Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislava

Otázka: Majetkové vysporiadanie po rozvode

Dobrý deň, moja manželka nadobudla byt na dlh pred našim manželstvom. Po svadbe som prevzal hypotéku na seba, aj keď byt bol zapísaný iba na manželku. Splácal som ho približne 4 roky. Chcem sa opýtať, či mám nárok na čiastku z bytu, aj keď ho moja manželka nadobudla pred manželstvom. Nadobudla ho na dlh, ktorý som ja splácal počas 4 rokov. Momentálne prebieha náš rozvodový proces a chcel by som vedieť, na čo mám nárok. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po rozvode

Dobrý deň,
z otázky v podstate vyplýva, že ste splácali dlh na nehnuteľnosti za Vašu manželku. V súčasnosti ste v rozvodovom konaní.

V prípade, že sa s manželkou nedohodnete na vyporiadaní BSM, v prípade podania žaloby na súd, súd bude vychádzať z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že si voči manželke môžete uplatniť nárok na vrátenie 1/2 splátok dlhu s príslušenstvom, keďže došlo k úhrade jej dlhu. Súčasne poznamenávame, že aj keď je byt vo vlastníctve manželky, nie ste povinný sa z bytu po rozvode vysťahovať a manželka Vás nemôže z bytu vypratať. Vám ako manželovi vzniklo odvodené právo bývania v byte a to na základe rodinnoprávneho vzťahu - uzavretie manželstva.

Z bytu by ste boli povinný sa vysťahovať až na základe súdneho rozhodnutia, ktorý by rozhodol aj o prípadnej bytovej náhrade. Predmetný návrh by musela podať manželka. Ak by k vysťahovaniu napriek zabezpečeniu byt. náhrady z Vašej strany nedošlo, následne by ste sa museli vysťahovať až na základe exekučného konania.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava