Neúspešne dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 3. 12. 2016

Otázka: Neúspešne dedičské konanie

Dobrý deň. Mám otázku ako postupovať, keď pri dedickom konaní nedošlo k dohode? Jedná sa o to, zomrel mi otec, všetko čo sa dalo poprepisoval, jedine podstatné čo sa prejednávalo je auto, ktoré bolo nadobudnuté v BSM, čiže tam sa ráta iba polovica no a tá polovica auta sa delí štyrmi (manželka, nevlastný brat, môj brat a ja). Pokúšal som sa s ňou dohodnúť, tá suma nie je strašná, je až smiešna - 700€=1/4 a ja neviem čo dalej. Ona to chce ťahať na súd. Neviem ako to ďalej potom pokračuje. Dedičské konanie som samozrejme nepodpísal. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Neúspešne dedičské konanie

Dobrý deň

pokiaľ sa dedičské konanie neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, notár pripraví podklady na vydanie uznesenia súdu. Uznesením sa konanie končí a súd rozhoduje komu pripadne dedičstvo - napr. môže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa podielov, pokiaľ nedošlo k dohode medzi účastníkmi. Sú rôzne spôsoby, ktorými môže súd rozhodnúť. Pokiaľ došlo k vydaniu osvedčenia o dedičtve, proti tomuto môžete podať do 15 dní žiadosť o pokračovanie v konaní.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí