Je už dlh premlčaný?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 23. 6. 2016

Otázka: Je už dlh premlčaný?

Dobrý den, prosím Vás, uzatvorila som zmluvu s nebankovkou v r. 2002. Nespatila som celu pohladavku, odkupila to spol. na vymahanie pohladavok a ziadaju odo mna nehoráznu sumu za úroky. Vsetky pisomnosti posielali na moju starú adresu odkial som sa prestahovala. Zabudla som na pohladavku, teraz v r. 2016 vymáhacska spol. ziada okolo 6000 eur. Pisomnosti som nedostávala, nakolko mi to bolo posielane na adresu v Bratislave odkial som sa v r. 2004 prestahovala. Je tá pohladavka premlcaná? Dakujem

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Dobrý deň. Bez toho, aby sme posúdili zmluvu o pôžičke, resp. zmluvu o úvere, nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, či je pohľadávka premlčaná alebo nie. Vzhľadom na rok, kedy bola zmluva uzavretá, je však pravdepodobné, že medzičasom sa pohľadávka premlčala. V tomto smere je tiež dôležité to, či bol proti Vám podaný návrh na súd alebo nie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám exekuci od roku 1994. V roce 2002 jsem se odstehovala do České republiky. Sem mi posílají i duchod, ze Slovenská. Protože byl malý nestrhávali mi na exekuci nic. Teď mi zemrel manžel duchod mi zvýšili o vdovský a hneď mi začali strhávať na exekuci o které si myslím, že je promlčená. A jestli je exekuce opravdu promlčená, vráti mi exekútor peníze které mi strhli zpet? Dekuji za odpoved. 

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o premlčanie, tak plynutie premlčacej doby sa prerušuje počas už začatého exekučného konania. Z uvedeného vyplýva, že počas exekúcie neplynie premlčacia doba. Preto ak počas exekúcie neplynula premlčacia doba, nedošlo ani k premlčaniu exekučne uplatneného nároku. Ak by však bol exekučný návrh podaný v tomto období, nárok by bol premlčaný. Z vami uvedeného však vyplýva, že exekúcia bola začatá už v roku 1994, a teda nie je premlčaná. 

Jediná možnosť, ktorá prichádza do úvahy je, že mal exekútor počas tých rokov, kedy exekúciu nemohol vymôcť, vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii vedenej na váš majetok sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. 

Avšak aj keby z uvedeného dôvodu exekúciu zastavil, veriteľ by mohol návrh na exekúciu podať znovu. 

Nejde teda o premlčanie, ale o zastavenie exekúcie z dôvodu nezistenia majetku, resp. príjmov povinného.

Ak sa tak však nestalo, exekúcia trvá a nie je vo vašom prípade premlčaná a peniaze vám exekútor nemusí vrátiť späť. Ak máte pocit, že exekúcia bola začatá neprávom, môžete podať námietky proti exekúcii. Námietkami sa možno exekúcii úspešne ubrániť len vtedy, ak po vzniku exekučného titulu (podklad na exekúciu) nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

V r.2005 som si vzala pôžičku z banky splatnosť mala byť v r.  2012, keďže som ostala sama s troma deťmi nemala som z čoho splácať teraz mi začali chodiť listy z vymáhač. spoločnosti, nie je to už premlčané ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke nepíšete základnú vec, či ste uhradili nejaké splátky a kedy.

Ak by Vás spoločnosť kontaktovala písomne a od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky,  nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár.

Maximálne, najlepšie po posúdení Vašich dokladov či je pohľadávka premlčaná, je spoločnosti uviesť, že v prípade súdneho vymáhania dlžnej sumy vznesiete námietku premlčania.

Podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Už som Vám prednedávnom písala. Dostala som odpoveď, že mám podať námietku premlčania. Všetko som tak spravila. Do teraz sa nám nikto neozval a stále v práci sťahujú peniaze z výplaty. Dá sa nejako postupovať ďalej? Bola to exekúcia z 2001 roku uznaná súdom v roku 2004 a ozvali sa nám až po 13 rokoch cca. Veľmi by som bola rada keby ste mi mohli ešte nejako poradiť čo ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň,

ak prebieha exekúcia a máte za to, že by prebiehať nemala, napr. je dlh premlčaný, tak môžete využiť inštitút návrhu na zastavenie exekúcie, o ktorom bude rozhodovať súd. V ňom môžete namietnuť všetko o čom sa domnievate, že by mohlo docieliť zastavenie exekúcie, vrátane námietky premlčania. Dovoľujem si upozorniť, že pokiaľ bol nárok určitej osoby priznaný súdom, tak začína plynúť nová 10 ročná premlčacia doba, v ktorej musí veriteľ podať návrh na zastavenie exekúcie. Ak tak urobí, plynutie premlčacej doby sa preruší.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. 13. 1. 2014 som z poštovej banky bral úver 11 200 e, splatnosť úveru bola 15. 1. 2024. Úver som splácal ale žiaľ po čase som cca polroka neplatil. Poštová banka mi poslala postúpenie pohľadávky spoločnosti bencont investment, kde som platil 200 e mesačne. 8. 1. 2019 mi prišiel list od spoločnosti bencont collection uznanie dlhu, ktorý som podpísal a poslal spať. O dva týždne mi prišiel list kde mám splátkový kalendár na sumu 134 e mesačne. A žiadajú ma aj o notársku zápisnicu, vystavenie uznania dlhu, čo do výšky a dôvodu a doložku vykonateľnosti. Avšak v prvom článku, odsek 3 je veta : Dlžník týmto prehlasuje, že si je vedomý, že uznáva premlčaný dlh. Viete mi poradiť ako mám postupovať? Ďakujem Kurta.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2019)

Dobrý deň, 

v žiadnom prípade nepodpisujte ani uznanie dlhu a ani žiadny doklad o splátkovom kalendári, zvýšení splátok a podobne.

Z otázky usudzujeme, že od poslednej Vami vykonanej splátky uplynuli viac ako tri roky. Spoločnosť Bencont investment je len tzv. vymáhačskou spoločnosťou, ktorej banky postupujú nesplatené záväzky svojich dlžníkov za tým účelom, aby spoločnosť ich vymáhala.

Uvedený list Vám poslali z dôvodu nového ustanovenia Občianskeho zákonníka § 54a/ účinného od 5.12.2019, na ktoré ustanovenie pozabudli v liste, ktorý Vám zaslali ešte 8.1.2019.

Ustanovenie § 54a/ Občianskeho zákonníka znie nasledovne (citujeme) : 

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 

Keďže ste nepodpísali v nadväznosti na list z  8.1.20198 to, že viete o tom, že dlh je premlčaný, BENCONT INVESTMENTS nemôže vymáhať dlžnú sumu.  Takže nič nepodpisujte a nehraďte žiadne sumy. 

Dajte nám len vedieť do podotázok kedy ste uhradili poslednú splátku -  prosíme teda uviesť len dátum poslednej splátky z Vašej strany. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je už dlh premlčaný, keď záväzok vznikol roku 2004 a teraz mi vymáhačská spoločnosť posiela výzvy? Samozrejme žiadajú niekoľkonásobnú sumu.

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. V zásade nie je ani tak dôležité kedy záväzok vznikol ako to, kedy mal byť dlh z tohto záväzku splatný (tzn. kedy malo dôjsť k úhrade dlhu späť veriteľovi). Ak od splatnosti uplynuli viac než 3 roky (pri obchodných záväzkoch 4 roky), dlh by mal byť premlčaný.

V prípade, ak bude voči Vám vedené súdne konanie, kde si bude žalobca uplatňovať premlčaný nárok, je potrebné v konaní vzniesť námietku premlčania. Dôvodne vznesená námietka premlčania bude mať a následok to, že súd žalobu týkajúcu sa premlčaného dlhu zamietne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už dlh premlčaný? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či vymôžem požičané peniaze, keď som požičal 1000 € asi pred 4, 5 rokom bez dokladu ale so svetlom mojim synom. Približne po roku mi bolo vrátené 300 € pri svedkovi manželke. Manželka o pôžičke celý čas vedela a vie.

 

 

Odpoveď: Je už dlh premlčaný?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Predpokladáme, že zo strany dlžníka v prípade súdneho vymáhania by došlo k vzneseniu námietky premlčania. 

Vo veci odporúčame využiť našu stránku o uznaní dlhu : https://uznanie-dlhu.sk/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk