Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 7. 2015

Otázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

Dobrý den. Má prenajímateľ bytu nárok na vyúčtovanie tepla a vody, ak sme ukončili nájomnú zmluvu po ústnej dohode 2 mesiace skôr?Vraj mu to vynahradilo výpadok príjmu medzi predčasným ukončením nájmu a predajom bytu. Je to správne? Velmi pekne Dakujem za odpoved a prajem pekný deň.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

Dobrý deň, otázku hradenia nájomného a služieb spojených s užívaním bytu má upravovať predovšetkým nájomná zmluva medzi Vami a prenajímateľom. Nájomná zmluva by z dôvodu právnej istoty zmluvných strán mala obsahovať aj ustanovenia o spôsobe riešenia preplatkov resp. nedoplatkov za energie. Z Vašej otázky nie je zrejmé, akým spôsobom ste si v nájomnej zmluve dohodli práve tieto práva a povinnosti. Obsahom zmluvy sa preto musí spravovať aj prenajímateľ, v dôsledku čoho nie je oprávnený jednostranne meniť jej ustanovenia vo svoj prospech.  Ak vznikol nedoplatok majiteľ bytu to musí preukázať, že ste to spôsobili Vy. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť? Bývala som v podnájme 4 roky. Keď chodilo vyúčtovanie za energie každý rok bolo mi povedané, že je všetko ok, keď som chcela vidieť vyúčtovanie majiteľ bytu mi ho odmietol ukázať. Teraz po ukončení zmluvy mi nechce vrátiť depozit 420e do vyúčtovania. Bojím sa, že prídem on, keďže mi neukáže vyúčtovanie ako každý rok predtým a povie, že boli nedoplatky. Mám právo vidieť to vyúčtovanie prosím? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň, áno. Bez toho totiž nie je možné určiť, či časť nájomného spadajúca na platby za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti nebola príliš vysoká a patril by Vám preplatok z týchto súm. Predstavte si situáciu, kedy by dodávateľ energie vlastníkovi oznámil, že je všetko v poriadku, bez vyúčtovania. Ak Vám depozit nechce vrátiť, môžete ho vymáhať (odporúčali by sme najprv mimosúdnou cestou, aby ste zistili postoj prenajímateľa). Ak nebude reagovať bude možné žalovať aj v súdnom konaní. Ak následne na túto sumu bude chcieť započítať nedoplatok za energie, vznik nedoplatku bude musieť relevantným spôsobom preukázať. Nakoľko však za 4 roky nežiadal od Vás doplatok za energie, je veľmi malá pravdepodobnosť, že tam vôbec nejaký nedoplatok vznikal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu? (Občianske právo)

V Zmluve o prenájme bytu máme, čo sa týka vyrovnania platenia preddavkov, uvedené nasledovne: "Vyrovnanie nedoplatkov za skutočne spotrebované plnenia poskytované s užívaním Bytu vykonajú zmluvne strany na základe vyúčtovania od dodávateľov týchto plnení. " O preplatkoch sa v zmluve nič nepíše. Máme aj napriek tomu nárok na ich vrátenie? Ďakujem.

Odpoveď: Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2018)

Dobrý deň, v tejto súvislosti je okrem ustanovenia o vrátení preddavkov dôležitejšie iné ustanovenie, a to ustanovenie, ktoré upravuje povinnosť platiť nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním bytu. V zmysle súdnej praxe majú byť tieto dve zložky oddelené. Následne po vyfakturovaní všetkých energií a tiež vyúčtovania od správcu bude prenajímateľ schopný zistiť, či vznikol nedoplatok alebo preplatok. Práve zo zmluvy v časti nájomného je možné totiž v spojení s vyúčtovania zistiť, že Vy ste prenajímateľovi na energie zaplatili napríklad 1.000,- € za rok, ale reálne ste spotrebovali (t.j. aj on reálne dodávateľom zaplatil iba 950,- €). Rozdiel medzi týmito sumami je Vám povinný prenajímateľ vydať/vrátiť, a to bez ohľadu na to, že to nie je výslovne uvedené v zmluve (máme za to, že z ustanovenia v zmluve by bolo možné vyvodiť, a to v kontexte celej zmluvy, povinnosť prenajímateľa vrátiť Vám preplatok). Ak by rozdiel medzi týmito sumami prenajímateľ nevrátil, bezdôvodne by sa obohatil na Váš úkor.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk