Máte
otázku?

Množstvo dlhov a premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Množstvo dlhov a premlčanie

Dobrý deň, prosím o radu. Neviem, ako by som mala riešiť množstvo dlhov, ktoré nemôžem splácať. Príjem sa mi znížil, som sama, rozvedená, žijem v podnájme a nemám žiadny majetok. Zatiaľ na mňa nebol uvalený exekútor. Snažím sa dohodnúť so spoločnosťou, ktorá vymáha dlhy pre banky, avšak tie sú veľmi vysoké a neustále rastú. Do ich splácania som nevidí žiadne zlepšenie. Najviac ma však naháňa spoločnosť Cetelem. Stratila som zmluvu ku kreditnej karte od nich, pravdepodobne pri niektorom zo sťahovaní. Po vyžiadaní mi poslali zmluvu, ktorá sa mi zdá byť neaktuálna, na sumu 5022 ešte v slovenských korunách. Nevychádzajú mi v ústrety, nechcem sa s nimi dohodnúť na splátkach. Môj dlh je 2500 eur, chcela by som splácať po 50 eurách namiesto 96, ale podľa nich to nie je možné a tvrdia, že nechcem spolupracovať. Neviem, ako mám od nich vyžiadať zmluvu, kde je špecifikovaný konkrétny dlh. Keď zavolám na oddelenie vymáhania, ktoré ma už prevzalo, odmietajú riešiť tieto veci a okamžite začnú zvyšovať hlas a požadujú celú sumu. Ďakujem za Vašu ochotu mi poradiť. Ala

Odpoveď: Množstvo dlhov a premlčanie

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že nemáte k dispozícii zmluvy o spotreb. úvere, ktoré ste zobrali vo VAmi uvedneých bankách.

Podľa ust. § 9 ods. 18 zákona o spotreb. úveroch platí :

"Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien. "

Rovnako podľa cit. § 9 zákona o spotreb. úveroch platí, že spotreb. zmluva musí okrem iných náležitostí obsahovať aj "právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky podľa odseku 5, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,"

Pokiaľ zmluvy nemáte, odporúčame obrátiť sa písomne na banku a nebank. spoločnosť, ak spotreb. úver/pôžička Vám boli aj nimi poskytnuté, a súčasne vyžiadať tzv. amortizačnú tabuľku /úhrada splátok a ich rozdelenie, z ktorých bude vyplývať, ako sa Vám dlh znižuje/.

Ak Vám zmluvy o spotreb. úvere a amort. tabuľky nebudú poskytnuté, odporúčame kontaktovať Národnú banku Slovenska a upozorniť na porušenie zákona zo strany veriteľov /banka, nebank. spoločnosť/.

Z otázky ďalej usudzujeme, že zo strany veriteľov /banky, nebank. spoločnosti/ neboli podané žaloby na súd. Súčasne odporúčame, aby ste neuhradzovali splátky na základe telef. výzvy vymáhačskej spoločnosti. Odporúčame  súčasne, aby ste vymáhačským spoločnostiam nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Pre bližšie posúdenie otázky by sme však potrebovali vedieť aj to v akej výške Vám boli poskytnuté pôžičky/spotreb. úvery, a koľko ste doteraz uhradili celkom bez ohľadu na to, či ste uhradzovali istinu alebo úroky. Je pravdepodobné, že zmluvy v prípade súdneho konania by boli posúdené ako neplatné, a v prípade, že nárok veriteľa nie je premlčaný /všeob. premlčacia doba je 3 roky/, boli by ste povinná uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov.

 

Trápi vás "Množstvo dlhov a premlčanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Množstvo dlhov a premlčanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Premlčanie pohľadávok

  ... aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, ak dlhy ... vyjadrenia pracovníka na obchodnom mieste, doposiaľ množstvo problémov.

 • Je už dlh premlčaný?

  103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých ... V obdobných veciach bolo vydaných množstvo rozsudkov (napr.

 • Nebanková spoločnosť vymáha dlh

  Námietku, že je dlh premlčaný zamietli, že vznikla nová premlčacia doba 10 rokov. ... Na internete nájdete množstvo rozsudkov, kde ako žalobca vystupuje Vami ...

 • Je už moja pôžička premlčaná ?

  Premlčanie pôžičky teda nastáva uplynutím 3 rokov odo dňa splatnosti. Nenašli ste odpoveď na ... Vyčíslenie dlhu nebankovou spoločnosťou nie je podstatné. Všeob. premlčacia ... Rozsudkov je nepreberné množstvo. 4./ Pokiaľ sa jedná o ...

 • Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

  Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok) ... Ak by to nebolo premlčané, už by to dali na súd, oni ale vedia, že tú sumu nevymôžu, ... na internete sa nachádza množstvo rozsudkov ohľadom uvedenej spoločnosti, ...

 • Prenechanie majetku veriteľom pri dedení

  Je možné prenechať majetok veriteľom na úhradu dlhov, príp. na likvidáciu plus ... nedosiahnuteľná-menšinové podiely, množstvo mini podielov na pôde a TTP.

 • Nebanková spoločnosť vymáha dlh

  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba tri roky; t.j. : od ... ale na internete určite nájdete množstvo rozsudkov aj ohľadom Vašich spoločností.
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.