Máte
otázku?

Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa

Dobrý deň, som rozvedená a mám v osobnej starostlivosti dcéru. Viem, že môžem zastupovať svoju dcéru v dôležitých veciach, na ktoré ešte nemá vek, no chcem sa spýtať či má rovnaké právo aj môj bývalý manžel, keďže dcéra nie je v jeho ale mojej osobnej starostlivosti.Ďakujem.

Odpoveď: Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa

Dobrý deň,

pokiaľ ide o otázku, ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa, táto problematika sa môže zdať veľmi sporná, no v zásade platí, že aj napriek rozvodu rodičov a úprave práv a povinností k maloletému diaťaťu ostávajú viac menej obom rodičom rovnaké práva a povinnosti. To znamená, že obaja rodičia môžu napr. dieťa zastupovať na súde (okrem prípadu kolízie záujmov). Bližšie túto problematiku rozvádza nasledujúce uznesenie NS SR, ktoré pripájam k odpovedi. Aj napriek tomu, že by súd rozhodol, že zastupovať dieťa bude iba jeden z rodičov, neznamená to, že druhý toto právo stráca. V dôležitých veciach totiž rodičia rozhodujú vždy spoločne. Ak sa nevedia dohodnúť, ktorýkoľvek z nich má nárok sa obrátiť na súd.

 

Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 61/2011

 

"Rodičovské práva a povinnosti, a teda aj právo zastupovať svoje maloleté dieťa, majú obaja rodičia. Rodičovské práva a povinnosti vykonáva, a teda aj maloleté dieťa aj zastupuje len jeden z rodičov v prípadoch predpokladaných v § 28 ods. 3 ZR. Od zásahov do rodičovských práv a povinností jedného z rodičov podľa § 38 ZR spočívajúcich v ich pozastavení, obmedzení alebo pozbavení treba dôsledne odlišovať úpravu rodičovských práv a povinností podľa § 24, § 25, § 36 ods. 1 ZR spočívajúcu najmä vo zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Rodičovské práva a povinnosti podľa § 28 ods. 1 ZR, teda aj právo a povinnosť zastupovať svoje maloleté dieťa, zostávajú zachované obidvom rodičom aj po rozhodnutí súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Rodičovské práva a povinnosti podľa § 28 ods. 1 ZR zostávajú rodičovi zachované aj vtedy, ak mu súd predbežným opatrením nariadi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označil súd, a aby platil výživné na dieťa v nevyhnutnej miere."

Trápi vás "Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Mám upravený styk a na deti (12 a 7 ročná) prispievam výživným určeným dohodou v právoplatnej úprave styku. Prispievam celou sumou k rukám matky. Nakoľko sa mi však zvýšili náklady (obrovská splátka hypotéky) a navyše žijem s partnerkou, ktorá má tiež dieťa vo svoje starostlivosti, tak priamo prispievam aj ja na vyživovanie tohto dieťaťa (5 ročný) žijeme v spoločnej domácnosti. Chcem teda požiadať súd o úpravu výživného. Jeho zníženie a navyše sumu chcem sumu rozdeliť tak, že časť dostane matka a časť by išla deťom na šetrenie. Viem, že sa to v praxi takto bežne robí. Je moja požiadavka legitímna a čo by som mal podľa Vás v tejto veci a ako by som to mal spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

Dobrý deň, po každej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu výšku výživného je možné podať návrh na zníženie/zvýšenie výživného. V prípade, že výživné chcete znížiť iba z dôvodu, že musíte platiť vysoké splátky hypotéky. Súdy totiž nemusia prihliadať na tie výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Tzn. že sa v rámci súdneho konania bude zisťovať i dôvod, pre ktorý ste si vzali hypotéku, či to bolo nevyhnutné. Na dieťa Vašej partnerky sa nebude prihliadať, nakoľko k nemu majú vyživovaciu povinnosť iba jeho rodičia (t.j. matka a biologický otec). Súd však prihliadne na príjem Vašej partnerky, nakoľko žijete v spoločnej domácnosti. Pri znižovaní výživného súd vždy prihliada na pomery účastníkov konania v čase pôvodného súdneho rozhodnutia a následne na pomery účastníkov v súčasnosti. Až po zistení zmien pomerov bude možné odhadnúť, či súd pristúpi k zmene výšky výživného. Pri maloletých deťoch treba prihliadnuť aj na to, že deti starnú a náklady na ich život sa zvyšujú aj plynutím času. Ako ste sami uviedli, je možné výživné rozdeliť na bežné výživné a tvorbu úspor. Je potrebné si však uvedomiť, že je to možné až v prípade, že má povinný rodič značný príjem a jeho majetkové pomery odôvodňujú aj určenie príspevkov na tvorbu úspor. Nefunguje to tak, že sa bežné výživné poníži o sumu, ktorá by bola určená na tvorbu úspor. Príspevok na tvorbu úspor sa určuje nad rámec bežného výživného, tzn. že by ste museli matke detí platiť bežné výživné vo výške primeranej odôvodnených potrebám detí a nad rámec toho ešte aj príspevky na tvorbu úspor.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ktorý z rodičov môže zastupovať dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku