Máte
otázku?

Je už dlh premlčaný?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Je už dlh premlčaný?

Dobrý den, prosím Vás, uzatvorila som zmluvu s nebankovkou v r. 2002. Nespatila som celu pohladavku, odkupila to spol. na vymahanie pohladavok a ziadaju odo mna nehoráznu sumu za úroky. Vsetky pisomnosti posielali na moju starú adresu odkial som sa prestahovala. Zabudla som na pohladavku, teraz v r. 2016 vymáhacska spol. ziada okolo 6000 eur. Pisomnosti som nedostávala, nakolko mi to bolo posielane na adresu v Bratislave odkial som sa v r. 2004 prestahovala. Je tá pohladavka premlcaná? Dakujem

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Dobrý deň. Bez toho, aby sme posúdili zmluvu o pôžičke, resp. zmluvu o úvere, nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, či je pohľadávka premlčaná alebo nie. Vzhľadom na rok, kedy bola zmluva uzavretá, je však pravdepodobné, že medzičasom sa pohľadávka premlčala. V tomto smere je tiež dôležité to, či bol proti Vám podaný návrh na súd alebo nie.

Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál



4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
dnes som si bol na súde prevziať obálku nedoplatok RTVS koncesionársky poplatok za rok 2013-2016, 21 splátok. Chcem sa spýtať, je to 6 rokov staré, je ta doba už premlčaná a ako mám postupovať ďalej. Ďakujem. 

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku bude závisieť od toho či bol daný nárok RTVS priznaný súdnym rozhodnutím alebo nie. V prípade, že nie, tak ide v tomto prípade už o premlčaný dlh. Platí to v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka:

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.   V prípade, že je dlh premlčaný znamená to, že ak by ste zaplatiť odmietli, tak potom tento svoj nárok RTVS už nemôže úspešne vymáhať na súde v prípade, že by ste v súdnom konaní vzniesli námietku premlčania.    Ak by bol však uvedený dlh priznaný súdnym rozhodnutím, tak by bola premlčacia doba dlhšia a o premlčaný dlh by nešlo. Podľa § 110 ods. 1 OZ:   Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

V takom prípade by ste boli povinný zaplatiť a taktiež by bola daná suma vymožiteľná aj súdnou cestou.


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať : v roku 2008 som si zobral pôžičku v banke, ktorá už zanikla, nezvládal som ju splácať, pretože som sa dostal do finančných ťažkosti. Splácal som ju asi 4 mesiace. Teraz po mne vymáhačská spoločnosť, ktorá odkúpila dlh poslala list zo dna 20. 11. 2022. Dlžná suma je 6323, 73 €.
Po telefonáte mi pani povedala, ak zaplatím 4000 €, tak mi zvyšnú sumu odpustia.
Ešte pôjdem na okresný súd zistiť, či voči mne nebola podaná žaloba ohľadom tejto veci.
Nie je už dlh premlčaný? Ďakujem R.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň,
na Vami uvedenú otázku uvádzame nasledovné :

Uvádzate, že ide o pôžičku z roku 2008 /nepíšete sumu/, pričom ste platili zrejme v roku 2008 resp. 2009 splátky 4 mesiace. Teraz od Vás vymáhačská spoločnosť žiada uhradiť cez 6000 €, resp. sľúbila, že ak uhradíte 4000 €, ostatok dlhu odpustia.

Uvádzame, že prísľub pani z vymáhačskej spoločnosti je síce pekný a zváženia hododný, ale na tento sľub nikdy nepristupujte a to z jednoduchého dôvodu, že ak vo veci nebola podaná žiadna žaloba na súd, je pohľadávka veriteľa v celom rozsahu premlčaná, lebo platí všeobecná premlčacia doba 3 roky podľa § 101 Obč. zákonníka, ktorá uplynula najneskôr v roku 2012. Vymáhačskej spoločnosti nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a ani žiadny prísľub dohody o odpustení dlhu.

Správne uvádzate v otázke, že si zistíte na príslušnom súde či bola voči Vám podaná žaloba. Ak žaloba podaná nebola, postupujte podľa našich vyššie uvedených rád Ak by teoreticky bola podaná žaloba, čo nepredpokladáme vzhľadom na uplynutie premlčacej doby, potom kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, avšak aj napriek prípadne podanej žalobe nič neuhradzujte a nepodpisujte žiadne uznanie dlhu podľa už uvedeného.

 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, asi pred 18rokma som si zobral pôžičku v banke, nezvládal som ju splácať, teraz to po mne vymáhajú. Neni niejaky zákon o premlčanie, keď je to taká doba. Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň,
premlčacia doba je 3 roky od splatnosti pohľadávky. Pri pôžičkách z banky je splatnosť uvedená pri každej splátke a od nej počítate 3 roky. Ak žaloba bola podaná po tejto lehote (3 rokoch od splatnosti tej ktorej pôžičky) tak je dlh premlčaný a môžete namietať premlčanie na súde. Vtedy súd nemôže nárok žalobcovi priznať. 


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako ďalej vyriešiť situáciu. Dnes som obdržala hovor od vymáhačskej spoločnosti, ktorý vymáha dlh pre Digi - zmluva bola uzatvorená v roku 2015. Dnes mi bolo oznámené, že bola podaná žaloba aj na súde v roku 2018 /zaslaná aj spisová značka/ - do dnešného dňa mi doručené nič nebolo. Ako ďalej postupovať? Dá sa tento dlh považovať za premlčaný nakoľko k dnešnému dňu nebolo nič zaplatené ? Ale je potrebné uhradiť vzniknutú dlžnú sumu? Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň, na vami uvedenú otázku uvádzame, že z vašej strany je predovšetkým potrebné, aby ste kontaktovali príslušný súd, či v nejakej veci je na vás podaná žaloba v tejto konkrétnej veci. Ide o to, že v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak pohľadávka bola splatná niekedy v roku 2015 a žaloba nebola podaná v lehote do 3 rokov na súde, potom je nárok veriteľa premlčaný a v prípade že by veriteľ podal žalobu na súd, súd žalobu zamietne  s poukázaním na ust. § 101 a § 583 Obč. zákonníka. Telef. hovory s vymáhačskou spoločnosťou nerealizujte, všetko žiadajte výlučne písomne s doložením písomných dokladov, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vymáhačské spoločnosti vec riešia aj tak, že vám prisľúbia odpustenie časti dlhu, ak časť dlhu uhradíte. Na uvedenú formu rovnako nepristupujte. V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.  

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
S manželom som rozvedená od roku 2006 muž si robil dlhy všade kde sa dalo. Na jeden dlh z nebankovky som podpísaná aj ja. Ten bol uzatvorený asi tak v roku 2003, ja som s ním roky nežila, ale stále sme boli manželia. Samozrejme dlh neplatil. Po rokoch ma začali zháňať všelijaké indivídua, že manžel má dlhy tak som sa rozviedla aj bez jeho prítomnosti. Prešlo už veľa rokov a ja som nikdy neobdržala žiadny papier nič ohľadom dlhov. Teraz ak by som nadobudla nejaký majetok je možné, že by mi naň siahli? Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 24.08.2022)

Dobrý deň,
majetok, ktorý nadobudnete teraz bude Vaším výlučným majetkom. Tzn. že ich manželove dlhy (kde Vy nevystupujete ako dlžník alebo ručiteľ) nemôžu tento nový majetok ohroziť, nakoľko sa nejedná o spoločný majetok. Ak teda priamo voči Vám nie sú vedené nejaké exekučné konania, súdne konania o zaplatenie dlžnej sumy alebo nie sú vydané voči Vašej osobe exekučné tituly, teraz nadobudnutý majetok nemôže byť ohrozený jeho dlhmi zo zaniknutého manželstva.


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
RTVS žiada odo mňa platbu SIPO za rok 2010. Na úhradu ma vyzvali doporučeným listom tento mesiac roku 2022. Nie som si vedomý, že by som v tom roku nebol platil poplatok za TV. Pretože máji roku 2010 som si založil ESipo, aby som nemusel postavať na poste a bolo to aj bez poplatku. Dokázať sa to nedá, pretože pošta archivuje záznamy platieb len tri roky. Majú právo žiadať odo mňa peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň,
ideálne by bolo, ak by ste mali dôkaz, že ste to zaplatili. Ak taký dôkaz nie je a ide "len" o dlh z 2010, tak im napíšte list a uveďte, že vznášate námietku premlčania a ich nárok považujete za nedôvodný, nakoľko zanikol. Ak by podali žalobu, je potrebné námietku premlčania vzniesť písomne aj pred súdom. 


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán doktor,
Prosím Vás o radu. V roku 2009 som uzavrela životné poistenie, kde som druhu splátku poistného nezaplatila s tým, že som si bola vedomá toho, že zmluva zanikne. Nebola som si však vedomá toho, že aj napriek tomu, že poistná zmluva zanikla, tak musím zaplatiť tu jednu splátku. Poisťovňa splátku nijako odo mňa nežiadala, až v roku 2012 sa mi ozvala vymáhačská spoločnosť, ktorá odo mňa žiadala trojnásobok pôvodnej splátky formou obyčajného listu. Bolo to pre mňa teda nedôveryhodné, a tak som vymáhanú čiastku nezaplatila. Ubehlo 10 rokov a znova sa ozvala vymaháčska spoločnosť, ktorá odo mňa vymáha o 200e viac. Opäť mi to prišlo formou obyčajného listu a na adresu mojich rodičov. Ako mám postupovať? Je dlh premlčaný ? Dana

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že životné poistenie ste uzatvorli v roku 2009, pričom ste neuhradili v poradí druhú splátku. Od uvedeného času Vás kontaktovala len vymáhačská spoločnosť písomne 2 x.

Teraz máme rok 2022.

Uvádzame, že premlčacia doba je v tomto prípade tri roky v zmysle ust. § 101 Obč zákonníka a plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak žaloba vo Vašom prípade nebola podaná do 3 rokov od splatnosti splátky životného poistenia, potom je dlh veriteľa premlčaný.

Je predpokald, že vo veci nebola podaná žiadna žaloba na súd. Odporúčam z dôvodu právnej istoty, len kontaktovať prísl. okresný súd /miesto trvalého bydliska/ a zistiť či voči Vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci, kedy a kým. Kontakt na súd nájdete na stránke Ministerstva spravpdlivosti SR /justice.gov.sk/.

Ak žaloba nebola podaná, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Na list nemusíte nijako reagovať.

Ak by žaloba bola podaná, aj v tomto prípade nič neuhradzujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

 

 

 


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
v roku 2008 som si spravil u mobil. operátora dlh cca 260 €. Dali ma na exekúciu. Dlh som nesplatil. Začiatkom tohto roku som chcel dlh vyrovnať ale povedali mi, že sa to už nedá. Registrujú môj dlh, ale nevedeli mi povedať kam to mám zaplatiť. Je to nejak premlčané? Nebudem mať problém keby som chcel zobrať hypotéku? Ján

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že máte dlh u mobil. operátora od roki 2008 vo výške 260 €. Uvádzate, že vo veci je exekúcia. Chcete dlh uhradiť, ale mobilný operátor Vám povedal, že nevie kde to máte uhradiť.

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, či vo veci bol vydaný paltobný rozkaz a či vo veci bol podaný návrh na vykonanie exekúcie.

Okolnosť táí, či bol vydaný paltobný rozkaz alebo rozsudok môžete zistiť na Vašom okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska /treba kontaktovať informačné centrum prísl.okresného súdu, pričom zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR/. Ak vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, potom nie je možné, aby bolo vedené exekučné konanie.

Či je vedené exekučné konanie, toto zistíte na stránke Centrálneho registra exekúcií /za príslušný malý poplatok/.

Záver : Ak vo veci nebol vydaný paltobný rozakz alebo rozsudok, potoom nič neuhradzujte. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky pre podanie žaloby na súd a táto plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz /§ 101 Obč. zákonníka/. AKbol Vami uvedený dlh spaltný niekedy v roku 2008, premlčacia doba uplynula niekedy v roku 2011.  Platí, že ak by žaloba bola podaná až po uplynutí premlčacej doby, súd by žalobu s poukázaním na ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka zamietol.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, a to ani mobil. operátorovi, ani vymáhačskej spoločnosti, ktorej prípadne mohol mobil. operátor postúpiť svoju pohľadávku.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
v roku 2004 som si z banky vzala pôžičku, ktorú som do r. 2007 splácala. Dostala som sa do nepriaznivej finančnej situácie, prestala som splácať. Dnes 6. 12. 2021 sa mi z banky ozvali a žiadajú úhradu pôžičky.
Je tento dlh premlčaný?
Ďakujem. Katarína

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň,
z otázky vplýva, že Vám bol poskytnutý spotreb. úver bankou v roku 2004, pričo od roku 2007 ste neuhradili ani jednu splátku. Dnes sa Vám ozvali z banky, že máte uhradiť zostatok dlhu.

Z otázku teda vyplýva, že poslednú splatnú splátku ste uhradili v roku 2007. Uvádzame, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."
 
Je pravdepodobné, že vo Vašej zmluve je uvedené, že v prípade neuhradenia niektorej splátky sa stáva splatným celý dlh s odkazom na ust. § 103 a § 565 Obč. zákonníka :
"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."
 
§ 565 :  Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak ste neuhradili ďalšiu splatnú splátku od roku 2007 a veriteľ /banka/ nepodala žalobu na súd, je pohľadávka veriteľa - banky premlčaná s odkazom na vyššie uvedneé zák. ustanovenia.
 
Na základe vyššie uvedeného skutkového stavu a ak nebola podaná žiadna žaloba proti Vám na súde /zistíte na informačnom centre prísl.okresného súdu - podľa miesta Vášho trvalého pobytu/, potom je pohľadávka veriteľa premlčaná. Banke nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.
V prípade problémov nás kontaktujte.
 

Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mám otázku : pred nedávnom nás kontaktovala jedna firma, že máme dlh, ktorý odkúpili od banky.
Ale do tejto doby nás nikto nekontaktoval, aj keď sme menili adresu, nikto nič v banke mali aj naše nové údaje, ale nikto do teraz nekontaktoval.
Tá firma odkúpila pohľadávku v roku 2012. Chcem sa spýtať je možnosť brať túto pohľadávku ako premlčanú a neplatiť to. Miroslava

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že pohľadávka vznikla pred rokom 2012, kedy túto pohľadávku odkúpila vymáhačská spoločnosť od banky. Z otázky tiež usudzujeme, že ste pohľadávku neplatili dlhú dobu, minimálne 3 roky.

Vo veci odporúčame kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa pôvodného, ao aj nového bydliska a zistiť či voči Vám bola podaná nejaká žaloba. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak žaloba podaná nebola, potom nič neuhradzuje, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Poukazujeme na ust. § 101 Obč. zákonníka, podľa ktorého premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

V prípade, že žaloba bola podaná, uvádzame, že ak od splatnosti neuhradenej splátky a podaním žaloby uplynula doba troch rokov a viac, potom je nárok veriteľa  premlčaný. V súdnom konaní treba vzniesť námietku premlčania a nič neuhradzovať.



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je už dlh premlčaný?" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku