Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o pôžičke?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 30. 9. 2015

Otázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o pôžičke?

Môžem odstúpiť od spoludlžiteľstva pri pôžičke? Dlžník už dva-krát nezaplatil splátku, ktorú som musela zaplatiť ja. Ak dlźník neplatí, musím platiť ja? Čo sa môže stať, ak ja nezaplatím?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o pôžičke?

Dobrý deň, v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, môže účastník od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Rozhodujúci je preto obsah zmluvy o pôžičke, vzhľadom na skutočnosť, že Vám zákon právo na bezdôvodne odstúpenie priznáva, avšak len v lehote 14 dní od jej uzavretia. V zásade platí, že ako spoludlžník máte rovnaké povinnosti ako druhý dlžník a zo zmluvy ste zaviazaný spoločne a nerozdielne, čo znamená, že veriteľ (banka alebo nebankový subjekt) je oprávnený vymáhať splatenie pôžičky od ktoréhokoľvek z vás. Pri nesplácaní pôžičky preto riskujete, že voči Vám bude začaté súdne konanie.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o pôžičke? (Občianske právo)

Prosím o malú radu, mám úver v stav. sporiteľni a mám aj spoludlžníčku - priateľku, ktorú chcem odbremeniť od zmluvy tzv. aby nebola spoludlžník na úvere, dôvod jedná  sa o osobný bankrot. ĎAKUJEM ZA RADU VOPRED, PEKNÝ DEŇ.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o pôžičke?

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 27.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. Obč. zákonníka  platí : Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Ďalej platí, že účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.

Súdna prax ustálila pojem tiesne nasledovne :  Tieseň predstavuje objektívny hospodársky alebo sociálny, niekedy i psychický stav osoby (vyvolaný napr. rozrušením, obavami o blízku osobu a pod.), ktorý na ňu dolieha takým spôsobom a takou závažnosťou, že ju obmedzuje v slobode rozhodovania v takej miere, že urobí právny úkon, ktorý by inak neurobila.

 

 

 

Druhou možnosťou je zmena v osobe spoludlžníka podľa ust. Obč. zákonníka, na ktorý úkon by musel dať písomný súhlas veriteľ, teda stav. sporiteľňa :

Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.

Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.

Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala.

Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení, ale zabezpečenie dlhu poskytnuté tretími osobami trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka.

 

Odporúčame zmenu osoby spoludlžníka konzultovať so stav. sporiteľňou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk