Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 6. 1. 2017

Otázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možne vymáhať nezaplatenú faktúru, aj keď nebola vystavená zmluva, resp. len ústna dohoda. Ďakujem za skorú odpoveď, s pozdravom...

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

Dobrý deň, faktúra je vymáhateľná aj bez uzatvorenej zmluvy v písomnej forme. Niektoré právne vzťahy v zmysle obchodného zákonníka nevyžadujú písomnú formu uzatvorenia zmluvy (napr. zmluva o dielo, kúpna zmluva). Tieto vzťahy môžu vzniknúť medzi dodávateľom a objednávateľom aj ústnou formou, dokonca aj konkludentne. Faktúra samotná však na vymáhanie pohľadávky nepostačuje. V takýchto prípadoch je totiž potrebné preukázať aj reálne vykonanie diela a jeho odoslanie, resp. odovzdanie objednávateľovi alebo dodanie objednaného tovaru. Súd Vám totiž pohľadávku neprizná iba na základe samotnej faktúry, ale až po tom ako preukážete reálne vykonanie služby alebo dodanie tovaru. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, nedávno som si cez internet (instagram) zaplatil určitú službu (výherné tikety na zápasy). Nemám faktúru ani zmluvu. Ale v správach mi tá osoba písala aj to, že za každý tiket, ktorý mi nevyjde mi vráti peniaze no nevrátil. Dá sa s tým niečo robiť ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň, vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že na hry a stávky a z nich vyplývajúce právne vzťahy sa vzťahuje špeciálna úprava, než na iné pohľadávky. Podľa ustanovenia § 845 ods. 1 OZ Výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať; vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých vedome do stávky alebo hry. Také výhry a pohľadávky nemožno ani platne zabezpečiť. Ak ste peniaze poslali iba jednorazovo na jeho bankový účet, teoreticky by sa to dalo žalovať ako tzv. bezdôvodné obohatenie (plnenie bez právneho dôvodu). V prípade, že by sa však žalovaný v konaní bránil a uviedol skutočnosti týkajúce sa stávok, môže súd Vašu žalobu zamietnuť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

ďakujem za odpoveď, ešte by som mal otázku, čo by ste mi navrhli ako postupovať pri vymáhaní pohladavky?poslať mu vyzvú na zaplatenie? alebo iný spôsob riešenia?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, najskôr by som Vám navrhoval zaslať mu písomnú výzvu na zaplatenie. Ak dlžník komunikuje a sľubuje úhradu, potom je vždy najlepšie riešenie dať mu podpísať uznanie dlhu. Vzor uznania dlhu si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky http://uznanie-dlhu.sk.

Ak nebude neskôr reagovať a Vy máte podklady k tomu, aby ste preukázali existenciu pohľadávky, potom sa môžete pustiť do súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk