Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičstva v prospech syna


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Môj otec zomrel a ja spolu so sestrou budeme dediť byt, ktorý bol v jeho osobnom vlastníctve. Rád by som sa vzdal svojej polovice v prospech môjho syna už pri dedičskom konaní. Je tento úkon možný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Dobrý deň, áno takýto úkon je možný. Odmietnuť dedičstvo v prospech inej osoby je možné buď ústnym vyhlásením pred notárom alebo písomným podaním doručeným notárovi (ako súdnemu komisárovi). Je potrebné si uvedomiť, že dedičstvo je možné odmietnuť iba v lehote 1 mesiaca odo dňa upovedomenia o dedičskom práve. Túto lehotu je možné predlžovať iba z dôležitých dôvodov. Vzhľadom na dôležitosť tohto úkonu Vám odporúčam (aby bolo všetko v zmysle zákona a správne), aby ste požiadali notára o to, aby Vám pri spísaní odmietnutia dedičstva poradil. Tým sa vyhnete tomu, že by ste niečo spravili zle a Váš syn nenadobudol dedičstvo. Druhou možnosťou vo Vašom prípade je, že nadobudnete dedičstvo po Vašom otcovi Vy a po právoplatnosti uznesenia o dedičstve darujete svoj podiel na nehnuteľnosti vo výške 1/2 Vášmu synovi. Nakoľko ide prevod vlastníckeho práva na blízku osobu, neuplatní sa zákonné predkupné právo Vašej sestry.

Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech syna" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom dedenia majetku. Naša situácia je nasledovná: zomrel mi 87-ročný ujo, ktorý bol slobodný a bezdetný. Mal dvoch bratov - jeden z nich je už mrtvý a po ňom zostali dve deti. Druhý brat je môj otec a ja som jeho jediné dieťa. Rád by som sa teda informoval, v akom pomere bude kto dediť, a či sa môj otec môže pri dedičskom konaní vzdať svojho podielu v môj prospech. Ďakujem, K.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

(odpoveď odoslaná: 29.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že váš otec ako dedič po svojom bratovi sa nemôže vzdať svojho podielu na dedičstve vo váš prospech i keď ste jeho dcéra. Je to tak z dôvodu, že vy nie ste zákonným dedičom po strýkovi. Otec sa môže vzdať svojho podielu len v prospech ostatných dedičov a to za finančnú náhradu alebo bez finančnej náhrady. Vy by ste mohli byť dedičom po strýkovi len v prípade, že by váš otec nežil.

Zákonné dedenie podľa dedičských podielov ak sa dedičia nedohodnú inak, bude znieť tak, že váš otec nadobudne jednu polovicu dedičstva po strýkovi a deti jeho nebohé brata druhú polovicu v rovnakom pomere, teda po 1/4 z celku. Dohoda dedičov je vždy možná, pravda, za dohody všetkých dedičov /1/2 plu 1/4 plus 1/4 = 1/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna (Dedičské právo)

K otázke týkajúcej sa dedičského konania a vzdania sa v prospech syna: ak má 17 rokov, musí byť aj on prítomný na tomto dedičskom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Z otázky usudzujeme, že sa pýtate na situáciu z predchádzajúcej otázky, kedy zomrel pýtajúcemu sa otec a či je možné, aby jeho dedič sa vzdal podielu na dedičstve v prospech svojho syna.  Tu prichádza do úvahy dedenie v prevej skupine dedičov podľa ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z odstavca 2 cit. ustanovenia vyplýva, že  sa môžete vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech aj 17 ročného syna.

Keďže sa jedná o maloletého 17 ročného dediča, maloletému bude v dedičskom konaní ustanovený kolízny opatrovník, a  prípadná dohoda v dedičskom konaní bude podliehať schváleniu súdom, keďže nadobudnutie dedičstva maloletým musí byť v jeho prospech, čo posúdi príslušný súd v súlade s ust. Civil.mimosporového poriadku :

"§ 117 : Ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 119 : Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."

Áno, bude prítomný, jeho záujmy však  bude chrániť kolízny opatrovník ustanovený súdom.

Ust. § 38 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

(2) Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb."

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech syna" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava