Môžem odmietnuť prácu nadčas?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 3. 6. 2016

Otázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Dobry den, som vo vypovednej lehote a firma mi nechce dovolit vybrat dovolenku, ktore je 7 dni z minulorocnej a 11.5 dna pomernej casti z tohto roka. Zamestnavatel povedal, ze vsetko mi preplatia. Zaroven mi povedal, ze mi nariaduju pracu nadcas a to 8 hodin do tyzdna. Viem, ze ak odmietnem nariadenu pracu nadcas, tak mi mozu dat okamzitu vypoved. V mojom pripade si to vsak nemozu dovolit. Ak by sa tak stalo a odmietnem pracu nadcas, tak okrem toho, ze ma pre porusenie pracovnych povinnosti prepustia, mozu ma aj sudne napadnut? Tlacia ma na to, aby som zaskolil namiesto mna dalsich 3 ludi. Zaskolovat ludi mozem iba v ramci tychto nadcasov a to nie som ochotny. Uz teraz som dost vycerpany. Bojim sa len toho, ze ak odmietnem pracovat nadcasy, tak ma mozu nejako sudne napadnut. Ma zamestnavatel taku moznost, ak odmietnem vykonavat pracu nadcas? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Dobrý deň, podľa § 85 ods. 9 Zákonníka práce (ZP), priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Podľa § 97 ods. 5 ZP, prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za určitých podmienok aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Na základe uvedeného preto platí, že nariadenie práce nadčas má výnimočnú povahu. Zamestnávateľ  ju môže nariadiť alebo sa na nej so zamestnancom dohodnúť len pri prechodne zvýšenej potrebe práce alebo existencie verejného záujmu. Prácou nadčas sa nemôže nahradzovať potreba vyššieho počtu zamestnancov. Potreba nadčasovej práce preto musí mať charakter naliehavosti. Preto pri prácach, ktorých potreba je stála a nie prechodná alebo pri prácach, ktorých potreba nie je naliehavá, nemožno nariaďovať prácu nadčas. V opačnom prípade sa zamestnávateľ dopúšťa porušenia pracovnoprávnych predpisov, za čo mu hrozia sankcie zo strany inšpekcie práce. Ak táto podmienka vo Vašom prípade nie je splnená, nemôžete sa dopustiť porušenia pracovnej disciplíny. Rovnako to platí aj pre prípad, ak odmietnete vykonávať prácu, ktorá nepatrí do druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chystám sa podpísať pracovnú zmluvu u nového zamestnávateľa a chcela som sa spýtať, či zamestnávateľ môže priamo v zmluve ustanoviť že:., Vás bežný pracovný týždeň pozostáva zo 40 hodín navýšený o taký počet dostatočných hodín, ako bude potrebné na plnenie Vašich pracovných povinnosti podľa potreby spoločnosti. Nebudete mať nárok na odmenu za prácu nadčas. " Môže takýmto spôsobom zamestnávateľ v pracovnej zmluve obísť zákon a povinnosť preplácať nadčas ? Ďakujem pekne. S pozdravom Orbanov.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň,

otázkam práce nadčas sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Všeobecne za prácu nadčas sa považuje podľa § 97 ZP  práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Ak Vaša prac. zmluva  zakladá prac. pomer a budete zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, potom podľa § 121 ods. 2 ZP platí, že "zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno."

Ak sa na Vás vyššie uvedené ustanovenie § 121 ods. 2 ZP nevzťahuje, potom platí ust. § 97 ZP, z ktorého vyplýva, že zamestnávateľ môže nariadiť prácu nadčas alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín; maximálny rozsah práce nadčas je 400 hodín v kalendárnom roku.


Záver

Pokiaľ zamestnávateľ v PZ navrhuje, že budete robiť nadčasy a nebudete dostávať mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, toto ustanovenie PZ je neplatné. Odporúčame zamestnávateľa na uvedený rozpor so ZP upozorniť a uviesť svoje pripomienky k pracovnej zmluve.
Len poznamenávame, že ak by ZP umožňoval zamestnávateľovi dojednávať prac. zmluvu v znení ako uvádzate v otázke, potom by ustanovenia ZP o práci nadčas boli zbytočné.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako skladník v nemenovanom internetovom e-shope. Chcel by som sa opýtať, či môžem odmietnuť prísť na nadčas ak mám mať voľno, ale zamestnávateľ chce, aby som pracoval nepretržite každý deň. Robím dlhy (pondelok, utorok, piatok, sobota, nedeľa) a krátky (streda, štvrtok) týždeň. S tým, že normálne robím 12 hodín a mimo toho by som mal ešte robiť 8 hodín mimo svojich pracovných dni. Je čas Vianoc a je viacej objednávok, ale mávame aj brigádnikov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň, 
odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 97 ZP, podľa ktorého "práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien."

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

Zamestnávateľ Vám môže v kalendárnom roku nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Na základe Vášho súhlasu rozsah prípustnej práce nadčas v kalendárnom roku je možný až do 400 hodín, t.j. : 150 hodín môže nariadiť zamestnávateľ bez Vášho súhlasu len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce a ďalších 250 hodín na základe dohody s Vami o práci nadčas.

Obdobie Vianoc je možné považovať prechodnú a naliehavú potrebu zamestnávateľa.

Mzdu za prácu nadčas upravuje ust. § 121 ZP, t.j. : Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie 25 % nepatrí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Pozdravujem. Môže ma zamestnávateľ nútiť vybrať si náhradné voľno za odpracovanú sobotu alebo štátny sviatok, keď sú príplatky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň, 
mzdové zvýhodnenia stanovuje Zákonník práce nasledovne :
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu  § 122a ZP tak, že zamestnancovi  patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Zákonník práce nehovorí v tomto prípade o čerpaní náhradného voľna za prácu v sobotu, je to len na dohode so zamestnávateľom, ale zamestnávateľ Vám nemôže nariadiť čerpanie náhradného voľna za prácu v sobotu.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok stanovuje ust. § 122 Zák. práce :
"(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.
(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná, alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa štvrtej vety."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že za prácu vo sviatok sa môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom na čerpaní náhradného voľna, potom patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, a mzdové zvýhodnenie podľa § 122 ods. 1 ZP vo výške 100 % mu už nepatrí. 

Ak by vo Vašom prípade došlo k nejakým nezrovnalostiam so zamestnávateľom podľa okolností Vášho prípadu, odporúčame kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa (link : https://www.ip.gov.sk/).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Môžem odmietnuť nadčas ak mám dieťa so ZŤP?

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň prajem

podľa § 164 ods. 2 a 3 Zákonníka práce 

(2) Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

(3) Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.

Ak spĺňate niektorú z daných podmienok, tak jednak môžete požiadať o úpravu pracovného času, resp. môžete odmietnuť vykonať prácu nadčas. 

Zákonník práce neupravuje možnosť odmietnuť prácu nadčas, ak sa staráte o dieťa so ZŤP.

Podľa § 40 ods. 1 Zákonníka práce 

Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ nariadiť nadčas, keď pracujem na rizikovom pracovisku 2. kategórie. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2019)

Dobrý deň,

podľa § 85 ods. 9 Zákonníka práce (ZP), priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Podľa § 97 ods. 5 ZP, prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami. Za určitých podmienok aj na dni pracovného pokoja.

Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Práve preto platí, že nariadenie práce nadčas má výnimočnú povahu. Zamestnávateľ  ju môže nariadiť alebo sa na nej so zamestnancom dohodnúť len pri prechodne zvýšenej potrebe práce alebo existencie verejného záujmu. Prácu nadčas vám nemôžu nariadiť, ak nemajú zamestnancov a vykrývajú to vami. Potreba nadčasovej práce preto musí mať charakter naliehavosti. Preto pri prácach, ktorých potreba je stála a nie prechodná alebo pri prácach, ktorých potreba nie je naliehavá, nemožno nariaďovať prácu nadčas.

Zamestnávateľ  sa jej nariadením dopúšťa porušenia pracovnoprávnych predpisov, za čo mu hrozia sankcie zo strany inšpekcie práce. Ak odmietnete vykonať prácu nadčas, nemôžete sa dopustiť porušenia pracovnej disciplíny. Rovnako to platí aj pre prípad, ak odmietnete vykonávať prácu, ktorá nepatrí do druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. 

Ak by ste prácu nadčas predsalen vykonali, pripomíname, že za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku.

Za prácu nadčas si môžete so zamestnávateľom dohodnúť aj čerpanie náhradného voľna a to v rozsahu ako trvala práca nadčas. Ak budete čerpať náhradné voľno, tak vám mzdové zvýhodnenie  25 % nepatrí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom pracovnej doby - práce nadčas. Dá sa nejako brániť v prípadoch, keď prídete do práce na bežnú 8 hod pracovnú dobu ale Vám na konci pracovného dna nariadia prácu nadčas a zostávate nakoniec 12 hodín a viac, t.j. musíte napr. zrušiť večerný program, na ktorý už máte zakúpené vstupenky (resp. iný dôležitý program). Prípadne, otázka, nie je ZP stanovená lehota, dokedy máte dopredu nárok vedieť o Vašej pracovnej dobe nasledujúce dni ? S pozdravom.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2019)

Dobrý deň,
Zákonník práce neurčuje presne použitím číselného údaju počet hodín resp. dní dokedy je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi potrebu vykonávania práce nadčas.
Podľa ust.  Zákonníka práce platí :

"Čl.  2 : Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

§ 13 ods. 3 ZP :
Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. 


§ 97 Práca nadčas
(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
(2) U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.
(3) Práca nadčas pri pružnom pracovnom čase je práca vykonávaná zamestnancom na základe príkazu zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období.
(4) Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas.


(5) Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.


(6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
(7) V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.
(8) Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri
a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.
(9) Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.
(10) Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.
(11) Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.
(12) Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže nariadiť prácu nadčas iba v zákonom stanovených prípadoch len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem.

Potreba vykonávania práce nadčas a jej oznámenie zamestnancovi  zo strany zamestnávateľa ZP neuvádza; treba vychádzať z konkrétnych okolností resp. z toho, aký druh práce vykonávate napr. či sa jedná o nejakú nepretržitú výrobu, od druh práce, alebo sa jedná napr. o administratívne práce.  Platí však, že zamestnávateľ nemôže zneužívať svoje postavenie ako zamestnávateľa a zachovávať dobré mravy.

Poznamenávame, že podľa ust. § 121 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako učiteľ na strednej škole. 1. Za suplované hodiny získavame náhradné voľno. Zamestnávateľ sa rozhodol, že si nebudeme môcť čerpať náhradné voľno, ale bude nám ho preplácať. Ja by som preferoval čerpanie náhradného voľna. Znamená to, že namiesto 100 % mzdy za odsuplovanu hodinu dostanem iba 25% mzdy? 2. Môže mi zamestnávateľ nariadiť suplovať hodiny, keďže to nie je žiadny výnimočný stav? Môžem odmietnuť ich vykonávať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa Zákonníka práce za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

Zamestnávateľ Vás nemôže nútiť čerpať náhradné voľno. A rovnako tak ani Vy nemôžete prinútiť zamestnávateľa, aby Vám náhradné voľno dal. Je to vždy vecou dohody. Ak sa nedohodnete, tak za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzda spolu so mzdovým zvýhodnením. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ nariadiť náhradné voľno za prácu nadčas, ak ja chcem mať prácu nadčas zaplatenú ?

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Podľa ust. § 121 Zákonníka práce platí :

"Mzda za prácu nadčas

(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

(2) Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.

(3) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

(4) Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.

(5) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1, a ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas."

Záver :

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnancovi za prácu nadčas v prvom rade patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie  25 % jeho priemerného zárobku. Až následne platí, že ak sa so zamestnávateľom dohodnete, môžete čerpať náhradné voľno podľa ods. 3 cit. ustanovenia /viď vyššie/, takže v prvom rade V8m patrí mzda a mzdové zvýhodnenie podľa ods. 1.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Chcem vedieť ak mám 45% invaliditu, môže mi zamestnávateľ nariadiť nadčasy? Mám umelé koleno a práca je v stoji.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 158 Zákonníka práce Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Zamestnávateľ Vám musí vytvoriť vhodné pracovné prostredie a pracovné podmienky. Ak Vám práca v stoji spôsobuje problémy, odporúčam písomne na to upozorniť zamestnávateľa, aby Vám upravil pracovisko.

Pokiaľ ide o nadčas, Zákonník práce nezakazuje zamestnávateľovi nariadiť invalidnému zamestnancovi prácu nadčas. 

Ak však bude zamestnávateľ svoje právo zneužívať a nebude rešpektovať svoje povinnosti, bude konať v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Ak by ste odmietli vykonávať prácu, mohol by to považovať za porušenie pracovnej disciplíny a neskôr s Vami skončiť pracovný pomer. Ak by ste napadli skončenie pracovného pomeru na súde, mohli by ste sa brániť tým, že nešlo o porušenie pracovnej disciplíny, keďže zamestnávateľ porušoval svoje povinnosti a nerešpektoval Vaše zdravotné problémy.

Môžete napr. podať aj podnet na inšpektorát práce, aby situáciu preveril. Za to nemôže byť zo strany zamestnávateľa zamestnanec sankcionovaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ak mám v pracovnej zmluve, že mi môže zamestnávateľ neriadiť 150 hodín ročne nadčas, môže mi dať tieto hod do takzvaného paušálu a navýšiť pracovný fond mesačne o 12,5 hod. bez príplatku nadčas ? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Podľa ust.§ 85 a nasl.  Zákonníka práce platí /citujeme/ :
"§ 85 : Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne."

§ 85a/ :
(1) Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín. 
(2) Zamestnávateľ je povinný pri dohodnutí pracovného času podľa odseku 1 
a) upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o to požiadajú, 
b) viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch, ktorých pracovný čas je takto dohodnutý, a predložiť tieto záznamy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o ne požiadajú. 
(3) Zamestnanec nesmie byť zo strany zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že nesúhlasí s rozsahom pracovného času nad 48 hodín týždenne v priemere. 
(4) Zamestnanec má právo odvolať súhlas podľa odseku 1; odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho písomného oznámenia zamestnávateľovi. 


Prácu nadčas ZP v § 97 charakterizuje ako prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. 

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 
Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. 
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri 
a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, 
b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu. 
Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. 
Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi prácu nadčas 150 hodín, a so súhlasom zamestnanca až 400 hodín, teda 250 hodín /400 mínus 150/ len so súhlasom zamestnanca.

Podľa § 121 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku. 
Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno. 
 

T.j. : Zamestnávateľ Vám nemôže v pracovnej zmluve priamo započítať prácu nadčas a určiť, že za túto prácu nebudete dostávať mzdové nároky podľa ust. Zákonníka práce. 

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

V prípade, že by ste  boli vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu atď.,  ako to vyplýva z predch. odstavca, zamestnávateľ sa môže písomne dohodnúť so zamestnancom, že v  mzde je už zohľadnená aj prípadná práca nadčas najviac však 150 hodín v kal. roku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk