Premlčacia doba pri vymáhaní neuhradenej faktúry


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 14. 12. 2016

Otázka: Premlčacia doba pri vymáhaní neuhradenej faktúry

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné začať vymáhať neuhradenú faktúru z roku 2010?

Odpoveď: Premlčacia doba pri vymáhaní neuhradenej faktúry

Dobrý deň, ak bola splatnosť faktúry tiež v roku 2010, tak je táto Vaša pohľadávka už premlčaná. Na premlčanie však súd prihliada iba na námietku žalovaného. Z toho dôvodu je možné skonštatovať, že sa predmetná pohľadávka z neuhradenej faktúry z roku 2010 dá vymáhať súdnou cestou. Ak však žalovaný bude v konaní aktívny a vznesie námietku premlčania, súd Vaša žalobu zamietne z dôvodu premlčania tohto Vášho nároku.  V takom prípade Vás v zmysle príslušných ustanovení civilného sporového poriadku zaviaže aj na nahradenie trov súdneho konania žalovaného. Ak sa však žalovaný nebude brániť je možné, že budete mať úspech v konaní, aj keď je Vaša pohľadávka premlčaná.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk