POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Mimosúdne majetkové vyrovnanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Mimosúdne majetkové vyrovnanie

Dobrý deň. Bol by som vám veľmi vďačný, ak by ste mi mohli pomôcť. Mám spoločný trojizbový byt s bývalou manželkou, ktorý sme odkúpili od mojich rodičov. Po rozvode sa manželka odsťahovala k svojmu priateľovi. Ústne sme sa dohodli, že ju z bytu vyplatím. Pripravil som si podklady a požiadal banku o úver. Moja bývala "pani" si to však medzitým rozmyslela. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, čo mám robiť? Som zúfalý. Tento byt bol pôvodne vlastníctvom mojich rodičov a po smrti otca sme ho odkúpili od mojej mamy a prepísali polovicu na mňa a polovicu na bývalú manželku. Bol to osudový krok. Potrebujem vašu radu. Ďakujem.

Odpoveď: Mimosúdne majetkové vyrovnanie

Dobrý deň, z Vašej otázky vyvstávajú viaceré nejasnosti. Uvádzate, že ste byt kupovali s manželkou, avšak o pár viet ďalej píšete, že polku vlastníte Vy a polku Vaša ex-manželka. Ak ste byt kupovali počas manželstva nadobudli ste ho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (jediná výnimka je, ak ste uzavreli notársku zápisnicu o zúžení BSM). Tzn. že v katastri nehnuteľnosti ste obaja zapísaní ako vlastníci nehnuteľnosti v podiele 1/1. Po rozvode je možné sa dohodnúť o vyporiadaní BSM, avšak ak sa táto dohoda týka nehnuteľnosti musí byť urobená v písomnej forme. Z Vašej otázky vyplýva, že ste sa dohodli ústne, čiže Vašu dohodu nie je možné považovať za platne uzavretú. Ak sa Vaša ex-manželka nechce dohodnúť mimosúdnou cestou na vyporiadaní BSM (ako som spomínal, je potrebná písomná dohoda, ktorá musí spĺnať zákonom predpísané náležitosti) je možné podať žalobu o vyporiadanie BSM na súd. Súd po vykonaní potrebného dokazovania rozhodne komu prikáže byt do výlučného vlastníctva a zaviaže ho na náhradu z titulu vyporiadania BSM (za účelom vyrovnania podielov).

Trápi vás "Mimosúdne majetkové vyrovnanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mimosúdne majetkové vyrovnanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bol som napadnutý a moje liečenie si vyžiadalo viac ako 42 dní. Týka sa to trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví. Na zdravotnej poisťovni mi poradili, aby som žiadal súdna bolestné a aj ušlú mzdu. Máte pre mňa nejaké rady? Ďakujem.

Odpoveď: Mimosúdne majetkové vyrovnanie

(odpoveď odoslaná: 09.08.2019)

Dobrý deň,

ak ide o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví (§ 155 až 158 Trestného zákona), môžete náhradu škody žiadať aj v samotnom trestnom konaní (adhéznom), pokiaľ ste na páchateľa podali trestné oznámenie. Konanie osoby, ktorá vás napadla, by teda malo byť riešené v rámci trestného konania, pričom vy by ste mali byť v procesnom postavení poškodeného. Ako poškodená osoba sa pritom môžete informovať ohľadom stavu veci.

Ak ste si túto náhradu škody neuplatňovali v trestnom konaní, prípadne vás odkázali na civilný súd, tak je potrebné podať žalobu na náhradu škody na zdraví. V takýchto prípadoch súdy priznávajú poškodeným tzv. bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Obidve náhrady sú jednorazové, pričom pri určovaní ich výšky sa vychádza práve z tabuliek a bodového systému.

Pre vyčíslenie náhrady škody na zdraví je potrebné nechať si vypracovať lekársky posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. V predmetnom lekárskom posudku lekár zhodnotí všetky Vaše zranenia a vrátane psychických ťažkostí. Každý priznaný bod podľa druhu poškodenia zdravia, je ohodnotený určitou sumou, ktorá tvorí súčasť náhrady škody na zdraví. Súčasne môžete požadovať aj náhradu liečebných nákladov (náklady navštevovanie ambulancie, nákup liekov) a prípadne aj ušlú mzdu z dôvodu Vašej práceneschopnosti.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mimosúdne majetkové vyrovnanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.