Máte
otázku?

Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

Dobrý deň, veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o radu. Chcela by som darovať svojmu priateľovi podiel na pozemku a nehnuteľnosti, presne 1/2. Jedná sa o dom s pozemkom, na ktorom máme zobranú hypotéku a je založený. Ak spravíme darovaciu zmluvu, kde bude táto ťarcha uvedená, je potrebné, aby s darovacou zmluvou súhlasila banka, vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je založená? Alebo to uveďme iba v darovacej zmluve a s bankou nič neriešime? Ak by sme si dali u Vás vypracovať darovaciu zmluvu, aký by bol poplatok? Ďakujem veľmi pekne za pomoc. S pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

Dobrý deň, podiel na nehnuteľnosti môžete darovať aj bez súhlasu banky, na katastri by to prešlo. Musíte si však pozrieť všeobecne obchodné podmienky, ktoré ste podpisovali, keď ste si vzali úver. Môže sa stať, že vo všeobecných obchodných podmienkach bude uvedené, že pokiaľ prevediete nehnuteľnosti alebo jej časť na tretiu osobu bez súhlasu banky, tak Vám zosplatnia Váš úver. To znamená, že by ste museli naraz vyplatiť celý úver. Nakoľko má banka na nehnuteľnosti záložné právo, niekedy stačí len oznámiť banke prevod.

Pozrite si preto najskôr všeobecne obchodné podmienky a následne Vám môžeme pomôcť s prevodom podielu. Zmluvu je možné dokonca autorizovať a znížiť tak správny poplatok za návrh na vklad zo 66 eur na 18 eur.

Trápi vás "Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spolu s manželkou sme kúpili chatu v hotovosti a teraz by som jej rád daroval svoju polovicu. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň,

ak máte nehnuteľnosť v BSM, potom darovanie nebude možné. Dá sa to riešiť tak, že vlastnícke právo spolu prevediete tretej osobe a táto tretia osoba to prevedie potom manželke. Takto to riešia ludia, aby obišli BSM. Tu vyvstáva otázka, že či takýto úkon nie je neplatný pre obchádzanie zákona. Isté však je, že kataster to tak zapíše, lebo nebude riešiť neplatnosť právneho úkonu. To by bolo riziko iba vtedy, ak by to jeden z Vás neskoršie napadol, že takto ste zrealizovali obchádzanie BSM.

Pokiaľ ide o darovaciu zmluvu, tak darovanie nehnuteľnosti, je právny úkon, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom darovacej zmluvy. Darovacia zmluva musí byť v súlade so slovenskou legislatívou uzavretá v písomnej forme a prejavenie súhlasu darcom a obdarovaným musí byť osvedčené notárom alebo musí byť zmluva uzavretá priamo pred notárom. Tým sa chráni bezpečnosť právneho obchodu a zabezpečí sa overenie totožnosti strán zmluvy a ich právnej spôsobilosti vykonávať tento právny úkon.

Je potrebné, aby zmluva obsahovala presný popis darovanej nehnuteľnosti, ako aj identifikačné údaje obidvoch strán, teda darca a obdarovaného. 

Po notárskom osvedčení zmluvy je potrebné, aby bolo darovanie zaznamenané do katastra nehnuteľností na základe návrhu na vklad do katastra, čím dôjde k prevedeniu vlastníckeho práva k obdarovanému. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Spolu s manželkou sme nadobudli nehnuteľnosť (dom s pozemkom) a v úverovej zmluve sme vedení ako spoluďžitelia. Na liste vlastníctva som uvedený len ja. Rád by som to upravil tak, aby sme na liste vlastníctva boli uvedení obaja, každý s podielom 1/2. Je potrebné to riešiť darovacou zmluvou a následným návrhom na vklad?

Odpoveď: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

(odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,

áno, je to možné riešiť tak, ako ste napísali. Tým, že je nehnuteľnosť vo vašom výlučnom vlastníctve, tak môžete v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka podpísať darovaciu zmluvu. Je potrebné, aby bola spísaná v písomnej forme a obsahovala tak náležitosti podľa Občianskeho zákonníka, ako aj označenie nehnuteľnosti v zmysle Katastrálneho zákona. Následne podáte na miestne príslušný katastrálny odbor návrh na vklad, ktorého povolením sa stanete podielovými spoluvlastníkmi, každý v podiele 1/2. V prípade potreby sa môžete obrátiť na advokáta, ktorý vám pomôže so spísaním zmluvy, ako aj s podaním návrhu na vklad, tak aby to bolo v súlade so zákonom. 


Podotázka: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či je možné darovať nehnuteľnosť aj maloletým osobám a ako je to v prípade zápisu do katastra, ak je to možné. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
áno, nehnuteľnosť je možné darovať aj maloletej osobe. Právny úkon - darovacia zmluva - však musí byť schválený súdom. Súdne rozhodnutie je prílohou návrhu na vklad.


Trápi vás "Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne darovania podielu domu a pozemku. Vlastním 5/6 nehnuteľnosti s pozemkom a chcela by som svojej starej mame darovať 4/6 podiel. Rád by som, aby sa mi tento podiel vrátil v prípade jej skonu. Je možné takúto darovaciu zmluvu uzatvoriť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

(odpoveď odoslaná: 12.05.2020)

Dobrý deň,
riešenie ako uvádzate v otázke nie je právne možné, keďže v prípade úmrtia starej matky ako obdarovanej nastane dedenie zo zákona alebo závetu, prípadne oboch spôsobov.

Riešenie veci bez toho, aby došlo k zmene vlastníckeho práva je zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania so zápisom do katastra nehnuteľností.

 


Podotázka: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Po otcovi som zdedila polovicu domu a z dôvodu rodinných nezhôd by som túto časť chcela darovať späť matke. Aký by som mala postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku

(odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň, vo Vašom prípade bude postačujúce vypracovať darovaciu zmluvu medzi Vami a Vašou mamou. V prípade, že druhú polovicu vlastní niekto iný než ona, darovaním spoluvlastníckeho podielu nebude porušené predkupné právo druhého spoluvlastníka, nakoľko pôjde o darovanie medzi blízkymi osobami. Treba si dať pozor iba na to, aby darovacia zmluva mala všetky zákonom vyžadované náležitosti, nakoľko okresný úrad, katastrálny odbor môže prerušiť, prípadne neskôr i zastaviť vkladové konanie aj pre najmenšie pochybenie alebo preklep v zmluve. Po kladnom a právoplatnom rozhodnutí katastra nehnuteľností o povolení vkladu bude Vaša mama opäť vlastníkom Vášho spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie darovacej zmluvy kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke. Po doručení všetkých potrebných podkladov je možné darovaciu zmluvu vypracovať aj na diaľku prostredníctvom e-mailov a nie je nutná osobná konzultácia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie podielu 1/2 nehnuteľnosti +pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.