Máte
otázku?

Stavba oplotenia od susedov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Stavba oplotenia od susedov

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu ohľadom oplotenia nášho pozemku. Rada by som si postavila murovaný plot od našich susedov, s ktorými nemáme dobré vzťahy. Potrebujem ich súhlas na stavbu takéhoto plotu? Majú tam už svoj pletivový plot, ale ja by som chcela postaviť murovaný múrik, aby nám nebolo vidieť do dvora. Je možné ho postaviť aj bez ich súhlasu? Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Dobrý deň, pokiaľ nebudete stavať na ich pozemku, tak nepotrebujete ich súhlas. Nie je vylúčené, že vedľa seba budú dva ploty. Stavbu plota však musíte ohlásiť na stavebnom úrade, ktorý obyčajne nerobí problémy so stavbou plota. Ohlásenie musí mať zákonné náležitosti, medzi ktoré patrí aj zobrazenie oplotenia, náčrt na mape. 

Susedia sú účastníkmi stavebného konania a preto majú právo sa k stavbe (oploteniu) vyjadriť. Neznamená to však, že ak nedajú súhlas, že nemôžete stavať. 

Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ak mám susedov z oboch strán, z ktorej strany by som mal postaviť plot? Z pravej alebo ľavej strany, ak vychádzame z hlavnej prístupovej cesty? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Vaša otázka sa týka umiestnenia plotu vzhľadom na pozemky susedov. Podľa slovenského práva nie je v zákone presne špecifikovaná povinnosť, aby sa plot nachádzal na pravej alebo ľavej strane od hlavnej prístupovej cesty. Riešenie otázok susedských práv a povinností, vrátane umiestnenia plotov, obvykle vyplýva z konkrétneho prípadu, a to na základe dohody medzi susedmi alebo v prípade sporu na základe súdneho rozhodnutia.

Právo sa skôr zameriava na riešenie konfliktov týkajúcich sa presnej hranice medzi pozemkami, ak sa susedia nedokážu dohodnúť alebo ak existuje nejasnosť. V takýchto situáciách môže byť potrebné určenie hranice pozemku súdnou cestou, kde súd môže rozhodnúť aj s pomocou znalca.

Dôležité je, aby sa plot postavil tak, aby neprekročil hranicu vášho pozemku a nezasahoval do pozemku suseda, pokiaľ medzi vami nie je k takémuto zásahu dohoda. Ak sa chcete vyhnúť nedorozumeniam a potenciálnym sporom, odporúčame pred začiatkom akýchkoľvek prác spojiť sa so susedom a pokúsiť sa dosiahnuť dohodu.

K strategickému umiestneniu plotu teda slovenské právo žiadnu konkrétnu povinnosť neuvádza, a tak je táto otázka primárne predmetom dohody medzi susedmi. V prípade, že sa nedokážete dohodnúť, môžeme situáciu prediskutovať a bližšie pozrieť v našej advokátskej kancelárii. Konzultáciu si môžete objednať cez webovú stránku www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, mám nasledujúci problém so susedom: jeho pozemok je nižšie položený, a na hranici našich pozemkov vybudoval betónový plot bez oporného múru. Úroveň môjho pozemku je však vo výške horného okraja spodnej betónovej platne, čo má za následok, že moja zemina vyvíja tlak na jeho stranu a ohýba platne betónového plotu. Sused teraz žiada finančné odškodnenie. Budem vďačný za vašu odpoveď.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 23.03.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí, že vy ako vlastník susedného pozemku, ktorý je položený vyššie z hľadiska terénu, teda nad pozemkom suseda,  nemôžete niesť zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla susedovi na jeho oplotení, ktoré postavil bez odporného múru. Zrejme vo veci nemal ani vydané stavebné povolenie. Uvedené však platí aj v prípade, že stavbné povolenie vydané mal. Je však tiež možné, že neboli dodržané podmienky stavebného povolenia, a tak sused bude museť niesť zodpovednosť za škodu, ktorámu vznikla. Vy nemôžete niesť zodpoevdnosť za poškodenie betonóvého oplotenia.


Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, môj sused plánuje upraviť svoj pozemok. Aký odstup musí dodržiavať od nášho domu? Je to 40-150 cm, aj keď mu to zredukuje veľkosť pozemku? Môže stavať bez povolenia?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 05.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že na výstavbu oplotenia musí sused splniť ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu v zmysle ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku /ohlásenie drobnej stavby/.

Pokiaľ ide o umiestnenie oplotenia, oplotenie musí byť výlučne na pozemku suseda, teda na pozemku, ktorého je sused vlastníkom.


Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno sme si kúpili dom, ktorý sa nachádza na hranici susedovej parcely. Našu medzihranicu tvorí pletivo, ktoré je zároveň oplotením k susedovmu pozemku. Náš sused však s takouto formou ohradenia nie je spokojný. Chce, aby sme namiesto pletiva postavili betónový plot. Dôvodom je, že cez náš otvorený pozemok jeho psy vidia na voľné priestranstvo, kde sa iní majitelia venčia so svojimi psami. Tvrdí, že jeho psy zúria na rotvajlera a obáva sa, že nám tým môžu zrútiť plot. Chcem sa preto spýtať, či má právo nás nútiť postaviť betónový plot. Aké kroky by sme mali podniknúť v tejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 01.05.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že oplotenie je Vaše, resp. toto oplotenie postavil predchádzajúci vlastník domu a pozemku. Ak je to tak, je vecou dohody či nové oplotenie postavíte. Nie je však Vašou povinnosťou nové betónové oplotenie postaviť a sused Vás k tomu donútiť nemôže a to to ani cestou súdu. Ak susedovi oplotenie nevyhovuje z dôvodu jeho psov, je povinnosťou na jeho strane, aby zabránil tomu, aby jeho zvieratá neunikli z jeho pozemku.

Dopĺňame, že ak je Vaše oplotenie poškodené, treba urobiť opatenia, aby tieto poškodenia boli odstránené. Tiež uvádzame, že v zmysle ust. stav. poriadku na opravu poškodení oplotenia nepotrebujete ani ohlásenie stav.úradu ani stav. povolenie /§ 139b/ ods. 16 stav. poriadku/.

Je povinnosťou suseda dodržiavať ust. zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým  sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 


Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Po pravej strane nášho pozemku máme susedov. Po ľavej strane tam žiadni susedia nie sú, je tam len obecná cesta. Chcem sa opýtať, či máme, v prípade, že tam postavíme plot, nárok žiadať od obce preplatenie plotu?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 28.03.2023)

Dobrý deň, pozemok je vo Vašom vlastníctve, potom je vo Vašom záujme samotná výstavba oplotenia.  Obec nie je povinná Vám prispieť na výstavbu oplotenia a ani súd jej to nemôže uložiť.

Pokiaľ ide o samotné oplotenie, je potrebné podať na obec ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. stavebného poriadku.Tlačivo ohlásenia drobnej stavby by sa malo resp. mohlo nachádzať na internetovej stránke obce.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť, ako je to s výstavbou plotu? Chcem nahradiť už existujúci plot od susedov. Z ktorej strany je môj plot a kto sa podieľa na jeho výstavbe? Oba susedia alebo len ja? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 29.10.2022)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke, ktorý plot je Váš z hľadiska vlastníckeho práva, tu uvádzame, že ten plot je Váš, ktorý ste aj postavili, prípadne nadobudli kúpou alebo dedením.
Otázka zmeny oplotenia resp. jeho výmeny alebo výstavby nového plotu, podlieha v zmysle ust. § 57 stav. poriadku ohlasovacej povinnosti voči stavebnému úradu /obci/.

Občiansky zákonník prípadne stavebný poriadok nerieši otázku ktorý sused na konkrétnom pozemku je povinný zo zákona postaviť oplotenie.

Kedysi sa užívalo tzv. pravidlo pravej ruky prevzaté z Obecného obč. zákonníka z roku 1811, ktoré je zaužívané v niektorých oblastiach /nie je to zákon, nemožno sa naň odvolať/ a to, že plot na pravej strane pozemku má postaviť jeho vlastník, pričom sa pozerá na svoj pozemok z tej strany kde je vchod na pozemok a teda na pravej strane pri takomto postavení osoby má postaviť plot.

Nepoznáme skutočné umiestnenie pozemku, vrátane výstavby nového oplotenia, ale odporúčam v rámci dobrých susedských vzťahov informovať susedov o plánovanej výmene resp. výstavbe nového oplotenia a písomne sa dohodnúť na spoločnej investícii. To je jedna z možností, prípadne postaviť Vami oplotenie na Vaše vlastné náklady.

Odporúčame dohodu  so susedom v záujme dobrých sused.

 

 

 


Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, máme so susedom spoločný pletivový plot. Problémy nastali, keď sme si zadovážili psa. Susedom vadí, že pes šteká (aj keď štekajú všetky psi v okolí), alebo len stojí pri tom plote. Oni majú v blízkosti plota terasu a žiadajú od nás, aby sme postavili betónový plot. Majú právo to od nás žiadať? Ak by sme aj postavili plot na svojom pozemku a pôvodný hraničný nechali, môžu oni ten pletivový dať dole? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 14.08.2022)

Dobrý deň, úvodom poznamenávam, že vlastníkom terajšieho pletivového oplotenia je ten, kto ho postavil. Sused vám nemôže prikázať resp. vás žiadať, aby ste si postavili betónový plot kvôli tomu, že im vadí váš pes. Zrejme ide o vidiek a preto na okolnosti prítomnosti domácich zvierat si musia susedia zvyknúť a v tomto smere s tým nič neurobia.
Riešenie je podľa nás jednoduché, ale to je len náš názor, vysadiť v blízkosti oplotenia nejaké stromčeky a pod., prípadne pletivo pokryť fóliou, prípadne urobiť nápravu tak, aby prík nemal k oploteniu prístup. Riešenie sa určite nájde, ale betónový plot nie je potrebné stavať, nik vám nemôže nariadiť, aby ste ho postavili.


Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akú výšku môže mať drevený plot, ktorý môj sused môže postaviť medzi našimi pozemkami.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
ak má stavebné povolenie na plot, tak vo výške uvedenej v stavebnom povolení (ak je to staticky dobre spravené, pokojne aj 4 m). Ak plot staval iba na základe ohlásenia, tak v takom prípade sa bežne jedná o ploty do 2 m. Nad  2 m vysoký plot (t.j. 2 m a viac) vyžadujú stavebné úrady stavebné povolenie, pričom v takom prípade ste účastníkom toho konania, môžete sa vyjadrovať k projektu... Predpokladám, že sa jedná iba o ohlásenie, nakoľko zrejme sám nemáte bližšie informácie o tomto plote, o jeho výške... Ak máte pochybnosti o tom, či postupuje v súlade so zákonom, dajte podnet na stavebný úrad, aby vykonali tzv. štátny stavebný dohľad.


Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám otázku ohľadom výstavby oplotenia medzi našou nehnuteľnosťou a materskou školou, ktorá patrí mestu. Stávajúce oplotenie je v zdevastovanom stave a my by sme chceli, aby bol funkcionalizovaný. Zdá sa logické, že by aj škole malo záležať na jeho bezpečnosti vzhľadom na prítomnosť detí. Predložili nám však návrh, ktorý pre mňa znie nepochopiteľne. Navrhujú, aby sme si náklady na výstavbu oplotenia rozdelili rovným dielom ('fifty-fifty'). Je to z právneho hľadiska bežná prax?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
to závisí od toho čí je ten plot. Plot je málokedy spoločný. Vždy patrí jednému alebo druhému susedovi. Ak je plot ich (čo by som očakával s ohľadom na to, že zrejme majú ohradený celý areál škôlky), majú oni znášať všetky náklady spojené s údržbou a opravou oplotenia. Ak by bolo oplotenie Vaše, Vy ste zodpovedný za udržiavanie. V oboch prípadoch však bez pričinenia toho druhého. Nemajú právny nárok žiadať od Vás prispieť na oplotenie, ak ste toto oplotenie nepoškodili. Jedine, že by ste sa dobrovoľne podujali na to, že im prispejete na nové oplotenie.


Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať: Náš sused má dom, ktorý slúžil ako hranica nášho pozemku. Teraz dal tento starý dom zbúrať a ostali sme bez oplotenia. Kto by mal postaviť nový plot medzi našimi pozemkami? Ďakujem. Iveta

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

(odpoveď odoslaná: 29.03.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovné náš právny názor :

Podľa ust. § 127 ods. 2 Obč. zákonníka platí :

"Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."

Ďalej vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáciev ust. § 12 uvádza :

"Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby. "
 
Ods. 3 cit. ust. §  12 uvádza, že "stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak sused zbúral dom, na ktorom pozemku zrejme plánuje stavbu inej nehnuteľnosti, potom je povinnosťou suseda, aby si pozemok oplotil a zamedzil tak okrem iných aj vstup cudzích os§b, čo vyplýva z ust. § 43i/ stavebného poriadku, podľa ktorého "stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením."
 
 
 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.