Máte
otázku?

Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?

Ako je to s podaním trestného oznámenia v Nemecku? Môžem ho podať aj deň po napadnutí? Ak boli dvaja a ja som bol sám bez ďalších svedkov, oplatí sa mi to vôbec podávať?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?

Dobrý deň, v zmysle § 196 Trestného poriadku, fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v Slovenskej republike a bola poškodená trestným činom spáchaným v inom členskom štáte Európskej únie, je oprávnená podať trestné oznámenie príslušnému orgánu podľa tohto zákona, ak tak nemohla urobiť v členskom štáte Európskej únie, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo ak ide o zločin, ak tak urobiť nechcela. Prokurátor alebo prostredníctvom prokurátora policajt, ktorému bolo také trestné oznámenie doručené a nie je príslušný vo veci konať, bez meškania postúpi trestné oznámenie príslušnému orgánu toho členského štátu Európskej únie, na ktorého území bol trestný čin spáchaný. Z uvedeného vyplýva, že trestné oznámenie môžete podať aj na Slovensku, príslušnému orgánu. Bez uvedenia konkrétnych skutkových, prípadne ďalších skutočnosti vášho napadnutia, nedokážem posúdiť dôkaznú situáciu resp. označiť možné dôkazy, ktoré by prispeli k objasneniu skutku. Je však potrebné poznamenať, že nikdy nie je možné úplne predvídať postup vyšetrovateľa a výsledok trestného konania.

Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som žiadal o informáciu v súvislosti s postupom alebo miestom, kde môžem nahlásiť osobu, ktorá má súdne rozhodnutie o zákaze opustenia Nemecka. Táto osoba sa momentálne nachádza na území Slovenskej republiky, čím porušila súdny zákaz a podmienečné prepustenie v Nemecku. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?

(odpoveď odoslaná: 03.10.2021)

Dobrý deň,
ak sa jedná o zákaz uložený nemeckým súdom, tak je to potrebné nahlásiť nemeckej polícii, resp. súdu.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí? (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či môžem na Slovensku podať trestné oznámenie, ak bol skutok spáchaný občanom Slovenskej republiky v UK. Páchateľ po krádeži pravdepodobne ušiel na Slovensko. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2020)

Dobrý deň,

slovenské orgány činné v trestnom konaní môžu konať len v prípade, ak trestný čin bol spáchaný na území Slovenskej republiky, pričom podľa zákona sa trestný čin považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ

a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo

b) dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.

Následok krádeže nastal podľa môjho právneho názoru v UK, takže naše orgány nebudú mať pravdepodobne právomoc konať. Môžete im to oznámiť s tým, že by sa dotyčný mohol nachádzať u nás. Polícia by mala kontaktovať UK a informovať sa, či náhodou daná osoba nie je v pátraní.

Ak si chcete byť istý, je potrebné podať oznámenie priamo v UK u ich polície.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné vymáhať späť svoje peniaze zo zahraničia (Poľska) za tovar (traktor), ktorý mi bol doručený a ktorý som už zaplatil. Po predbežnej kontrole nič nenasvedčovalo tomu, že by bolo niečo nefunkčné. Po dvoch jazdách sa však ukázali nejaké vady, s ktorými nie som spokojný, napríklad presiakovanie oleja pod motorom atď. Traktor je v záruke a firma, od ktorej som traktor kúpil, by mala byť certifikovaná na predaj poľnohospodárskej techniky. Písali mi, že sa o to postarajú, ale zatiaľ nevidím žiadne riešenie. Chcem len vedieť, ako mám postupovať v prípade, že ma budú ignorovať. Napísal som im, že by mali opraviť traktor, ktorý mi poslali, alebo ho vymeniť za iný tohto typu, alebo mi vrátiť peniaze a traktor si vziať späť. Viem, že to nie je jednoduché, pretože je to ďaleko, necelých 800 km, a nemám ako sa tam dostať. Vopred ďakujem za radu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, 

budete musieť postupovať podľa reklamačného poriadku predávajúceho prípadne nájsť jeho pre Vás najbližšiu predajňu, kde uplatnite svoje nároky zo zodpovednosti z vád tovaru, prípadne odstúpenie od zmluvy, ktoré znamená, že traktor vrátite oproti vráteniu kúpnej ceny.

Odporúčame Vám kontaktovať európske spotrebiteľské centrum - https://esc-sr.sk/.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí? (Trestné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či môžem podať trestné oznámenie na zahraničnú firmu za podvod? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2018)

Dobrý deň, trestné oznámenie môžete podať slovenským orgánom činným v trestnom konaní aj v prípade, že bol trestný čin spáchaný cudzou osobou. V takom prípade však budú policajti okrem naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skúmať i to, či sú Váš prípad spadá pod slovenské normy trestného práva. Bude sa skúmať, či tento skutok napĺňa podmienky uvedené v ustanovení § 3 Trestného zákona, ktorý upravuje územnú pôsobnosť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre skutok, ktorý sa stal v zahraničí?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava