Máte
otázku?

Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

Dobrý deň. Má prenajímateľ bytu nárok na vyúčtovanie tepla a vody, ak sme ukončili nájomnú zmluvu po ústnej dohode dva mesiace skôr? Podľa jeho slov mu to vynahradilo výpadok príjmu medzi predčasným ukončením nájmu a predajom bytu. Je to správne? Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

Dobrý deň, otázku hradenia nájomného a služieb spojených s užívaním bytu má upravovať predovšetkým nájomná zmluva medzi Vami a prenajímateľom. Nájomná zmluva by z dôvodu právnej istoty zmluvných strán mala obsahovať aj ustanovenia o spôsobe riešenia preplatkov resp. nedoplatkov za energie. Z Vašej otázky nie je zrejmé, akým spôsobom ste si v nájomnej zmluve dohodli práve tieto práva a povinnosti. Obsahom zmluvy sa preto musí spravovať aj prenajímateľ, v dôsledku čoho nie je oprávnený jednostranne meniť jej ustanovenia vo svoj prospech.  Ak vznikol nedoplatok majiteľ bytu to musí preukázať, že ste to spôsobili Vy. 

Trápi vás "Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako to je, keď mám byt v prenájme, teda ja som dal byt do prenájmu a nájomca odo mňa žiada preplatky, ktoré mi budú vrátené z bytového podniku. Z môjho pohľadu nemá nárok na žiadne preplatky, pretože máme predsa dohodnutú fixnú sumu za nájom. Viete mi dať odpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2024)

Dobrý deň,
otázku sme si prečítali a uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že v nájomnej zmluve s nájomcom máte dohodnutú sumu za nájom a za služby spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn, kúrenie, internet d podobne/ jednou sumou v eurách a teda bez rozlíšenia či ide o nájom v €  a o úhradu za služby spojené s bývaním /voda, el., plyn, kúrenie, internet a podobne/, rovnako v €. 

Ak sme otázku pochopili správne, potom nájomca nemá nárok na preplatok, ktorý vám bude zaslaný zo strany správcu bytového domu, ale rovnako ani vy nemáte nárok žiadať od nájomcu prípadný nedoplatok.

Ak teda suma nájmu a úhrad za služby spojené s bývaním, ako sme ich uviedli vyššie, neboli rozlíšené v €, a ani nebol urobený odpočet s ohľadom na skutočnú spotrebu, vy ako prenajímaeľ neviete v podstate preukázať aká suma bola za nájom v € a aká za jednotlivé druhy služieb spojené s bývaním rovnako v €.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, akým spôsobom je podľa platných právnych predpisov možné vrátiť preplatok za nájomný byt, ktorý je v správe spoločenstva vlastníkov bytov. Mojím mandatárom mi bolo povedané, že vrátenie preplatku je možné iba vo forme započítania alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Ja však trvám na vrátení preplatku na môj účet. Dostávam iba odpoveď, že podľa zákona je povinné vrátiť preplatok vlastníkovi bytu, a tento nemusí nevyhnutne zhodovať s platiteľom. Ďakujem.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

(odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste nájomcom bytu a s prenajímateľom, ktorý je súčasne vlastník bytu, ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme. Pokiaľ za rok 2019 bolo zo strany správcu byt. domu vykonané vyúčtovanie s výsledkom preplatok, tento preplatok musí uhradiť správca samotnému vlastníkovi bytu, ktorý vo vzťahu k Vám je prenajímateľom.

Treba postupovať podľa Vašej zmluvy o nájme a žiadať prenajímateľa vrátiť zodpovedajúcu časť preplatku s prihliadnutím na textové znenie Vašej zmluvy o nájme, ako aj v súlade so zákonom. V tomto smere je odpoveď správcu byt. domu správna, že preplatok musí uhradiť vlastníkovi bytu, Vy ako nájomca bytu nie ste v právnom vzťahu so správcom byt. domu.

 


Podotázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Štyri roky som bývala v podnájme. Každý rok, keď prišlo vyúčtovanie za energie, bolo mi povedané, že je všetko v poriadku. Keď som však chcela vidieť konkrétne vyúčtovanie, majiteľ bytu mi ho odmietol ukázať. Teraz, po ukončení zmluvy, mi nechce vrátiť depozit vo výške 420 eur až do vyúčtovania. Obávam sa, že o tieto peniaze prídem, najmä ak mi, ako každý predchádzajúci rok, neukáže vyúčtovanie a tvrdí, že boli nedoplatky. Mám právo vidieť toto vyúčtovanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň, áno. Bez toho totiž nie je možné určiť, či časť nájomného spadajúca na platby za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti nebola príliš vysoká a patril by Vám preplatok z týchto súm. Predstavte si situáciu, kedy by dodávateľ energie vlastníkovi oznámil, že je všetko v poriadku, bez vyúčtovania. Ak Vám depozit nechce vrátiť, môžete ho vymáhať (odporúčali by sme najprv mimosúdnou cestou, aby ste zistili postoj prenajímateľa). Ak nebude reagovať bude možné žalovať aj v súdnom konaní. Ak následne na túto sumu bude chcieť započítať nedoplatok za energie, vznik nedoplatku bude musieť relevantným spôsobom preukázať. Nakoľko však za 4 roky nežiadal od Vás doplatok za energie, je veľmi malá pravdepodobnosť, že tam vôbec nejaký nedoplatok vznikal.


Trápi vás "Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu? (Občianske právo)

V Zmluve o prenájme bytu sa otázka vyrovnania platieb preddavkov uvádza nasledovne: "Vyrovnanie nedoplatkov za skutočne spotrebované služby poskytované s užívaním bytu vykonajú zmluvné strany na základe vyúčtovania od poskytovateľov týchto služieb." O preplatkoch zmluva nič nespomína. Máme napriek tomu nárok na ich vrátenie? Ďakujem.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2018)

Dobrý deň, v tejto súvislosti je okrem ustanovenia o vrátení preddavkov dôležitejšie iné ustanovenie, a to ustanovenie, ktoré upravuje povinnosť platiť nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním bytu. V zmysle súdnej praxe majú byť tieto dve zložky oddelené. Následne po vyfakturovaní všetkých energií a tiež vyúčtovania od správcu bude prenajímateľ schopný zistiť, či vznikol nedoplatok alebo preplatok. Práve zo zmluvy v časti nájomného je možné totiž v spojení s vyúčtovania zistiť, že Vy ste prenajímateľovi na energie zaplatili napríklad 1.000,- € za rok, ale reálne ste spotrebovali (t.j. aj on reálne dodávateľom zaplatil iba 950,- €). Rozdiel medzi týmito sumami je Vám povinný prenajímateľ vydať/vrátiť, a to bez ohľadu na to, že to nie je výslovne uvedené v zmluve (máme za to, že z ustanovenia v zmluve by bolo možné vyvodiť, a to v kontexte celej zmluvy, povinnosť prenajímateľa vrátiť Vám preplatok). Ak by rozdiel medzi týmito sumami prenajímateľ nevrátil, bezdôvodne by sa obohatil na Váš úkor.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.