POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Je možné darovať polovicu domu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Je možné darovať polovicu domu ?

Dobrý deň, môj priateľ je vlastníkom domu a chcel by mi darovať polovicu domu prostredníctvom darovacej zmluvy. Je možné darovať len polovicu?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

Dobrý deň

 

 

podľa § 628 ods. 1 OZ: “Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.” Pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť táto zmluva písomná.  Predmetom daru môže byť čokoľvek pokiaľ ide o vec, majetkovú hodnotu alebo právo. Dôležité je, či je druh výlučný vlastník nehnuteľnosti alebo podielový spoluvlastník. Pokiaľ je podielový spoluvlastník, treba brať do úvahy  § 140 OZ. 

Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, spoluvlastník mi chce darovať polovicu domu. Chcela by som vedieť, aký je postup a čo je ešte potrebné k tomu. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 07.03.2024)

Dobrý deň,
nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, bude potrebné najprv vypracovať písomnú darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bude darovanie 1/2 nehnuteľnosti. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený. Na prevod vlastníckeho práva je nevyhnutný vklad od katastra nehnuteľnstí, nakoľko vlastbícke právo prechádza až momentom povolenia vkladu OKresným úradom, katastrálnym odborom. Preto spolu so zmluvou si vypracujte aj návrh na vklad, ktorého prílohou bude práve darovacia zmluva a tento podajte na Okresný úrad, katastrálny odbor príslušný podľa miesta nehnuteľnosti. Katastrálne konanie je spojené s poplatkovou povinnosťou. Ak budete vklad robiť listinne, platí sa správny poplatok vo výške 66,- EUR (elektronická forma konania- 33,- EUR). Ak by ste chceli, aby bol vklad vykonaný do 15 dní v tzv. zrýchlenom konaní, potom sa platí kolok vo výške 266,- EUR (elektornická forma konania - 133,- EUR).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som využila vaše služby. Prosím o radu, či je možné, aby rodičia prepísali svoj majetok na jedno z troch detí. Jeden súrodenec je rozvedený a v paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Má dve deti, ktoré oňho niekoľko rokov neprejavujú záujem a v prípade jeho smrti by im prislúchala časť majetku jeho rodičov, z ktorého má nárok na tretinu. Existuje možnosť, ako jeho deti zbaviť tohto nároku? Je možné po dohode rodičov a všetkých súrodencov, prepísať rodičovský majetok na jedno dieťa?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 26.03.2023)

Dobrý deň, 

áno, je to možné. Vaši rodičia môžu za života so svojím vlastným majetkom nakladať akokoľvek. Prepísať svoj majetok môžu aj na jedno dieťa z troch alebo aj na dve deti z troch. 

Prepis na dieťa by sa uskutočnil darovacou zmluvou, ktorú by podpísali Vaši rodičia ako darcovia a dieťa ako obdarované. Účastníci zmluvy by mali mať plnú spôsobilosť na právne úkony, aby mohli podpísať darovaciu zmluvu. Po podpise darovacej zmluvy spolu s návrhom na vklad, kataster nehnuteľnosti zapíše zmenu vlastníctva z Vašich rodičov na obdarované dieťa. 

Ak by sa tak nestalo (nedošlo k prepisu majetku) a súrodenec v paliatívnej zdravotnej starostlivosti by zomrel skôr, ako Vaši rodičia, tak deti súrodenca, ktorý je v paliatívnej zdravotnej starostlivosti, po jeho smrti budú dediť len jeho majetok a nie majetok Vašich rodičov, teda ich starých rodičov. 

Iným riešením je, aby súrodenec, ktorého deti sa o neho dlhodobo nezaujímajú, ich vydedil. Musí ísť však o jeho ozajstnú vôľu a ak nemá spôsobilosť na právne úkony, tak by musel tento právny úkon schváliť súd. Vydedenie znamená, že jeho majetok nebudú dediť deti, ktoré sa o neho dlhodobo nezaujímajú. Ide o prísne formálny úkon (podobne ako spísanie závetu), ktorý môže byť po smrti tejto osoby napadnutý a spochybnený. Všetko však záleží od toho, či Váš súrodenec, ktorý je v takejto zdravotnej starostlivosti, či vlastní nejaký majetok alebo nie. 


Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal. Nedávno som od rodičov získal dom darovacou zmluvou, na základe ktorej majú obaja rodičia doživotné právo obývania tohto domu. Bolo by možné darovať môjmu súrodencovi polovicu tohto domu? V prípade, že áno, čo by som k tomu potreboval? Boli by o tom rodičia automaticky informovaní? Rád by som to urobil tak, aby o tom nevedeli. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň,

môžete polovicu domu darovať Vášmu bratovi, aj v prípade, že dom je zaťažený vecným bremenom práva doživotného užívania v prospech Vašich rodičov. Vecné bremeno oprávneným nezaniká z dôvodu prevodu vlastníctva k domu. Súhlas Vašich rodičov s darovaním sa nevyžaduje, nebudú ani účastníkmi darovacej zmluvy. Čo k tomu potrebujete je spísanie darovacej zmluvy, na darovacej zmluve je nevyhnutné, aby Váš podpis ako darcu bol overený notárom alebo na matrike. Vlastnícke právo Váš brat nadobudne až vkladom do katastra nehnuteľností. Preto je súčasne spolu so zmluvnou nutné vypracovať aj návrh na vklad. Jeho prílohou je darovacia zmluva. Vkladové konanie je spoplatnené.

 


Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o situácii, keď vlastním polovicu nehnuteľnosti a moja mama by mi chcela darovať svoju polovicu. Obe sme spolumajiteľkami.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
v takom prípade postačuje spísať jednoduchú darovaciu zmluvu, ktorou mama daruje svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti o veľkosti podielu 1/2 Vám ako svojej dcére. Tým, že teraz vlastníte 1/2 a následne Vám mama daruje 1/2, budete výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti.


Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom rodinného domu so svojou manželkou a chcem darovať svoju polovicu dcére. Je k tomu potrebný súhlas mojej manželky? Ak áno, ako by som to mal vyjadriť v darovacej zmluve, aby nevznikla žiadna prekážka? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,

keďže pri darovaní nehnuteľnosti nejde o bežnú vec, tak v zmysle § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka je v ostatných veciach potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. V prípade, ak bude manželka súhlasiť je potrebné spísať darovaciu zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

Podpisy obidvoch manželov musia byť notársky overené. Svoju polovicu by ste však mohli darovať iba vtedy, ak by ste boli s manželkou podielovými spoluvlastníkmi. Ak chcete darovať dcére polovicu nehnuteľnosti bude to tak, že vy s manželkou sa stanete bezpodielovými spoluvlastníkmi 1/2 nehnuteľnosti a vaša dcéra sa stane výlučnou vlastníčkou 1/2 nehnuteľnosti, a spolu s dcérou sa stanete podielovými spoluvlastníkmi celej nehnuteľnosti. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Na základe darovacej zmluvy bola na mňa a moju sestru prevedená nehnuteľnosť. Pôvodný vlastník, teda náš otec, by chcel rozhodnutie zmeniť. Namiesto toho, aby dar pripísal nám obom, by chcel nehnuteľnosť prepísať iba na mňa. Je to možné?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň prajem,

možné by to bolo, no otec už nemá právnu možnosť zrealizovať takúto zmenu. Museli by ste uzavrieť so sestrou novú zmluvu - darovaciu, prostredníctvom ktorej by Vám ona darovala jej podiel. Ak by nesúhlasila, potom sa to zmeniť nedá.


Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť v otázke týkajúcej sa darovacej zmluvy. Po smrti mojej tety bola dedičským konaním priznaná polovica domu môjmu bratrancovi. Druhý podiel, teda druhú polovicu domu, získal jeho otec, čo bolo platné už počas tetiného života. Bratranec žije v zahraničí už niekoľko rokov. Otec mal preniesť naňho kľúče od domu, čo sa však dodnes nestalo. Medzičasom sa oženil a v bratrancovej polovici domu ubytoval svoju novú svokru, a to bez súhlasu bratranca, teda svojho syna. Minulý mesiac daroval svoju polovicu domu súčasnej manželke. Mohol tak urobiť bez vedomia svojho syna? Nemá náhodou jeho syn takzvaný neopomenuteľný podiel z otcovej polovice domu ako dedič? Teda polovicu z otcovej polovice? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 31.10.2018)

Dobrý deň,

Pojem nepomenuteľný dedič prichádza do úvahy iba v prípade dedenia, nie v prípade darovania. Jeho syn, ako neopomenuteľný dedič, by mal nárok aspoň na polovicu toho, čo mu prináleží dediť podľa zákona iba v prípade, že by jeho otec  závetom odkázal svoj majetok niekomu inému. Ak by však došlo k vydedeniu Vášho bratranca, nemal by žiadny nárok.

Pri podielovom spoluvlastníctve majú podieloví spoluvlastníci predkupné právo, ak sa podiel prevádza, ale to neplatí v prípade, ak sa prevádza blízkej osobe, ktorou jeho terajšia manželka je (podľa § 116 Občianskeho zákonníka).


Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Je možné, aby mi moja mama darovala svoju časť domu prostredníctvom darovacej zmluvy? Je podielovou vlastníčkou domu, konkrétne vlastní 1/1 spolu s nebohým otcom. Otcova časť ešte nebola rozdelená, pretože dedičské konanie stále prebieha na súde. Avšak po dohode s trhmi surodencami, ktorým vyplatím každému po 10 000 eur, by som sa stal vlastníkom celého domu. Je možné zapísať do katastra momentálne iba polovicu domu, ktorú som získal darovacou zmluvou od matky? Môže niekto zo surodencov napadnúť darovaciu zmluvu aj keď matka ešte žije? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, predmetnú nehnuteľnosť mali Vaša mama a Váš nebohý otec v tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve manželstva (preto je v katastri zapísaný ich spoločný podiel 1/1). Nakoľko ich manželstvo a zároveň BSM zaniklo smrťou Vášho otca, bude sa v rámci dedičského konania vyporiadavať aj ich zaniknuté BSM. Až po vyporiadaní BSM bude Vaša mama vlastníčkou 1/2 nehnuteľnosti a zvyšok 1/2 nehnuteľnosti bude predmetom dedičského konania. Tzn. že kým nebude BSM vyporiadané a kým nebude dedičské konanie ukončené, nemôže Vaša mama darovacou zmluvou previesť na Vás podiel na nehnuteľnosti o veľkosti 1/2. Vzhľadom na to, že ste so svojimi súrodencami a mamou dohodnutí, odporúčam Vám, aby Vaša mama previedla na Vás svoj spoluvlastnícky podiel až po právoplatnom ukončení dedičského konania. Po ukončení dedičského konania budete Vy a Vaša mama podielovými spoluvlastníkmi a následne na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa stanete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. 


Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Na základe darovacej zmluvy sme dostali do daru rodinný dom. Po troch rokoch sme sa rozhodli presťahovať a dar by sme nechceli vrátiť darcovi (otcovi), ale prepísať na inú osobu (brata) tiež pomocou darovacej zmluvy. Je to možné, alebo treba najskôr dar vrátiť pôvodnému majiteľovi?

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 20.05.2016)

Dobrý deň, darovacia zmluva je typom scudzovacej zmluvy, ktorá ak spĺňa všetky zákonnom požadované náležitosti je právnym titulom pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Na tomto základe je v prospech obdarovaného, resp. obdarovaných vložené vlastnícke právo a svedčí mu zápis na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností. Vlastník tak s predmetom svojho vlastníctva môže ľubovoľne nakladať a teda ho následne previesť na tretiu osobu akýmkoľvek zmluvným typom napr. aj darovacou zmluvou bez toho, aby na uvedený postup potreboval súhlas predchádzajúceho vlastníka.  


Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné darovať polovicu domu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, môže matka darovať svoj podiel na rodinnom dome synovej manželke tak, aby tento podiel nespadal do bezpodielového vlastníctva manželov? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné darovať polovicu domu ?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka veci získané darom nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Preto ak počas trvania manželstva nadobudne niektorý z manželov vec (napr. spoluvlastnícky podiel) darom, táto vec nebude patriť do BSM. Ak by obdarovaným boli obaja manželia, tak by táto vec patrila do ich podielového spoluvlastníctva, pričom podiely oboch by boli rovnaké (1/2). Preto v darovacej zmluve (jednému z manželov) nie je potrebné mať žiadne špecifické ustanovenie o tom, že darovaná vec nemá patriť do BSM. V prípade darovania spoluvlastníckeho podielu je potrebné dodržať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov (s výnimkou ak ide o darovanie medzi blízkymi osobami).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné darovať polovicu domu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.