Máte
otázku?

Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

Je proti mne vedená exekúcia. Presne neviem, koľko z danej splátky som exekútorovi uhradil, pretože časť dlhu bola uhradená predajom osobného motorového vozidla v dražbe uskutočnenej exekútorom. Je povinný exekútor vyhotoviť vyúčtovanie mojej pohľadávky? Podľa akého § exekučného poriadku?  Jedná sa o nezaplatené výživné ako aj bežné výživné, na jedno maloleté a jedno plnoleté dieťa. 

Odpoveď: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

Dobrý deň, podľa § 46 ods. 7 Exekučného poriadku, na požiadanie účastníka konania zašle exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch uhradí účastník konania exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Na náležitosti vyúčtovania exekučného konania sa primerane použijú ustanovenia o konečnom vyúčtovaní exekučného konania. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia máte právo požadovať od exekútora jedenkrát ročne bezodplatne informáciu o stave splácania Vašej pohľadávky. 

Trápi vás "Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám vyplatenú exekúciu. Teraz po pol roku mi prišiel exekútor na tu istú pihladavku, ktorá je vyplatená ale bez súdneho rozhodnutia. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ dlžná suma, ktorá je predmetom exek. konania, bola Vami uhradená, je potrebné podať u súdneho exekútora návrh na zastavenie exekúcie v súlade s ust. § 61k/ exek. a to v lehote do 15 dní a pripojiť aj doklad o úhrade dlžnej sumy.

Následne exekútor vyzve oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu.

O predmetných návrhoch na zastavenie exekúcie rozhoduje súd prednostne.

Pokiaľ je okolnosťou na zastavenie exekúcie skutočnosť, že ste uhradili dlžnú sumu pred začatím exek. konania, oprávnený /ten, kto podal návrh na exek. konanie/  bude zaviazaný k úhrade trov exekučného konania (§ 199 c/ exek. poriadku).

 


Podotázka: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky? (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím chcem sa spýtať ak môjho oca chytili revízori v r.2013 a už je 2018 a teraz sa ozvali, že exekúcia aj to z iného mesta kde udalosť stala došli desať šekov číslo účtu no sumu tam nenapísali. Ne je ich povinosť napísať aj sumu človek s nimi vola mailuje nedvíhajú neodpovedaju a nic sídlia v inom meste a otec je starý a na dôchodku už napísali sme aj list zatiaľ neodpisali ako to, že neposlali aj sumu a len šeky a číslo účtu? A takéto veci dejú veľa prečo človek chce vyplatiť exekúcie a oni robia také veci nedvíhajú tel neodpovefaju na maili atď ich povinosťou byala bit podľa mňa napísať aj sumiu a ne len šeky poslať a číslo účtu poraďte.

Odpoveď: Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

V otázke neuvádzate, či Váš otec obdržal nejaký platobný rozkaz z prísl. okresného súdu podľa jeho trvalého bydliska. Adresy súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.  V informačnom centre prísl. súdu Vášmu otcovi povedia či bol voči nemu vydaný platobný rozkaz.

Ak platobný rozkaz vydaný nebol, nemá dôvod teraz hradiť pokutu  pre dopravný podnik, lebo jeho nárok je už premlčaný.

Je zvláštne, že v otázke uvádzate, že je exekúcia a poslali Vám šeky. 

Ak bol vo veci vydaný platobný rozkaz a otec dlžnú sumu by neuhradil ani na základe platobného rozkazu, potom Vám malo byť doručené tzv. upovedomenie o začatí exekúcie.

Pokiaľ Vás vyzýva "len" dopravný podnik prísl. mesta s tým, že vec postúpi na exekúciu ak Váš otec pokutu neuhradí,  pokutu už neuhradzujte a vzneste námietku premlčania.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má exekútor povinnosť vyúčtovať výšku pohľadávky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku