Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičstva v prospech syna


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Môj otec zomrel a ja spolu so sestrou budeme dediť byt, ktorý bol v jeho osobnom vlastníctve. Rád by som sa vzdal svojej polovice v prospech môjho syna už pri dedičskom konaní. Je tento úkon možný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

Dobrý deň, áno takýto úkon je možný. Odmietnuť dedičstvo v prospech inej osoby je možné buď ústnym vyhlásením pred notárom alebo písomným podaním doručeným notárovi (ako súdnemu komisárovi). Je potrebné si uvedomiť, že dedičstvo je možné odmietnuť iba v lehote 1 mesiaca odo dňa upovedomenia o dedičskom práve. Túto lehotu je možné predlžovať iba z dôležitých dôvodov. Vzhľadom na dôležitosť tohto úkonu Vám odporúčam (aby bolo všetko v zmysle zákona a správne), aby ste požiadali notára o to, aby Vám pri spísaní odmietnutia dedičstva poradil. Tým sa vyhnete tomu, že by ste niečo spravili zle a Váš syn nenadobudol dedičstvo. Druhou možnosťou vo Vašom prípade je, že nadobudnete dedičstvo po Vašom otcovi Vy a po právoplatnosti uznesenia o dedičstve darujete svoj podiel na nehnuteľnosti vo výške 1/2 Vášmu synovi. Nakoľko ide prevod vlastníckeho práva na blízku osobu, neuplatní sa zákonné predkupné právo Vašej sestry.

Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech syna" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna (Dedičské právo)

Dobrý deň, Prajem dobrý deň. Som rodený Slovák, emigrant v dôchodku žijúci v Kanade už 56 rokov. Ako viacerí súrodenci sme po smrti rodičov a po dedičskom konaní na Slovensku zdedili časť nehnuteľnosti, kde každý z nás vlastní určitý podiel. Máme jedného syna, ktorý po nás v Kanade zdedí všetko na základe záveti, ktorá bola vyhotovená v Kanade, keď sa narodil. Sestra žijúca na Slovensku mi povedala, že na Slovensku nepotrebuje závet, aby jej deti zdedili jej podiel, že to je automatické. Ako by som mohol prepísať môj podiel z nehnuteľnosti na Slovensku na môjho syna, keďže manželka sa dedičstva zriekla? Je možné, že by synove dedičstvo bolo automatické, a ak nie, dá sa to legálne vyriešiť počas mojej návštevy na Slovensku v advokátskej kancelárii? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

(odpoveď odoslaná: 15.06.2024)

Dobrý deň,

chápem Vašu situáciu a rád Vám poskytnem odpoveď. V prvom rade dedenie na Slovensku vychádza z Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o prepis Vášho podielu na nehnuteľnosti na Slovensku na Vášho syna, je to možné uskutočniť darovacou zmluvou alebo závetom. Ak využijete darovaciu zmluvu, môžete podiel previesť už teraz. Zákon vyžaduje, aby bola darovacia zmluva písomne uzavretá s notárskym overením podpisov. Darovanie pre prípad smrti u nás neexistuje. Ale existuje závet. 

Ideálne riešenie pre vás je závet, ktorý bude zosúladený so slovenským právnym systémom a bude uložený v registri na Slovensku. Dedičstvo na Slovensku prebieha podľa slovenského práva, aj keď žijete v zahraničí. Ak by Váš syn mal dediť po Vašej smrti, dedenie bude automatické podľa závetu. 

Môžem Vám odporučiť notára, s ktorým sa viete dohodnúť a ktorý to pripraví do času, kým prídete na Slovensko. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom dedenia majetku. Naša situácia je nasledovná: zomrel mi 87-ročný ujo, ktorý bol slobodný a bezdetný. Mal dvoch bratov - jeden z nich je už mrtvý a po ňom zostali dve deti. Druhý brat je môj otec a ja som jeho jediné dieťa. Rád by som sa teda informoval, v akom pomere bude kto dediť, a či sa môj otec môže pri dedičskom konaní vzdať svojho podielu v môj prospech. Ďakujem, K.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

(odpoveď odoslaná: 29.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že váš otec ako dedič po svojom bratovi sa nemôže vzdať svojho podielu na dedičstve vo váš prospech i keď ste jeho dcéra. Je to tak z dôvodu, že vy nie ste zákonným dedičom po strýkovi. Otec sa môže vzdať svojho podielu len v prospech ostatných dedičov a to za finančnú náhradu alebo bez finančnej náhrady. Vy by ste mohli byť dedičom po strýkovi len v prípade, že by váš otec nežil.

Zákonné dedenie podľa dedičských podielov ak sa dedičia nedohodnú inak, bude znieť tak, že váš otec nadobudne jednu polovicu dedičstva po strýkovi a deti jeho nebohé brata druhú polovicu v rovnakom pomere, teda po 1/4 z celku. Dohoda dedičov je vždy možná, pravda, za dohody všetkých dedičov /1/2 plu 1/4 plus 1/4 = 1/.


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna (Dedičské právo)

K otázke týkajúcej sa dedičského konania a vzdania sa v prospech syna: ak má 17 rokov, musí byť aj on prítomný na tomto dedičskom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech syna

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Z otázky usudzujeme, že sa pýtate na situáciu z predchádzajúcej otázky, kedy zomrel pýtajúcemu sa otec a či je možné, aby jeho dedič sa vzdal podielu na dedičstve v prospech svojho syna.  Tu prichádza do úvahy dedenie v prevej skupine dedičov podľa ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z odstavca 2 cit. ustanovenia vyplýva, že  sa môžete vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech aj 17 ročného syna.

Keďže sa jedná o maloletého 17 ročného dediča, maloletému bude v dedičskom konaní ustanovený kolízny opatrovník, a  prípadná dohoda v dedičskom konaní bude podliehať schváleniu súdom, keďže nadobudnutie dedičstva maloletým musí byť v jeho prospech, čo posúdi príslušný súd v súlade s ust. Civil.mimosporového poriadku :

"§ 117 : Ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 119 : Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."

Áno, bude prítomný, jeho záujmy však  bude chrániť kolízny opatrovník ustanovený súdom.

Ust. § 38 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

(2) Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb."

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech syna" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.