Máte
otázku?

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, v roku 2009 si môj manžel zobral pôžičku od spoločnosti Pohotovosť v hodnote 800 eur. Priznávam, že sme nemali riadne a pravidelné splátky, čo viedlo k postúpeniu problému na rozhodcovský súd. Od nás tam žiadali 1553 eur plus úroky. Odvtedy sme spoločnosti už zaplatili najmenej 1800 eur. V marci 2013 sa prípad dostal na Okresný súd v Čadci, kde už spoločnosť CD Consulting žiadala o zaplatenie pohľadávky vo výške 112,19 eur. Následne bola naše kauza na súde, kde do procesu vstúpilo aj združenie Všeobecná ochrana práv spotrebiteľa. Teraz však CD Consulting súdne konanie zastavil a odstúpil od žaloby. Dostali sme o tom vyrozumenie zo súdu a list od CD Consulting, kde nás vyzývajú k zaplateniu dlhu vo výške 4160,52 eur! Teraz nevieme, ako postupovať ďalej. Skúsili sme sa obrátiť na spoločnosť, no pani na call centre nás odbila s tým, že nie je povinná poskytovať nám informácie. Odovzdala nám ultimátum: buď uhradiť sumu jednorazovo do piatich dní, alebo nám poskytnú refinančný úver. Na ďalšie konanie sme mali kontaktovať pani Zuzanu Juhasovú zo Žiliny, ktorá nám pomôže úver vybaviť. Teraz si kladiem otázku, či je možné, že ide o také vysoké úroky, ktoré musíme zaplatiť, a ako postupovať ďalej. Ďakujem, Lenka K.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň. 

V žiadnom prípade neplaťte tejto spoločnosti žiadne ďalšie peniaze a už vôbec nepodpisujte žiadny refinančný úver. Odporúčam dať si preveriť zmluvu, ktorú ste podpísali s touto spoločnosťou vrátane všetkých súvisiacich dokumentov advokátovi. Následne Vám advokát vie posúdiť, či zmluva má všetky náležitosti stanovené zákonom alebo je zmluva bezúročná a bez poplatok, kedy by ste mali nárok na vyplatenie bezdôvodného obohatenia od tejto spoločnosti, t.j. aj na to, čo ste uhradili. 

Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v rokoch 2001-2002 som si vzal pôžičku od nebankovej spoločnosti, myslím, že to bolo približne 13 000 Sk. Pod vplyvom rôznych okolností som nebol schopný uhradiť celú sumu. V roku 2021 som dokonca vyhlásil osobný bankrot. Napriek tomu ma neustále obťažujú telefonátmi a emailami. Už som unavený z blokovania telefónnych čísel. Aký právny krok by som mal podniknúť, aby som sa ich zbavil?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 19.03.2024)

Dobrý deň, vo vašom prípade paltí, že vzhľadom na skutočnosť, že nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy /aspoň v otázke to neuvádzate/, potom uplynula premlčacia doba, ktorá je v tomto prípade 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka a už dávno uplynula.

Nebankovej spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo prísľub zo strany nebankovej spoločnosti, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Nič neuhradzujte. Odkáže nebankovú spoločnosť pri telef. hovore na register úpadcov, kde si vás podľa mena vyhľadajú.

Poznamenávame, že nebanková spoločnosť mala dostatočný časový priestor na to, aby svoju pohľadávku uplatnila cestou súdu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa vymáhania pohľadávky nejakou spoločnosťou. Pôžička bola vzatá mojim bývalým manželom pred 15 rokmi a odvtedy sa to nerieši. Ja som ju istý čas splácala, potom však platby ustali a nepožadovali sa. Teraz sa však spoločnosť opäť ozvala. Prosím o radu ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 04.10.2023)

Dobrý deň, zo znenia otázky vyplýva, že pôžička bola poskytnutá pred cca 15 rokmi vášmu bývalému manželovi a vy ste určitú časť splatili. Teraz od vás nebanková spoločnosť  prípadne banka žiada uhradiť nejakú sumu /v otázke nepíšete žiadne dátumy, výšku pôžičky, dátum rozvodu a pod./.

Z otázky predpokladáme, že vo veci neexistuje žiadne právoplatné súdne rozhodnutie /rozsudok alebo platobný rozkaz/, ktorý by vás zaväzoval k úhrade dlžnej sumy.

Uvádzame, že podľa ust. § 101 Občianskeho zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Pre vysvetlenie : uvedená premlčacia doba plynie plynie od splatnosti neuhradenej splatnej splátky pôžičky. Predpokladáme, že v samotnej zmluve o pôžičke je uvedené, že neuhradením jednej splátky sa stáva splatný celý dlh naraz v celosti. Ak nebanková spoločnosť v lehote do 3 rokov nepodala žalobu na súd, potom je jej nárok v celosti premlčaný. Vy sama nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, že uhradením časti nimi vyčíslenej sumy vám zostatok odpustia. Neuhradzujte ani jeden jediný cent.

Spoločnosť, ktorá vás kontaktovala žiadajte, aby predložili rozhodnutie súdu, ktorým ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy a to s vyznačením doložky právoplatnosti a vykonateľnosti. Svoje osobné údaje, ako aj údaje bývalého manžela vymáhačskej spoločnosti neposkytujte.

Keďže vás nejaká spoločnosť kontaktuje po 15 rokoch od poskytnutia pôžičky, predpokladáme, že ide o vymáhačskú spoločnosť, ktorej samozrejme nič nepodpisujte, a že preto vás kontaktuje vymáhačská spoločnosť, lebo žiadne súdne rozhodnutie neexistuje.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu. Moja exmanželka si vo mojom mene vzala pôžičku od nebankovej inštitúcie. Poverili exekútora, ktorý v minulosti pracoval pre túto nebankovú spoločnosť, aby mi uplatnil nárok na dlh. Podali sme žiadosť o zastavenie exekúcie na súde, ktorý nášmu žiadaní vyhovel. Rozhodnutie už je právoplatné. Avšak, táto nebanková spoločnosť mi volá každý deň a to z rôznych telefónnych čísiel. Žiadajú, aby som dlh splatil, argumentujúc tým, že aj napriek zastaveniu exekúcie súdom, dlh u nich stále trvá. Chcú sa dohodnúť a odpustiť časť dlhu. Ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 08.03.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru, že ste sa obrátili na našu advokátsku kanceláriu.

Z otázky vyplýva, že súdom bola exekúcia zastavená a preto nebankovej spoločnosti NIČ neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy a ani žiadnu listinu resp. prísľub, že ak časť dlhu uhradíte zostatok Vám odpustia. Ak by Vás opätovne kontaktovali, oznámte im telefonicky, že ak sú toho právneho názoru, že ich požiadavka je oprávnená, nech podajú žalobu na súd. Uvádzame, že žalobu na súd nepodajú, lebo ich požiadavka nie je oprávnená, konanie vo veci bolo zastavené. Nedajte sa uvedenou spoločnosťou zastrašovať !

To, že u nebankovej spoločnosti dlh "trvá" z hľadiska práva nie je podstatné, lebo súd konanie zastavil a uplynuli premlčacie doby podľa § 101 Obč. zákonníka. Nič neuhradzujte.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mama mojej priateľky si kedysi požičala peniaze od nebankovej spoločnosti. Poctivo splácala a našťastie si odkladala všetky doklady o zaplatení, keďže od nej začali vymáhať neprimerane vysokú sumu v porovnaní s tým, čo si pôvodne požičala. Osem rokov sa s nimi súdila. Spoločnosti sa viackrát odvolali, ale nikdy nevyhrali. Pred niekoľkými mesiacmi súd uzavrel prípad v jej prospech. Má právoplatný rozsudok aj potvrdenie o ukončení exekúcie zo strany exekútora a už ju neotravujú, ale z nebankovej spoločnosti stále volajú a nie len jej, ale aj ostatným členom jej rodiny. A to napriek tomu, že súd rozhodol v ich neprospech a exekúciu zrušil. Veľmi pekne vám ďakujeme za akékoľvek nasmerovanie, ako by sme tento problém vedeli vyriešiť. Ďakujem ešte raz.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 10.02.2023)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej situácie je jednoduché :

Máte právoplatné súdne rozhodnutia a naviac exekúcie sú zastavené.  Záver pre postup voči nebankovej spoločnosti je ten, že nič neuhradzovať, nič nepodpisovať, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia !

Takýto odkaz nechajte aj ostatným rodinným príslušníkom a rodine.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som už rok v bankrote. Volal som so svojím správcom a všetko je v poriadku, konkurz sa skončil a som oddlžený. Napriek tomu mi posledný týždeň päťkrát do dňa volá nebanková spoločnosť a vymáha peniaze, hoci som obdržal súdne uznesenie potvrzujúce, že som oddlžený. Nevím, čo s tým mám robiť. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché :
Nebankovej spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, alebo listinu, z ktorej by vyplýva, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vami Vám zostatok odpustia. Nič neuhradzujte.

Nebankovú spoločnosť môžete odkázať na register úpadcov, ktorý nájdu na internete a môžu sa oboznámiť so skutkovým stavom vo Vašom prípade.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2018 som absolvovala osobný bankrot a teraz mi nebanková spoločnosť vymáha dlh. Na moje pozemky bol vyhlásený konkurz, nemala som nič iné a všetky vymáhania boli súdom pozastavené alebo ukončené. Preto nechápem, prečo táto nebanková spoločnosť nerešpektuje súdne rozhodnutia a či vôbec má právo naďalej vymáhať tento dlh.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 03.01.2023)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché :

Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplýva, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.
Môžete im oznámiť ak by Vás kontaktovali, že ak sú právneho názoru, že ich požiadavka je právne opodstatnená, aby podali návrh na súd. Na súd žalobu však nebanková spoločnosť žalobu nepodá, lebo je právoplatne ukončené konkurzné konanie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Už viac ako rok mám problém so splácaním úveru v spoločnosti Cetelem. Úver sme si brali s mojim manželom, ktorý v roku 2019 zomrel, a tak som na pôžičky zostala sama. Jednu mám ja v Tatrabanke a druhú v Ceteleme, bohužiaľ tiež na moje meno, ale spoločne sme úvery splácali. Ale od roku 2019 som na všetko sama a finančne to nezvládam. Obrátila som sa v našom meste aj na bezplatnú štátnu poradňu, pomáhame dlžníkom. Posielali sme doporučené listy spoločnosti Cetelem aj so žiadosťou o znížení splátok, no bez úspechu. Splátku na úvere mám 288 každý mesiac som im schopná posielať, čo aj posielam 100 eur. Stále mi chodia emaily, kde píšu výšku akú mám v omeškaní, že mi budú vykonávané zrážky zo mzdy a dnes mi prišiel doporučený list, v, ktorom žiadajú splatenie celej výšky úveru čo je asi 13000 eur. So svojim približne 850 eurovym platom takú sumu určite nemám. Bývam s 10ročnou dcérkou v podnájme, kde platím 280 eur a v TatraBanke je splátka 250 eur. Dcérka poberá ešte sirotský dôchodok 167 eur, ja vdovský bohužiaľ nie, pretože sme boli s manželom už rozvedený. A ešte som dnes volala do spoločnosti Cetelem, kde mi na právnom oddelení povedali, že ešte mi môžu dať takú dohodu, že ak po dobu 36 mesiacov bude spacat cez 388 eur, na súd ma nedajú. Čo mám prosím Vás robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku začneme odpoveďou na návrh nebankovej spoločnosti, že ak uhradíte po 388 € v splátkach počas 36 mesiacov, na toto v žiadnom prípade nepristupujte. Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne žiadny doklad, ktorým by ste uznali dlh čo do dôvodu a výšky. To isté sa týka aj banky.

V otázke neuvádzate podstatné okolnosti kedy a koľko ste si požičali či už v nebankovej spoločnosti alebo v banke, koľko ste doteraz uhradili na istine a na úrokoch vrátane rôznych poplatkov. Je možné, že Vami podpísaná zmluva o spotreb. úvere je spísaná v rozpore s ust. § 53 a nasl. Obč. zákonníka a nespĺňa náležitosti podľa zákona o spotrebiteľských úveroch. Je preto možné, že Vami podpísané zmluvy v prípade súdneho sporu by boli vyhlásené za neplatné a museli by ste zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov.

Preto odporúčam zmluvy o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR a následne po ich posúdení budete vedieť ako postupovať /podať žalobu na súd o neplatnosť zmlúv o spotreb. úveroch a žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia/.

Odporúčam kontaktovať advokáta, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré má kancelárie skoro vo všetkých okresoch SR.

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom môjho aktuálneho stavu. Pred mesiacom a pol mi prišiel poštou dokument z vymáhačskej spoločnosti ohľadom nezaplateného dlhu. Požiadala som cez telefón o výpisy, ktoré sú s týmto dlhom spojené. Tieto mi dnes poslali mailom, ale na šeku, ako aj na dokumentoch, sa nenachádza celé meno (nie Gabriela, ale GABRI) a na dokumentoch sa líši aj miesto bydliska. Na dokumentoch je uvedené smerovacie číslo mesta P., kde som nikdy nemala trvalé bydlisko. Malo by ísť o dlh z roku 2004, avšak nepamätám si, že by mi prišlo upozornenie ohľadom začatia exekúcie. Taktiež si nepamätám, že by som v roku 2004 niečo od tej firmy vlastnila. Ako by som mala reagovať?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 26.10.2022)

Dobrý deň,
v položenej otázke uvádzate pre Vás mnoho neznámych resp. údajov, ktoré sú podľa Vás nesprávne. Výzva Vám bola zaslaná obyčajnou poštou od vymáhačskej spoločnosti a údajne ide o dlh z roku 2004.

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, či ste si od nebankovej prípadne inej spoločnosti v roku 2004 požičali peniaze a či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktoré nadobudli právoplatnosť.

Pre zjednodušenie veci pre Vás odporúčam kontaktovať informačné centrum okresného súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska či voči Vám bolo vedené súdne konanie a vydaný platobný rozkaz  alebo rozsudok a presne kedy. Návrh na súd mala nebanková spoločnosť podať v lehote maximálne 3 rokov od splatnosti neuhradenej pohľadávky v zmysle ust. § 101 Obč zákonníka, ktorá lehota už dávno uplynula.

Prípadný návrh na vykonanie exekúcie sa následne musí podať v lehote najneskoršie do 10 rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

Uvádzame, že ak vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, čo zistíte na prísl. okresnom súde, potom na môžete spoločnosti oznámiť ak by Vás telefonicky kontaktovali, že ak sú toho právneho názoru, že ich nárok je opodstatnený, aby podali návrh na súd. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Vy nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne žiadnu listinu, ktorou by ste uznali premlčaný dlh.

V prípade problémov resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v novembri roku 2012 som si požičala 1320 eur od nebankovej spoločnosti. Doteraz som im žiadne splátky neuhradila. Teraz mojej firme XZY inkasna spoločnosť žiada, aby mi postupne zo mzdy zrážali 4500 eur. V roku 2012 som nebankovej spoločnosti podpísala dohodu o zrážkach zo mzdy. Existuje taká vec ako premlčacia doba? Ďakujem za odpoveď. Marianna

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň, z ptázky vyplýva, že pôžičku ste si zobrali v roku 2012 vo výške 1320 €.

Z otázky predpokladáme, že vo veci nebol vydaný žiadny právoplatný rozsudok alebo platobný rozkaz, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade uvedenej sumy s príslušenstvom. Z dôvodu právnej istoty doporúčam, aby ste kontaktovali váš prísl. okresný súd podľa miesta vášho trvalého bydliska a zistite, či voči vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci.

Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte a požiadajte písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, lebo nárok veriteľa nie je podložený žiadnym rozsudkom alebo platobným rozkazom a je v celom rozsahu premlčaný. premlčacia doba je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky, ktorá ak nebola podaná žaloba, už dávno uplynula. Samotná dohoda o zrážkach zo mzdy bola podmienkou poskytnutia pôžičky, ktorú ak by ste nepodpísali, nebola by vám poskytnutá pôožička. Zamestnávateľ nevykonávaním zrážok zo mzdy na základe dohdoy o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali v roku 2012, neporuší žiadny zákon a vymáhačská - inkasná spoločnosť ho ani nemôže žalovať za nevykonávanie zrážok zo mzdy.

Ak zamestnávateľ bude aj naďalej vykonávať zrážky zo mzdy, budeme musieť podať návrh na súd o zákaz vykonávania zrážok zo mzdy. Informujte v totmo smere následne aj príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
v roku 2015 som si požičala 150 eur od nebankovej spoločnosti. Vedeli by ste mi povedať, či je to už premlčané? Spoločnosť mi píše a veľmi sa bojím. Eva.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste si v roku 2015 požičali 150 €.

Podstatné vo vašom prípade je to, či vami uvedneá spoločnosť podala žalobu na súd o vymáhanie dlžnej sumy a kedy. Kontaktujte váš príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska a zistite, či bola podaná voči vašej osobe nejaká žaloba. Ak žaloba nebola podaná, potom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne. Platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je 3 roky a plynie odo dňa, keď s aprávo mohlo vykonať po prvý raz. Ak ste teda spoločosti od roku 2015 nič neuhradili a žaloba podaná nebola, pohľadávka veriteľa je premlčaná. Nič neuhradzujte.

Ak by teoreticky žaloba bola podaná, čo nepredpokladáme vzhľadom na dnešný dátum - rok 2022 a poskytnutá pôžička v roku 2015, ako aj na postup veriteľa, dajte nám vedieť, aby sme vám pomohli. Aj v prípade podania žaloby nič neuhradzujte, lebo stále paltí premlčacia doba.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.