Máte
otázku?

Nebankovky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Nebankovky

Dobrý deň, chcem veľmi pekne poprosiť o radu. Ja som obyčajný, poctivý človek a toto sa mi stalo: 1. 4. 2014 som si zobrala pôžičku z Home Credit - 400 EUR. 29. 4 2014 som zaplatila prvú splátku 12, 96 EUR, 17. 6. 2014 som doplatila 4OO EUR a ešte po nejakom dohovore som doplatila 1, 76 EUR. Pokladala som vec za vyplatenú. Minulý týždeň asi 24. 1. 2017 mi prišla SMS, aby som zaplatila splátku 12, 96 Eur, nevedela som za čo, pretože nemám takéto dlhy. Po tel. dohovore mi Home Credit oznámil, že mám tam dlh ešte 300, 45 EUR - a odvtedy nespím. Mám 57 rokov, manžel dôchodca a mám 18 ročného syna, ktorý navštevuje 3. ročník strednej školy. Veľmi Vás prosím o radu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nebankovky

S obdobnými prípadmi sa stretávame v našej praxi pomerne často,  zákon však pamätá i na takéto prípady a ponúka ochranu spotrebiteľom. V zásade je potrebné zmluvu posúdiť či je súladná so zákonom, či neobsahuje neprijateľné podmienky, ktoré zákon postihuje sankciou neplatnosti. Ak je to Váš prípad, máte nárok na vrátenie toho, čo ste nebankovke zaplatili nad rámec prijatého úveru a ďalej máte nárok na primerané finančné zadosťučinenie, ktorého výška sa posudzuje v každom prípade osobitne a závisí v zásade od intenzity použitia nekalých obchodných praktík zo strany nebankoviek a malo by odzrkadľovať i čas, počas ktorého ste takéto konanie museli strpieť.

Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň. Dna 28. 9. 2022 som si požičala od Minihotovost 450e. 18. 10/22 som požiadala o predĺženie a zaplatila som 96e. 9. 11/22 som znova predĺžila za poplatok128e. Nakoľko nemám peniaze na zaplatenie celej sumy, tak im posielam v 11/22-50e, v 1/23-50e s poznámkou, že je to splátka istiny, kde ta istina bola vo výške 446e zač. Januára /23. Každý deň mi volajú, a posielajú upomienky kde už dlh je k 1. 2/23-535, 05e. A vraj to bude stále narastať pokiaľ to naraz celé nezaplatím. Vyhrážajú sa mi, že ma dajú na súd a exekútorovi. Ja už neviem čo mám robiť. Dlh chcem zaplatiť ale nie, aby sa obohacovali. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 06.02.2023)

Dobrý deň,
je dobré, že píšete do poznámky, že je to splátka istiny, potom sa nemôže sťať, že sa bude dlh navyšovať. Postupne takto splácajte dlh, kým nebude istina na nule a potom je potrebné presne vypočítať výšku úroku. 

Často sa stáva, že pôžičkové spoločnosti si nesprávne započítavajú splátky len na úroky a nie na istinu. Bude to potrebné s nimi potom odkomunikovať. Môžete si zvoliť advokáta, ktorý Vám s tým pomôže.


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
28. 2. 2020 som si požičala z nebankovej spoločnosti 300 e, nezaplatila som to v riadnom termíne, stále som platila za predĺženie, potom navyšovali úroky, do dnešného dňa som zaplatila im 1093,86 e, stále pýtajú ešte 207 e a vyhrážajú sa súdom čo mám spraviť Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 30.01.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste si požičali v roku 2020 300 € a do dnešného dňa ste uhradili 1093,86 €.

Z otázky usudzujeme, že vo veci nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie, ktorým by Vám bola uložená povinnosť uhradiť dlžnú sumu a teda neexistuje exekučný titul.

Z otázky usudzujeme, že ďalšie peniaze 207 € od Vás žiadajú formou SMS prípadne listom.

Odporúčame Vám žiadnu ďalšiu sumu neuhradzovať ani za podmienky vyhrážky súdom a oznámiť im, že vo veci podnikáte právne kroky na podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Odporúčame súčasne poslať Vašu zmluvu o spotreb. úvere/pôžičke na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kam pošlite len kópiu zmluvy a uveďte koľko ste doteraz uhradili. Následne budete vedieť ako postupovať. Bude potrebné podať žalobu o neplatnosť zmluvy a žiadať vrátenie bezdôvodného obohatenia od nebankovej spoločnosti.

Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, že pri čiastočnej úhrade Vám zostatok odpustia.

 

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Mal som dlh v slovenskej sporiteľni. Dlh prevzal exekútor. Exekútora som splatil poslal mi domov papiere o ukončení dlhu a splatení dlžnej čiastky okolo 2700eur. Dnes mi zavolali z vymáhačskej spoločnosti, že mám ešte 1700 e im zaplatiť. Tak ako mám im zaplatiť ak som všetko zaplatil u exekútora a ten dlh ukončil. Pripomínam, že som mal dlh ešte na slovenské peniaze 50 000 sk u exekútora som okolo 2700 e zaplatil a ukončil dlh. Môže odo mňa ešte po ukončení dlhu vymáhať iná spoločnosť dlžnú čiastku 1700 e? Podľa mňa je to blbosť, ak som svoj dlh už vyrovnal u exekútora. Poprosím o radu, či to zaplatiť alebo nie. Vďaka.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň,
ďakujeme za prejavenú dôveru, že ste sa obrátili na našu advokátsku kanceláriu.

Riešenie je jednoduché :

nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne nejakú listinu, z ktorej by vyplýval prísľub, že po uhradení časti dlhu Vám zostatok odpustia.

Vysvetlenie :

Vy ste svoj dlh uhradili cestou súdneho exekútora a to na základe súdneho rozhodnutia. Spoločnosť Vás oslovila s výzvou k úhrade na ďalšiu sumu, ktorá nebola predmetom pôvodného súdneho konania a teda vymáhačská spoločnosť nemá žiadny právny titul /rozsudok, platobný rozkaz/, na základe ktorého by ste boli povinný uhradiť ďalšiu sumu. Naviac platí všeob. premlčacia doba 3 roky podľa §  101 Obč. zákonníka, ktorá už dávno uplynula, keďže ako uvádzate v otázke úver resp. pôžičky ste mali poskytnutú v slov. korunách. Nič preto neuhradzujte, na telefonáty nereagujte.


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím poradiť už som zúfalá s platili sme Pohotovosti pôžičku, ale na koľko to bolo splácanie neskoršie dala nám úroky, ktoré platíme vyše 2 rokov po 30 eur je to nehorázne veľa až 8000 eur, dohodli sme sa na tých splátkach, istina je uhradená. Čo máme robiť ? Sme dôchodcovia. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate podstatné okolnosti a to kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili na pôžičke a to v ako istina a výška úrokov.
V otázke uvádzate, že istina je uhradená. Platíte vyše 2 rokov úroky po 30 € mesačne.

Nevieme ako znie dohoda o splátkach, či v čase podpísania predmetnej dohody neboli už úroky premlčané, lebo platí § 558 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že ak niekto uzná písomne, že zaplatí dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania dlhu trval. Pri premlčanom dlhu má uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Predpokladáme, že samotná dohoda o splácaní sumy 30 € bude neplatná z dôvodu nedodržania zákonných ustanovení Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách a s ust. zákona o spotrebiteľských úveroch, preto v prípade súdneho konania by bola zmluva vyhlásená za neplatnú a boli by ste povinný uhradiť len istinu /ktorá je už uhradená/ a vymáhačská spoločnosť by musela vrátiť všetky Vami uhradené úroky.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta alebo Centrum právnej pomoci, ktorého kancelárie sa nachádzajú v okresných mestách /adresy nájdete na internete/. Do preskúmania Vašich dokladov advokátom prípadne Centrom právnej pomoci vymáhačskej spoločnosti nič nepodpisujte a pozastavte platbu úrokov.

 

 

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
po koľkých nezaplatených splátkach u nebankovej spoločnosti môžem od nich dostať exekútora? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 17.10.2022)

Dobrý deň,
nebanková spoločnosť v prípade neplatenia splátok vami môže podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Ak by zo samotnej zmluvy s nebankovou spoločnosťou vyplývalo, že neuhradením niektorej splátky sa stáva splatný celý dlh naraz, potom rovnako môže podať návrh na súd.  Až následne po právoplatnosti súdneho rozhodnutia môže podať návrh na vykonanie exekúcie. V otázke neuvádzate podstatné veci a to kedy a koľko finančných prostriedkov ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili na istinu a úroky vrátane poplatkov v prospech nebankovej spoločnosti. Ide o to, či zmluva s nebankovou spoločnosťou neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle  ust. § 53 a nasl. Obč. zákonníka a teda  zmluva by v konečnom dôsledku mohla by byť súdom vyhlásená za neplatnú a museli by ste uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov, čo vyplýva z ust. § 11 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch. Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh. Odporúčam so zmluvou s nebankovou spoločnosťou kontaktovať advokáta, prípadne poslať zmluvu s nebankovou spoločnosťou na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /pošlite len kópiu zmluvy/. Následne po posúdení zmluvy Komisiou bude zrejmé pre vás ako je potrebné postupovať. V prípade záujmu v tejto veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom úverov, ktorých máme veľa, už ich nevládzeme splácať. Nemáme žiadne exekúcie, splátky po splatnosti asi mesiac. Máme dosť nebankových pôžičiek, ktoré sú nevýhodné. Chcela by som sa spýtať, či sa zaoberáte aj prehodnotením nebankových zmlúv, alebo riešením uvedenej situácie.
Taktiež aké sú u Vás poplatky.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň,
pre posúdenie celkovej veci a problému uvedeného v otázke by sme potrebovali vidieť vaše doklady.

V otázke uvádzate, že máte mnoho pôžičiek poskytnutých nebankovými spoločnosťami, nepíšete však kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili na istinu /splátky pôžičky/, koľko ste uhradili na úrokoch a rôznych poplatkoch. Uvádzate, že ste v omeškaní s platením splátok cca jeden mesiac.

Je možné, že ak ste si peniaze požičali od nebankovej spoločnosti, že tieto zmluvy o spotrebiteľských úveroch by v prípade súdneho konania boli vyhlásené za neplatné, a potom v zmysle ust. citovaného zákona by ste museli zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov. O neplatnosti zmluvy môže rozhodnúť súd v súlade s ust. §11 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch a následne spoločnosť by vám musela vrátiť preplatený spotrebiteľský úver titulom bezdôvodného obohatenia :

"Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou."

Nevieme, či v priebehu splácania spotreb. úverov vás už nebanková spoločnosť/spoločnosti kontaktovali na podpísanie ďalších podmienok a zvýšenia splátok resp. úrokov v preibehu splácania. Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne dodatočné doklady, ktorými by v konečnom dôsledku došlo len k zhoršeniu vášho postavenia ako spotrebiteľov.

Možnosťou na vašej strane je kontaktovať aj niektoré z centier na ochranu spotrebiteľa, prípadne samotné zmluvy o spotrebiteľskom úvere /treba poslať v kópii/ poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvy posúdi a zo samotného posúdenia zmlúv už bude jasnejšie ako vo veci postupovať.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta so všetkými dokladmi, ktoré máte k dispozícii, aby vám pomohol prípadne aj cestou súdu.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
v roku 2015 som si zobrala revolvingový úver z Profi credit.
Úver som si splatila, ale s omeškaním, keďže som mala finančné problémy. Komunikovala som s nimi a odporúčali mi splácať to menšími splátkami, a tak som to spravila.
Poslala som im navyše 3 070 eur a teraz odo mňa žiadajú za nedodržanie zmluvy 13 000 eur a vyhrážajú sa mi exekúciou. Finančné prostriedky na to nemám a ani to nemienim zaplatiť, čo mám robiť?

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že peniaze ste si požičali v roku 2015 a dlžnú sumu zrejme aj s nezákonnými úrokmi a poplatkami ste uhradili /nepíšete kedy/. Teraz od vás žiadajú ďalších 13 000 € za nedodržanie zmluvy o pôžičke.

Vo veci uvádzame, že platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a teda ak žaloba o zaplatenie 13 000 € titulom nedodržania zmluvy /zrejme v zmluve o pôžičke kvalifikovaná ako zmluvná pokuta, ktorá je najskôr nezákonná/ nebola podaná v lehote do 3 rokov od splatnosti, je nárok nebankovej spoločnosti premlčaný.

Len z dôvodu právnej istoty kontaktujte okresný súd podľa miesta vášho trvalého bydliska a zistite, či voči vám bola zo strany nebankovej spoločnosti podaná nejaká žaloba. Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte a nebankovej spoločnosti ani nemusíte odpísať. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Rovnako nepodpisujte žiadne prísľub, že pri čiastočnej úhrade vám  zostatok dlhu odpustia ! Nič teda neuhradzujte !

Ak by bola žaloba podaná, čo však vylučujeme vzhľadom na vyššie uvedené, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť, mala som úver v nebankovej spoločnosti ešte v roku 2007 na 200000 sk, splatila som ho, síce som mala problémy so splatnosťou alebo všetko som zaplatila, potom prišlo, že ešte tam chýbajú nejaké centy, tak mi dali pokutu, tak som to platila zasa 7 rokov vyše 5000 e a teraz zasa, že chýbajú 0, 03e, a že pokuta vyše 4000 e, som zúfalá viete mi poradiť ako mám postupovať, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Jana

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 29.06.2022)

Dobrý deň, z vami uvedenej otázky vyplýva, že ste si v nebankovej spoločnosti požičali v roku 2007 sumu
200 000 SK, čo je cca 6640  €. Pôžičku ste splatili a následne od vás poločnosť žiadala titulom pokuty ˇ&dalších 5000 €, ktoré ste uhradili. Teraz žiadajú ďalšiu sumu 4000 € titulom pokuty.

Úvodom našej odpovede uvádzame, že je škoda, že ste nás nekontaktovali skôr teda predtým, ako ste začali platiť pokutu 5000 €.

Z otázky usudzujeme, že vo veci nikdy nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie - platobný rozkaz alebo rozsudok. Ak je to tak, potom nič neuhradzujte, žiadnu zmluvnp pokutu, ktorá je len úžerou zo strany nebankovej spoločnosti, nepodpisujte žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ani prísľub, že ak časť pokuty uhradíte, zostatok pokuty vám odpustia. Opakujeme : nič neuhradzujte a na listy nereagujte.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby vám pomohol s vymáhaním už zaplatenej pokuty 5000 €, resp. aspon jej časti, keďže predpokladám, že sumu bola uhradená pred viac ako 3 rokmi keďže platí premlčacia doba.

Môžete vo veci kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu s dokladmi.

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zobrala som si úver vo výške 350 eur v roku 2009 stalo sa čo sa stalo choroba strata zamestnania dlh som splatila vo výške 1560 eur v roku 2019 dostala som aj potvrdenie o ukončení exekúcie. Teraz v roku 2022 mi začali volať, že som dlžná ešte na úroku 995 eur a vysvetlili to takto oni nedali celú sumu na exekúciu len časť a teraz vymáhajú tu druhu časť. Keď som sa pýtala za čo som potom zaplatila peniaze tak za služby exekútora. Žiaden list ani doklad o dlhu nemám nič mi neposlali len mi volajú ako sa mám brániť?

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 18.01.2022)

Dobrý deň, nič neuhradzujte. DLh, ako vyplýva z otázky, ste uhradili v exekučnom konaní.
Telefonujú Vám len z dôvodu, že nemakú žiadny exek. titul /rozsudok, platobný rozkaz/, na základe ktorého by ste boli povinná uhradiť ďalšiu sumu. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy ! Nič neuhradzujte ani jeden cent.

Ak by Vás kontaktovali opätovne telefonicky, len im povedzte, že ak sú toho právneho názoru, že im niečo dlhujete, aby pohľadávku uplatnili cestou súdu. Môžete, ale nemusíte im povedať, že súd návrh zamietne v celom rozsahu s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákomnníka, keďže uuplynula premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky.

 

 


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
požičal som si od Pohotovosť 12000 Sk a teraz žiadajú odomňa vyše 7000 €, je to veľa a uhradil som im 700 €,  je to veľmi veľký úrok. Čo robiť ? Dominik

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ešte v čase slov. korún, teda pred 1.1.2009 ste si požičali z nebank. spoločnosti 12000 Sk, čo v prepočte ne euro je 398,32 €.

Usudzujeme, že v týchto dňoch Vás kontaktovala nebanková spoločnosť a to s výzvou k úhrade 7000€, uhradili ste 700 € /nepíšete kedy/ a rovnako neuvádzate, koľko ste z dlžnej sumy 12000 Sk uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku.  Súčasne predpokladáme, že vo veci nebol podaný návrh na súd, čo si môžete zistiť na v informačnom centre prísl. okresného súdu podľa Vášho trvalého pobytu.

Škoda, že v uvedenej veci ste nás nekontaktovali skôr, teda pred uhradením sumy 700 €, keďže predpokladáme, ako sme už uviedli vyššie, nebanková spoločnosť nepodala návrh na súd a neinformovala Vás o tom, že ich pohľadávka voči Vám je premlčaná. Uhradením samotnej sumy 700 € nedošlo z Vašej strany k uznaniu dlhu v zmysle ust. § 558 Obč. zákonníka :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak vo výzve nebankovej spoločnosti nebolo uvedené, že dlh je premlčaný, z Vašej strany uhradením sumy 700 € nedošlo k uznaniu dlhu a preto na výzvu nebank. spoločnosti môžete max. uviesť, že dlh je premlčaný v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Ak by Vám neban. spoločnosť uviedla, že dlh ste uznali v celosti, teda vo výške 7000 € a to s poukázamím na to, že ste uhradili 700 €, nie je to pravda a nič viac neuhradzujte.

Ak vo veci nebol podaný žiadny návrh na súd, potom nebank. spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, alebo dohodu o zrážakach zo mzdy.


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
Apoločnosť Pohotovosť mi dala úver vo výške 30tisíc SK, ktoré som nesplácala, keďže som mala, prioritne exekučné splátky daňový úrad v roku 2002. Zostala som nezamestnaná a potom som pracovala iba na dohody. Z tejto pôžičky som splatila 6000 korún do roku 2008 Pohotovosti, vymáhali splátky aj napriek tomuto, že už to bolo na exekúcii. V roku 2009 som vložila na účet JUDr Pekára 25000 Sk, exekúcia bola neskôr posunutá JUDr. Krutému. Dal príkaz na zrážky z minimálneho dôchodku. Splatila som z dôchodku ďalej od roku 2018 sumu 1287e, celkom 2316e. Chcú ešte úroky z omeškania vo výške viac ako 13000 €. Poraďte prosím ako právne postupovať. Ďakujem. Irena.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 13.07.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým ste boli zaviazaná k úhrade určitej sumy, ktorá bola vymáhaná v exek. konaní. Exek. konanie podľa platobného rozkazu je ukončené. Teraz od Vás nebank. spoločnosť žiada, aby stennad rámec platobného rozkazu uhradili ešte úroky, pričom pokiaľ ide o úroky, v tomto smere nebol vydaný platobný rozkaz.

Ak je náš predpoklad správny, že vo veci úrokov z oemškania nebol vydaný žiadny platobný rozkaz ani rozsudok ako v pôvodnom konaní, a ani následne nebol vydaný paltobný rozkaz alebo rozsudok, potom nič neuhradzujte. Nepodpisjte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach z dôchodku.

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
Spoločnosť Intrum mi zaslala žiadosť o zaplatenie dlhu, ktorý absolútne nerozoznavam. Pôvodná cena vymáhanej sumy bola 6. 56 EUR, vraj v roku 2014. S vyčíslenou úrokovou sadzbou 5. 25% PA mi vraj u prvého veriteľa naučtovali 20 € zmluvnú pokutu a v priebehu rokov si prirátavali až do aktuálnej čiastky, ktorá je 86. 50 €. Pokuta a poplatky, ktoré si účtujú niekoľkonásobne prevyšujú dlžnú sumu. Je nejaká maximálna sadzba, ktorú si zákonné môžu účtovať a ak áno, spĺňa táto suma dane regulácie? Síce nie som v situácii kedy by som to nemohol zaplatiť, len mi príde absurdné, aby si spoločnosť mohla účtovať takmer 13 násobok pôvodnej čiastky.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň, z otázky len predpokladáme, že ste si niekedy zrejme v roku 2014 prípadne pred rokom 2014 požičali peniaze, a zostatok z roku 2014 je uvedený v otázke s pripočítaním úrokov, poplatkov a pokút zo strany vymáhačskej spoločnosti.

Základom vo Vami uvedenom prípade je to, či vo veci bol vôbec vydaný nejaký platobný rozkaz alebo rozsudok. Toto môžete zistiť na Vašom príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Ak vo Vami uvedenej veci nebol podaný žiadny návrh na súd proti Vám ako žalovanému a ani nebol vydaný žiadny platobný rozkaz alebo rozsudok, potom nič neuhradzujte a na list vymáhačskej spoločnosti nijako nereagujte. Informáciu o uvedenom, či bol podaný návrh na súd, resp. vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, zistíte v informačnom centre prísl. súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk /stránka Ministerstva spravodlivosti SR/.

 


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať manželka kedysi dávno asi 5rokov dozadu zobrala pôžičku 1800 € cez nejakú kartu od homekredit, už 5 rokov to platí a stále tam je 1800 €, a keď to chce vyplatiť teraz naraz vyplatiť, tak chcú od nej 1940 €. Neviem čo robiť ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že Vaša manželka si požičala prostredníctvom splátkovej spoločnosti sumu 1800 €, ktorú cca 5 rokov spláca /nepíšete výšku doteraz uhradených splátok/ a teraz chce zostatok pôžičky uhradiť, pričom jej bolo oznámené zrejme zo strany splátkovej spoločnosti, že má uhradiť 1940 €.

Vo veci uvedenej spoločnosti je mnoho rozsudkov ako slovenských súdov.

Nepoznáme obsah zmluvy o spotreb. úvere, v otázke neuvádzate, koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to, či ide o istinu alebo úroky a rôzne poplatky.

Odporúčame spoločnosti nič viacej neuhradzovať, zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde pošlite len kópiu zmluvy. Zmluva bude Komisiou najskôr posúdená ako zmluva, ktorá obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 53 a nasl. Obč. zákonníka a je spísaná v rozpore s ust. zákona o spotreb. úveroch a preto v prípade súdneho konania bude vyhlásená za neplatnú a vtedy je dlžník povinný uhradiť len požičanú sumu bez úrokov a poplatkov. Po posúdení zmluvy Komisiou budete aj poučená, teda podať návrh na súd o určeni, že spotreb. úver je bez poplatkov a bez úrokov.

Citujeme z rozs. OS Dunajská Streda, č.j. : 26.5.:2014 sp. zn. 11C/348/2014  /týka sa HOME CREDIT/ :

"Určuje, že zmluvná podmienka upravená v úverových zmluvných podmienkach spoločnosti Home Credit Slovakia a. s. platných k 23.03.2002 v § 3 Hlavy 8 a to:“ V prípade vzniku predčasnej splatnosti úveru podľa § 2 Hlavy, alebo v prípade odstúpenia od ÚZ, je klient povinný uhradiť spoločnosti súčasne s úverom aj zmluvnú pokutu vo výške ušlého úroku, teda čiastku, na ktorú by spoločnosti vznikol z titulu úveru nárok, pokiaľ by bol úver riadne splácaný v dohodnutých splátkach“ ako i v § 2 Hlavy 9 a to: „V prípade oneskorenia s úhradou splátky úveru či jej časti dlhšieho než 7 dní je klient povinný zaplatiť spoločnosti zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej čiastky za každý započatý deň oneskorenia. V prípade oneskorenia s úhradou splátky úveru či jej časti dlhšieho než 7 dní, je klient ďalej povinný zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 8,00 % z čiastky, s ktorej úhradou je v oneskorení“, ako i v § 3 Hlavy 9 a to: „Klient je povinný na požiadanie zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu  v prípade, že klient naplní minimálne jednu zo skutočností uvedených v hl. 8 § 2 písm. b/, c/ vo výške 100 % z celkovej výšky poskytnutého úveru v dobe porušenia povinnosti“, je n e p r i j a t e  ľ n o u  zmluvnou podmienkou.

Vzhľadom na ustanovenie § 53a ods.1 OZ procesný súd teda ani nemusel (nemohol) pristúpiť k opätovnému vyhodnocovaniu zmluvnej pokuty, pretože je právoplatne judikovaná ako neprijateľná a iný postup by len relativizoval ciele únie zabrániť súvislému používaniu nekalej klauzuly, ktoré má súd naplniť a nie svojou rozhodovacou činnosťou spochybňovať a popierať."


Nevieme, kto Vás vyzval k úhrade sumy 1940 €, ale nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť.
Ešte v roku 2004 som si vzala od spoločnosti Pohotovosť pôžičku vo výške 10000 Sk (331, 94 €), mala som vrátiť 18000 Sk (597,49 €). Keďže som nemala peniaze dostala som sa do problémov a podali na mňa trestne stíhanie. Medzi tým som ja uhradila sumu 300 € a zbytok som ich chcela splatiť. Do roku 2012 som zaplatila 1161, 77 a od toho dňa spoločnosť Pohotovosť odo mňa vymáha ďalších 239,58 € ešte úroky z omeškania.
Veď to už neni normálne. Dennodenne my vyvolávajú buď tie ich audio nahrávky, maily, sms ky, normálne telefonáty.  Zablokovala som už asi 10 čísel, ale oni ich asi majú milión.
Veď to je už obťažovanie s ich strany.
Žiadala som, aby to vymáhali súdnou cestou, ale žiadna reakcia. Pokračujú v obťažovaní.
Už som na nervy z nich. Ďakujem za každú radu ako pokračovať.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 02.06.2021)

Dobrý deň,
chápeme Vašu situáciu.

Vzhľadom na okolnosť, že dlžnú sumu ste uhradili, i keď vo veľkej miere preplatili, potom nič neuhradzujte. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.
Telefonátom zrejme nezabránite a môžete ich len požiadať, ak by Vás opätovne kontaktovali, aby s Vami komunikovali výlučne písomne doporučeným listom.

Podľa ust. § 9a/ zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Vo veci v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa môžete toto konanie oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorej spoločnosti môže byť uložená pokuta podľa § 24 cit. zákona :

"Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak."

 

 

 

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
V roku 2013 som zobrala pôžičku zo spoločnosti Pohotovosť, nejakú dobu som platila, no potom prišli situácie kedy som platiť nemohla a pravdu povediac som na túto pôžičku zabudla. Včera mi zavolala nejaká pani z tejto spoločnosti, že mám u nich ešte nevyplatenú istinu cca 1000 € a ďalších 8000 € úrok z omeškania. Na nič z toho nebola vyhlásená ani žiadna exekúcia. Doteraz sa nikto neozval, ani telefonicky a ani listom. Mám to platiť alebo je možné, že prešla už premlčacia doba a na tieto peniaze nemajú nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 27.05.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste niekedy v roku 2013 zobrali pôžičku od nebank. spoločnosti a telefonicky Vás kontaktovala urč. osoba na jej splatenie vrátane úrokov z omeškania.

Podstatné vo Vašom prípade je to, od kedy ste v omeškaní s platbou splatnej splátky. Ak ste v omeškaní viac ako 3 roky, čo zrejme áno, potom je pohľadávka veriteľa - nebankovej spoločnosti premlčaná.

Vo veci uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba 3 roky, ktorá začína plynúť prvým dňom, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Vo veci odporúčame zistiť na Vašom okresnom súde /okresný súd podľa miesta trvalého bydliska/, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba zo strany nebankovej spoločnosti.  Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte, na SMS nereagujte. Na telef. hovor môžete pani uviesť, že pohľadávka je premlčaná a že ak je toho právneho názoru, že premlčaná nie je, potom aby podali žalobu na súd. Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy !

Ak by žaloba bola podaná, dajte nám vedieť čo je jej obsahom a kedy bola doručená konajúceho súdu.

 


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku:
Som rozvedená matka s dvoma deťmi. Žijem v podnájme. Môj mesačný príjem je zhruba 700e a výživné na neplnoletú dcéru dostávam 250e. Podnájom platím 430e mesačne plus TV 25e, mobil 15e, poistku 50e. Úvery mám vo výške 300e. Na žitie mi neostáva skoro nič. Exekúciu nemám žiadnu. Keďže sa snažím si hľadať ešte jednu prácu, ale pracujem na tri zmeny tak nieje jednoduché si nájsť prácu. Prosím Vás nevedeli by ste mi niejako poradiť v tejto ťažkej situácii. Keď neuhradím splátku pôžičky bojím sa exekúcie a zablokujú mi účet a nebudem mať na nájom. Čo v takomto prípade. Osobný bankrot nieje pre mňa dobre riešenie a na splátkovom kalendári by som sa mohla dohodnúť, len neviem, či to nebudú brat ako nekali zámer, že nechcem splácať úvery, ktoré mám. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,
hlavný problém, ktorý uvádzate v otázke je podľa nášho názoru splátka úveru, zrejme ide o spotreb. úver z banky alebo nebankovej spoločnosti. Píšete, že máte splátku 300 €, čo je pomerne veľa.

Nepíšete podrobnosti, kedy a koľko ste si požičali a od koho, koľko ste doteraz uhradili celkom bez ohľadu na to, či ide o istinu alebo úroky a rôzne poplatky. Banke alebo nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadny splátkový kalendár, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv a následne budete vedieť ako postupovať. Je možné, že vaša zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a v prípade súdneho konania by bola vyhlásená za neplatnú. Poskytli ste však málo informácií na podrobnejšiu odpoveď.

Píšete ďalej, že ste rozvedená, otázkou je, či ste mali vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo  či už dohodou alebo ste podali návrh na súd na vyporiadanie BSM  v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
potrebovala ba som poradiť. Teraz mi chodia od spoločnosti Pohotovosť Výzvy k zaplateniu dlho, a aby som bezodkladne kontaktovala ich spoločnosť. Naposledy som od nich dostala mail v auguste 2017, že k 18. 8. 2017 úverová zmluva je dlžná suma 9332,92 eur, bola som vtedy mimo, tak som na to nereagovala. Po niekoľkých výzvach som im napísala mail so žiadosťou, aby mi zaslali kópiu úverovej zmluvy, splatenú časť a zostávajúcu dlžnú sumu. Písomnú odpoveď som nedostala. Poštou mi dnes prišlo, že mám okamžite kontaktovať konkr. pána. Po zavolaní som zistila, že je to Pohotovosť, moja dlžná suma je cez 14. 500eur, umožnia mi mesačne splácať po 40 eur a za to mi 40 každý mesiac odpustia z dlhu. Zmluvu som uzatvorila asi pred 8rokmi a dostala som 600eur. Ale cez 14. 000 ? Prvú splátku mám do 25. 3. Ak nebudem platiť, všetko mi zastavia, podajú na exekúciu a vyhrožoval rôznymi paragrafmi a zákonmi. Prosím, poraďte mi, mám splácať alebo čo? A cez 14000 eur ? Ďakujem za skorú odpoveď. S.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň, po podrobnejšom prečítaní Vašej otázky, si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor :

V otázke uvádzate, že zmluvu ste podpísali v roku 2017 vo výške 600 eur. Nepíšete od kedy ste v omeškaní s úhradou splátky.

Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie od poskytnutia úveru a dnešný dátum, 17.3.2021, uvádzame, že ak ste v omeškaní viac ako 3 roky, potom je nárok veriteľa premlčaný, pričom poukazujeme na ust. par. 101 Obč. zákonníka (všeob. premlčacia doba je 3 roky).

Vzhľadom na okolnosť, že nebank. spoločnosť ponúka čiastočné postupné odpustenie dlhu, predpokladáme, že veriteľ svoju pohľadávku neuplatnil na súde a preto Vás kontaktoval so zdanlivo výhodnými podmienkami.

Odporúčame kontaktovať Váš okresný súd podľa miesta trvalého bydliska a zistiť, či je voči Vám podaná žaloba. 

Žaloba zrejme podaná nebola, preto Vás spoločnosť kontaktovala. Preto nič neuhradzujte, neodpisujte žiadne uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc.
Na základe Vašich odporúčaní sme kontaktovali mailom Eos Ksi, aby nám poslal všetky doklady na základe, ktorých vymáhajú od nás dlh, do dnešného dna nám neposlali nič. Jediné z ich strany bolo, že nám zavolali a žiadali ďalšiu platbu, ktorú sme odmietli zaplatiť tak kontaktovali spoludlžníka, ktorému sa vyhrážajú, že musí platiť za nás inak ho dajú na súd. Boli sme aj v Slovenskej sporiteľni, aby nám vystavili doklad o bezdlžnosti, ktorý nám aj vystavili a ja nie som voči slovenskej sporiteľni nič dlžná. Dala som si všetky papiere dokopy čo som mala doma a zistila som, že najprv sme ten dlh splatili Intrum justícia vo výške cca 6800e a za tri mesiace na to začal Eos Ksi vymáhať opäť ten istý dlh a do dnešného dna som tam splatila cca 14 900e. Intrum justícia a EOS KSI majú to isté číslo spisu, ktoré sme uvádzali ako variabilný symbol. Naozaj už neviem ako proti ním bojovať a ako túto celú vec už skončiť. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
ak ste dlh uhradili veriteľovi, ktorým bola Slov. sporiteľňa, nič viac neuhradzujte!

Pokiaľ máte potvrdenie, že dlh je uhradený, môžete im oznámiť, ak by Vás telefonicky kontaktovali, že ak sú toho právneho názoru, že im niečo dlhujete, aby vec postúpili na súd. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy alebo dohodu o splátkach; z ich strany je to len vyvíjanie nátlaku.


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň,
27, 06, 2008 som si zobrala pôžičku od spoločnosti PROFI CREDIT. Moja posledná uhradená splátka bola 20. 04. 2009, tak mi začal sťahovať splátky zamestnávateľ. Dostali sme sa s manželom do finančnej ťažkosti / podnikanie/ tak prišli aj exekúcie, ktoré mi tiež zamestnávateľ sťahoval zo mzdy uprednotnene, a tak PROFI CREDIT zostal bez splácania. Teraz mám u všetko vyrovnané a chcela som si vyrovnať aj dlh voči PROFI CREDITU. Zavolala som tam, aby som zistila koľko splátok mi chyba. Telefonicky mi to nechceli povedať, aby som si to vyžiadala písomne. Tak som im teda napísala, aby mi oznámili akú sumu som zaplatila a akú som im ešte dlžná. Po mesiaci mi prišla odpoveď, že im dlžím 4016 Eur, a že sa jedna o sankčné poplatky, Nemala som od nich žiadne súdne pojednávanie ani exekúciu. Ďakujem za právnu radu, či musím im tých 4000 Eur zaplatiť AM.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 26.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ide o dlh, ktorý vznikol v roku 2009 poskytnutím pôžičky od Profi Credit, ktorú ste neuhradili čiastočnrbalebo v celosti. Vo veci nebolo žiadne súdne konanie, t.j. nebol vydaný platobný rozkaz ani rozsudok.Teraz Vám nebanková spoločnosť napísala, že treba uhradiť 4000 eur.

Ak je náš predpoklad správny, potom nič neuhradzjte, nakoľko pohľadávka veriteľa - nebank. spoločnosti je premlčaná. Platí všeob. premlčaci doba 3 roky v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach ani dohodu o zrážkach zo mzdy. Na základe pôvodne podpísanej dohody o zrážkach zo mzdy zamestnávateľ nemôže vykonávať zrážky zo mzdy, lebo nárok veriteľa je premlčaný a naviac v prípade súdneho sporu by bola dohoda o zrážkach zo mzdy vyhlásená za neplatnú. Nič neuhradzujte !

 

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosila by som o radu. V roku 2006 si môj exmanžel bral pôžičku v Slov. sporiteľni.  V roku 2006 sme sa aj rozvádzali. Kvôli jeho nesplácaniu dlhu, začala od neho vymáhať spoločnosť Intrum pohľadávku. Neskôr začali kontaktovať mňa ako ručiteľku. Ja som ale nič nepodpisovala. V roku 2018 ma exmanžel pred právnikom zbavil dlhu svojim prehlásením a overeným podpisom. V 2019 exmanžel vyhlásil osobný bankrot a zase spoločnosť Intrum začala mňa kontaktovať s úhradou dlhu. Zo sumy 2400 € znížili sumu na 1128 €, že to im stačí keď vyplatím. Môžem prvú splátku poslať aj 15 €. Čiže tým pádom by som dlh prevzala na seba. Chcem sa opýtať ako mám pokračovať, keď ja im nemám prečo niečo splácať. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 13.01.2021)

Dobrý deň,
ak vo veci neexistuje platobný rozkaz alebo rozsudok a vzhľadom na dátum poskytnutia pôžičky v.roku 2006,  a ani nebol podaný návrh na vykonanie exekúcie, nič neuhradzujte ani 1 cent, nakoľko pohľadávka veriteľa je premlčaná, t.j. v prípade podania žaloby na súd veriteľom, súd by žalobu zamietol v súlade s ust. § 101, § 103 a § 583 Obč. zákonníka.

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, prišlo mi poštou z Advokátskej kancelárie šek, aby som vyplatila dlžnú sumu banke kde som mala pôžičku okolo 800 €. Ako prosím mám postupovať, keďže som na úrade práce momentálne. Dá sa nejak dohodnúť na splátkach? Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Vám bola doručená výzva z AK na úhradu 800 € pre veriteľa.

Podstatné vo Vašom prípade je kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili, bez ohľadu či  išlo o istinu alebo úroky a od kedy ste neuhradili splatnú splátku. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka totiž platí 3 ročná všeobecná premlčacia doba; t.j. : ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako 3 roky a veriteľ nepodal žalobu na súd, je pohľadávka veriteľa premlčaná. V prípade podania žaloby veriteľom /banka/ na súd, súd by žalobu zamietol s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka zamietne.

Ak náš predpoklad nie je správny, teda premlčacia doba neuplynula, potom odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /treba poslať len kópiu zmluvy/, prípadne na internete dohľadať už posúdené zmluvy s Vašim veriteľom /napr. na stránke Ministerstva spravodlivosti SR/. Je možné, že Vaša zmluva v príapde súdneho sporu by bola posúdená ako neplatná a boli by ste zaviazaná len k úhrade istiny bez úrokov a bez poplatkov.

 


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Zobrala som pôžičku od Proficredit spolu 200 €, asi rok a pol som platila, ; potom som prestala. Teraz odo mňa vymáhajú skoro 5000 €. Je to v poriadku ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 02.11.2020)

Dobrý deň,
suma 5000 € v žiadnom prípade nie je v poriadku.

V otázke neuvádzate, kedy ste si sumu 200 € požičali, ako ani to, od kedy ste prestali splácať dlh, uvádzate iba, že ste platili 1,5 roka splátky.

Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná trojročná premlčacia doba. Súčasne platí ust. § 103 Obč. zákonníka a to, že "ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak od nesplatenia poslednej neuhradenej splátky uplynuli viac ako tri roky, pohľadávka veriteľa - nebankovky - je premlčaná. Nepodpisujte uvedenej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Ak náš predpokald nie je správny a od poslednej neuhradenej splátky neuplynuli viac ako tri roky, je treba len uhradiť samotnú istunu, resp. jej zostatok,teda sumu, ktorú ste si požičali /200 €/. Zmluvu o spotreb. úvere/pôžičke pošlite na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /k žiadosti pošlite len kópi zmluvy o spotreb. úvere/. Zmluva bude najskôr posúdená ako zmluva, ktorá bola uzatvorená v rozpore s ust. Obč. zákonníka, keďže bude obsahovať neprimerané zml. podmienky, ktoré sú neplatné.

Na internete nájdete množstvo rozsudkov, kde zmluvy s uvedenou spoločnosťou boli posúdené ako neplatné.

 

 


Podotázka: Nebankovky (Občianske právo)

Dobrý deň, žiaľ z nevedomosti o tejto firme som si požičal 450 € od MINIHOTOVOST SE sídlom v ČR ako som zistil nemá ani licenciu pre poskytovanie úverov od NBS. Pôžičku som nevedel splatiť a hneď po splatnosti rástla suma nehorázne rýchlo, som 2 mesiace po splatnosti, lenže oni žiadajú odo mňa už takmer 800 € vyhrážajú sa súdom. Sú to úžerníci, v zmluve je stanovená úroková sadzba 0% a RPM 2500 % cca to som si mojou chybou nevšimol. Tieto neprijateľné podmienky úrokov nemám záujem prijať. Istinu v priebehu pár dni vrátim. Moja otázka znie : Je možné, aby som musel neskôr na rozkaz súdu tieto úžernícke úroky musel zaplatiť ? Podľa toho čo som čítal tak vlastne konajú protizákonné čo sa týka poskytovania úveru na takúto úžeru. Prosím poraďte, či mám tieto úroky platiť alebo nie.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Nebankovky

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň, predkladáme nasledovú odpoveď :

NBS na svojej stránke uvádza v tlačovej správe z 9.8.2018 uvádza :

"Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti MINIHOTOVOST, SE, ponúkajúcej pôžičky prostredníctvom www.minipozicka.sk. Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti MINIHOTOVOST, SE, so sídlom ; náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, Česká republika (ďalej ako „spoločnosť"). Spoločnosť ponúka spotrebiteľom peňažné pôžičky prostredníctvom internetovej stránky www.minipozicka.sk, ktorá je v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosti MINIHOTOVOST, SE žiadne povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov na území Slovenskej republiky neudelila.

Spoločnosť je prevádzkovateľom aj ďalších internetových stránok s doménou .sk: www.minihotovost.sk, www.minipeniaze.sk, www.mudrapozicka.sk, www.najrychlejsiepozicky.sk, www.okamzitepeniaze.sk, www.peniazebezdokladov.sk, www.peniazebezrucitela.sk, www.peniazecezinternet.sk, www.peniazeceznet.sk, www.peniazecezsms.sk, www.peniazedoruky.sk, www.peniazehned.sk, www.poctivapozicka.sk, www.pozicka.sk, www.pozickaokamzite.sk, www.pozickaren.sk. ;

Podmienkou poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov na území Slovenskej republiky je povolenie udelené Národnou bankou Slovenska v zmysle § 20 ods. 1, resp. § 24 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje potenciálnych klientov, aby dôkladne zvažovali s akou osobou vstupujú do zmluvných vzťahov a oprávnenie danej osoby si preverovali na internetovej stránke NBS subjekty.nbs.sk."

Z otázky predpokladáme, že spotreb. úver podľa zmluvy ste zobrali len niekedy v tomto období, keďže v otázke neuvádzate, kedy došlo k úhrade peňazí na Váš účet, len to, že dva mesiace ste po splatnosti zročnej splátky, pričom poukazujeme na ust. § 101 Obč. zákonníka o premlčacej dobe, podľa ktorého platí, že premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ďalej platí ust. § 103 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že "ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Ak od splatnosti neuhradenej splátky neuplynuli viac ako tri roky, je treba uhradiť len istinu, nie nezákonné úroky. Ak by Vás spoločnosť kontaktovala písomne dopor. listom, môžete im uviesť resp. poukázať na vyššie uvedenú správu NBS a oznámiť, že v súdnom konaní budete žiadať, aby súd rozhodol o neplatnosti zmluvy. Súdnym konaním im vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním (súdny poplatok, trovy právneho zastupovania).

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebankovky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku