Máte
otázku?

Stavba oplotenia od susedov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Stavba oplotenia od susedov

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom oplotenia nášho pozemku. Chcela by som si postaviť murovaný plot od susedov (máme s nimi zlé vzťahy). Potrebujem od nich povolenie na stavbu takéhoto plotu? Oni tam už majú svoj plot pletivový, ale ja by som chcela stavaný múrik, aby nebolo vidieť do nášho dvoru. Je to možné postaviť aj bez ich súhlasu? Za odpoveď vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Dobrý deň, pokiaľ nebudete stavať na ich pozemku, tak nepotrebujete ich súhlas. Nie je vylúčené, že vedľa seba budú dva ploty. Stavbu plota však musíte ohlásiť na stavebnom úrade, ktorý obyčajne nerobí problémy so stavbou plota. Ohlásenie musí mať zákonné náležitosti, medzi ktoré patrí aj zobrazenie oplotenia, náčrt na mape. 

Susedia sú účastníkmi stavebného konania a preto majú právo sa k stavbe (oploteniu) vyjadriť. Neznamená to však, že ak nedajú súhlas, že nemôžete stavať. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať, mame susedov, ktorí majú na našej strane cca 30 cm pozemku. Takto si to pamätá mama, keď stavali dom. Ich dom konci plotom, my plot nemáme a medzi plotom a múrikom je ich podiel. Susedia sa tvária, že udržiavajú pár centimetrov ich pozemku, čo znamená, že prejdú za ich plot kde už nie je oplotenie ani z našej strany, a teda bez nášho vedomia vstupujú na nás dvor hocikedy bez oznámenia.
V prípade, že by sme chceli urobiť plot na našej strane, je potrebné ich o tom informovať? Ak budú chcieť rekonštruovať stenu na dome, musíme im povoliť vstup na nás pozemok?
Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,
na to, aby ste spravili na hranici pozemku plot (ak tam zatiaľ žiadny nie je) alebo aby ste postavili plot niekoľko centimetrov na Vašej strane nepotrebujete súhlas suseda. Jedine, že by stavebný úrad rozhodol, že namiesto ohlásenia budete potrebovať stavebné povolenie, bude môcť sused vzniesť námietky v stavebnom konaní. Ak by sa však jednalo o plot do 2 m a o priehľadný, pletivový, na také oplotenie postačuje ohlásenia.

Zároveň však podľa Občianskeho zákonníka ak bude v budúcnosti potrebný ich vstup na Váš pozemok za účelom údržby ich budovy, budete to musieť strpieť a vstup im umožniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som starý rodinný dom a múr si chcem starý zbúrať a postaviť nový potrebujem súhlas susedov?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
to bude závisieť od toho, či nový plot, ktorý postavíte bude vyžadovať stavebné povolenie alebo bude postačovať ohlásenie. Ak bude postačovať ohlásenie, iba oznámite stavebnému úradu úmysel, podrobnosti podľa žiadosti stavebného úradu. Ak však bude potrebné stavebné povolenie, v stavebnom konaní bude môcť sused vzniesť námietky. Vo všeobecnosti sa však vopred súhlas suseda nevyžaduje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať - v záhradkárskej osade sused ide stavať plot / typ plotu neviem /, a odkazuje mi, že mám z mojej strany vyčistiť do hĺbky 0, 5 metra môj pozemok, aby mohol realizovať plot, na 50 % dĺžky mám ríbezle a maliny. Má na to právny nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
neviem na základe čoho žiada, aby ste Vy vyčistili svoj pozemok. Plot má byť postavený na hranici pozemkov tak, aby nezasahoval do Vášho pozemku. Ak to myslel tak, že bude potrebovať prístup na Váš pozemok v nevyhnutnom rozsahu, aby určité prvky vykonal aj z Vašej strany, tak v tomto prípade nemá právo žiadať, aby ste sa Vy vo výkone vlastníckeho práva obmedzovali tak, že odstránite svoje porasty.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Bývame v RD. Doteraz neboli so susedom problémy. Začali po odchode jeho partnerky z domu. Na pletivovom plote ma brečtan, ktorý prerastá do našej strany. Doteraz sa o porast staral, tento rok povedal, že to nie je jeho povinnosť. Brečtan sa mi plazí a zakoreňuje do trávy. Je v ňom kopec komárov a už aj potkan stade utekal. Chcela by som na svojom pozemku vedľa pletivového plota postaviť bariérový betónový. Problém je v tom, že dom ma sused postavený 50cm od plota čo je teda hranica pozemku, ale za domom postavil plechový prístrešok cca 20-25m2, úplne nalepený na pletivový plot a presahuje strecha prístrešku s odvodom /rýnou/ na našu stranu cca 30cm. Dohovor už vôbec neprichádza do úvahy. Ako prosím poriešiť túto situáciu?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade by som Vám odporúčal sa obrátiť najskôr na obec. Podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Ide o klasický susedský spor. Obec by Vám v tomto mohla pomôcť, pretože jej zákon dáva túto povinnosť. 

Ak by to však ani na obci nepomohlo. Budete sa musieť obrátiť na súd.

Môžete jednak žiadať, aby si sused zabezpečil, aby ten brečtan neprechádzal do Vašej záhrady. 

Ak by ste chceli urobiť (zmeniť) oplotenie a dať tam betónový plot, tak to je potrebné riešiť so stavebným úradom. Určite by som radšej  ohlásil drobnú stavbu stavebnému úradu, že budete robiť betónové oplotenie. Stavebnému úradu priložíte aj náčrtok, kade povedie plot a ako bude vyzerať. 

Stavebný úrad určí, že nemá námietky a Vy ho môžete postaviť.

Rovnako sused mal povinnosť ohlásiť stavbu toho prístrešku. Ak to neurobil, môžete to oznámiť na stavebnom úrade a ten to bude s ním riešiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu ohľadom plotu, kúpili sme dom, bez oplotenia a len s prísľubom suseda, že postaví oplotenie a teraz to urobiť nechce respektíve nemá o to záujem. Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste kúpili RD a problémom je oplotenie, ktoré sľúbil postaviť sused.

Nepoznáme konkrétne okolnosti a hlavne umiestnenie stavby v teréne a podobne.

Uvádzame, že žiadny zákon nestanovuje povinnosť postaviť oplotenie z určitej strany nehnuteľnosti, teda ktorý vlastník pozemku so stavbou musí pozemok oplotiť na určitej strane.

Podľa ust. § 12 vyhl. č. 532/2002 Z. z. torou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie platí :

"Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb."
 
Uvedené ustanovenie je jasné.
Odporúčame vo veci dohodu so susedom, kto opraví resp. postaví ktorú časť oplotenia, aby ste zamedzili prístupu cudzích osôb na Vaše pozemky.  V tomto smere, ktorú stranu oplotenia kto postaví neexistuje pravidlo, len je zaužívané v niektorých oblastiach tzv. pravidlo pravej ruky zaužívané ešte z obecného obč. zákonníka z roku 1811 a to, že plot na pravej strane pozemku má postaviť jeho vlastník, pričom sa pozerá na svoj pozemok z tej strany kde je vchod na pozemok a teda na pravej strane pri takomto postavení osoby má postaviť plot.
 
Odporúčame dohodu  so susedom v záujme dobrých sused. vzťahov.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, mám zle vzťahy so susedou, na hranici pozemku je staré hrdzavé pletivo, značne deravé proste neplní tam žiadny účel, nakoľko ona nie je jediný vlastník pozemku, postavila nový plot a to s tým, že ten starý nechala tam kde je. Akurát posunula o 10 cm, problém, ktorý riešim je ten, že chcem odstrániť ten starý bezvýznamný hrzdavý plot. Nakoľko medzi plotmi rastie burina. A aj estetický vadí. Viete mi poradiť ako postupovať ?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenej veci ide v podstate o susedský spor, ktorý je treba odstrániť obyčajnou komunkáciou.

Z ptázky vyplýva, že suseda postavila nové oplotenie, pričom staré ponechala na svojom mieste, pričom medzi oploteniami rastie len burina.

V zmysle ust. §  127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 

Aj keď citované ustanovenie neuvádza otázku buriny na pozemku, z hľadiska nefunkčnosti starého oplotenia, je toto zbytočné. Riešením je preto len komunikovať so susedou resp. ostatnými spoluvlastníkmi pozemku, aby toto staré oplotenie odstránili, prípadne z hľadiska vzájomnej pomoci toto staré oplotenie s ich súhlasom môžete odsrániť aj Vy. Bez súhlasu vlastníka sused. stavby oplotenie Vy odstrániť nemôžete, lebo nie je  Vašim vlastníctvom a nestojí na Vašom pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám jednu otázku, u susedov mám cca 150 m2, ktoré využívajú ako záhradku, plot je náš na našom pozemku, chcela by som si tam postaviť betónový plot podľa zamerania geodetom. Ja som za pozemok musela vyplácať rodinu a platím za to každý rok daň. Ak nebudú súhlasiť, aby som si postavila plot podľa toho kde určí geodet ale tam kde je teraz plot čo mám spraviť ? Známi mi hovoria, že ak zavolám geodeta aj nahlásim stavbu plotu úradu, že môžu na mňa zavolať políciu ?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.05.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že sused užíva váš pozemok ako záhradu o výmere cca 150 m2. Vy si chcete postaviť nový polot namiesto starého, avšak pochopili sme, že na hranici pozemku, ktorý je vašim vlastníctvom, teda zoberiete aj váš pozemok, ktorý užíva sused.

Vo veci odporúčame kontaktovať autorizovaného geodete, aby vytýčil v teréne rpesnú hranicu pozemku. Sused zrejme vie, že užíva váš pozemok a tento aj obhospodaruje. Na toto máte právo, keďže ide o váš pozemok.

Vo veci odporúčame podať ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 55 a nasl. stavebného poriadku, spolu aj s novým geom. plánom s vyznačením trasy nového oplotenia. Ak sused bude robiť problémy, v tomto smere mu polícia nepomôže, lebo ide o občianskoprávny spor a bude len vecou dohody, aby si z pozemku zobral svoju úrodu. Na iné nárok nemá. Ak nebude ochotný pozemok uvoľniť a sprístupniť vám, riešením je len podanie žaloby na súd v súlade s ust. § 126 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám otázku, s ktorou nám nik nevie poradiť. Bývame v radovej zástavbe 5 domov. Nás dom je v strede. Suseda z ľavej strany vraví, že my mame stavať plot, ale to isté vraví aj sused z pravej strany. Tým pádom mame stavať z oboch strán plot. Keby to bolo 5 metrov plotu kašľať na to ale jedna strana ma cca 50 metrov a druhá tiež. Ďakujem za odpoveď Jána.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2021)

Dobrý deň,

súčasná právna úprava nerieši vyslovene, ktorú stranu stav. pozemku má oplotiť ktorý vlastník pozemku. Pre zaujímavosť zachováva sa resp. pretrváva stav spred mnohých rokov za platnosti bývalého Obecného občanského zákonníku z r. 1811,  t. j. plot na pravej strane pozemku má postaviť jeho vlastník, pričom sa pozerá na svoj pozemok z tej strany kde je vchod na pozemok a teda na pravej strane pri takomto postavení osoby má postaviť plot. Toto pravidlo sa v podstate zachováva aj teraz.

Podľa súčasnej právnej úpravy vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie platí :
"§ 12 Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok."

Naše odporúčanie

Postavte i plot na tej strane, kde to pre vás najviac vyhovuje, resp. je žiadúce postavenie oplotenia, resp. pokúsiť sa dohodnúť so susedmi o zaplatení oplotenia spoločne, teda pre vás ½ z celkových nákladov a tým pádom akoby ste uhradili len jedno oplotenie. Pre oplotenie je potrebné splniť ohlasov. povinnosť voči stav. úradu /obci/  v súlade s ust. stavebného poriadku. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby nájdete aj na internetovej stránke vašej obce.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. So susedom máme záhradu bez plota. Keďže sused si zadovážil psa, chcela by som vedieť kto má postaviť plot sused, ktorý má psa alebo my ak nechceme, aby nám pes nepobehoval po záhrade. Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 127 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník sa musí musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ si sused zadovážil psa, on sám musí zabezpečiť, aby ním chované zviera nevnikalo na cudzí pozemok. Ak sa so susedom nedohodnete, potom budete musieť podať žalobu na súd, aby súd susedovi uložil povinnosť oplotenie postaviť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať sused si nechce urobiť plot v záhrade, my z našej strany máme ako ho donútiť, aby si ho urobil už sme 3 generácia, ktorá má s nimi problémy, púšťame si hydinu do záhrady, lenže hydine nerozkážeme, aby boli len v našej záhrade, keď je aj manžel v záhrade, tak sú na našom pozemku, ale ako odíde už sú v susedovej záhrade a už je oheň na streche ako sa povie. Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
v tomto smere je právo na strane suseda.

V zmysle ust. par. 127 ods. 1 Obč. zákonnîka je Vašou povinnosťou ako chovateľov hydiny zabezpečiť, aby hydina neutekala na pozemok suseda. Sused teda nie je zo zákona povinný stavať oplotenie, lebo Vaša hydina chodí na jeho pozemok. Opatrenia na zabránenie úteku  hydiny na pozemok suseda musíte urobiť Vy ako vlastníci hydiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať iba jednu vec : ak sused bude stavať plot na svojom pozemku koľko zo zákona mu musím sprístupniť zo svojho pozemku na vyžadovanú prácu plota.
Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.12.2020)

Dobrý deň,
uvedený problém rieši ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Uvedené ustanovenie neupravuje vyslovene rozsah použitia Vášho pozemku v konkrétnej výmere, ide o nevyhnutnú výmeru Vášho pozemku, pričom sused bude musieť prípadnú škodu Vám nahradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som si overiť, či je potrebný súhlas suseda pri výstavbe betónového plotu na pozemku v našom vlastníctve, pokiaľ susedov pozemok je v územnom pláne vedený ako orná pôda. Na pozemkovom úrade pri podaní ohlásenia od nás tento súhlas požadujú, ale v žiadnom usmernení k drobným stavbám sme takúto požiadavku nenašli. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,

ak máte v pláne stavať oplotenie len na svojom pozemku, tak súhlas suseda pri výstavbe betónového oplotenia nie je potrebný, súhlas suseda zákon nepožaduje. Na stavbu oplotenia vám postačí len ohlásenie na príslušnom stavebnom úrade. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som radu ohľadom výstavby plotu. So susedom si nevychádzame dobre a chceli by sme si medzi pozemkami postaviť pletivový plot. Plot nebude stat na múriku. Chceme iba vykopať jamy pre stĺpiky, zabetónovať ich a postaviť plot. Otázka znie, či tieto jamy musia byt vykopané iba na našom pozemku alebo môžu zasahovať aj do susedovho pozemku? V prípade, že jamy budú iba na našom pozemku, plot bude natiahnutý iba na našom pozemku, a teda vlastne prídeme o časť pozemku, ktorý tým pádom prípadne susedovi. Ak by sme ale chceli ťahať plot na hranici pozemkov, tým pádom jamy by zasahovali aj do susedovho pozemku. S tým on ale samozrejme nesúhlasí a dohoda s ním nie je možná. Mame právo si vymáhať nejakým spôsobom náhradu za nás pozemok, ktorý by mu vlastne pripadol v prípade, že jamy by boli kopané iba na našom pozemku? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2020)

Dobrý deň,
plot má byť postavený na hranici pozemku takým spôsobom, aby nezasahoval do susedovho pozemku. Neviem o akých veľkých dierach píšete. Treba však vziať do úvahy to, že hranica pozemku nie je daná iba na úrovni zeme, ale platí aj do výšky a hĺbky. Z toho dôvodu je nutné (aj z Vášho pohľadu) hľadať také riešenie, aby bol plot postavený iba na Vašom pozemku, ale zároveň pletivo ťahané na hranici pozemku (aby ste nestrácali 5-10 cm pozemku).

 

Nakoľko plot staviate Vy (nejde o opačný prípad, kedy by plot staval sused), tak sa sám pripravujete o časť užívateľnej plochy pozemku (ak by ste plot stavali vyššie uvedeným dôvodom). Nárok na náhradu za predmetnú časť pozemku by sa veľmi zložito (ak vôbec dalo) uplatňoval. Iné by bolo, keby Vás o kus pozemku pripraví sused stavbou svojho plota.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Zdravím. Chcel by som vedieť ako mám postupovať, ak si chcem postaviť plot medzi pozemkom svojim a pozemkom susedným. Malo by sa jednať o plechový plot. Oboznámil som s tým aj suseda, o ktorého pozemok ide. Ale problém je v tom, že on ma na hranici pozemkov vybudovanú tzv. čiernu stavbu, ktorá by tam podľa mojich zistení ani nemala čo robiť. Na moje upozornenie, aby si to odstránil, že ja na svoje náklady postavím plot, mi len odpovedal, že on to dá opraviť, keďže je to prakticky skôr zrúcanina ako nejaká stavba. Akým spôsobom dosiahnuť, aby tu stavbu odstránil.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o odstránenie nepovolenej stavby, na Vaše požiadanie sused nie je povinný reagovať a stavbu odstrániť. Vec je potrebné nahlásiť na prísl. stavebný úrad v zmysle ust. § 88 stavebného poriadku :

"(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená."

 

Plánované oplotenie je treba riešiť v súlade s ust. § 57 stav. poriadku a splniť si ohlasovaciu povinnosť voči stav. úradu :

"(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. So susedom sme sa nedohodli na spoločnom plote. Tak sme zažiadali na úrade o stavebné povolenie. Následne sme plot objednali a svojpomocne postavili s prihliadnutím na odskok od spoločnej hranice, aby sme si boli istý, že staviame na svojom pozemku. Sused si po stavbe plotu zavolal geodeta, a keď som sa ho osobne pýtala tak mi povedal, že si naši susedia ho zavolali lebo sa rozhodli postaviť si vlastný plot, a že náš plot s nimi je v poriadku. Prízvukoval mi to dvakrát. Dnes suseda mi oznámila, že plot máme na strede pozemkov, a že ho plánuje užívať, akoby bol spoločný. Z môjho pohľadu je to neprípustné, pretože na stavbe plota sa nepodieľala finančne ani manuálnou prácou, na úrade je oficiálne oznámené, že plot je na našom pozemku, fyzicky na našom pozemku aj stojí a jej tvrdenie je v rozpor s tvrdením, ktoré mi oznámil ich geodet a nemajú žiadny oficiálny papier, ktorý by poukazoval na naše pochybenie. Ako postupovať v prípade, že stále by susedia prehlasovali plot za svoj a chceli by ho užívať ? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,
odpoveď je jednoduchá : Oplotenie je na Vašom pozemku, Vy ste drobnú stavbu ohlásili na stav. úrad a oplotenie ste aj financovali. Nevieme si predstaviť užívanie Vášho oplotenia susedom, hoci spôsoby by sa určite našli, ale sused nie je oprávnený Vaše oplotenie užívať.

Ak by k užívaniu došlo, požiadať suseda o neužívanie oplotenia a vec riešiť cez obec /oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku - § 49 zákona o priestupkoch :


"Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,
e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,
f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, sused postavil medzi našimi pozemkami plot z betónových panelov. Na svojom pozemku spravil terénne úpravy (kaskády), čím sa v rozmedzí cca polovice nášho pozemku dostal pod našu úroveň, resp. my sme po ukončení jeho stavby ešte zarovnali nás pozemok do roviny. V blízkosti jeho plotu, v tej časti kde je pod našou úrovňou, sme urobili preventívne opatrenia, o ktoré nás žiadal ( nopová fólia, makadam, drevená opora), teraz po roku sa sťažoval, že mu niektoré z betónových panelov praskli. Pričom prasknuté panely sú viditeľné aj inej časti plotu, kde sú naše pozemky v rovnakej úrovni. O tom, že my do kaskádovitej záhrady nepôjdeme sme ho informovali už pred stavbou plotu. Môže od nás vymáhať finančne prostriedky za prípadnú opravu svojho plotu? Keď som sa ho pýtal akoplot umiestni ( teda, či je celý obsah plotu na jeho pozemku, alebo ide stred plotu hranicou pozemku), keďže pred jeho stavbou nás nik zo stavebného úradu neoslovil, ani sused nás neinformoval ako presne chce plot umiestniť. Jeho odpoveď bola, že hranicou pozemku, no snažil sa väčšiu časť plotu umiestniť na svoju stranu. Ak je to tak a časť plotu skutočne zasahuje, aj keď minimálne do nášho pozemku mal právo ho postaviť bez nášho súhlasu ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,

stavba oplotenia v celosti má byť na pozemku suseda. Či je to tak aj v skutočnosti, môže Vám povedať len geodet, ktorý pozemky zameria.

Podstatné ale vo Vašom prípade je to, či sused podal ohlásenie drobnej stavby na stavebný úrad v súlade s ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku. Stav. úrad vzhľadom na panelové oplotenie a výšku mohol vyžadoval stavebné povolenie v súlade s ust. stav. poriadku a v tomto prípade ste Vy ako vlastníci susediaceho pozemku účastníkmi stav. konania. Treba súčasne preštudovať všeobecne záväzné nariadenie obce.

Pokiaľ ide o terénne úpravy a teraz vznikla škoda na panelovom oplotení, tu rovnako platí v zmysle ust. § 71 stav. poriadku:

"(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil."

Vy nie ste povinná ako vlastník susediaceho pozemku upravovať svoj pozemok podľa toho, ako ho upraví sused /kaskády/. Ak susedovi vznikla škoda na oplotení, ktoré staval bez ohlásenia resp. stav. povolenia, resp. následne svojpomocne prípadne neodborne, zodpovedá si za škodu sám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Ak ide sused hradiť plot a ja nesúhlasím, musí ho postaviť do svojho pozemku? Ak áno aká je hranica v cm koľko od hranice vytýčenej geodetom?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
je oprávnením vlastníka susedného pozemku, aby si svoj pozemok oplotil. Celé oplotenie musí byť na pozemku suseda.

Z hľadiska stavebného poriadku je povinnosťou suseda vykonať ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 55 a nasl. citovaného zákona.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň,

Potreboval by som poradiť ohľadom stavby plota.
Sused nás oslovil, že by chcel stavať plot s tým, že už ma vybraný aký by chcel plot, a či by bolo možné tento plot postaviť na hranici pozemku.
Existuje nejaký spôsob ako zabezpečiť, že do budúcnosti nebude problém s tým, že os plotu kopíruje hranicu pozemku, a teda polovica plotu je na mojom pozemku a polovica plotu je na susedovom pozemku.
Plot celý hradí sused, a teda by mal byť aj jeho majiteľom a tiež by mal byť zodpovedný za jeho stav a údržbu.

Ďakujem

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2020)

Dobrý deň,
sused by si mal primárne postaviť plot maximálne po hranicu pozemkov. Ak bude plot aj na Vašej strane pozemku, potrebuje na to Váš súhlas. Teoreticky od neho viete žiadať aj napr. jednorázovú náhradu za to, že prídete o časť pozemku. To ale nemusíte žiadať (je to na vás). Práva a povinnosti k plotu si môžete dohodnúť rôzne. Plot bude jeho, no môžete sa dohodnúť, že si ho napr. môžete z Vašej strany nejako upraviť, prípadne že ho budete udržiavať Vy, no inak takúto povinnosť vôbec nemáte. Je to skutočne na dohode.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Prosím viete mi poradiť ? Jedna sa o rozdeľovací plot, ktorý bol postavený pred 60 rokmi.
Ja som z jednej strany dostala pozemok do daru, kde je teraz vybudovaná prístupová cesta a z druhej strany sused pozemok dedil. Plot staval nás spoločný starý otec. Ja tvrdím, že plot je spoločný a on tvrdí, že plot je jeho. Prosím viete mi poradiť ako to je ?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2020)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate prečo vlastne tento problém otázky vlastníctva oplotenia vznikol, či ho chcete Vy alebo sused vymeniť, opraviť a pod., resp. sa neviete dohodnúť na tom, kto má plot opraviť, vymeniť.
Stavebný poriadok ani vykonávacie predpisy k stav. poriadku v súčasnosti neriešia  otázku kto má z ktorej strany vystavať oplotenie svojho pozemku. Neriešil to ani stavebný poriadok pred 60 rokmi. 

Uvádzate, že pozemok z jednej strany ste nadobudli Vy darom od starého otca, a sused od starého otca pozemok zdedil. Predpokladáme, že v samotných nadobúdacích tituloch nie je otázka oplotenia vôbec riešená.
Otázku vlastníctva oplotenia, keďže ste pozemok nadobudli od tej istej osoby, len v inom čase, sme názoru, že oplotenie je v podielovom spoluvlastníctve a to v pomere podľa dĺžky oplotenia vo vzťahu k výmere Vášho pozemku a pozemku suseda. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, sused pred 3 rokmi postavil plot na hranici našich pozemkov. Za určitých podmienok som súhlasil, že stred múrika bude presne na hranici. Takže polka múrika je na mojom pozemku a pletivo je presne na hranici pozemkov. Môžem použiť tu polku múrika, ktorý je na mojom pozemku (ktorý financoval len sused) ako časť základov pre oporný múr, ktorý plánujem postaviť na mojom pozemku 2-3 cm od hranice pozemkov bez súhlasu suseda?  Oporný múr bude vyšší o 1,25 m od múrika, nebude susedovi tieniť pozemok, bude zadržiavať zrážkové vody z môjho pozemku.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, 
poznámka na úvod : Pokiaľ sused pred 3 rokmi staval plot, celé oplotenie vrátane múrika malo byť na jeho pozemku. Predpokladáme však, že kvôli tomu nevznikne teraz medzi Vami spor.

Na Vašu otázku uvádzame, že výstavba oplotenia podlieha ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu v zmysle ust. § 55 ods. 2 a nasl. stav. poriadku.
Otázka použitia susedovho už postaveného múrika ako opierky pre Vaše oplotenie vyžaduje súhlas suseda, keďže ním postavený múrik je jeho vlastníctvom, nie je podstatné, že chcete použiť múrik z Vašej strany.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Mame problém so susedovým psom, ktorý podlieza nás pletivový plot a voľne sa pobybuje a špiní po našom pozemku. Plot ma 30 rokov. Sused naučil psa kadiť v úzkom cípe ( 3- 4m )svojho pozemku, kde je nás spomínaný plot a rovnako je v blízkosti aj naša studňa. Doteraz sme psie" výlety" tolerovali, až do momentu, kým nás sused rázne upozornil, že si mame plot opraviť, a keď nemáme na opravu, dá to spraviť on a predloží nám účtenku. Ako mame postupovať, mame investovať do opravy alebo výmeny plota a tiež nie je nebezpečné, ak psie WC je 2 m od našej studne ? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, výmena resp. spevnenie časti oplotenia je vo Vašom záujme, keďže pes vniká zo svojho územia na Váš pozemok. K výmene resp. oprave časti oplotenia, ak sa tým nemení jeho trasa, nepotrebujete ani ohlásenie stav. úradu (§ 139b/ ods. 16  stav. poriadku).
Stav. poriadok nerieši ktorý vlastník pozemku má oplotiť pozemok z určitej strany, platí tu zvykové právo resp. dohoda susedov. Avšak keďže oplotenie je Vaše, je vo Vašom záujme ho opraviť, aby pes na Váš pozemok sa nedostal.

Konanie suseda  v tom, že nezabezpečí, aby pes nešiel na Váš pozemok a blízkosť psieho WC možno považovať v určitom smere za schválnosť podľa ust. § 49 zákona o priestupkoch :
"Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, ..."

Poukazujeme aj na ust. § 127 Obč. zákonníka platí :
" (1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Odporúčame suseda požiadať, aby psie WC z dôvodu aj blízkosti zdroja pitnej vody presunul na iné miesto, ak to nepomôže, oznámiť resp. požiadať písomne. V prípade, že vec nevyriešite zmierčou cestou, dať oznámenie na obec o podozrení zo spáchania priestupku. V prvom rade ohľadom oplotenia musíte urobiť Vy opatrenia na zabránenie vnikania psa na Váš pozemok.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chceli by sme si postaviť plot. Mame prilepené domy zo susedou a na hranici pozemku je nízky plot obyčajný z pletiva a vzadu máme sedenie a chceli by sme postaviť plot drevený do akej výšky môžeme stavať?, ma psa, a keď tam sedíme tak nám je to nepríjemné, keď kadi a chceme súkromie. Chceli sme terasu, ale kvôli tieňu nesúhlasí aké máme možnosti? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2020)

Dobrý deň, 
otázku oplotenia rieši ust. § 12 vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nasledovne :
"Oplotenie pozemku 
(1)  Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak 
a)  stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie, 
b)  treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat, 
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi, 
d)  stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby. 
(2)  Oplotenie nesmie 
a)  svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, 
b)  zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, 
c)  ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb. 
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok."

Výška oplotenia môže riešiť  aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ak nie, obyčajne výška oplotenia stavebným úradom je povolená do výšky 2 metrov.
Odporúčame vo veci podať ohlásenie stav. úradu v súlade s ust. § 55 stav. poriadku, pripojiť jednoduchý náčrt oplotenia, vrátane písomného zdôvodnenia nutnosti výmeny celého oplotenia (pobehovanie a špinenie psa a narúšania súkromia na Vašom pozemku). Možnosťou je tiež výsadba živého plotu.

Stavebný poriadok nehovorí o tom, že je potrebný súhlas susedov s výstavbou oplotenia.

Platí však ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Pripomíname prvú vetu cit. § 127  resp. zdôrazňujme to, že v prípade tienenia by muselo ísť o tienenie nad mieru primeranú pomerom. Pri existujúcich RD nie je možné doživotne počítať s tým, že sused nezmení oplotenie a nikdy k žiadnemu tieneniu nedôjde. Aj stromy robia tieň, aj susedov dom robí tieň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Chcem sa spýtať, či sused mal právo postaviť plot z 2m plechov z južnej strany takže nám tieni a slnko vôbec nám nesvieti najmä v zime a v jari sa neskoro roztápa sneh. Plech ako v base. Ďakujem. Keď vchádzam na nás pozemok je plot na pravej strane na južnej.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň,

stavba oplotenia sa v zmysle ust. stav. poriadku považuje za drobnú stavbu a sused bol povinný túto okolnosť ohlásiť stavebnému úradu v súlade s ust. § 57.
Podľa ust. § 12 ods. 2 vyhl.č . 532/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie platí :
"Oplotenie nesmie
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,

b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb."

Ďalej podľa ust. 127  Obč. zákonníka platí,  že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, okrem iných aj nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením.
Odporúčame tiež oboznámiť sa s VZN obce, ktoré by mohlo riešiť aj túto otázku výstavby plotov v obci, ak teda vôbec boli vydané.

Vo Vami uvedenom prípade ak ohlásenie stavy bolo vykonané, stav.úrad s týmto ohlásením vyslovil súhlas, potom  treba žiadať suseda o odstránenie oplotenia, prípadne vykonanie takých zásahov na oplotení, aby toto nespôsobovalo Vami uvedené problémy. Ak k dohode nedôjde, prípade oplotenie nebude odstránené alebo vymenené, budete musieť podať návrh na súd.

Ak stavba oplotenia nebola ohlásená, potom je potrebné na stavebnom úrade podať návrh na odstránenie oplotenia suseda.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. Sused zbúral starý dom. Bol na hranici pozemku. Takže zároveň slúžil ako oplotenie mojej nehnuteľnosti. Teraz to už 2-týždeň máme otvorené. Je nejaká lehota dokedy by mal postaviť nové oplotenie od mojej nehnuteľnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

kým mu stavebný úrad neumožnil povinnosť v určitej lehote spraviť oplotenie, nie je viazaný žiadnou lehotou. Mal by však postupovať tak, aby jednak nedochádzalo v dôsledku neexistencie plotu k porušovaniu súkromia a rovnako, aby v dôsledku neexistencie plotu nedochádzalo k prechodu domácich alebo iných zvierat na váš pozemok,  prípadne opačne. Povinnosť oplotiť pozemok mu môže byť v súlade s Občianskym zákonníkom uložená súdnym rozhodnutím. Rovnako sa môžete obrátiť na obec, ako stavebný úrad, aby na neho pôsobili, aby bol plot čo najskôr vybudovaný.

Rovnako ako váš sused si oplotenie na hranici pozemku môžete postaviť i vy. Pred jeho postavením je potrebné ohlásiť plot ako drobnú stavbu na príslušnom stavebnom úrade. 

Súčasná právna úprava nerieši vyslovene, ktorú stranu stav. pozemku má oplotiť ktorý vlastník pozemku. Pre zaujímavosť zachováva sa resp. pretrváva stav spred mnohých rokov za platnosti bývalého Obecného občanského zákonníku z r. 1811,  t.j. plot na pravej strane pozemku má postaviť jeho vlastník pričom sa pozerá na pozemok z tej strany kde je vchod na pozemok a teda na pravej strane pri takomto postavení osoby má postaviť plot. Toto pravidlo sa v podstate zachováva aj teraz.

Podľa súč. právnej úpravy vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uvádza nasledovné :
"§ 12 Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Susedia si postavili panelový plot. Mám právo si na našej strane pozemku vysadiť plodiny, tak, aby sa dotýkali ich plota? Resp. oprieť ľahkú nehrdzavejúcu drôtenú podpornú konštrukciu o tento plot? Ďakujem vopred za odpoveď. Hanka 

 

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň, 

plot, ktorý postavil Váš sused, je jeho vlastníctvom ako celok, teda aj z Vašej strany.

Ak by ste chceli vystavať nejakú opornú konštrukciu, ktorá by slúžila pre ukotvenie rastlín a došlo by k upevneniu resp. použitiu aj plotu suseda, odporúčame vyžiadať jeho súhlas, aby v budúcnosti nedošlo k nedorozumeniam.

Podľa § 127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Otázkou je, či sused vykonal ohlásenie stavby oplotenia na príslušný stav. úrad, čo zistite na obci.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Sused bez môjho vedomia vybral hraničný kolík, ktorý bol osadený geodetom, zabetónoval základ plota, ktorý teraz zasahuje do môjho pozemku. Poraďte mi, čo mám robiť, aby som tento problém vyriešila, sused nieje ochotný riešiť problém dohovorom. Mal právo urobiť to ? Ďakujem Vám. S pozdravom Vargová.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Výstavba oplotenia podlieha ohlasovacej povinnosti na stavebnom úrade podľa ust. stavebného poriadku. 
Ohlásenie musí mať zákonné náležitosti, medzi ktoré patrí aj zobrazenie oplotenia, náčrt na mape. 
V otázke uvádzate, že sused postavil pevný múrik na budúce oplotenie; k tomu uvádzame, že celý plot musí byť na jeho pozemku suseda a výstavba oplotenia sa má realizovať tak, že stred  múrika nepôjde presne na hranici pozemku.
Odporúčame urobiť podanie na stavebný úrad, či bolo vykonané ohlásenie stavby a súčasne stav. úradu oznámiť, že plot sa nachádza na Vašom pozemku.
Ak ohlásenie stavby oplotenia nebolo vykonané vôbec, potom žiadajte, aby bolo začaté konanie o odstránenie stavby. Stavebný úrad postup suseda preverí a dokonca môže dôjsť až k tomu, že bude musieť oplotenie odstrániť. 
Upozornite suseda písomne, že stavia na Vašom pozemku resp. nech Vám oznámi, na akom skutkovom základe stavia, aby Vám o tom predložil doklady a keďže podľa Vašich vedomostí  stavia na Vašom pozemku, oznámte mu súčasne, že budete žiadať odstránenie oplotenia.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne, mame problém so susedom. Bývame v identickom dvojdomé kde hranica pozemkou je rozdelená na terase múrom, z ktorého presne stredom vedie plot, ktorý po ústnej dohode a súhlasom suseda dal pred rokom a pol vystavať môj muž a taktiež ho celý financoval. Teraz si sused vymyslel, že on nechce plot pletivový ako tam bol doteraz ale chce plot zbúrať a namiesto neho postaviť hnusný vysoký tvárnicový plot. My tam už mame popri plote nasadené tuje a urobené všetky potrebné terénne úpravy a týmto jeho zásahom by nám to zničil. Tak isto aj peniaze, ktoré do toho môj muž investoval by vyšli nazmar. Prosím Vás kto je v práve a ako sa to dá riešiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade v podstate platí, že nespokojný sused nemôže Vami vystavený o osadený plot zbúrať a odstrániť.

Ak by chcel postaviť plot z tvárnic, Vy mu v tom v podstate nemôžete zabrániť, pokiaľ ho bude stavať na svojom pozemku, len účel plotu a náklady sú skôr na zváženie a najjednoduchšie by bolo dohodnúť sa so susedom na existujúcom oplotení resp. jeho úprave podľa vzájomnej dohody.

Ako je Vám známe, stavba oplotenia podlieha ohlasovacej povinnosti na príslušnom stavebnom úrade v zmysle ust. stavebného poriadku.

Vzhľadom na existujúcu rastlinnú výzdobu a zábrany pripomíname aj ust. § 127 Obč. zákonníka :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 

Aj výstavba nového oplotenia z tvárnic, ktoré budú tieniť pozemok Vás oboch, má svoje úskalia a Vy by ste sa mohli brániť, že nový plot zatieňuje Vašu stavbu a pozemok neprimerane a žiadať jeho zmenu. 

Odporúčame riešiť podstatu nezhody so susedom a dohodnúť sa.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás máme pozemok staviame na ňom rodinný dom. Susedov máme a už aj bývajú. Oni si postavili plot vlastne zo všetkých strán, pretože bývali tam jediný. My sme tam ešte nestavali. Máme rôzny pozemok. Má nárok sused od nás žiadať polovicu za vystavaný plot? Z pravej strany ? Alebo nie ? Ako to funguje ?

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Súčasná právna úprava nerieši vyslovene, ktorú stranu stav. pozemku má oplotiť ktorý vlastník pozemku. Zachováva sa resp. pretrváva stav spred mnohých rokov za platnosti bývalého Obecného občanského zákonníku z r. 1811,  t.j. plot na pravej strane pozemku má postaviť jeho vlastník pričom sa pozerá na pozemok z tej strany kde je vchod na pozemok a teda na pravej strane pri takomto postavení osoby má postaviť plot. Toto pravidlo sa v podstate zachováva aj teraz.

Citujeme ust. § 858  Obecného občanského zákonníka z r. 1811 :

"Každý vlastník jest však povinen pečovati o nutné uzavření svého prostranství po pravé straně svého hlavního vchodu a o oddělení od cizího prostranství."

Podľa súč. právnej úpravy vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uvádza nasledovné :
"§ 12 Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok."


T.j. :  Je to vec dohody susedov.  
Váš sused právny nárok na to, aby ste mu zaplatili časť ceny oplotenia pozemku právne nemá. Na druhej starne Vám však preukázal službu keďže pozemok bude oplotený a Vy nebudete mať s uvedeným oplotením žiadne náklady a hlavne prácu.
Je to vec dobrých vzťahov so susedmi, veď tam budete bývať dlhú dobu.
Je na Vašom zvážení, či sa dohodnete.

Ak áno, potom treba spísať aj krátku dohodu o tom, že Vám odpredáva časť plotu, ktorý budete identifikovať a potvrdiť odovzdanie a prevzatie peňazí, aby v budúcnosti nedošlo k nezrovnalostiam o tom, kto je vlastníkom oplotenia, keďže sused môže predať svoj pozemok a nový vlastník zbúra Váš plot. Takto budete mať doklad o tom, že oplotenie je Vašim vlastníctvom.

Odporúčame Vám dohodnúť sa na kúpe časti oplotenia.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať. Máme postavaný rodinný dom, ale chyba nám oplotenie z jednej strany, ktoré máme spraviť my. Je tam nejaká lehota dokedy to máme spraviť. Lebo volali nám susedia, že by sa tam chceli nasťahovať, ale my na neho momentálne nemáme financie.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, kým Vám stavebný úrad neuložil povinnosť v určitej lehote spraviť oplotenie, nie ste viazaní žiadnou lehotou. Mali by ste však postupovať tak, aby jednak nedochádzalo v dôsledku neexistencie plotu k porušovaniu súkromia Vašich susedov a rovnako, aby v dôsledku neexistencie plotu nedochádzalo k prechodu domácich alebo iných zvierat na pozemok susedov, prípadne opačne. Povinnosť oplotiť pozemok Vám môže byť v súlade s Občianskym zákonníkom uložená súdnym rozhodnutím. Rovnako sa môžu susedia obrátiť na obec, ako stavebný úrad, aby na Vás pôsobili, aby bol plot čo najskôr vybudovaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, Komu podľa predpisov patrí plot medzi susedmi? Susedia bývajúci vedľa na ľavej stranie si donesli agresívneho vlčiaka. Zatiaľ mame len sieťku, ktorá viditeľné nestačí. Je našou starostlivosťou vybudovať alebo spevniť plot na ľavej strane našeho pozemku? Ďakujem za poradu.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa bývalého Všeobecného občanského zákonníka z r.  1811 /platný na území Čiech, nie na území dnešného Slovenska/ platilo, že vlastníkovi pozemku patrí plot po jeho pravej strane pri pohľade z verejnej komunikácie.

Toto pravidlo síce sa užívalo aj na území Slovenska, ale v súčasnosti túto otázku stavebný poriadok ani občiansky zákonník neriešia. Závisí od postupu výstavby na konkrétnom území,  ako zástavba pokračuje a ako sa susedia dohodnú alebo aj nedohodnú na oplotení svojich pozemkov.

Pokiaľ Vy ste si oplotili pozemok len pletivom a toto podľa Vášho názoru nie je postačujúce vzhľadom na prítomnosť psa na strane suseda, je potrebné resp. možné to riešiť dohodou, aby sused plot na svojej strane spevnil a zabránil tak možnému vbehnutiu psa na Váš pozemok.

Podľa ust. §  127 Občianskeho zákonníka platí : 

" (1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. 
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť." 

 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ oplotenie z Vašej strany spĺňa tú podmienku, aby zabránilo vstupu resp. vniknutiu cudzích zvierat na pozemok pri ich normálnom chove, zabezpečení a správaní, potom nie ste povinná plot spevniť.

Odporúčame oplotenie resp. psa riešiť dohodou so susedom, prípadne sa obrátiť na obec v súlade s ust. § 5 Obč. zákonníka :

"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."

Ako je Vám známe, stavba oplotenia sa považuje za drobnú stavbu, na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä  /okrem iných/ aj opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa.

Pokiaľ medzi Vami nedôjde k dohode budete sa musieť obrátiť na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť ohľadom suseda. Ja mám dvor hneď od ulice. Cez môj pozemok chodí aj sused, pričom si kúpil hneď vedľa svojho domu dom aj s dvorom a prístup ma k svojmu domu hneď cez ten kúpený dom priamo z ulice. Chcela by som vedieť, či budem mať vecné bremeno, keď si svoj pozemok oplotím.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :

V otázke neuvádzate na akom právnom základe sused prechádzal prípadne ešte stále prechádza cez Váš pozemok, teda či máte zapísané vecné bremeno na liste vlastníctva ako povinná z vecného bremena, resp. či máte spísanú nejakú písomnú zmluvu o nájme pozemku alebo ste sa len ústne dohodli na tom, že bude na prechod a prejazd využívať Váš pozemok. Dôležité je tiež, či sused toto oprávnenie využíva aj naďalej keďže si kúpil dom s pozemkom, z ktorého má prístup na celý svoj pozemok a teraz v skutočnosti už prístup na svoj pozemok prechodom a prejazdom cez Váš pozemok nepotrebuje.

Pokiaľ nemáte spísanú žiadnu písomnú zmluvu, ale máte len ústnu dohodu, potom nie je prekážkou, aby ste si zriadili plot na svojom pozemku. Výstavba oplotenia podlieha ohlasovacej povinnosti na stavebnom úrade /obci/.  Odporúčame suseda informovať o výstavbe oplotenia.
Pokiaľ je vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva potom môžete spísať dohodu o zrušení vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu. Podľa ust. § 151p/ Občianskeho zákonníka platí, že pre výmaz vecného bremena je potrebný vklad do katastra.

V prípade potreby spísania zmlúv sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stavba oplotenia od susedov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu v nasledovnej záležitosti. Mesto, resp. stavebný úrad, nám vydalo stavebné povolenie. Útvar hlavného architekta v ňom píše: "Oplotenie medzi pozemkami žiadame realizovať do výšky max. 2, 10 metra - pletivo prípadne pletivo v kombinácii so živým plotom." Je to nariadenie, ktoré musíme dodržať? "žiadame" - to nám prikazujú alebo? Nenachádzam VZN, ktoré by to riešilo. Nemôžem teda postaviť plot z iného materiálu ako z pletiva? Ak ho postavím na mojom pozemku, môže niekto proti tomu niečo namietať? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom.

Odpoveď: Stavba oplotenia od susedov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ obec koná ako stavebný úrad, ide o prenesený výkon štátnej správy. V tomto smere nie sú ani tak rozhodujúce VZN obce, ale skôr stavebné predpisy. Napriek Vami spomínanej nešťastnej formulácii v stavebnom povolení Vám odporúčam vykonať stavbu v súlade so stavebným povolením.

Pokiaľ sa od stavebného povolenia odchýlite, bude potrebné využiť inštitút zmeny stavby pred jej dokončením, príp. požiadať o dodatočné povolenie stavby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stavba oplotenia od susedov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku