Neuhradená faktúra - Premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 9. 12. 2016

Otázka: Neuhradená faktúra - Premlčanie

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informáciu, či je možné začať vymáhať neuhradenú faktúru z roku 2009 s poukazom na znenie ustanovenia § 408 ods. 1 OBZ?

Odpoveď: Neuhradená faktúra - Premlčanie

Dobrý deň, pri posudzovaní premlčacej doby pri neuhradených faktúrach sa nepostupuje podľa ustanovenia § 408 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale podľa ustanovení § 392 a § 397 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc z týchto ustanovení je možné uviesť, že vo Vašom prípade začala premlčacia doba plynúť dňom splatnosti faktúry a jej dĺžka sú 4 roky. Vzhľadom na to, že máte faktúru z roku 2009 predpokladám, že splatnosť faktúry bola tiež v roku 2009, čo môže znamenať, že Vaša pohľadávka voči Vášmu dlžníkovi je s vysokou pravdepodobnosťou už premlčaná. Napriek tomu, je možné žalovať na súde aj premlčané pohľadávky. Súd na premlčacia prihliada iba na námietku žalovaného. Ak žalovaný nevznesie námietku premlčacia a Vy unesiete dôkazné bremeno, súd Vašej žalobe vyhovie. Ak však žalovaný vznesie námietku premlčania, súd Vašu žalobu zamietne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neuhradená faktúra - Premlčanie (Obchodné právo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Doplňujúca otázka znie nasledovne: Ak dlžník uhradil časť faktúry v roku 2009, tak uznal tým svoj dlh a plynie tým nová premlčacia doba 4 roky? Z toho vyplýva rok 2009 + 4 = rok 2013 a rok 2013 + 4 = rok 2017, v ktorom skončí premlčacia doba, alebo sa to počíta inak?

Odpoveď: Neuhradená faktúra - Premlčanie

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, ak Vám dlžník čiastočne uhradil dlh z faktúry a z tejto úhrady vyplýva, že uznáva aj zvyšok záväzku (napr. ak uviedol variabilný symbol pri platbe) má sa za to, že uznal aj zvyšok svojho dlhu. Nová premlčacia doba (4-ročná) však plynie odo dňa uznania záväzku a nie odo dňa uplynutie prvej štvorročnej premlčacej doby. Nie je možné kumulovať premlčacie doby spôsobom 4+4 roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk