sa nasťahovali trochu neskôr. Po určitom období bývania sme zistili, že naši susedia nie sú takí bezproblémoví, ako nám avizoval predchádzajúci majiteľ. Susedia nad nami majú psa, ktorý často zostáva sám a neustále šteka. Nejedná sa o občasné štekanie, ale o intenzívny hluk, ktorý trvá niekedy až 8 hodín a viac, teda kým sa majitelia nevrátia domov. Momentálne sme v situácii, keď už v byte nevieme kvôli štekanie fungovať normálne s deťmi. Ruší ich to pri spánku, hre a vplýva to na ich náladu, sú predráždené. Pri konfrontácii susedia absolutne neprejavili ochotu riešiť túto situáciu a nezáleží im na tom, že ich pes ruší ostatných. Máme s manželom možnosť n nejak obhájiť? K komu sa máme obrátiť? Pes neruši nočný kľud, takže sme to nikdy neriešili cez políciu. Existuje vôbec možnosť riešiť túto situáciu alebo si môžu susedia cez deň robiť čo chcú bez ohľadu na ostatných? Rozmýšľali sme už nad predajom bytu, ale keďže sme si naň vzali hypotéku, museli by sme zaplatiť daň za predčasný predaj, čo by nás samozrejme finančne vyčerpalo. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Pes u susedov

Dobrý deň,

ak sused odmieta vyriešiť situáciu zmierom, potom máte možnosť obrátiť sa na obecný úrad, ktorý je oprávnený zakázať rušenie pokojného stavu. Ak nepomôže ani takýto zásah obce, môžete podať žalobu, ktorou môžete požadovať, aby súd zakázal susedovi rušiť Vás v užívaní Vášho vlastníctva. Podľa § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Trápi vás "Pes u susedov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, stále počúvam, ako pes šteka celý deň. Rád by som sa dopýtal, ako sa tomu dá brániť. Taktiež mám problém s deťmi, ktoré celý deň dupajú a vrieskajú.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň,
susedské vzťahy sú upravené v Občianskom zákonníku. Ust. § 127 ods. 1:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

V prípade, že Váš sused porušuje vyššie uvedené ustanovenie, tak najvhodnejším postupom by bolo najprv ho vyzvať, aby od konania upustil. Povedzte mu, že je aj v jeho záujme celú vec vyriešiť týmto spôsobom, nakoľko konanie pred súdom je časovo aj finančne pomerne náročné a v prípade, ak by bol v konaní neúspešný, tak by bol povinný znášať aj trovy konania. V prípade, ak Vám sused nevyhovie, tak potom sa môžete obrátiť najskôr na obec v zmysle ust. § 5 OZ:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Následne je to podanie žaloby, v ktorej budete žiadať, aby sa Váš sused zdržal uvedených konaní. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne, chcem sa spýtať. Mám susedu v paneláku, ktorá má psíka. Ten si zvykol zavíjať, keď odíde ránom o piatej do práce. Trvá to asi hodinu, potom je celý deň ticho. Dokonca aj keď je doma, vôbec ho nepočuť, ani v noci. Lenže máme suseda, ktorý ju podal na súd a vymyslel si, že pes zavíja aj v noci. Chcem vedieť, čo sa môže stať. Susedovi vadí všetko. Na nástenke už boli také veci popísané, že až. Ďakujem. Na tom psíkovi mi záleží, nechcem, aby sa mu niečo stalo.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade môžem uviesť, že sa psíkovi nemôže nič stať spôsobom ako ste to zrejme mysleli. Bude predmetom súdneho konania, aby žalobca preukázal, že pes naozaj často a dlho zavíja, prípadne šteká a tým nad mieru primeranú pomerom ruší susedov. Nakoľko ide o veci nepreukázateľné listinami predpokladám, že veľká časť dokazovania budú výsluchy svedkov. Môže sa stať, že ak suseda navrhne vypočuť ďalších susedov, ktorý rušivý element spôsobený psom nepotvrdia, naopak vyvrátia, súd žalobu zamietne. Susede odporúčam, aby sa poradila s advokátom, aby zvolil vhodnú stratégiu procesnej obrany v konaní a navrhol vykonať dôkazy. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.  


Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som položiť otázku. Pri prechode cez ulicu v časti rodinných domov, kde zvyknem chodiť so svojim psom a dieťaťom na návštevu k rodine, už po druhý raz zaútočil na môjho psa iný pes, ktorý vyskočil z pozadia jedného domu. Môj pes bol v danom momente na vodičke, ale druhý pes preskočil plot a došlo k psímu súboju. Tento incident sa už odohral druhýkrát, a preto som na miesto privolal políciu. Tá však situáciu riešila len dohovorom, čo bolo v súlade s mojimi očakávaniami. Mal som pri sebe aj dieťa, ktoré mohlo byť v zápale súboja zranené. Našťastie sa nič vážne nestalo. Situáciu však nijako nezmení fakt, že majiteľ psa nemá svoj pozemok dostatočne zabezpečený, aby zamedzil psovi únik z areálu a útok na iných psíkov. Ako som už spomínal, táto situácia nastala už druhýkrát, čo len potvrdzuje, že majiteľ psa je nezodpovedný a nezamýšľa situáciu riešiť. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať pri riešení tohto problému? Ďakujem.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky je zrejmé, že nedostatok je v oplotení pozemku. Vyhláška č. 532/2002 Z.z. určuje kedy musí byť pozemok oplotený. V prvom rade odporúčam kontaktovať stavebný úrad, aby vykonali tzv. štátny stavebný dohľad.

Ak by sa situácia nezlepšovala (najmä ak by stavebný úrad zistil nutnosť oplotiť pozemok, hoci by tak sused nekonal) je možné podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka žalovať dotyčnú osobu, aby mu súd uložil povinnosť oplotiť pozemok.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
 
Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka
Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

Trápi vás "Pes u susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Bývam v nájomnom sociálnom byte, ktorý mi moji synovia urobili z dvoch kancelárii bývalého MNV, ktoré mi pridelil starosta ako nebytové priestory.
Budova bývalého MNV ma uzavretý veľký priestor - dvor, kde už dva roky ma suseda psa, ktorý nikdy nie je uviazaný, nemá tam žiadnu voliéru. Ja mám alergiu na psy, tiež na pleseň v byte. Mala by som sa čo najmenej v byte zdržiavať, pretože mi na pľúcnom zistili astmu. Rada by som išla von na dvor, ale nemôžem kvôli psovi. Mám problémy aj so sušením prádla vonku, suším vnútri a tým sa mi pleseň v byte ešte viac šíri a astma sa zhoršuje tiež.
V byte mi synovia urobili kuchynský kút, kúpeľnú s WC, vymenili staré drevené okná za plastové - stalo ma to do 2000, -e, ktoré som si požičala a postupne splácala. Teraz som na tom zdravotné stále horšie, mám problémy so srdcom a s vysokým tlakom. V roku 2017 mi implantovali v Trnavskej nemocnici kardiostimulátor.
Už viackrát som žiadala starostu, aby vyzval susedu nech ma psa aspoň niekedy uviazaného alebo niekde zatvoreného, ale nič sa nezmenilo, suseda mi povedala, že ona na voliéru nemá peniaze. Tak ja si už hľadám v iných obciach nájomný byt, ale je mi ľúto, že som do toho bytu dala toľko peňazí -, pretože podľa vyjadrenia starostu sa musí v byte nechať všetko ako je - kuchynská linka, sporák, el. bojler, no samozrejme aj okná, ktoré stali cca 600, -e.
Som učiteľka na dôchodku, koncom mesiaca budem mať 70 rokov, nemám takú povahu, že by som išla do krajnosti s týmto mojim problémom, aj keď viem, že som v práve ja a nie suseda a jej pes, a ani starosta obce.
Poraďte mi, čo mám robiť, kde sa obrátiť o radu alebo pomoc, pretože už túto situáciu nezvládam a skoro denne si musím dávať antidepresíva, ktoré mi predpísal môj kardiológ, pretože stres zhoršuje chorobu môjho srdca aj zvyšuje krvný tlak. Často si musím volať aj RZP - neviem čo ďalej, pomôžte mi. Vopred Vám srdečne ďakujem.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň,

ak suseda odmieta vyriešiť situáciu zmierom, a ak obecný úrad, ktorý je oprávnený zakázať rušenie pokojného stavu, nepomôže, môžete podať žalobu, ktorou môžete požadovať, aby súd zakázal susedke rušiť vás v užívaní bytu a  v ohrozovaní vášho zdravia. Podľa § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.


Podotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o situácii ohľadom suseda. Nedávno sme sa nastěhovali do rodinného domu a pořídili jsme si psa plemene bernardína, který málokdy štěká. Pes sice 3 až 5 krát zaštěká u brány, když někdo jde okolo, ale v noci je vždy naprosté ticho. Dnes mi ale sused přišel s papíry o stížnosti, protože ho ruší, když pes zaštěká. Informovala jsem se také u ostatních sousedů a zjistila jsem, že nejsem jediná, koho stále udává. Nejistá jsem, co mám očekávat, protože udání už poslal na obecní úřad a poté i na okresní soud. Děkuji.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade, bude obec skúmať, či došlo k porušeniu, ktoré je nad mieru primeranú pomerom. Teda zistí aké sú pomery vo Vašej oblasti a či Váš pes šteká nad mieru primeranú týmto pomerom. 

Podľa § 127 Občianskeho zákonníka "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Ak však žijete na mieste, kde je bežné, že susedia majú psov, resp. je tam bežný ruch, hluk a Váš pes naozaj neruší susedov nad mieru primeranú pomerom, nič Vám nehrozí. Spomínate, že Váš pes v noci nešteká, preto sa sused nemôže sťažovať ani na rušenie nočného kľudu. Ak by tvrdil opak, musel by to preukázať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pes u susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. Máme takýto problém: Máme psa pusteného za plotom na dvore a susedia si sťažujú, že by sme ho mali mať zavretého, aby sa deti nezľakli. Majú na to nejaké právo, alebo ho môžeme mať pusteného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pes u susedov

(odpoveď odoslaná: 16.02.2016)

Dobrý deň, psa môžete mať voľne pusteného vo dvore iba v prípade, že máte dostatočne zabezpečené, aby z pozemku nemohol ujsť. Tzn. že je potrebné, aby ste mali celý pozemok dostatočne oplotený, a tiež vhodne oplotený (nízky plot, ktorý by mohol preskočiť, "slabý" plot, cez ktorý by sa mohol prehrýzť). Rovnako by som Vám odporúčal dať na bránku tabuľku (oznam) týkajúci sa psa vo dvore, aby k Vám nečakaný hosť nevstúpil náhodou a nedošlo k útoku psa. V takom prípade budete totiž zodpovedný za škodu spôsobenú útokom psa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pes u susedov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.