POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako mám vyriešiť susedský spor ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

Susedia majú psa, ktorý nielen cez deň, ale aj v skorých ranných hodinách medzi 5.00 a 6.00, počas víkendu, pracovného týždňa, alebo neskoro večer - medzi 21.00 a 23.00 alebo o 00.30 hod, bez zjavného podnetu či príčiny vyštekáva a týmto nás samozrejme ruší. Okrem toho, susedia svojho miláčika neobmedzujú a nechávajú ho, za ich prítomnosti, pobehovať po našej ulici bez vodítka a náhubku. Toto má za následok, že pes kedykoľvek vbehne na náš alebo aj susedov súkromný pozemok, pokiaľ tento nie je zabezpečený zavretou bránkou či plotom. Máme malé vnúčatá, ktoré majú prirodzený strach z veľkých voľne pobehujúcich psov. Susedia - manželia, som na tento problém už upozornil veľmi slušným spôsobom. Žiaľ, susedia to chápali ako útok na ich milovaného psa a prestali sa správať prirodzene, ako dobrí susedia by sa mali. Mňa osobne, rovnako ako aj moju manželku, trápi, že kvôli zvierati sa naši blízki susedia na nás urazili a prestali komunikovať civilizovaným spôsobom. Samozrejme, nechceme tento stav žiadnym spôsobom vyhrocovať, ale zaujímalo by nás, aké možnosti máme v tomto prípade na riešenie problému a obnovenie dobrých susedských vzťahov? Ďakujeme za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

Dobrý deň,

podľa § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka platí, Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nakoľko sa zviera v zmysle našej právnej úpravy považuje za vec, nesmie ohrozovať pokojný výkon vlastníckeho, či iného práva ostatných susedov. Pokiaľ zlyháva komunikácia so susedom, je tu možnosť obrátiť sa na obec, ktorá môže uložiť vlastníkovi, aby nezasahoval so Vášho vlastníckeho práva (prenikanie psa na Váš pozemok, štekanie).

Rovnako je možné podať na súd negatórnu žalobu, v ktorej môžete žiadať, aby súd uložil susedovi nezasahovať do Vášho vlastníckeho práva. To ako to zabezpečí je už na ňom. Dôležité však je, aby išlo o zásah nad mieru primeranú miestnym pomerom. Teda  pes musí skutočne štekať viac než je obvyklé vzhľadom na dané miesto, čas a okolnosti. Skúste sa so susedom dohodnúť a upozorniť ho, že by ste neradi podnikli právne kroky, nakoľko máte záujem na udržaní dobrých susedských vzťahov.

Trápi vás "Ako mám vyriešiť susedský spor ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v prípade susedských sporov, ktoré trvajú už roky. Môj priateľ býva s rodičmi v rodinnom dome a ich susedia ich neustále slovne útočia. Títo susedia tvrdia, že rodičia môjho priateľa si rozšírili pozemok na ich úkor. Tvrdia teda, že prišli o svoj pozemok. Susedia ich neustále útočia slovnou formou, ohovárajú ich v celej dedine, vyhrážajú sa im a urážajú ich. Rodičia môjho priateľa sú z toho už psychicky zúfalí a uvažujú o predaji domu, pretože už tam nevládzu existovať. Prosím, poraďte, ako môžeme túto situáciu vyriešiť tak, aby sa spor konečne skončil a obe strany boli spokojné.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

(odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
ak susedia slovne napádajú susedov - rodičov Vášho priateľa, ktorí sú vlastníkmi RD a pozemku, odporúčame, aby požiadali napádajúcich susedov, aby pripomienky resp. požiadavky voči rodičom Vášho priateľa vzniesli písomnou formou.

Ak majú námietky ohľadom hranice pozemku, odporúčame vytýčenie hraníc pozemkov autorizovaným geodetom, aby táto vec bola vyriešená.

Ak by došlo k zabratiu pozemkov jedným z vlastníkov susedných pozemkov, potom bude potrebné pozemky majetkoprávne vyporiadať. Ak sa však nedohodnú o hranici pozemkov, potom o tejto otázke je oprávnený rozhodnúť len súd.

Podľa ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

 

Za účelom vyporiadania veci odporúčame kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ? (Občianske právo)

Mám okno v susedovom dvore, ktoré má rozmery 120 cm na 80 cm a je umiestnené vo výške 3 metrov. Dom je približne 60 rokov starý. Dom nejaký čas vlastnili moji svokrovci, ktorí mali na toto okno iba ústne povolenie. Teraz, po 60 rokoch, chce suseda toto okno odstrániť. Poprosím o radu, ďakujem.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň,

podľa môjho právneho názoru jediným právnym základom by mohol byť § 127 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého 

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

prípadne ustanovenie § 11 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Svoj nárok by však musel na súde relevantne zdôvodniť, nehovoriac o tom, že s odstránením okna vzniknú značné náklady, a preto je potrebné porovnať, ktoré právo prevažuje.

Dovolím si rovnako poukázať na právny názor Najvyššieho súdu ČR: 

"... právne významné môžu byť aj tzv. imateriálne imisie (porovnaj slovné spojenie „sa musí zdržať všetkého, čím by .... obťažoval iného"), teda imisiou môže byť za určitých okolností aj obťažovanie pohľadom. Aby bolo možné obťažovanie pohľadom považovať za imisiu, muselo by ísť o mimoriadnu situáciu, pri ktorej by bolo sústavne a závažným spôsobom narušované súkromie vlastníka alebo užívateľa susednej nehnuteľnosti; spravidla by išlo o prípady, kedy by vlastnícke právo bolo zneužívané na nahliadanie do susednej nehnuteľnosti za účelom narušovania súkromia susedovalebo by došlo ku stavebnej zmene umožňujúcej nahliadanie do doposiaľ uzavretých priestorov, pričom túto zmenu by neodôvodňovali oprávnené záujmy toho, kto zmenu vykonal. Pri posudzovaní veci je treba prihliadať na oprávnené záujmy všetkých účastníkov konania."

 


Podotázka: Ako mám vyriešiť susedský spor ? (Občianske právo)

Dobrý večer, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Nedokážem nájsť pokoj pri svojom dome, keďže pred mojimi dvermi často parkujú návštevy mojich susedov. Kedysi, keď boli naši starí rodičia nažive, chodilo sa s kravami a vozmi. Tie časy sú však preč a teraz sa každý snaží upravovať svoje pozemky podľa svojich predstáv. Avšak možnosti mám obmedzené. Pred mojim domom vedie cesta a popri mojom dome často prechádzajú susedia spolu so svojimi návštevami. Potrebujem radu, ako mám túto situáciu riešiť. Veľmi pekne vám ďakujem.

Odpoveď: Ako mám vyriešiť susedský spor ?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň  

z Vašej otázky nevyplýva kto je majiteľom daných pozemkov, či sa jedná o obecné  (mestské) pozemky, alebo ide o pozemky vo Vašom vlastníctve a je tam zapísané vecné bremeno v prospech susedy príp. niekoho iného, čo je v tomto prípade dosť podstatné.

 

V prvom rade je potrebné skúsiť sa so susedou dohodnúť (pokiaľ je iná možnosť prístupu k jej nehnuteľnosti) a následne ak to nebude možné, postupovať právne (príp. súdnou cestou).

 

Odporúčame poradiť sa vo vašej veci z advokátom. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám vyriešiť susedský spor ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.