Máte
otázku?

Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Nitra

Otázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné vymáhať nezaplatenú faktúru, aj keď nebola vystavená zmluva, resp. bola len ústna dohoda. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom...

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

Dobrý deň, faktúra je vymáhateľná aj bez uzatvorenej zmluvy v písomnej forme. Niektoré právne vzťahy v zmysle obchodného zákonníka nevyžadujú písomnú formu uzatvorenia zmluvy (napr. zmluva o dielo, kúpna zmluva). Tieto vzťahy môžu vzniknúť medzi dodávateľom a objednávateľom aj ústnou formou, dokonca aj konkludentne. Faktúra samotná však na vymáhanie pohľadávky nepostačuje. V takýchto prípadoch je totiž potrebné preukázať aj reálne vykonanie diela a jeho odoslanie, resp. odovzdanie objednávateľovi alebo dodanie objednaného tovaru. Súd Vám totiž pohľadávku neprizná iba na základe samotnej faktúry, ale až po tom ako preukážete reálne vykonanie služby alebo dodanie tovaru. 

Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, pán, pre ktorého som pracoval, mi nezaplatil za odvedenú prácu, hoci som faktúru vystavil a je už po jej splatnosti. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň, ak je faktúra po splatnosti a dlžník vám stále nezaplatil, môžete si dlh vymáhať aj súdnou cestu. Najprv mu však zašlite výzvu, že v prípade, že vám dlh neuhradí, podáte žalobu, dôsledkom čoho mu vzniknú dodatočné náklady, ktoré bude musieť uhradiť (trovy konania). Ak vám ani napriek výzve dlh neuhradí, potom môžete podať žalobu. V návrhu treba ale preukázať základ , na ktorom dlh vznikol, jeho výšku a splatnosť. Príslušným na konanie je súd podľa bydliska žalovaného. Alternatívne môžete využiť riešenie danej veci prostredníctvom upomínacieho konania (zrýchlené konanie), podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktoré však prebieha výlučne elektronickou formou. S týmto by vám vedel pomôcť ktorýkoľvek advokát. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, nedávno som si cez internet (Instagram) zaplatil určitú službu (výherné tikety na zápasy). Neobdržal som faktúru ani zmluvu. Táto osoba mi v správach tvrdila, že mi vráti peniaze za každý tiket, ktorý mi nevyjde, avšak tak sa nestalo. Môžem v tejto situácii niečo podniknúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň, vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že na hry a stávky a z nich vyplývajúce právne vzťahy sa vzťahuje špeciálna úprava, než na iné pohľadávky. Podľa ustanovenia § 845 ods. 1 OZ Výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať; vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých vedome do stávky alebo hry. Také výhry a pohľadávky nemožno ani platne zabezpečiť. Ak ste peniaze poslali iba jednorazovo na jeho bankový účet, teoreticky by sa to dalo žalovať ako tzv. bezdôvodné obohatenie (plnenie bez právneho dôvodu). V prípade, že by sa však žalovaný v konaní bránil a uviedol skutočnosti týkajúce sa stávok, môže súd Vašu žalobu zamietnuť.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu. Žijem v spoločnej domácnosti s priateľom a malým dieťaťom. V snahe pomôcť priateľovi, ktorý má dlhy z minulosti, som si na seba zobrala úver vo svojej banke (on ako bývalý neplatič je pre každú banku nedôveryhodný, takže si lepšie podmienky úveru nemohol vybaviť) vo výške 22 000 EUR. Peniaze som mu poslala na účet a mám o tom potvrdenie. Prvé dve splátky uhradil z účtu, avšak ďalšie odmieta. Ako mám postupovať, aby som od neho dostávala peniaze a bola schopná dlh splatiť? Bola medzi nami len ústna dohoda a niekoľko emailov, v ktorých súhlasil s podmienkami úverovej zmluvy z banky. Avšak nemám žiadne potvrdenie, že sa zaväzuje k splácaniu. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň, ak ste mu predmetnú finančnú čiastku poskytli bez akéhokoľvek právneho dôvodu (zákon ani žiadna zmluva/dohoda Vás k tomu nezaväzovala), tak sa Váš priateľ na Váš úkor bezdôvodne obohatil. Takéto pohľadávky sú súdnou cestou vymáhateľné. Vymáhať však môžete iba poskytnutú finančnú čiastku, ale nemôžete od neho požadovať, aby splácal Váš úver. Nakoľko ste na zmluve o úvere uvedená iba Vy ako dlžník, iba Vám vzniká povinnosť splácať splátky úveru. Dokonca, ak by Váš priateľ splácal úver za Vás na základe ústnej dohody bezdôvodne by ste sa na jeho úkor obohacovali a mohol by od Vás požadovať vrátiť každú jednu zaplatenú splátku. Pri bezdôvodnom obohatení je však potrebné strážiť si premlčanie, nakoľko sa bezdôvodné obohatenie premlčí po 2 rokoch od poskytnutia peňazí.


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Ďakujem za odpoveď. Ešte by som mal otázku: Čo by ste mi navrhli ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky? Poslať mu výzvu na zaplatenie? Alebo existuje iný spôsob riešenia?

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, najskôr by som Vám navrhoval zaslať mu písomnú výzvu na zaplatenie. Ak dlžník komunikuje a sľubuje úhradu, potom je vždy najlepšie riešenie dať mu podpísať uznanie dlhu. Vzor uznania dlhu si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky http://uznanie-dlhu.sk.

Ak nebude neskôr reagovať a Vy máte podklady k tomu, aby ste preukázali existenciu pohľadávky, potom sa môžete pustiť do súdneho konania.


Podotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, čo robiť v prípade, keď chovná stanica mačiek požaduje zálohu za kocúra bez predkupnej zmluvy. Po odoslaní peňazí cez internet banking a mesiaci naťahovania zistíte, že ide o podvod. Majiteľka odmieta vrátiť sumu a argumentuje tým, že ste nesplnili jej, podľa vás, nezmyselné požiadavky. A to aj napriek tomu, že viete preukázať, že všetko bolo zakúpené a máte k tomu aj faktúry. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.02.2016)

Dobrý deň, kúpna zmluva musí byť uzatvorená písomne len v prípade prevodu nehnuteľností. Vo Vašom prípade nie je nutné kúpnu zmluvu uzatvoriť v písomnej podobe. Z toho dôvodu, ak ste jej uhradili zálohu, pričom k predaju kocúra nedošlo, môžete chovnej stanici oznámiť odstúpenie od zmluvy. Na základe odstúpenia dôjde k zrušeniu zmluvy od počiatku a tým si budete musieť navzájom vydať všetko čo sa na základe tejto zmluvy plnilo. Chovná stanica bude povinná vrátiť Vám zaplatenú zálohu. V prípade, že by sa Vám nepodarilo preukázať uzatvorenie ústnej dohody o kúpe kocúra, mohli by ste vrátenie peňazí žiadať ako bezdôvodné obohatenie. Bez právneho dôvodu ste jej "omylom" zaslali na účet peniaze a na základe toho, že Vám ich nechce vrátiť, žiadate vydanie peňazí v súdnom konaní. V tomto smere by Vám pomohla napr. e-mailová alebo sms komunikácia s chovnou stanicou ohľadom kúpy kocúra. E-maily by potvrdili uzatvorenie ústnej dohody o kúpe kocúra, výpis z účtu zaslanie peňazí, a na základe toho by ste mohli predmetnú sumu požadovať späť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o radu týkajúcu sa dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke a postupu zamestnávateľa pri výkone inventúry. Dňa 24. marca 2014 som podpísal so spoločnosťou, v ktorej som brigádoval do 31.8.2014, dohodu, ktorej súčasťou bola aj dohoda o hmotnej zodpovednosti a dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke spolu s bianko zmenkou. Pri podpísaní dohody mi povedali, že je to bežná prax, firmu to chráni v prípade krádeže, straty tovaru a podobne. Predával som na stánku s drobným rozličným tovarom. Po ukončení dohody bola vykonaná inventúra a bolo mi oznámeno manko vo výške približne 400 eur. Zároveň mi bola vyplatená len časť výplaty s vysvetlením, že inventúra ešte nebola ukončená. Chcel by som sa opýtať, či zákon umožňuje uzatvárať so zamestnancami alebo brigádnikmi dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke a zároveň, či mi môže firma takýmto spôsobom zadržať výplatu, pokiaľ ešte výsledná inventúra nebola vykonaná? Existujú nejaké možnosti, ako sa brániť? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 223 ods. 2 Zákonníka práce (ZP), na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti ZP. V zmysle prvej časti ZP, § 20, pre práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zmluvne dohodnúť len tri zabezpečovacie prostriedky: dohodu o zrážkach zo mzdy, ručenie a zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti. Vzhľadom k skutočnosti, že Zákonník práce nemá ustanovenia obdobné § 51 Občianskeho zákonníka alebo § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o možnosti strán uzatvárať aj iné nepomenované zmluvy, treba považovať ustanovenie § 20 Zákonníka práce, upravujúce zabezpečenie záväzkov za kogentné, ktoré nepripúšťa, aby sa zmluvné strany dohodli o zabezpečení záväzku iným zabezpečovacím prostriedkom. Z toho vyplýva, že iné než vyššie uvedené možnosti zabezpečenia za žiadnych okolností neprichádzajú do úvahy. Z uvedených dôvodov Váš záväzok, ktorý vznikol z pracovnoprávneho vzťahu, nie je možné podľa Zákonníka práce platne zabezpečiť zmenkou, preto je nutné považovať dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke za neplatnú. Taktiež Vám zamestnávateľ nie je z dôvodu, že ešte nebola vykonaná inventúra, opravnený zadržiavať mzdu, resp. zraziť Vám zo mzdy náhradu škody bez dohody o zrážkach zo mzdy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie nezaplatenej faktúry bez uzatvorenej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.