Náhrada za užívanie domu jedným spoluvlastníkom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 4. 2015

Otázka: Náhrada za užívanie domu jedným spoluvlastníkom

Dobrý deň, ja a moji traja súrodenci sme spoluvlastníkmi domu. Jeden z mojich súrodnecov od smrti rodičov využíva dom len pre seba a nechce nám umožniť doň vstúpiť, chcem sa spýtať, či od neho môžem požadovať, aby mi zaplatil za užívanie celého domu. Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada za užívanie domu jedným spoluvlastníkom

Dobrý deň, 

z rozhodnutia, ktoré pripájam k odpovedi vyplýva, že ako jeden zo spoluvlastníkov máte právo, na náhradu za užívanie aj Vášho podielu. 

Je tiež možné považovať takéto konanie za bezdôvodné obohatenie. Závisí na presných okolnostiach. V každom prípade máte nárok na náhradu.

Pripájam vyššie spomenuté rozhodnutie:

Z IV, str. 481

Ak jeden zo spoluvlastníkov v rozpore s dohodou a proti vôli ostatných spoluvlastníkov sám užíva predmet spoluvlastníctva, musí ostatným spoluvlastníkom poskytnúť náhradu. Náhrada sa v takomto prípade určí odo dňa, keď došlo k porušeniu dohody, ktorá predtým upravovala spoločný užívanie nehnuteľnosti. Nedodržaním dohody o užívaný predmetu spoluvlastníctva sa nič nemení na existencii spoluvlastníckeho vzťahu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk