Môžu mi vziať byt v exekučnom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 6. 5. 2017

Otázka: Môžu mi vziať byt v exekučnom konaní?

Dobrý deň, mám spoločný byt s jednou osobou a ta osoba ma exekúciu. Môžu nám zobrať byt? Majetok je pol na pol.

Odpoveď: Môžu mi vziať byt v exekučnom konaní?

Dobrý deň, v prípade, že dlžník ako povinná osoba v exekučnom konaní vlastní spoluvlastnícky podiel k bytu, je tento podiel postihnuteľný a to jeho predajom. Váš spoluvlastnícky podiel zostáva nedotknutý, nakoľko predmetom exekúcie môže byť len majetok povinného. V praktickom živote je však speňaženie spoluvlastníckeho podielu k bytu formou dražby po väčšine nevykonateľné, keďže spravidla nikto nemá záujem o kúpu len "časti" bytu. Ako spoluvlastník však máte pri predaji bytu zachované predkupné právo a môžete zabrániť dražbe zložením sumy u exekútora a to vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. V takom prípade sa budete považovať za vydražiteľa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk