Máte
otázku?

Je už dlh premlčaný?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Je už dlh premlčaný?

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s nasledovným problémom. V roku 2002 som uzavrela zmluvu s nebankovou inštitúciou. Napriek tomu, že som nesplatila celkovú sumu, moju dlžobu odkúpila spoločnosť špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok. Táto spoločnosť od mňa teraz žiada veľkú sumu za úroky. Všetky doklady mi zasielali na moju starú adresu, z ktorej som sa prestahovala. Pohľadávku som na nejaký čas úplne zabudla a teraz v roku 2016 mi vymáhacia spoločnosť vystavila požiadavku na zaplatenie sumy okolo 6000 eur. Žiadne dokumenty mi neboli doručené, pretože všetko mi posielali na moju starú adresu v Bratislave, s ktorej som sa presťahovala v roku 2004. Chcela by som sa opýtať, či je moja dlžoba už premlčaná? Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Dobrý deň. Bez toho, aby sme posúdili zmluvu o pôžičke, resp. zmluvu o úvere, nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, či je pohľadávka premlčaná alebo nie. Vzhľadom na rok, kedy bola zmluva uzavretá, je však pravdepodobné, že medzičasom sa pohľadávka premlčala. V tomto smere je tiež dôležité to, či bol proti Vám podaný návrh na súd alebo nie.

Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred 24 rokmi som mal dlh vo výške 100 000 slovenských korún. Odvtedy sa žiaden veriteľ neozval, až do teraz, kedy mi bolo vyčíslené, že dlžím 25 000 eur. Neuplatňuje sa v tomto prípade premlčacia doba? Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom, L.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2024)

Dobrý deň, vami uvedenou problematikou sa naša poradňa zaboebrá temer denne.

Záver : Ak vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz, rozsudok/, potom je nárok veriteľa v celom rozsahu premlčaný. Platí vo veci všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Premlčacia doba začína vo vašom prípade plynúť dňom nasledujúcim po pouhradení splatnej splátky, kedy zrejme došlo k splatnosti celého dlhu naraz.

Na výzvu /zrejme nejaká vymáhačská spoločnosť/ nereagujte, nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, žiadnu dohodu o splátkach, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

V prípade problémov kontaktujte našu adovkátskku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dnes som bol na súde prevziať obálku s nedoplatkom RTVS koncesionárskeho poplatku za roky 2013 až 2016 vo forme 21 splátok. Chcem sa opýtať, je to 6 rokov staré; je tá doba už premlčaná a ako mám postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku bude závisieť od toho či bol daný nárok RTVS priznaný súdnym rozhodnutím alebo nie. V prípade, že nie, tak ide v tomto prípade už o premlčaný dlh. Platí to v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka:

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.   V prípade, že je dlh premlčaný znamená to, že ak by ste zaplatiť odmietli, tak potom tento svoj nárok RTVS už nemôže úspešne vymáhať na súde v prípade, že by ste v súdnom konaní vzniesli námietku premlčania.    Ak by bol však uvedený dlh priznaný súdnym rozhodnutím, tak by bola premlčacia doba dlhšia a o premlčaný dlh by nešlo. Podľa § 110 ods. 1 OZ:   Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

V takom prípade by ste boli povinný zaplatiť a taktiež by bola daná suma vymožiteľná aj súdnou cestou.


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať: V roku 2008 som si v jednej banke zobral pôžičku, ale táto banka už neexistuje. Nepodarilo sa mi splácať túto pôžičku, pretože som mal finančné ťažkosti. Splácal som ju len približne štyri mesiace. Dnes mi inkasné spoločnosť, ktorá odkúpila môj dlh, poslala list datovaný 20. novembrom 2022. Mam dlžiť sumu 6323,73 eur. Po telefonickom rozhovore so mnou mi inkasné spoločnosť naznačilo, že ak zaplatím 4000 eur, zvyšok dlhu mi odpustia. Plánujem ísť na okresný súd preveriť, či voči mne nebola podaná žaloba ohľadom tejto záležitosti. Nie je môj dlh už premlčaný? Ďakujem, R.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň,
na Vami uvedenú otázku uvádzame nasledovné :

Uvádzate, že ide o pôžičku z roku 2008 /nepíšete sumu/, pričom ste platili zrejme v roku 2008 resp. 2009 splátky 4 mesiace. Teraz od Vás vymáhačská spoločnosť žiada uhradiť cez 6000 €, resp. sľúbila, že ak uhradíte 4000 €, ostatok dlhu odpustia.

Uvádzame, že prísľub pani z vymáhačskej spoločnosti je síce pekný a zváženia hododný, ale na tento sľub nikdy nepristupujte a to z jednoduchého dôvodu, že ak vo veci nebola podaná žiadna žaloba na súd, je pohľadávka veriteľa v celom rozsahu premlčaná, lebo platí všeobecná premlčacia doba 3 roky podľa § 101 Obč. zákonníka, ktorá uplynula najneskôr v roku 2012. Vymáhačskej spoločnosti nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a ani žiadny prísľub dohody o odpustení dlhu.

Správne uvádzate v otázke, že si zistíte na príslušnom súde či bola voči Vám podaná žaloba. Ak žaloba podaná nebola, postupujte podľa našich vyššie uvedených rád Ak by teoreticky bola podaná žaloba, čo nepredpokladáme vzhľadom na uplynutie premlčacej doby, potom kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, avšak aj napriek prípadne podanej žalobe nič neuhradzujte a nepodpisujte žiadne uznanie dlhu podľa už uvedeného.

 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Asi pred 18 rokmi som si zobral pôžičku v banke, ktorú som nezvládal splácať. Teraz to po mne vymáhajú. Neexistuje nejaký zákon o premlčaní, keďže od tej doby uplynula taká dlhá doba? Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň,
premlčacia doba je 3 roky od splatnosti pohľadávky. Pri pôžičkách z banky je splatnosť uvedená pri každej splátke a od nej počítate 3 roky. Ak žaloba bola podaná po tejto lehote (3 rokoch od splatnosti tej ktorej pôžičky) tak je dlh premlčaný a môžete namietať premlčanie na súde. Vtedy súd nemôže nárok žalobcovi priznať. 


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako ďalej riešiť situáciu. Dnes som obdržala hovor od vymáhačskej spoločnosti, ktorá vymáha dlh pre Digi. Zmluva bola uzatvorená v roku 2015. Dnes mi bolo oznámené, že bola podaná žaloba aj na súde v roku 2018 /zaslaná aj spisová značka/ - do dnešného dňa mi však nič nebolo doručené. Ako by som mala ďalej postupovať? Dá sa tento dlh považovať za premlčaný, keďže k dnešnému dňu nebolo nič zaplatené? Je potrebné uhradiť vzniknutú dlžnú sumu? Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň, na vami uvedenú otázku uvádzame, že z vašej strany je predovšetkým potrebné, aby ste kontaktovali príslušný súd, či v nejakej veci je na vás podaná žaloba v tejto konkrétnej veci. Ide o to, že v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak pohľadávka bola splatná niekedy v roku 2015 a žaloba nebola podaná v lehote do 3 rokov na súde, potom je nárok veriteľa premlčaný a v prípade že by veriteľ podal žalobu na súd, súd žalobu zamietne  s poukázaním na ust. § 101 a § 583 Obč. zákonníka. Telef. hovory s vymáhačskou spoločnosťou nerealizujte, všetko žiadajte výlučne písomne s doložením písomných dokladov, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vymáhačské spoločnosti vec riešia aj tak, že vám prisľúbia odpustenie časti dlhu, ak časť dlhu uhradíte. Na uvedenú formu rovnako nepristupujte. V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.  

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rozvedená som s manželom od roku 2006. Môj bývalý manžel už v tom čase nakopil dlhy kdekoľvek sa to len dalo. Na jeden opätovne z nebankovej inštitúcie som aj ja podpísaná. Tento dlh bol uzatvorený približne v roku 2003. Hoci sme s manželom roky nijakými väzbami nespolu žili, na papieri sme stále boli manželia. Sám manžel samozrejme ten dlh nesplatil. Po niekoľkých rokoch ma začali obťažovať rôzne osoby a donucovať ma, aby som dlhy zaplatila, pretože manžel ich nehradil. Rozhodla som sa preto aj bez jeho prítomnosti rozviesť. Od tohto obdobia už prešlo veľa rokov a ja som zatiaľ neobdržala žiadny dokument či informáciu týkajúcu sa dlhov. Teraz sa obávam, či v prípade, že by som nadobudla nejaký majetok, naň môže niektorý z výbercov dlhov siahnuť. Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 24.08.2022)

Dobrý deň,
majetok, ktorý nadobudnete teraz bude Vaším výlučným majetkom. Tzn. že ich manželove dlhy (kde Vy nevystupujete ako dlžník alebo ručiteľ) nemôžu tento nový majetok ohroziť, nakoľko sa nejedná o spoločný majetok. Ak teda priamo voči Vám nie sú vedené nejaké exekučné konania, súdne konania o zaplatenie dlžnej sumy alebo nie sú vydané voči Vašej osobe exekučné tituly, teraz nadobudnutý majetok nemôže byť ohrozený jeho dlhmi zo zaniknutého manželstva.


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, RTVS mi tento mesiac (rok 2022) doručila výzvu na uhradenie SIPO za rok 2010. Nie som si vedomý, že by som v danom roku nezaplatil poplatok za televíziu. V máji roku 2010 som si zriadil ESipo, aby som nemusel stáť na pošte a bolo to aj bez poplatku. Dokázať to však nemôžem, pretože archív platieb na pošte sa uchováva len tri roky. Majú právo po mne po tak dlhom čase požadovať peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň,
ideálne by bolo, ak by ste mali dôkaz, že ste to zaplatili. Ak taký dôkaz nie je a ide "len" o dlh z 2010, tak im napíšte list a uveďte, že vznášate námietku premlčania a ich nárok považujete za nedôvodný, nakoľko zanikol. Ak by podali žalobu, je potrebné námietku premlčania vzniesť písomne aj pred súdom. 


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán doktor, prosím Vás o radu. V roku 2009 som uzavrela životné poistenie, pri ktorom som nezaplatila druhú splátku poistného. Vedomá toho, že zmluva zanikne, som však nevedela, že napriek zániku poistnej zmluvy musím uhradiť práve túto jednu splátku. Poisťovňa splátku od mňa nepožadovala, až kým sa mi v roku 2012 neozvala vymáhacia spoločnosť, ktorá požadovala trojnásobok pôvodnej splátky prostredníctvom obyčajného listu. To mi pripadalo nedôveryhodné, a preto som vymáhanú čiastku nezaplatila. Po desiatich rokoch sa mi vymáhacia spoločnosť opäť ozvala a tentokrát vymáha o 200 eur viac. Na moju adresu prišiel opäť obyčajný list, avšak na adresu mojich rodičov. Chcela by som vedieť, ako mám postupovať. Je dlh premlčaný? S pozdravom, Dana

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že životné poistenie ste uzatvorli v roku 2009, pričom ste neuhradili v poradí druhú splátku. Od uvedeného času Vás kontaktovala len vymáhačská spoločnosť písomne 2 x.

Teraz máme rok 2022.

Uvádzame, že premlčacia doba je v tomto prípade tri roky v zmysle ust. § 101 Obč zákonníka a plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak žaloba vo Vašom prípade nebola podaná do 3 rokov od splatnosti splátky životného poistenia, potom je dlh veriteľa premlčaný.

Je predpokald, že vo veci nebola podaná žiadna žaloba na súd. Odporúčam z dôvodu právnej istoty, len kontaktovať prísl. okresný súd /miesto trvalého bydliska/ a zistiť či voči Vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci, kedy a kým. Kontakt na súd nájdete na stránke Ministerstva spravpdlivosti SR /justice.gov.sk/.

Ak žaloba nebola podaná, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Na list nemusíte nijako reagovať.

Ak by žaloba bola podaná, aj v tomto prípade nič neuhradzujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

 

 

 


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2008 som si u mobilného operátora nadobudol dlh v priemere 260 eur. Bol som podrobený exekúcii, avšak dlh som nesplácal. Na začiatku tohto roka som sa pokúšal dlh vyrovnať, ale bolo mi oznámené, že to už nie je možné. Môj dlh je stále evidovaný, ale neboli mi poskytnuté informácie, kde mám tento dlh uhradiť. Je možné, že je tento dlh už premlčaný? Môže mi tento dlh spôsobiť problémy, ak by som chcel v budúcnosti zobrať hypotéku? S pozdravom, Ján

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že máte dlh u mobil. operátora od roki 2008 vo výške 260 €. Uvádzate, že vo veci je exekúcia. Chcete dlh uhradiť, ale mobilný operátor Vám povedal, že nevie kde to máte uhradiť.

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, či vo veci bol vydaný paltobný rozkaz a či vo veci bol podaný návrh na vykonanie exekúcie.

Okolnosť táí, či bol vydaný paltobný rozkaz alebo rozsudok môžete zistiť na Vašom okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska /treba kontaktovať informačné centrum prísl.okresného súdu, pričom zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR/. Ak vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, potom nie je možné, aby bolo vedené exekučné konanie.

Či je vedené exekučné konanie, toto zistíte na stránke Centrálneho registra exekúcií /za príslušný malý poplatok/.

Záver : Ak vo veci nebol vydaný paltobný rozakz alebo rozsudok, potoom nič neuhradzujte. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky pre podanie žaloby na súd a táto plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz /§ 101 Obč. zákonníka/. AKbol Vami uvedený dlh spaltný niekedy v roku 2008, premlčacia doba uplynula niekedy v roku 2011.  Platí, že ak by žaloba bola podaná až po uplynutí premlčacej doby, súd by žalobu s poukázaním na ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka zamietol.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, a to ani mobil. operátorovi, ani vymáhačskej spoločnosti, ktorej prípadne mohol mobil. operátor postúpiť svoju pohľadávku.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2004 som si v banke vzala pôžičku, ktorú som do roku 2007 splácala. Následne som sa dostala do nepriaznivej finančnej situácie a prestala som ju splácať. Dnes, 6. 12. 2021, sa mi z banky ozvali a žiadajú úhradu pôžičky. Je tento dlh už premlčaný? Ďakujem. Katarína

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň,
z otázky vplýva, že Vám bol poskytnutý spotreb. úver bankou v roku 2004, pričo od roku 2007 ste neuhradili ani jednu splátku. Dnes sa Vám ozvali z banky, že máte uhradiť zostatok dlhu.

Z otázku teda vyplýva, že poslednú splatnú splátku ste uhradili v roku 2007. Uvádzame, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."
 
Je pravdepodobné, že vo Vašej zmluve je uvedené, že v prípade neuhradenia niektorej splátky sa stáva splatným celý dlh s odkazom na ust. § 103 a § 565 Obč. zákonníka :
"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."
 
§ 565 :  Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak ste neuhradili ďalšiu splatnú splátku od roku 2007 a veriteľ /banka/ nepodala žalobu na súd, je pohľadávka veriteľa - banky premlčaná s odkazom na vyššie uvedneé zák. ustanovenia.
 
Na základe vyššie uvedeného skutkového stavu a ak nebola podaná žiadna žaloba proti Vám na súde /zistíte na informačnom centre prísl.okresného súdu - podľa miesta Vášho trvalého pobytu/, potom je pohľadávka veriteľa premlčaná. Banke nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.
V prípade problémov nás kontaktujte.
 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.