Nárok na sociálne dávky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 5. 11. 2015

Otázka: Nárok na sociálne dávky

Zamestnavatel ma vzal do prac. pomeru z uradu prace ako dlodobo nezamestnaneho, cim mu vzikol narok na neplatenie odvodov, o com ma vobec neinformoval. Teraz mam vazny zdravotny problem, pricom budem operovany a dlhodobo na PN. V soc. poistovni mi oznamili, ze nemam narok na nemocenske davky, nakolko zamestnavatel za mna nic neodvadza. Mam narok na nejaku davku? 20 rokov som si vsetko platil a ani raz som nebol na PN. Dakujem.

Odpoveď: Nárok na sociálne dávky

 

Dobrý deň. Súčasná právna úprava v oblasti sociálnych vecí je nadstavená tak, aby umožňovala vznik presne takých situácií, akú ste opísali vo Vašej otázke. Inak povedané, ak zamestnávateľ splní podmienky na uplatnenie zákonného oslobodenia od odvodovej povinnosti pre sociálne a zdravotné poistenie, pre zamestnanca to bude mať predovšetkým tieto nepriaznivé dôsledky:

1/ Zamestnanec nebude mať v čase uplatňovania úľavy na odvodoch (obdobie 12 mesiacov) nárok na nemocenské dávky. V prípade PN mu síce za prvých 10 dní zamestnávateľ musí vyplatiť náhradu príjmu, ale v prípade dlhodobej PN (t.j. 11. deň a nasledujúce) zostane bez príjmu, pretože Sociálna poisťovňa mu nemocenské nevyplatí.

2/ Počas daného obdobia nebude mať zamestnanec nárok ani na tzv. ošetrovné (ak by mu ochorelo dieťa).

3/ Počas daného obdobia nebude mať tehotná zamestnankyňa nárok na materské.

4/ Dané obdobie sa zamestnancovi nezapočíta do odpracovaných rokov pre vznik nároku na dôchodok (obdobný problém môže nastať aj pri nároku na invalidný dôchodok).

5/ Dané obdobie sa nebude zamestnancovi započítavať do nároku na dávku v nezamestnanosti, čo znamená, že po strate zamestnania nebude mať takýto zamestnanec nárok na dávku v nezamestnanosti.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nárok na sociálne dávky (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dnes už bývalý zamestnávateľ síce za mňa platil odvody do sociálnej poisťovne, avšak nedoručoval výkazy, ktoré bol povinný mesačne predkladať. Môj zdravotný stav vyžaduje dlhodobejšiu PN a sociálna poisťovňa z dôvodu nedoručovania potrebných výkazov mi nemôže vyplácať PN, nakoľko nemá z čoho sumu nemocenskej dávky z čoho vyrátať. Zamestnávateľ na moje urgovanie odmieta tieto výkazy do SP doručiť. Spôsobuje mi tak dosť výrazne problémy - existenčné a ja neviem, ako sa brániť. Ako môžem v tomto prípade postupovať? Ďakujem. S úctou Inka.

Odpoveď: Nárok na sociálne dávky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Povinnosti zamestnávateľa určuje zákon o sociálnom poistení, kde hlavné povinnosti zamestnávateĺa určuje ust. § 231 citovaného zákona, okrem iných aj "predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, s určením fyzickej osoby, ktorá plní povinnosti voči SP."

2./ Za nesplnenie povinností môže soc. poisťovňa uložiť pokutu až do výšky  16596,96 eura.

3./ Podľa  § 243 zákona o soc. poistení "zamestnanci SP pri výkone kontroly sú oprávnení okrem iných v nevyhnutnom rozsahu 

a)vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť dotknutá výkonom tohto oprávnenia,

b) vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon kontroly a prvopisy dokladov."

4./ Odporúčame Vám požiadať soc. poisťovňu o vyplatenie nemoc. dávok  preddavkovo odvolávajúc sa na ust. § 116 ods. 4 zákona o soc. poistení /citujeme/ :

"Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku a dávku v nezamestnanosti, dávky sa môžu vyplácať preddavkovo. Počas vyplácania dávky podľa prvej vety neplynie lehota podľa § 210 ods. 2.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk