Máte
otázku?

Ako mám vyriešiť susedský spor ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

Susedia vlastnia psa, ktorý nie len cez deň, ale aj v skorých ranných 5.00 6.00 hod. či víkend, či pracovný týždeň, či neskoro vo večerných hodinách - 21.00 23.00, 00.30 hod. atď. bez zjavného podnetu, či príčiny vyštekáva a tým nás samozrejme ruší. Okrem toho, susedia svojho miláčika neobmedzujú a nechávajú ho / za ich prítomnosti / pobehovať po našej ulici bez vôcky a náhubku, čo má za následok, že pes kedykoľvek vbehne na náš alebo aj susedov súkromný pozemok, pokiaľ tento nieje zabezpečený zavretou bránkou či plotom. Máme malé vnúčatá ktoré majú prirodzený strach z veľkých voľne pobehujúcich psov. Oboch manželov - susedov som na tento fakt, naozaj veľmi slušným spôsobom upozornil. Žiaľ, susedia to zobrali ako útok z mojej strany na ich milovaného psíka a prestali sa správať prirodzene, ako sa na dobrých susedov patrí. Mňa osobne, rovnako ako aj moju manželku, trápi skutočnosť, že sa naši blízki susedia kvôli zvieraťu na nás urazili a prestali civilizovaným spôsobom komunikovať. Samozrejme, že nechceme tento stav žiadnym spôsobom vyhrocovať, no zaujímalo by nás, aké máme v tomto prípade možnosti na riešenie resp. prinávrátenie dobrých susedských vzťahov? Ďakujeme za Vašu odpoveď. 

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

Dobrý deň,

podľa § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka platí, Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nakoľko sa zviera v zmysle našej právnej úpravy považuje za vec, nesmie ohrozovať pokojný výkon vlastníckeho, či iného práva ostatných susedov. Pokiaľ zlyháva komunikácia so susedom, je tu možnosť obrátiť sa na obec, ktorá môže uložiť vlastníkovi, aby nezasahoval so Vášho vlastníckeho práva (prenikanie psa na Váš pozemok, štekanie).

Rovnako je možné podať na súd negatórnu žalobu, v ktorej môžete žiadať, aby súd uložil susedovi nezasahovať do Vášho vlastníckeho práva. To ako to zabezpečí je už na ňom. Dôležité však je, aby išlo o zásah nad mieru primeranú miestnym pomerom. Teda  pes musí skutočne štekať viac než je obvyklé vzhľadom na dané miesto, čas a okolnosti. Skúste sa so susedom dohodnúť a upozorniť ho, že by ste neradi podnikli právne kroky, nakoľko máte záujem na udržaní dobrých susedských vzťahov.

Trápi vás "Ako mám vyriešiť susedský spor ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať pri susedských sporoch, ktoré trvajú už roky. Priateľ býva s rodičmi v rodinnom dome a ich susedia ich neustále slovne napádajú. Susedia tvrdia, že si priateľovi rodičia pozemok rozšírili na ich úkor. Čiže susedia tvrdia, že prišli o svoj pozemok. Susedia ich neustále slovne napádajú, ohovárajú ich po celej dedine, vyhrážajú sa im a nepekné ich urážajú. Priateľovi rodičia už sú z toho psychicky zúfalí a rozmýšľajú nad predajom domu, lebo už nevládzu tam existovať.
Prosím poraďte ako toto všetko vyriešiť, aby sa to konečne skončilo, a aby obidve strany boli spokojne.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

(odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
ak susedia slovne napádajú susedov - rodičov Vášho priateľa, ktorí sú vlastníkmi RD a pozemku, odporúčame, aby požiadali napádajúcich susedov, aby pripomienky resp. požiadavky voči rodičom Vášho priateľa vzniesli písomnou formou.

Ak majú námietky ohľadom hranice pozemku, odporúčame vytýčenie hraníc pozemkov autorizovaným geodetom, aby táto vec bola vyriešená.

Ak by došlo k zabratiu pozemkov jedným z vlastníkov susedných pozemkov, potom bude potrebné pozemky majetkoprávne vyporiadať. Ak sa však nedohodnú o hranici pozemkov, potom o tejto otázke je oprávnený rozhodnúť len súd.

Podľa ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

 

Za účelom vyporiadania veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ? (Občianske právo)

Mám okno v susedovom dvore v rozmeroch 120 cm na 80 cm vo výške 3 metrov, dom je približne 60 rokov starý. Dom predtým vlastnili moji svokrovci kde na to okno bolo iba ústne povolenie, suseda chce tentokrát po 60 rokoch okno odstrániť. Poprosím o radu ďakujem.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň,

podľa môjho právneho názoru jediným právnym základom by mohol byť § 127 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého 

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

prípadne ustanovenie § 11 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Svoj nárok by však musel na súde relevantne zdôvodniť, nehovoriac o tom, že s odstránením okna vzniknú značné náklady, a preto je potrebné porovnať, ktoré právo prevažuje.

Dovolím si rovnako poukázať na právny názor Najvyššieho súdu ČR: 

"... právne významné môžu byť aj tzv. imateriálne imisie (porovnaj slovné spojenie „sa musí zdržať všetkého, čím by .... obťažoval iného"), teda imisiou môže byť za určitých okolností aj obťažovanie pohľadom. Aby bolo možné obťažovanie pohľadom považovať za imisiu, muselo by ísť o mimoriadnu situáciu, pri ktorej by bolo sústavne a závažným spôsobom narušované súkromie vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti; spravidla by išlo o prípady, kedy by vlastnícke právo bolo zneužívané na nahliadanie do susednej nehnuteľnosti za účelom narušovania súkromia susedovalebo by došlo ku stavebnej zmene umožňujúcej nahliadanie do doposiaľ uzavretých priestorov, pričom túto zmenu by neodôvodňovali oprávnené záujmy toho, kto zmenu vykonal. Pri posudzovaní veci je treba prihliadať na oprávnené záujmy všetkých účastníkov konania."

 


Podotázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ? (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás neviem si poradiť. Pri svojom dome nemám pokoj, pretože mi tam stoja susedine návštevy na autách. Rovno pred dverami. Niekedy naši starí rodičia mali kravy, chodilo sa z vozmi, teraz už nič také nie je a každý si dáva do poriadku svoje pozemky no ja si nemôžem. Popred dom mám cestu a vedľa môjho domu nemám tiež miesto, pretože tam prechádzajú susedia aj ich návšteva popred môj dom. Prosím poradťe ako to mám riešiť. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň  

z Vašej otázky nevyplýva kto je majiteľom daných pozemkov, či sa jedná o obecné  (mestské) pozemky, alebo ide o pozemky vo Vašom vlastníctve a je tam zapísané vecné bremeno v prospech susedy príp. niekoho iného, čo je v tomto prípade dosť podstatné.

 

V prvom rade je potrebné skúsiť sa so susedou dohodnúť (pokiaľ je iná možnosť prístupu k jej nehnuteľnosti) a následne ak to nebude možné, postupovať právne (príp. súdnou cestou).

 

Odporúčame poradiť sa vo vašej veci z advokátom vo vašom okolí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám vyriešiť susedský spor ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku