'

Vzdanie sa dedičstva v prospech syna


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 5. 8. 2016

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Dobrý den, chcem Vás poprosiť o radu. Zomrel mi otec a budem dediť byt v jeho osobnom vlastníctve, ja a sestra. Chcem sa vzdať svojej polovice v prospech môjho syna hned pri dedičskom konaní. Je tento úkon možný? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Dobrý deň, áno takýto úkon je možný. Odmietnuť dedičstvo v prospech inej osoby je možné buď ústnym vyhlásením pred notárom alebo písomným podaním doručeným notárovi (ako súdnemu komisárovi). Je potrebné si uvedomiť, že dedičstvo je možné odmietnuť iba v lehote 1 mesiaca odo dňa upovedomenia o dedičskom práve. Túto lehotu je možné predlžovať iba z dôležitých dôvodov. Vzhľadom na dôležitosť tohto úkonu Vám odporúčam (aby bolo všetko v zmysle zákona a správne), aby ste požiadali notára o to, aby Vám pri spísaní odmietnutia dedičstva poradil. Tým sa vyhnete tomu, že by ste niečo spravili zle a Váš syn nenadobudol dedičstvo. Druhou možnosťou vo Vašom prípade je, že nadobudnete dedičstvo po Vašom otcovi Vy a po právoplatnosti uznesenia o dedičstve darujete svoj podiel na nehnuteľnosti vo výške 1/2 Vášmu synovi. Nakoľko ide prevod vlastníckeho práva na blízku osobu, neuplatní sa zákonné predkupné právo Vašej sestry.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna (Dedičské právo)

Ešte k tomu dedičskému konaniu vzdania v prospech syna ak ma 17rokov musí byt prítomný aj on na tom dedičskom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Z otázky usudzujeme, že sa pýtate na situáciu z predchádzajúcej otázky, kedy zomrel pýtajúcemu sa otec a či je možné, aby jeho dedič sa vzdal podielu na dedičstve v prospech svojho syna.  Tu prichádza do úvahy dedenie v prevej skupine dedičov podľa ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z odstavca 2 cit. ustanovenia vyplýva, že  sa môžete vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech aj 17 ročného syna.

Keďže sa jedná o maloletého 17 ročného dediča, maloletému bude v dedičskom konaní ustanovený kolízny opatrovník, a  prípadná dohoda v dedičskom konaní bude podliehať schváleniu súdom, keďže nadobudnutie dedičstva maloletým musí byť v jeho prospech, čo posúdi príslušný súd v súlade s ust. Civil.mimosporového poriadku :

"§ 117 : Ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 119 : Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."

Áno, bude prítomný, jeho záujmy však  bude chrániť kolízny opatrovník ustanovený súdom.

Ust. § 38 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

(2) Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk