Napadnutie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 2. 2. 2017

Otázka: Napadnutie darovacej zmluvy

Pekný deň. Dostal som daru rodinný dom darovacou zmluvou. Bola darovaná bezodplatne. Sestrám som dal peniaze ako prejav súdržnosti nebola to pomienka pri darovaní. Jedna so sestier ale tvrdí, že to bola dohoda s rodičmi. Môže túto zmluvu napadnúť a kedy. Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie darovacej zmluvy

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že keďže išlo o darovaciu zmluvu, ktorej pojmovým znakom je bezodplatnosť, nemohlo byť v nej dohodnuté žiadne vyplatenie iných osôb. V takom prípade by totiž nešlo o darovaciu zmluvu.

Ďalej je nutné uviesť, že ak by skutočne aj existovala nejaká dohoda o vyplatení súrodencov, vyplývajúca z darovania nehnuteľnosti a nebola by uzavretá písomne, išlo by o absolútne neplatnú dohodu, keďže akákoľvek dohoda týkajúca sa nehnuteľností musí byť uzavretá v písomnej forme.

Ak Vaši rodičia uzavreli darovaciu zmluvu slobodne a vážne, je určitá a zrozumiteľná, neexistuje žiadny zákonný dôvod pre ktorý by bolo možné zmluvu napadnúť. Podpisy rodičov museli byť podľa katastrálneho zákona pritom úradne osvedčená a či je zmluva v súlade s právnym poriadkom bolo preskúmavané sčasti už v katastrálnom konaní.

Naviac, vaša sestra nebola ani zmluvnou stranou danej zmluvy a tento právny vzťah sa jej preto ani netýka. Ak by sa preto napr. aj pokúsila napadnúť zmluvu súdnou cestou, súd by jej žalobu mohol zamietnuť už len z dôvodu, že by nepreukázala právny záujem na výsledku konania. V prípadnom súdnom konaní by bolo dôkazné bremeno na Vašej sestre - ona by bola povinná preukazovať skutočnosti, z ktorých by vyplynulo, že darovacia zmluva je absolútne neplatným právnym úkonom.

Ako sme ale uviedli už vyššie, v danom prípade vzhľadom na uvedené skutočnosti neexistuje skutočnosť spochybňujúca platnosť uzavretej zmluvy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk