Máte
otázku?

Nevrátenie depozitu po skončení nájmu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Nevrátenie depozitu po skončení nájmu

Dobrý deň,
neviem ako ďalej postupovať tak sa skúsim obrátiť na Vás. Boli sme v podnájme s 2 deťmi (11 rokov a druhé 9 mesiacov) a majiteľ nás vyhodil z bytu zo dňa na deň. Dodatok k zmluve majiteľ nepodpísal, ale peniaze za pokračujúci nájom zobral od nás a aj tak nás vyhodil a teraz nám odmieta vyplatiť depozit. Stále sa vyhovára na niečo. Viete mi pomôcť ako mám pokračovať? Byt sme vrátili v pôvodnom stave len s miernym opotrebením ale to je normálne vravel, že to nerieši a teraz ho to strašne trápi všetko, len aby nám nevrátil 1040 e za 2 mesačný depozit. Za každú radu ako to od neho vymôcť veľmi ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie depozitu po skončení nájmu

Dobrý deň,
nepoznáme obsah Vami uzatvorenej nájomnej zmluvy, ktorá mohla byť uzatvorená podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Uvádzame, že Obč. zákonník nemá osobitné ustanovenia o peňažnej zábezpeke a preto sa obvykle preberá citácia ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, kde platí ust. § 5 ods. 3 :

"Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."   Predpokladáme, že máte doklad o úhrade peňažnej zábezpeky /"depozit/ a preto je potrebné postupovať podľa zákona resp. nájomnej zmluvy. Prenajímateľ si nemôže peňažnú zábezpeku ponechať. Ak máte vyporiadané všetky nájmy a byt ste odovzdali v zmysle nájomnej zmluvy, prenajímateľ je povinný Vám vrátiť nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky. Uvádzate, že byt ste odovzdali s miernym opotrebením, k čomu uvádzame, že v zmysle ust. § 8 zákona o krátkodobom nájme bytu je nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.Obdobné ustanovenie obsahuje aj ust. § 682 Obč. zákonníka.   Odporúčam prenajímateľa písomne dopor. listom vyzvať k vráteniu peňažnej zábezpeky podľa vyššie uvedených zákonov v lehote podľa nájomnej zmluvy a ak k vráteniu nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Nevrátenie depozitu po skončení nájmu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevrátenie depozitu po skončení nájmu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku