Máte
otázku?

Rušenie nočného kľudu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Nitra

Otázka: Rušenie nočného kľudu

Chcela by som sa informovať o možnostiach, ako sa brániť proti rušeniu nočného pokoja podnikmi. Všeobecne záväzné nariadenie obce, aktualizované minulý rok, upravilo prevádzkovú dobu týchto podnikov na piatky, soboty a dni pred sviatkami až do 03:00 ráno. Podniky hrávajú hudbu až do troch hodín ráno uprostred sídliska a obyvatelia to musia znášať. Keď som telefonovala na mestský úrad, odporučili mi voľať mestskú políciu v prípade rušenia nočného pokoja. Chcela by som vedieť, ako je možné sa proti tomuto efektívne brániť, respektíve dosiahnuť aspoň to, aby mohli hrať hudbu iba do polnoci. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rušenie nočného kľudu

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch platí, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.

Hoci termín „nočný kľud“ nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, pri jeho vymedzení si možno pomôcť zákonom o ochrane zdravia ľudí, ktorý vymedzuje nočný čas intervalom od 22.00 hod. do 06.00 hod.

Preto pokiaľ dochádza k rušeniu nočného kľudu je na mieste riešiť situáciu privolaním polície, ktorá môže porušovateľovi nočného kľudu uložiť sankciu (pokutu).

Trápi vás "Rušenie nočného kľudu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rušenie nočného kľudu (Správne právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku. S manželom sme si kúpili byt a máme dvoje deti. Sused, ktorý býva pod nami, nám viackrát búchal do radiátorov, vždy okolo 14:00 a niekedy aj okolo 19:00. Naše deti sa občas hrajú a sem-tam im padne hračka, ale inak nevzniká žiadny hluk. O 21:00 už naše deti dávno spia a my nijako nenarušujeme nočný kľud. Chcela by som sa opýtať, či má tento sused nejaké právo búchať na radiátor pri menšom buchnutí hračky. Je to dosť neprijemné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rušenie nočného kľudu

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,
nie, nemá. Susedské vzťahy v Občianskom zákonníku upravuje ustanovenie § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia sa susedia nemajú navzájom rušiť nad mieru primeranú pomerom. Ak nerobia všade deti veľký hluk počas nočného kľudu, tak je jasné a pochopiteľné, že počas dňa nejaký ten hluk pri dvoch deťoch vznikne. Ak to nie je nad mieru primeranú pomerom, tak susedovi nevzniká právo rušiť Vás búchaním po radiátoroch. Búchanie po radiátoroch, nie je riešením. V tomto prípade mám za to, že zrejme ide o citlivú osobu, ktorá každý zvuk, ktorý nie je zvyčajný a na ktorý nie je zvyknutý vyhodnocuje ako rušivý. Z toho čo ste uviedli však mám za to, že suseda nerušíte nad mieru primeranú pomerom. Ak sused nebude reagovať na ústne upozornenie, aby upustili od svojho konania, odporúčam mu poslať prostredníctvom advokáta výzvu, kde sa mu vysvetlí práve miera primeraná pomerom (tzn. že nie každý zvuk a hluk od Vás je nutné chápať ako také, ktoré porušuje ustanovenie § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rušenie nočného kľudu (Správne právo)

Dobrý deň, mám otázku. Ako je to s dodržiavaním nočného kľudu v chatových oblastiach? Ďakujem.

Odpoveď: Rušenie nočného kľudu

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

aj v chatových oblastiach je celoročne stanovený nočný pokoj v čase od 22 hod. Výnimky sa udeľujú iba počas sezóny, na konkrétne podujatia.


Podľa § 127 Občianskeho zákonníka platí, že Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch platí, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.

Hoci termín „nočný kľud“ nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, pri jeho vymedzení si možno pomôcť zákonom o ochrane zdravia ľudí, ktorý vymedzuje nočný čas intervalom od 22.00 hod. do 06.00 hod.

Preto pokiaľ dochádza k rušeniu nočného kľudu je na mieste riešiť situáciu privolaním polície, ktorá môže porušovateľovi nočného kľudu uložiť sankciu (pokutu).


Podotázka: Rušenie nočného kľudu (Správne právo)

Dobrý deň, už dlhšiu dobu riešime problém rušenia nočného kľudu. Bývame na bočnej uličke mesta, kde bol dom hneď vedľa nášho na predaj. Dané osoby ho kúpili a premenili na penzión s reštauráciou a letnou terasou. Každé leto organizujú živú hudbu na svojom dvore, prípadne vystúpenia rôznych DJov a podobne. Hudba hraje do skorých ranných hodín. Náš dom je od nich vzdialený len asi 10 metrov, takže si viete predstaviť intenzitu hluku. Máme pocit, akoby sme mali posteľ uprostred ich podniku. Ľudia im volajú políciu, ale policajti prídu, dajú im pokutu 10 eur za rušenie nočného kľudu a hudba pokračuje. Niekedy hudbu vypnú skôr, ale kým sa od zákrasy odpracujú hluční a opití zákazníci, už býva aj 4-5 hodín ráno. Potom už ránom hneď organizujú futbalové zápasy a na dvore sa opäť vrieska. Majitelia sa chvália dobrými vzťahmi s primátorom mesta, ktorý im to teda dovolí a všetko im prejde. Prosím Vás o radu, ako postupovať v takomto prípade. Nočný kľud by mal začínať o 22:00 a terasa by nemala byť dlhšie otvorená, inak nás privedú k šialenstvu. Ešte som nespomenula, že tieto akcie sa neorganizujú len cez víkendy, ale napríklad aj vo štvrtky. Predstavte si vstávať do práce po takýchto prebdených nocíach. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Rušenie nočného kľudu

(odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej situácii. V podstate máte 2 možnosti. Sťažovať sa oficiálne na mestskom úrade a požiadať úrad, aby ich vyzval k náprave. Druhá možnosť je podať na nich žalobu na súde. Podľa § 127 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Je zrejmé, že vo Vašom prípade ide o  zásah do Vašich práv a ak nepomáhajú ani privolané hliadky PZ, potom bude súd zrejme jediným riešením. Súd im môže zakázať rušiť Vás svojou činnosťou, najmä hlukom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rušenie nočného kľudu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.