Môžem zrušiť trvaly pobyt svojej dcere


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem zrušiť trvaly pobyt svojej dcere

Dobrý, chcel by som sa opýtať, či je možné zrušiť trvaly pobyt svojej dcere, ktorá ma osemnásť a poberam na ňu ešte rodinné prídavky? Ak nieje možné, ked zruším prídavky na svoje dieťa tak to bude možné? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem zrušiť trvaly pobyt svojej dcere

Dobrý deň, 

trvalý pobyt môžete zrušiť, len v prípade ak sa dcéra nepovažuje za tzv. nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z § 7 ods.1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z., podľa ktorého Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Podľa §3 ods.1 a nasl. zákona o prídavku na dieťa č. 600/2003 Z.z., je nezaopatreným dieťaťom dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. 

Ak teda dcéra ešte študuje, alebo plánuje pokračovať v štúdiu, bude sa považovať za nezaopatrené dieťa a nebudete jej môcť trvalý pobyt zrušiť.

Čo sa týka možnosti zrušenia prídavku, existuje možnosť podľa § 13 ods.9 zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom požiada o odňatie prídavku a príplatku k prídavku, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku.  Dovoľujem si však domnievať sa, že aj keď požiadate o zrušenie, nebude mať táto skutočnosť vplyv na to, či sa Vaša dcéra bude považovať za nezaopatrené dieťa z pohľadu zákona alebo nie. Odporúčam sa o tom informovať na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem zrušiť trvaly pobyt svojej dcere (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19, ale do konca augusta som ešte oficiálne študentka, keďže som len teraz končila strednú. Už dlhšie nebývam s mamou a jej manželom a dnes mi mama oznámila, že mi zrušil trvalý pobyt u nich v dome, resp., že som teraz na obecnom úrade evidovaná ako bezdomovec. Vlastníkom domu je matkin manžel. Neviem, či to je možné, ak áno, ako to mám riešiť? Neviem, či ma nechcela matka len postrašiť, ale všade aj v zákonníkoch som videla, že sa trvalý pobyt nesmie rušiť nezaopatrenému dieťaťu, čo som v podstate aj ja, keďže oficiálne som študentka. Prosím o čo najrýchlejšiu odpoveď, ďakujem.

Odpoveď: Môžem zrušiť trvaly pobyt svojej dcere

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2017)

Dobrý deň. Vo Vašej veci je kľúčovým ustanovením § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v zmysle ktorého platí, že: „Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Zo znenia otázky vyplýva, že vlastníkom budovy (domu) je manžel Vašej matky. Preto pokiaľ nie ste nezaopatreným dieťaťom tejto osoby (vlastníka budovy), potom sa na Vás nevzťahuje zákaz zrušenia trvalého pobytu, ktorý je uvedený za bodkočiarkou v citovanom zákonnom ustanovení. Inak povedané, pokiaľ nemáte k dotknutej budove (domu) žiadne užívacie právo, závisí len na vôli vlastníka tejto budovy, či Vám zruší alebo nezruší trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku