POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

Dobrý deň. Podala som návrh na rozvod. Súd ma písomne vyzval na zaplatenie poplatku vo výške 66 eur v lehote desiatich dní. Bohužiaľ, keďže som jediným pracujúcim členom rodiny a môj manžel je dlhodobo nezamestnaný, nemám momentálne peniaze na zaplatenie tohto poplatku. Rozvod chcem zaplatiť až z mojej nadchádzajúcej výplaty, ale obávam sa, že nestíham už nadobudnutú lehotu desiatich dní. V písomnej výzve od súdu bolo uvedené, že po termíne bude konanie súdu zastavené a prípadné zaplatenie bude vrátené, keďže bude po termíne. Avšak na rozvode stále trvám. Chcela by som sa opýtať, či by som mala súd písomne požiadať o predĺženie platobnej lehoty alebo ako by som mala postupovať. Veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

Dobrý deň, súdy vo väčšine prípadov pri platení súdnych poplatkov za podanie návrhov nechávajú určitú rezervu pri zastavení konania. Tzn. že súd Vaše konanie deň nasledujúci po uplynutí 10 dňovej lehoty nezastaví (t.j. súd konanie nezastaví ihneď). Súd si necháva rezervu z dôvodu, že banke aj pošte trvá určitý čas, kým sa zaplatený súdny poplatok pripíše na účet súdu. Ak ste nestihli uhradiť súdny poplatok v lehote 10 dní a súdny poplatok ste uhradili s oneskorením 2-3 dní, mám za to, že súd Vaše konanie nezastaví. Aj keby súd konanie uznesením zastavil, v zmysle zákona o súdnych poplatkoch, ak je súdny poplatok uhradený v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania, súd uznesenie zruší a v konaní pokračuje. Z toho dôvodu nie je potrebné požiadať o predĺženie lehoty na zaplatenie súdneho poplatku. Hneď ako bude možné súdny poplatok uhraďte. V prípade, že súd konanie uznesením zastaví, odvolajte sa a ako prílohu odvolania zašlite súdu potvrdenie o uhradení súdneho poplatku.

Trápi vás "Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku (Rozvod)

Dobrý deň, je možné zaplatiť súdny poplatok za rozvod aj v deň rozvodu, alebo musí byť poplatok uhradený predtým, ako súd začne? Mohlo by prebehnúť súdne konanie aj bez zaplatenia tohto poplatku?

Odpoveď: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň,
súdny poplatok je potrebné zaplatiť na výzvu súdu alebo ho môžete zaplatiť rovno ku dňu podania návrhu na rozvod. Súdny poplatok za rozvod momentálne predstavuje sumu 66 eur. Môžete si kúpiť e-kolok v danej hodnote na pobočke akejkoľvek pošty a následne ho priložíte k návrhu na rozvod. Možnosťou tiež je podať návrh na rozvod, a počkať kým Vám súd doručí výzvu na zaplatenie súdneho poplatku.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť, ale nemám na to peniaze, pretože poberám opatrovateľský príspevok. Koľko vlastne platia ľudia s nízkym príjmom za rozvod manželstva?

Odpoveď: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

(odpoveď odoslaná: 24.07.2023)

Dobrý deň,
rozvod manželstva nie je príliš drahou záležitosťou. Ak sa v konaní budete zastupovať sama, tak bude potrebné uhradiť iba súdny poplatok, ktorý je v súčasnosti 66 eur. V prípade, ak máte zriadenú schránku a elektronický podpis, tak na portáli www.slovensko.sk môžete podať návrh na začatie konania aj elektronicky a tento poplatok bude polovičný, teda 33 eur.

Ak nemáte žiadne peniaze, môžete žiadať o oslobodenie od súdneho poplatku, keďže však suma je príliš nízka, súd Vás nemusí oslobodiť. 


Podotázka: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, kto hradí súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod vo výške 66 eur? Môj manžel podal návrh na rozvod a tvrdí, že tento poplatok by sme mali zaplatiť spoločne, čiže on polovicu a ja polovicu. Momentálne pobieram rodičovský príspevok, zatiaľ čo môj manžel je riadne zamestnaný. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

(odpoveď odoslaná: 27.03.2022)

Dobrý deň,

návrh na začatie konania podlieha súdnemu poplatku. Poplatkovú povinnosť má v zmysle § 2 ods. 1, písm. a) zákona o súdnych poplatok navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu. Vo Vašom prípade je podľa sadzobníka ustanovený poplatok za začatie konania o rozvod manželstva vo výške 66,00 €. Z uvedeného vyplýva, že poplatkovú povinnosť za podanie návrhu má Váš manžel, nie ste povinná sa mu na tento poplatok skladať. Ak manžel poplatok neuhradí v celej výške v lehote stanovenej súdom, súd konanie zastaví. 


Trápi vás "Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku (Rozvod)

Dobrý deň, dňa 13. 9. 2019 som podala žiadosť o rozvod manželstva. Pani v podateľni ju prevzala s tým, že nie je potrebné použiť kolkomat a stačí zaplatiť súdny poplatok počas pojednávania. Koncom novembra 2019 mi zo súdu prišla výzva o nezaplatení poplatku. Zaplatila som ho 5. 12. 2019 a pridala sťažnosť, že k jeho uhradeniu mi nebolo poslané žiadne upozornenie. K dnešnému dňu mi zo súdu nebolo doručené nič. Dnes som sa informovala o stave môjho prípadu a bolo mi odpovedané, že mám čakať. Táto situácia ma už psychicky vyčerpáva. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

(odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, na úhradu súdneho poplatku Vám súd musel poštou doručiť výzvu na zaplatenie súdneho poplatku. Inak nemohla začať plynúť lehota na úhradu poplatku, čoho dôsledkom by bolo zastavenie súdneho konania. Ak však súd vydal rozhodnutie o zastavení konania, nakoľko nebol súdny poplatok uhradený (možno majú vykázané doručovanie fikciou) nie je podľa aktuálnej právnej úpravy možné dodatočne uhradiť súdny poplatok. Odporúčame Vám písomne urgovať súd a požiadať ich o oznámenie aktuálneho stavu veci a zriadenie nápravy takým procesným postupom, ktorý bude smerovať k pokračovaniu v súdnom konaní.


Podotázka: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako mám postupovať. Budem podávať žiadosť o rozvod, ale keďže poberám iba invalidný dôchodok, môžem požiadať súd, aby som tento poplatok neplatila? Ak áno, ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku

(odpoveď odoslaná: 13.02.2020)

Dobrý deň. Najskôr si Vám dovolím uviesť, že súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod manželstva je 66 €. Náš právny poriadok samozrejme umožňuje aj oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V tomto smere je nevyhnutné vyplniť príslušné tlačivo a priložiť k nemu potrebné prílohy. Na tejto stránke nájdete aj tlačivo a tiež pokyny na jeho vyplnenie: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Oslobodenie-od-sudnych-poplatkov.aspx Následne súd rozhodne, či Vám oslobodenie prizná alebo nie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na rozvod a zaplatenie poplatku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.