POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?

Môj manžel zomrel a po ňom ostala dospelá dcéra a maloletá vnučka po nášho zosnulého syna, ktorý zomrel pred 3 rokmi. Dcéra a moja bývalá nevesta, ktorá je právnym zástupcom vnučky, by sa chceli vzdal dedičstva v môj prospech. V prípade dcéry to chápem, ale ako máme postupovať s maloletou vnučkou? Aké doklady budeme potrebovať? Predmetom dedičského konania bude len byt v osobnom vlastníctve.

Odpoveď: Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?

Dobrý deň, podľa § 32 ods. 1 zákona o rodine, rodičia sú povinní spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou. Podľa § 31 ods. 1, rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. V zmysle § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Vzdanie sa dedičstva v mene maloletého nie je bežnou vecou, de facto ním dochádza k zbavovaniu sa majetku, ktorý na maloletého ako dediča prechádza smrťou poručiteľa. Vaša nevesta ako zákonný zástupca vnučky môže za ňu urobiť vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, následne však musí požiadať súd o schválenie tohto právneho úkonu. Návrh na schválenie vyhlásenia o odmietnutí dedičstva urobeného zákonným zástupcom za maloletého treba podať na súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko. Súd tento úkon schváli, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. V jeho záujme to nebude napríklad vtedy, ak je dedičstvo predlžené.

Trápi vás "Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, je pravda, že jeden zákonný zástupca maloletého dediča (jedná sa o vlastné dieťa) môže zastupovať len jedného maloletého dediča v dedičskom konaní - zrieknutie sa dedičstva po vzdialenom príbuznom? Ďakujem.

Odpoveď: Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
pri takomto úkone nemôže byť dieťa zastúpené žiadnym z rodičov, nakoľko by mohlo dôjsť k rozporu záujmov. Dieťa bude zastúpené v dedičskom konaní kolíznym opatrovníkom, ktorý vyhodnotí či je odmietnutie dedičstva v záujme dieťaťa, a ak áno, tak za neho tento úkon urobiť a následne bude tento úkon schválený súdom, resp. notárom ako súdnym komisárom ak je v záujme dieťaťa. Ak nie je v záujme dieťaťa, súd ho neschváli a rozhodne o dedení podľa podielov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, tento rok som v júli dovŕšil 18 rokov. Môj otec zomrel, keď som mal 8 rokov. Moja babka ma vynechala z dedičského konania. Moja mama mi povedala, že otec mal dom a poistku, ktorá mala byť po jeho smrti vyplatená na moje meno, no nič z toho sa nestalo. Mohol by som toto dedičstvo napadnúť? Moja mama nebola za otca vydatá. Ďakujem Vám za Vašu odpoveď. Tomáš.

Odpoveď: Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
vo veci je treba kontaktovať prísl. okresný súd miesta trvalého pobytu Vášho otca v čase úmrtia a požiadať o nahliadnutie do spisu. Vzhľadom na okolnosť, že ste potomkom poručiteľa nemal by byť v uvedenej veci problém.
Zrejme v dedičskom konaní Vás zastupovala Vaša stará mama /v otázke uvádzate, že Vás vynechala z dedičského konania/, preto podľa obsahu rozhodnutia v dedičskom konaní je potrebné postupovať a žiadať vydanie dedičstva.

Ak Váš otec bol vlastníkom nehnuteľnosti a táto nebola predmetom dedičského konania, môžete podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Kontaktujte nás prosím, ak budete mať prvotné dedičské rozhodnutie po svojom otcovi.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže sa zákonný zástupca maloletého vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.