Máte
otázku?

Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadne majetku. Pred dvadsiatimi rokmi som zdedila po otcovi dom aj časť dvora, kde bol výhradným vlastníkom. Zvyšnú časť dvora som získala pri ROEP a prededením zo starého otca. Mala časť pozemku /asi 40 metrov štvorcových/ patrí ešte dvom otcovým sestrám. Komunikácia s nimi nie je možná. Teraz po dvadsiatich rokoch prišla sem jedna sestra s nejakou právnickou a fotili môj dvor, že sa ide súdiť o svoju tretinu majetku, že nebola vyplatená. Vraj som ju mala vyplatiť ja po smrti otca, a že som nemanželská a podobne. Nedá sa s ňou komunikovať. Nechápem čo chce, myslím si, že keď mal otec listy vlastníctva nejako ju musel vyplácať už dávno. Nežila som s ním tak neviem ako to bolo. Chcem sa spýtať môže mať na niečo nárok s môjho majetku. Dom sme opravili užívame ho, a tak neviem, či si môže naň robiť nejaký nárok. Nechápem ako sa s tým nejaký právnik môže zaoberať veď listy vlastníctva by mali byt záväzné. Mohli by ste mi poradiť, či aj po toľkých rokoch môže mať nárok na nejaký výplatok z domu, či dvora? Mala dosť času súdiť sa s mojim otcom, alebo napadnúť závet pred 20-timi rokmi, Neviem čo mám robiť a ako sa zachovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

Dobrý deň. 

V prípade, že ste nehnuteľnosť zdedili na základe osvedčenia o dedičstve po svojom otcovi a v tomto osvedčení ste mali povinnosť vyplatiť ustupujúcich dedičov, tak Vaša sestra nemá žiaden nárok na predmet dedičstva, t.j. ani na dom a ani na dvor.

Ak však v tomto osvedčení o dedičstve ste mali určenú povinnosť vyplatiť ustupujúcich dedičov a v stanovenej lehote ste ich nevyplatili, majú právo sa títo dedičia domáhať vyplatenia dlhu súdnou cestou a to v lehote 3 rokov odo dňa uplynutia lehoty na vyplatenie. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch (Dedičské právo)

Môžem napadnúť dedičské konanie aj po rokoch, keď na dedičské konanie nebol prizvaný môj syn, ktorý je síce nemanželský, ale priznaný syn?

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
§ 486  : Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že syn poručiteľa sa môže domáhať od dediča vydania podielu na dedičstve. Lehota na vymáhanie je daná ust. § 107 Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení a je dva roky, maximálne tri roky od právoplatného skončenia dedičského konania (citujeme) :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch (Dedičské právo)

V dedičskom konaní bola stanovená cena pozemku za meter štvorcový, podľa ktorej sa počítala hodnota celého dedičstva pozemku. Chcela by som vedieť, či pri vysporiadaní pozemku so spoluvlastníkmi musím dodržať túto cenu, alebo môžem určiť inú, pretože sa mi zdá premrštená. Veľmi Vám ďakujem aj za predošlú radu.

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň. 

Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, resp. pri odkúpení spoluvlastníckych podielov od ostatných spoluvlastníkov sa cena nehnuteľnosti určuje na základe vzájomnej dohody alebo znaleckým posudkom, ktorý určí trhovú cenu nehnuteľnosti ku dňu vyhotovenia znaleckého posudku. Hodnota dedičstva bola stanovená podľa ceny v čase dedičského konania a preto nie ste ňou viazaný pri určovaní ceny nehnuteľnosti v súčasnosti.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku