Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Prenajali sme si s priateľkou časť domu k 15.7.2015. Prenajímateľ nám sľúbil, že zmluvu nám pripraví na druhý deň, čo do dnešného dňa nespravil. Pred časom nastali nezhody ohľadom nášho psa, s ktorým prenajímateľ zo začiatku nemal problém, že je vo vnútri, ale neskôr chcel a dal nám to ultimatívne najavo, že pes musí von do voliery (psík má 3 mesiace). Rozhodli sme sa odísť z nájmu, ale prenajímteľ nám odmieta vrátiť depozit. Aký máme zvoliť postup, keď nemáme zmluvu a nedal nám ani potvrdenia o zaplatení? Čítal som, že prenajímateľ musí do jedného mesiaca ohlásiť a zaregistrovať prenájom bytu daňovému úradu. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Dobrý deň, prenajímateľ Vám mal dať nájomnú zmluvu a tiež doklad o tom, že ste zložili depozit. Ak tieto doklady nemáte, potom sa táto suma bude ťažko vymáhať (pretože nemáte dôkaz). Prenajímateľ je samozrejme tiež povinný sa registrovať pre daň z príjmu. Ak to neurobil, porušuje zákon. Povedzte prenajímateľovi, že sa chcete dohodnúť normálnou cestou a že ak s Vami neskončí nájomný vzťah tak, ako sa patrí, potom budete nútení to riešiť na polícii a daňovom úrade. Nielenže mu vzniknú ďalšie náklady ale aj problémy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň,
s prenajímateľom mame uzatvorenú nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľnosti. Predmetom zmluvy je nájom 2 izbového bytu, garáže, garážového státia a 2 pivníc pri garážovom statí. V bode, ktorý opisuje predmet nájmu je veta: Uvedený byt s príslušenstvom pozostáva zo vstupnej predsiene, kuchyne, obývacej izby, spálne, šatníka, kúpeľné, toalety a loggie (ďalej len "Nehnuteľnosť").
V zmluve máme dohodnutú výšku nájomného za Nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivníc vo výške 730 € mesačne a v ďalšom bode, že spolu s nájomným platíme aj mesačne zálohové platby 120 € za plnenia spojené s užívaním Nehnuteľnosti (nie však Nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivníc, ako v bode o výške nájomného), a to za dodávku vody a stočné, spotrebu elektriny, odvoz domového odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, správu bytového domu, dodávku tepla, internetu a TV.
Po vyúčtovaní od nás prenajímatelia požadujú aj všetky zálohové platby za garáž, garážové státie a 2 kobky (to je o cca 60 € mesačne viac). Myslíme si však, že podľa zmluvy sme dohodnutí platiť iba zálohové platby za byt, teda nehnuteľnosť ako to opisuje aj vyššie spomínaná veta, a nie aj všetky poplatky za ostatné priestory. Tie by mali byt pokryté výškou nájomného, keďže samotné zálohové platby sú vymedzené iba na "Nehnuteľnosť". Ďakujem.

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že máte dojednanú zmluvu o nájme bytu na sumu 730 €, ktorá suma podľa zmluvy sa vzťahuje na nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivnice a ďalej dojednané zálohové platby za plnenia spojené s užívaním bytu vo výške 120 € mesačne podľa rozpisu uvedeného v otázke. Teraz od Vás prenajímateľ požaduje uhradiť aj nedoplatky zálohových platieb za garáž a garáž.státie vrátane kobiek.

Dovoľujeme si súčasne vysloviť pochybnosť, že v zmluve o nájme máte dojednanú tú podmienku, že budete uhradzovať všetky nedoplatky podľa vyúčtovania, ktoré zasiela správca bytového domu vlastníkovi bytu.

Sme toho právneho názoru, že vyúčtovanie, ktoré obdržal vlastník bytu ako prenajímateľ sa na Vás nevzťahuje, keďže právny vzťah medzi Vami sa riadi ustanoveniami zmluvy o nájme. Vyúčtovanie za byt a služby spojené s bývaním zasiela správca bytového domu vlastníkovi bytu, ktorý má so správcom uzatvorenú aj zmluvu o správe, teda ide o zmluvný vzťah správcu byt. domu a vlastníka bytu, a nie o zmluvný vzťah vlastníka bytu ako prenajímateľa a nájomcu.

Odporúčame uvedenú sumu neuhradzovať, keďže nie je právny dôvod, aby ste sumu nedoplatku podľa vyúčtovania správcu byt. domu uhradzovali a to z dôvodu, že vzťah medzi Vami - prenajímateľ - nájomca - sa riadi ustanoveniami zmluvy o nájme.

Aby nedošlo medzi Vami k rozporom, prípadne ukončeniu zmluvy o nájme, odporúčame zmluvu o nájme nechať prekontrolovať advokátovi, aby sa odstránili rozpory v jej znení v súlade s ust. § 43 Obč. zákonníka :

"Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov."

Súčasne uvádzame, že z dôvodu neuhradenia zálohových platieb Vami ako nájomcami nemôže dôjsť k výpovedi z nájmu bytu pre neplatenie nájomného, keďže predpokladáme, že nájomné 730 € a sumu platieb podľa otázky 120 € máte uhradenú.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že som odišiel z prenájmu, v ktorom som bol rok aj dva mesiace, ale doposiaľ som nedostal depozit. Majiteľka bytu mi tvrdí, že čaká na vyúčtovanie od správcu. Zmluvu nemám, mám však doklady o zaplatení, a konverzáciu na Facebooku. Všetko ohľadom bytu. Je nejaká možnosť ako tie peniaze získať spať? Jej podmienky (ktoré sú v konverzácii na Facebooku) boli, že musím ostať minimálne 1 rok, a v prípade odchodu z bytu dať "2 mesačnú výpovednú lehotu" alebo nájsť za seba náhradu (čo som urobil, a, ktorá v byte už býva). Mal by som kontaktovať správcu a vypýtať si papier za energie a odniesť jej ho? Alebo ako by som mal správne postupovať, nechcem hneď ísť krajnými riešeniami (daňový úrad, polícia a pod.). Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň prajem,

záleží, ako ste mali nastavenú zmluvu. Dohoda môže byť rôzna, napr. môže byť dohodnuté vrátenie depozitu tak, že je splatný a majiteľ Vám ho musí vrátiť do určitého počtu dní až po tom, čo obdrží vyúčtovanie od správcu. Často je však vrátenie depozitu nastavené tak, že hu musí majiteľ vrátiť do určítého počtu dní od zániku nájmu. Tiež môžete mať dohodnuté zmluvné pokuty. Kľúčová je zmluva. No vo všeobecnosti platí, že majiteľ musí vrátiť depozit, pokiaľ nevznikol dôvod na jeho použitie (škody, nedoplatky,...), a to buď celý, alebo jeho časť. Určite Však odporúčam vyzvať majiteľ písomne, aby Vám ho vrátil a ak nie, nech uvedie presné ustanovenie zákon a zmluvy, podľa ktorého ho zadržiava. Ak to neurobí dobrovoľne, mohli by ste ho žalovať, no predtým by bolo potrebné zistiť, ako je to dohodnuté v zmluve. Správca Vám doklad nevydá, pretože nie ste majiteľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu. Bývame v nájme, pričom v nájomnej zmluve nie je nič uvedené o preplatkoch a nedoplatkoch. Je tam len uvedené nájomné 300e mesačne. Minulý rok sme mali preplatok cca 300e a majiteľka si ich ponechala, ale tento rok máme nedoplatok 50e a teraz ich od nás pýta. Ako sa môžeme brániť, ved keď si ponechá preplatky mala by znášať aj prípadné nedoplatky. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň. Pri nájomnom vzťahu by malo byť v zásade oddelené nájomné a plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu. Ak však máte v zmluve dohodnuté nájomné pevnou sumou, pričom v tejto sume je zahrnutá aj náhrada nákladov spojených s užívaním bytu, mohlo by sa jednať aj o neurčitý úkon. Každopádne som toho názoru, že ak v zmluve nie je upravený mechanizmus spôsobu vyporiadania preplatkov a nedoplatkov na službách spojených s užívaním predmetu nájmu a ak si prenajímateľ preplatky ponecháva, avšak nedoplatky žiada zaplatiť, zo strany prenajímateľa môže ísť o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Prenajímateľovi teda môžete oznámiť, že jeho požiadavka nemá oporu v zmluve a navyše v minulosti si preplatky ponechával.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý den, prosím Vás, sestra žila v podnájme u jednej pani, no najom musela ukončiť predcasne. Pani od nej teraz žiada, aby zaplatila najom aj na máj a jun, byvat tam však už nebude. Že v zmluve to tak je stanovené a musí to proste zaplatiť. Chcem sa teda spýtať, či je tento krok právne možný. Dakujem

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.05.2016)

Dobrý deň, ak Vaša sestra ukončila zmluvu o podnájme bytu výpoveďou, zmluva sa ukončí až uplynutím výpovednej lehoty. V zmysle Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota stanovená na 3 mesiace, ak je v zmluve dohodnutá kratšia lehota, platí táto osobitne dohodnutá doba. Počas plynutia výpovednej doby je Vaša sestra stále oprávnená užívať predmetnú nehnuteľnosť, avšak je povinná za jej užívanie hradiť podnájomné. Jedinou možnosťou, ako by nemusela Vaša sestra platiť podnájomné je, keby došlo k ukončeniu nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení nájomného vzťahu ku konkrétnemu dátumu. Na základe toho je možné skonštatovať, že prenajímateľka má právo požadovať od Vašej sestry zaplatenie podnájomného aj počas plynutia výpovednej lehoty aj napriek tomu, že tam Vaša sestra už bývať nebude (právo na užívanie a bývanie v byte má stále, aj keď ho nevykonáva).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Prajem pekny den, Tento rok mi prislo uhradit 316€ za komunalny odpad od roku 2008.zaciatkom roku 2008 som sa aj stahovala do podnajmu a v zmluve o najme je uvedene ,ze v najomnom,ktore platim su aj poplatky za odvoz smeti.preco mi potom prisiel dlh na smetiach ked prenajimatel mi tvrdil ze zmluvu ma robenu oficialne a je tam zahrnute v zmluve aj uhrada smeti.? Dakujem vam za odpoved.pekny den

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň. V prípade, že máte nájomnu zmluvu s prenajímateľom oficiálnu a v zmluve je ustanovenie, že v nájomnom je zahrnuté aj platenie odpadov, obráťte sa na prenajímateľa, aby dlh uhradil, on ako vlastník je povinný nie vy ako nájomca. Ak to v zmluve upravené nemáte, že v nájomnom je zahrnuté aj platenie za komunálny odpad, prenajímateľ od Vás dlžné poplatky môže vymáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

dobrý deň, dna 16.7.2013 som sa s priateľom a dvomi malými dcérkami presťahovali do prenájmu, majiteľka bytu nám vystavila zmluvu, na ktorej sme zapisaní všetci, aj deti a nájomne nám vypočítala na 375€ mesačne. dna 16.11.2013 nám telefonicky oznámila, že byt je v ponuke na predaj a že sa mame okamžite vysťahovať. dna 17.11.2013 nám oznámila, že mame nedoplatok vo vyšle cca 600€, z dôvodu, že ona na začiatku prihlásila len jednu osobu a dodatočne bez nášho vedomia prihlásila ďalšie tri, my sme nevedeli, že ten nájom je taký lacný len preto, že tam nie sme všetci prihlasení, ona nám tvrdila, že 375€ je mesačne nájomne pre všetkých. povedala nám, že ak sa z bytu vysťahujeme rýchlo, nemusíme jej zaplatiť tie nedoplatky a tak sme si našli iný podnájom a vysťahovali sme sa dna 20.11.2013 včera 25.11.2013 nám znovu volala a oznámila nám, že jej mame zaplatiť a ak nie, tak zavolá policajtov, ma na to pravo? pýtať od nás tie peniaze, aj keď mame na zmluve napisany nižší nájom? Nejde o nezákonný postup prenajíteľa?

Odpoveď: Prenajímateľ nám nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2013)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade ide o nezákonný postup prenajímateľa. Pokiaľ ste v zmluve mali dohodnuté nájomné vo výške 375,- € pre všetky tri osoby, prenajímateľ nemá právo žiadať od Vás viac, ako ste sa dohodli.

 

Polícia nerieši veci nezaplateneho nájomného. V tomto prípade by na polícii určite neuspela a nikto z polície by za Vami neprišiel. Nezákonný postup prenajímateľa (ov) je pomerne častý. Preto sa nenechajte zastrašiť a postupujte výlučne podľa nájomnej zmluvy, ktorú ste uzatvorili. Pokiaľ ide o nedoplatok, nie je zrejmé, z čoho tento nedoplatok vyplýva. Pokiaľ vznikol nedoplatok na energiách a dokáže prenajímateľ preukázať, že tento nedoplatok ste spôsobili Vy, potom ho budete musieť zaplatiť. Ak však nejde o nedoplatok na energiách (t.j. spotreba vody, elektriny, plynu) ale ide o iný nedoplatok požadujte od prenajímateľa, aby Vám preukázal z čoho tento nedoplatok vznikol a ako zaň Vy zodpovedáte. 

 

Nakoľko ide o nezákonný postup prenajíteľa odporúčam Vám dôkladne si preštudovať zmluvu, ktorú ste uzatvorili a pokiaľ Vám príde od nej písomný list, tak na tento list bezodkladne reagujte, prípadne si dohodnite stretnutie s advokátom, ktorý sa dôkladne pozrie na Vašu zmluvu a preverí, na čo má prenajímateľ nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku