Môžem odmietnuť prácu nadčas?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 3. 6. 2016

Otázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Dobry den, som vo vypovednej lehote a firma mi nechce dovolit vybrat dovolenku, ktore je 7 dni z minulorocnej a 11.5 dna pomernej casti z tohto roka. Zamestnavatel povedal, ze vsetko mi preplatia. Zaroven mi povedal, ze mi nariaduju pracu nadcas a to 8 hodin do tyzdna. Viem, ze ak odmietnem nariadenu pracu nadcas, tak mi mozu dat okamzitu vypoved. V mojom pripade si to vsak nemozu dovolit. Ak by sa tak stalo a odmietnem pracu nadcas, tak okrem toho, ze ma pre porusenie pracovnych povinnosti prepustia, mozu ma aj sudne napadnut? Tlacia ma na to, aby som zaskolil namiesto mna dalsich 3 ludi. Zaskolovat ludi mozem iba v ramci tychto nadcasov a to nie som ochotny. Uz teraz som dost vycerpany. Bojim sa len toho, ze ak odmietnem pracovat nadcasy, tak ma mozu nejako sudne napadnut. Ma zamestnavatel taku moznost, ak odmietnem vykonavat pracu nadcas? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Dobrý deň, podľa § 85 ods. 9 Zákonníka práce (ZP), priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Podľa § 97 ods. 5 ZP, prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za určitých podmienok aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Na základe uvedeného preto platí, že nariadenie práce nadčas má výnimočnú povahu. Zamestnávateľ  ju môže nariadiť alebo sa na nej so zamestnancom dohodnúť len pri prechodne zvýšenej potrebe práce alebo existencie verejného záujmu. Prácou nadčas sa nemôže nahradzovať potreba vyššieho počtu zamestnancov. Potreba nadčasovej práce preto musí mať charakter naliehavosti. Preto pri prácach, ktorých potreba je stála a nie prechodná alebo pri prácach, ktorých potreba nie je naliehavá, nemožno nariaďovať prácu nadčas. V opačnom prípade sa zamestnávateľ dopúšťa porušenia pracovnoprávnych predpisov, za čo mu hrozia sankcie zo strany inšpekcie práce. Ak táto podmienka vo Vašom prípade nie je splnená, nemôžete sa dopustiť porušenia pracovnej disciplíny. Rovnako to platí aj pre prípad, ak odmietnete vykonávať prácu, ktorá nepatrí do druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas vraj ide o krízovú situáciu, ale pravý dôvod je nedostatok zamestnancov? Za Vašu odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Podľa § 97 ods. 7 Zákonníka práce 

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

Zamestnávateľ Vám môže nariadiť prácu nadčas, ak je v limite uvedenom vyššie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ preplatiť prácu nadčas v rozsahu 70 hodín za mesiac. Práca nadčas bola vykonaná po vzájomnej dohode, z dôvodu súrnej zákazky.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2018)

Dobrý deň,

práca nadčas je obmedzená nasledovne:

§ 97 ods. 6 a 7 Zákonníka práce:

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

Podľa § 121 Zákonníka práce 

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Ak ste však vedúci zamestnanec a nadčasovú prácu máte zohľadnenú už v mzde (musí to byť uvedené v zmluve), tak nemáte nárok na mzdové zvýhodnenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem odmietnuť prácu cez štátny sviatok alebo víkend? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

V otázke nepíšete bližšie informácie o Vašom pracovnom zaradení.

Podľa ust. § 97 Zákonníka práce platí /vyberáme/ : 

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.

Práca nadčas pri pružnom pracovnom čase je práca vykonávaná zamestnancom na základe príkazu zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období.

 

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4, t.j. : prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín /t.j. práca nadčas nariadená zamestnávateľom - 150 hodín -  a práca nadčas dohodnutá so zamestnávateľom - 250 hodín/.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Môžem odmietnuť prácu nadčas, keď som slobodná matka dvoch deti( 7a 8) rokov. Pracujem na plný úväzok a zmluvu mám na dobu neurčitú.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň.


Ustanovenie § 164 ods. 3 Zákonníka práce uvádza: "Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť."

Z uvedeného dôvodu ako osamelá žena starajúca sa o deti mladšie ako 15 rokov máte právo odmietnuť prácu nadčas, na vykonanie ktorej Váš zamestnávateľ potrebuje Váš súhlas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk